Про внесення змін і доповнень до рішення дев`ятої сесії міської ради від 26.12.2
Тема: Міська рада
Дата:12-08-2007 19:00:00


ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту регуляторного акта
 
            Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму” та Закону України „Про забезпеченню санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про благоустрій населених пунктів”, ст. 9 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” Білоцерківська міська рада повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акта“ „Про внесення змін і  доповнень до рішення дев`ятої  сесії міської ради від 26.12.2006 року № 220 „Про затвердження Правил додержання тиші на території міста Біла Церква”.
З проектом рішення та аналізом впливу зазначеного регуляторного акту можна ознайомитися в мережі Інтернет на офіційному  ВЕБ-сайті міста www.bilatserkva.info та у відділі з питань торгово – побутового обслуговування населення і громадського харчування, тел. 5-33-13.
Пропозиції та зауваження приймаються до 15.09.07 р. в друкованому та електронному вигляді на адресу відділу з питань торгово – побутового обслуговування населення і громадського харчування міської ради: м. Біла Церква, вул. Я. Мудрого, 42  з 9.00 до 18.00 щодня.

АНАЛІЗ
впливу регуляторного акта
 
Проект рішення Білоцерківської міської ради Київської області:
 
                  „Про внесення змін і  доповнень до рішення дев`ятої  сесії міської ради від 26.12.2006 року № 220 „ Про затвердження Правил додержання тиші на території міста Біла Церква”.
 
            Проблема – чинне регулювання не визначає механізм щодо виконання „Правил додержання тиші на території міста Біла Церква”.
 
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв`язати шляхом  державного регулювання господарських відносин.
 
1.1.  Причини та умови виникнення проблеми:
 
Проблема захисту населення від впливу шуму в місті не вирішена.
 
·        відсутність механізму виконання правил для захисту населення від впливу шуму, який виникає в процесі діяльності суб`єктів господарювання на території міста, створенні належних умов проживання мешканців, забезпеченні їх законних прав та інтересів.
 
1.2.  Обгрунтування неможливості розв`язання проблеми за допомогою чинного регуляторного акта :
 
Прийняття рішення міської ради від 26.12.2006 року „Про затвердження „Правил додержання тиші на території міста Біла Церква” ( надалі – Правил)  здійснено з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів на здоров`я населення.
Виконання Правил є обов`язковим для всіх підприємств, установ, організацій, що  розташовані на території міста, а також громадян. Але даним рішенням не визначено механізм  виконання правил, тому виникла необхідність внести доповнення до вищезгаданого рішення.
 
1.3 Суб”єкти,  на яких проблема справляє негативний вплив :
 
для місцевої влади
 -Не виконання Законів України "Про  внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму”, „Про благоустрій населених пунктів”
Для населення
- незахищеність населення від шкідливого впливу шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів;
- негативний вплив на здоров`я населення
- негативний вплив на виховання молоді;
               
      2. Цілі державного регулювання:
 
·        приведення у відповідність до Закону України Законів України "Про  внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму”, „Про благоустрій населених пунктів”.
 
·        забезпечення здійснення заходів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів;
 
             3. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення цілей, аргументація переваг обраного способу:
 
3.1. Можливі способи досягнення цілей
   
   3.2. Оцінка способу
3.3/3.4. Причини відмови від альтернативних способів / аргументи щодо переваги обраного способу
Збереження чинного регулювання
- Не відповідає потребам у вирішенні проблеми.
Проблема  не розв”язується.
Обраний спосіб
-Побудований відповідно до вимог регулювання  централь-ного рівня;
- Забезпечує досягнення цілей державного регулювання;
- Відповідає потребам у вирі-шенні проблеми.
-Забезпечує принципи дер-жавної регуляторної полі-тики;
-Забезпечує захист населення від шкідливого впливу шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів;
 -Проблема розв`язується.
 
                Інших альтернативних способів досягнення поставлених цілей державного регулювання розробником проекту регуляторного акта не знайдено.
 
            4. Опис механізмів і заходів, які забезпечують розв”язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.
 
