Про затвердження Умов проведення конкурсу на перевезення пасажирів
Тема: Міська рада
Дата:12-05-2008 19:00:00


Аналіз впливу регуляторного акту проекту рішення виконавчого комітету «Про затвердження Умов проведення конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування»
Аналіз впливу регуляторного акту проекту рішення виконавчого комітету «Про затвердження Умов проведення конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування»

  1. Визначення та аналіз проблеми, як пропонується розв`язати шляхом державного регулювання  господарських відносин.

1.1.  Причини  та  умови  виникнення  проблеми:
·        Згідно ст.7 Закону України “Про автомобільний транспорт”, організація пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування  покладається на виконавчий орган міської ради; ст.44 організація проведення конкурсу та визначення умов перевезень покладаються на органи місцевого самоврядування.
       Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 139 “Про затвердження порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” , визначені замовником умови проведення конкурсу є обов`язковими для конкурсного комітету та його учасників. 

1.2.  Обґрунтування  неможливості  розв`язання  проблеми  за  допомогою чинного   регуляторного  акта:
     
Чинне регулювання (рішення виконавчого комітету міської ради від 07.06.2005 року №232 «Про затвердження Положення про умови організації та проведення конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в режимі маршрутного таксі в м. Біла Церква») не  забезпечує  розв`язання  проблеми в повному обсязі,  оскільки  23 лютого 2006 року була прийняті зміни Закону України “Про автомобільний транспорт”, яка регламентують загальний порядок проведення конкурсів на пасажирські перевезення та умови його проведення.

1.3.  Суб`єкти,  на  яких  проблема  справляє  негативний вплив:
 
Для суб`єктів підприємницької діяльності
- частина СПД, які не зацікавлені в чіткому визначенні конкурсних умов
 
  1. Цілі  державного регулювання:
·        Визначення умов конкурсу з метою забезпечення подальшого ефективного розвитку галузі автомобільного транспорту, покращення якості та безпеки послуг з перевезення пасажирів.
·        Забезпечення прозорого порядку визначення переможця конкурсу.
·        Приведення умов конкурсу у відповідність до вимог діючого законодавства про автомобільний транспорт.

      3. Визначення  та  оцінка  прийнятних  альтернативних  способів  досягнення  цілей, аргументація переваг  обраного  способу:
 
1.Затвердити умови проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування та забезпечити відкритий механізм набуття перевізником права перевезення пасажирів на автомобільному транспорті з  урахуванням  вимог  чинного Законодавства.
2. Інших альтернативних  способів  досягнення  поставлених  цілей  державного  регулювання  розробником  проекту регуляторного акту не  знайдено.
Запропонований проект регуляторного акту передбачає встановлення для перевізників основних умов здійснення перевезень на автобусному маршруті загального користування та критерії для визначення переможця конкурсу конкурсним комітетом.
Дія даного акту поширюється на всіх перевізників, що працюють на міських  маршрутах загального користування.
Прийняття запропонованого проекту рішення забезпечить вирішення проблеми і є на даний момент єдиним виходом із ситуації, що склалася. Даний проект забезпечить  принципи державної регуляторної політики, а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність та принцип прозорості і врахування громадської думки.

  1. Механізм  досягнення  цілей
      Впровадження цього регуляторного акта дозволить впорядкувати діяльність перевізників, які працюють на міських маршрутах загального користування та дотримання ними чинного законодавства у галузі автомобільного транспорту зі сторонами взаємовідносин.

5.      Обґрунтування  можливості  досягнення  визначених  цілей у  разі  прийняття  регуляторного  акта:
      Впровадження даного регуляторного акта дозволить здійснювати перевезення пасажирів виключно на договірних засадах на умовах прийнятних для перевізника і замовника та прозорість і передбачуваність дій влади по відношенню до суб`єктів господарювання з питань перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах.

   6. Визначення  очікуваних  результатів  прийняття  акта  із  застосуванням  методу  аналізу вигод  та  витрат:
 
Органи влади
Вигоди
Витрати
·      прозорість дій влади;
·       забезпечення відповідності транспортних засобів вимогам замовника;
·       зменшення кількості звернень громадян на неякісне надання послуг пасажирського автомобільного транспорту з боку перевізників.
·        відсутні
Суб`єкти підприємницької діяльності
Вигоди          
Витрати
·      прозорість процедури;
·  одержання права на здійснення перевезень на визначений термін.
·                    відсутні
Населення
Вигоди
Витрати
·       отримання якісних послуг з перевезення пасажирів міським автомобільним транспортом
·                    відсутні 

 
        7. Визначення  показників  результативності  регуляторного  акта
        7.1. Показники, які будуть досліджуватися та вивчатися в результаті впровадження регуляторного акту

1. Рівень поінформованості фізичних осіб з основних положень регуляторного акту.
 2. Скорочення кількості скарг на якість перевезення пасажирів міським  автомобільним транспортом.
      3. Кількість юридичних осіб, на які поширюється дане рішення.
      4. Кількість СПД, які працюють на договірній основі з підприємствами-перевізниками по перевезенню пасажирів.
      5. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів
6. Інформація контролюючих органів щодо аналізу порушень вимог діючого законодавства.
             *Показники будуть використовуватись при повторному та періодичному відстеженнях.

      8. Заходи за  допомогою  яких  буде  здійснюватись відстеження  результативності  регуляторного  акта:
 
Строки  проведення  відстеження :
Базове  відстеження -  до  набрання  актом  чинності.
Повторне  відстеження – через 1  рік  з  дня  набрання  актом чинності.
 
Вид  даних :
-         відстеження буде здійснюватися шляхом аналізу матеріалів за результатами перевірок перевізників контролюючими органами та аналізу скарг і звернень громадян по даному питаннюНачальник відділу промисловості, транспорту і зв`язку управління економіки міської О.С.Шевченко

Это статья с сайта Біла Церква - сайт міста. Белая Церковь
http://bilatserkva.info
URL этой статьи:
http://bilatserkva.info/news_749.html