Програма розвитку малого підприємництва в м. Біла Церква на 2007-2008 роки
Тема: Міська рада
Дата:02-12-2007 20:00:00


Мале підприємництво за останнє десятиліття стало невід`ємною складовою частиною економіки держави. Для великої кількості населення підприємництво виявилося практично єдиною можливістю забезпечення зайнятості населення. Створення сприятливих умов для розвитку малого підприємництва є одним з пріоритетних напрямків політики міської влади м. Біла Церква.
Мале підприємництво є самостійним та незамінним елементом ринкової економіки, воно значно впливає на структурну перебудову як держави, так і міста, вносить вклад у збільшення загальних обсягів виробництва, створює сприятливе середовище для розвитку конкуренції та усунення монополізму. Від розвитку підприємництва залежить відродження вітчизняного товаровиробника, створення цивілізованого ринку товарів та послуг.
Успішний розвиток малого підприємництва можливий лише при забезпеченні йому сприятливих соціальних, правових, організаційних і економічних умов, котрі формуються у рамках системи підтримки розвитку малого підприємництва і програмно-цільових методів вирішення проблем.
Білоцерківська міська Програма сприяння розвитку підприємництва на 2007-2008 роки (далі Програма ) розроблена на виконання ст.9 Закону України “Про державну підтримку малого підприємництва”.
Підготовку Програми на 2007-2008 роки здійснено відповідно до стратегічних пріоритетів соціально-економічної політики країни, з врахуванням положень Законів України „Про Національну Програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні”, „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, указів Президента України, інших законодавчих, програмних та нормативно-правових документів щодо регулювання та розвитку підприємництва, а також Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних Програм розвитку малого підприємництва, затверджених головою Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва.
Відповідно до цих документів у Програмі на 2007-2008 роки передбачено конкретні заходи, що забезпечать реалізацію місцевими органами виконавчої влади та самоврядування організаційних засад впровадження державної регуляторної політики.
Програма на 2007-2008 роки спрямована на реалізацію пріоритетів інноваційної діяльності регіонального рівня; основні положення та цільові показники узгоджені із загальнодержавними стратегічними орієнтирами та враховуються при формуванні суміжних міських Програм.

Програма розвитку малого підприємництва в м. Біла Церква на 2007-2008 роки - Завантажити >>


"Бізнес планування: практичні поради та рекомендації". Посібник виготовлено за підтримки Білоцерківського міськвиконкому в рамках програми розвитку малого підприємництва - Завантажити >>


Это статья с сайта Біла Церква - сайт міста. Белая Церковь
http://bilatserkva.info
URL этой статьи:
http://bilatserkva.info/news_648.html