Правила розміщення малих архітектурних форм
Тема: Міська рада
Дата:19-02-2008 20:00:00


ЗВІТ про відстеження результативності регуляторного акта

рішення Білоцерківської міської ради „Про затвердження „ Правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності на території м. Біла Церква”


Виконавець заходів з відстеження: Відділ аналізу і прогнозів соціально-економічного розвитку міста.

Цілі прийняття акта:
правила розроблено як окремий розділ Правил забудови м. Біла Церква з метою визначення порядку отримання дозволу та вирішення інших питань щодо розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності як тимчасових споруд відповідно до статті 24 Закону України “Про планування і забудову територій” та поліпшення архітектурного та художньо-естетичного рівня міста, комфортності життєвого середовища на підставі повноважень, передбачених пунктом 42 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні": „затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації ”;

зобов`язати суб`єктів господарювання забезпечити виконання норм передбачених „Правилами розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності на території м. Біла Церква”; здійснення контролю за використанням та охороною земель, в забезпеченні додержання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та суб`єктами підприємницької діяльності – фізичними особами земельного законодавства України;

здійснення державного контролю за станом архітектурного та художньо-естетичного вигляду тимчасових споруд та стану благоустрою прилеглих до них територій.

№ п/п
Найменування показника
Одини-ця виміру
за 2006 рік
за 9 місяців 2007 року
очікувані дані
Примітки
1.
 
Кількість суб’єкти господарювання, на яких поширюватиметься дія акта:
один.
 
710
738
відстеження проводиться відділом головного художника Управління місто-будування та архітектури виконавчого комітету Білоцер-ківської
міської ради
1.1  Загальна кількість існуючих МАФ, що мають (мали) дозвіл на розміщення  МАФ згідно реєстру управління містобудування та архітектури
один.
не
проводилось
590
615
1.2   Загальна кількість існуючих МАФ, які мають дозвіл на розміщення  МАФ без порушень
один.
не
проводилось
80
89
1.3     Загальна кількість порушників, із них :
 
один..
не
 проводилось
510
526 (85% від загальної кількості)
  - встановлено без дозволу
один.
не
 проводилось
120
123
- встановлення без продовження     терміну дії дозволу
один.
не
проводилось
390
403
1.4             Кількість нових об’єктів малих архітектурних форм, прийнятих в експлуатацію 
один..
50
15
5
1.5             Кількість подань управління містобудування та архітектури на порушників „Правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності на території м.Біла Церква” (протоколів про адміністративне правопорушення)
один.
126 (10)
Загальний перелік в електронному вигляді зі схемою розміщення МАФ
Відкоригова-ний загальний перелік в електронному вигляді зі схемою розміщення МАФ
1.6             Кількість знесених об’єктів  малих архітектурних форм (рішень Білоцерківської міської ради про припинення права користування земельною ділянкою під розміщення тимчасової споруди)
один.
0
0
0
2       
Кількість засідань постійної комісії Білоцерківської міської ради з питань ефективного використання земель комунальної власності, проектування та забудові міста, на яких розглядались питання щодо  розміщення тимчасових споруд, об’їздів міста членами комісії:
один.
29
19
28

Заступник міського голови С.П. Якимчук

Это статья с сайта Біла Церква - сайт міста. Белая Церковь
http://bilatserkva.info
URL этой статьи:
http://bilatserkva.info/news_698.html