Зимовий відпочинок для білоцерківчан на Закарпатті. Міжгірський район.
Тема: Різні новини
Дата:21-12-2009 13:06:00


Культурна спадщина Міжгірщини.Зимовий відпочинок для білоцерківчан на Закарпатті. Міжгірський район.

Спеціальна пропозиція тільки для мешканців міста Біла Церква!

Міжгірський район що на Закарпатті славиться соєю культурною спадщиною. На території району знаходяться 14 деревяних церков побудованих в XIV-XVIII століттях. При побудові деяких з них не було використано жодного цвяха, а в котрихось до сих пір проводяться богослужіння. Зібрання цих церков можна побачити у вигляді макетів, що знаходяться в музеї.

Також у нас є музеї, які є унікальними та розповідають про історію нашого краю та життя наших предків. Серед них  перший сільський музей архітектури та побуту на Закарпатті «Старе село», який відтворює матеріальне, духовне та культурне життя на Верховині, та в якому вже сьогодні налічується десяток житлових і господарських будівель з предметами домашнього побуту і художніми витворами 19-20 століть. Ще один, це єдиний музейний комплекс, який складається з двох музеїв-шкіл: «Радянська школа» та «Чеська школа». Відвідувачі цього музею переносяться в атмосферу навчання за різних часів та різної влади. Крім того, 2009 року було відкрито музей “Колочавська вузькоколійка”. Розташувався він на території музейного комплексу “Старе село” у вигляді потяга, що складається із діючого паровоза та 10 вагонів. У вагонах чеського та радянського періодів представлені унікальні експонати, які розповідають про історію розвитку вузькоколійки не тільки Колочави, а й усього Закарпаття.

В Міжгірському районі функціонують музеї присвячені життю та роботі письменників, знаходиться частина «лінії Арада», яка була побудована в роки Другої Світової війни, знаходяться залишки музею «Лісу та сплаву», який під час паводків минулих років було пошкоджено. Проте справжньою «Меккою» для туристів є унікальні водопад Шипіт висота якого 12м, а вода з’являється з самого каміння та озеро Синевир, яке знаходиться на висоті 989 м. над рівнем моря.

Способи виникнення цих місць «обросли» легендами та Ви самі зможете вибрати, до якої з них Ви більш схильні. Тож, шановні мешканці Білої Церкви, якщо Ви бажаєте не лише побачити а й зануритися в життя наших предків та познайомитися з унікальними «дарунками» природи, то завітайте до Міжгірського району Закарпаття та відчуйте справжні емоції від побаченого, а асоціація власників туристично-рекреаційних закладів «Міжгір’я» Вам в цьому допоможе.

========================================
 
Культурное наследие Межгорщины.

Межгорский район, что на Закарпатье славится соей культурным наследием. На территории района находятся 14 деревяних церквей построенных в XIV-XVIII веках. При построении некоторых из них не было использовано ни одного гвоздя, а в некоторых до сих пор проводятся богослужения. Собрание этих церквей можно увидеть в виде макетов, которые находятся в музее.

Также у нас есть музеи, которые являются уникальными и рассказывают об истории нашего края и жизни наших предков. Среди них первый сельский музей архитектуры и быта на Закарпатье «Старое село», какой воспроизводит материальную, духовную и культурную жизнь на Верховине, и в котором уже сегодня насчитывается десяток жилищных и хозяйственных зданий с предметами домашнего быта и художественными творениями 19-20 веков. Еще один, это единственный музейный комплекс, который состоит из двух музеев-школ: «Советская школа» и «Чешская школа». Посетители этого музея переносятся в атмосферу учебы при разных временах и разной власти. Кроме того, в 2009 году было открыто музей “Колочавская узкоколейка”. Расположился он на территории музейного комплекса “Старое село” в виде поезда, что состоит из действующего паровоза и 10 вагонов. В вагонах чешского и советского периодов представлены уникальные экспонаты, которые рассказывают об истории развития узкоколейки не только Колочавы, но и всего Закарпатья.

В Межгорском районе функционируют музеи посвященные жизни и работе писателей, находится часть «линии Арпада», какая была построена в годы Второй Мировой войны, находятся остатки музея «Леса и сплава», какой во время паводков прошлых лет был поврежден. Однако настоящей «Меккой» для туристов является уникальный водопад Шипот высота которого 12 м, а вода появляется из самых камней и озеро Синевир, которое находится на высоте 989 м. над уровнем моря.

Способы возникновения этих мест «обросли» легендами и Вы сами сможете выбрать, к которой из них Вы более склонны. Поэтому, уважаемые жители Белой Церкви, если Вы желаете не только увидеть но и погрузиться в жизнь наших предков и познакомиться с уникальными «подарками» природы, то приезжайте в Межгорский район Закарпатья и почувствуйте настоящие эмоции от увиденного, а ассоциация владельцев туристическо-рекреационных заведений «Межгорье» Вам в этом поможет.


Культурна спадщина Міжгірщини.Зимовий відпочинок для білоцерківчан на Закарпатті. Міжгірський район.

Спеціальна пропозиція тільки для мешканців міста Біла Церква!

Міжгірський район що на Закарпатті славиться соєю культурною спадщиною. На території району знаходяться 14 деревяних церков побудованих в XIV-XVIII століттях. При побудові деяких з них не було використано жодного цвяха, а в котрихось до сих пір проводяться богослужіння. Зібрання цих церков можна побачити у вигляді макетів, що знаходяться в музеї.

Також у нас є музеї, які є унікальними та розповідають про історію нашого краю та життя наших предків. Серед них  перший сільський музей архітектури та побуту на Закарпатті «Старе село», який відтворює матеріальне, духовне та культурне життя на Верховині, та в якому вже сьогодні налічується десяток житлових і господарських будівель з предметами домашнього побуту і художніми витворами 19-20 століть. Ще один, це єдиний музейний комплекс, який складається з двох музеїв-шкіл: «Радянська школа» та «Чеська школа». Відвідувачі цього музею переносяться в атмосферу навчання за різних часів та різної влади. Крім того, 2009 року було відкрито музей “Колочавська вузькоколійка”. Розташувався він на території музейного комплексу “Старе село” у вигляді потяга, що складається із діючого паровоза та 10 вагонів. У вагонах чеського та радянського періодів представлені унікальні експонати, які розповідають про історію розвитку вузькоколійки не тільки Колочави, а й усього Закарпаття.

В Міжгірському районі функціонують музеї присвячені життю та роботі письменників, знаходиться частина «лінії Арада», яка була побудована в роки Другої Світової війни, знаходяться залишки музею «Лісу та сплаву», який під час паводків минулих років було пошкоджено. Проте справжньою «Меккою» для туристів є унікальні водопад Шипіт висота якого 12м, а вода з’являється з самого каміння та озеро Синевир, яке знаходиться на висоті 989 м. над рівнем моря.

Способи виникнення цих місць «обросли» легендами та Ви самі зможете вибрати, до якої з них Ви більш схильні. Тож, шановні мешканці Білої Церкви, якщо Ви бажаєте не лише побачити а й зануритися в життя наших предків та познайомитися з унікальними «дарунками» природи, то завітайте до Міжгірського району Закарпаття та відчуйте справжні емоції від побаченого, а асоціація власників туристично-рекреаційних закладів «Міжгір’я» Вам в цьому допоможе.

========================================
 
Культурное наследие Межгорщины.

Межгорский район, что на Закарпатье славится соей культурным наследием. На территории района находятся 14 деревяних церквей построенных в XIV-XVIII веках. При построении некоторых из них не было использовано ни одного гвоздя, а в некоторых до сих пор проводятся богослужения. Собрание этих церквей можно увидеть в виде макетов, которые находятся в музее.

Также у нас есть музеи, которые являются уникальными и рассказывают об истории нашего края и жизни наших предков. Среди них первый сельский музей архитектуры и быта на Закарпатье «Старое село», какой воспроизводит материальную, духовную и культурную жизнь на Верховине, и в котором уже сегодня насчитывается десяток жилищных и хозяйственных зданий с предметами домашнего быта и художественными творениями 19-20 веков. Еще один, это единственный музейный комплекс, который состоит из двух музеев-школ: «Советская школа» и «Чешская школа». Посетители этого музея переносятся в атмосферу учебы при разных временах и разной власти. Кроме того, в 2009 году было открыто музей “Колочавская узкоколейка”. Расположился он на территории музейного комплекса “Старое село” в виде поезда, что состоит из действующего паровоза и 10 вагонов. В вагонах чешского и советского периодов представлены уникальные экспонаты, которые рассказывают об истории развития узкоколейки не только Колочавы, но и всего Закарпатья.

В Межгорском районе функционируют музеи посвященные жизни и работе писателей, находится часть «линии Арпада», какая была построена в годы Второй Мировой войны, находятся остатки музея «Леса и сплава», какой во время паводков прошлых лет был поврежден. Однако настоящей «Меккой» для туристов является уникальный водопад Шипот высота которого 12 м, а вода появляется из самых камней и озеро Синевир, которое находится на высоте 989 м. над уровнем моря.

Способы возникновения этих мест «обросли» легендами и Вы сами сможете выбрать, к которой из них Вы более склонны. Поэтому, уважаемые жители Белой Церкви, если Вы желаете не только увидеть но и погрузиться в жизнь наших предков и познакомиться с уникальными «подарками» природы, то приезжайте в Межгорский район Закарпатья и почувствуйте настоящие эмоции от увиденного, а ассоциация владельцев туристическо-рекреационных заведений «Межгорье» Вам в этом поможет.
Это статья с сайта Біла Церква - сайт міста. Белая Церковь
http://bilatserkva.info
URL этой статьи:
http://bilatserkva.info/news_905.html