              4.1 Принципи та способи досягнення цілей регулювання:
 
Відповідно до вимог Законів України "Про  внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму”, „Про благоустрій населених пунк-тів”, керуючись рішенням міської ради  „Про внесення змін і  доповнень до рішення дев`ятої  сесії міської ради від 26.12.2006 року № 220 „ Про затвердження Правил додержання тиші на території міста Біла Церква” виконавчому комітету міської ради необхідно привести у відповідність до даного рішення графіки роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу, що розташовані в житлових будинках міста.
 
  • регулювання побудоване відповідно до принципів регуляторної політики;
  • дотримання вимог законодавства „ Про  внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму”, „Про благоустрій населених пунктів” та  вимог цього рішення.
 
4.2 Ефективність способів досягнення цілей :
  
             Запропонований механізм  забезпечить досягнення цілей регулювання:
 
  • здійснення заходів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів;
 
        Ступінь ефективності запропонованих механізмів розв`язання визначених проблем попередньо оцінюється як високий.
 
5. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
 
Як фактор, який має негативний вплив при досягненні визначеної цілі державного регулювання є  відсутність :
 
·        відсутність механізму виконання правил для захисту населення від впливу шуму, який виникає в процесі діяльності суб`єктів господарювання на території міста, створенні належних умов проживання мешканців, забезпеченні їх законних прав та інтересів.
 
            Періодичність здійснення  державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта  - державний контроль та нагляд за додержанням вимог акта покладено на   постійну комісію міської ради з питань розвитку підприємництва, побутового і торгівельного обслуговування населення.
 
              6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.
            
              6.1. Опис прогнозованих вигод та витрат від регулювання, яке запровад-жується:
 
Сфери впливу
 
Вигоди
 
Витрати
 
Місцева влада
- забезпечення виконання Законів України "Про  внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму”, „Про благоустрій населених пунктів”
- забезпечення здійснення заходів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних
 
Зменшення доходів до бюджету, відповідно до зменшення суми прибутку, одержаного відповідними суб`єк-тами господарювання
Суб”єкти господарської діяльності  та  фізичні особи
- забезпечення дотримання вимог Законів України "Про  внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму”, „Про благоустрій населених пунктів”
- недопущення порушень, на які може бути накладено штрафи.
Зменшення робочого часу, що призведе до зменшення суми одер-жаного прибутку;
Населення
- зменшення шкідливого впливу шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів;
 
Відсутні.
 
 
 
 7.Запропонований термін дії акта.
·  Термін дії акту необмежений.
 
8. Визначення показників результативності регуляторного акта.
 
 
 
8.1 Статистичні показники:
 
·  Кількість СГД (фізичних та юридичних осіб), які привели у відповідність до даного рішення графіки роботи закладів;
·  Кількість СГД (фізичних та юридичних осіб), яким необхідно привести у відповідність до даного рішення графіки роботи закладів;
 
* Показники будуть використовуватись при повторному та періодичному відстеженнях.
 
 
9. Відстеження результативності акта.
 
9.1 Термін проведеного відстеження:
·  базове відстеження – до набрання актом чинності
·  повторне відстеження – через рік з дня набрання актом чинності.
 
10. Вид даних:
·  дослідження  статистичних  показників передбачених в п.8.1.
 
 
 
Начальник   відділу з питань торгово-побутового
обслуговування населення і громадського харчування                             В.П.Никончук
 
 
 

Проект
Р І Ш Е Н Н Я
вісімнадцятої   сесії міської ради
п`ятого скликання
 
 
 
Про внесення змін і доповнень
до рішення дев`ятої сесії міської
ради  від 26.12.2006р. № 220
“Про затвердження Правил
додержання тиші на території
міста Біла Церква”
 
 
       З метою посилення контролю за дотриманням вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму, відповідно до законів України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму”, “Про благоустрій населених пунктів”, Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада вирішила:
       1.В мотивувальну частину рішення  дев`ятої сесії міської ради п`ятого скликання  від 26.12.2006р. № 220 “Про затвердження Правил додержання тиші на території міста Біла Церква”  доповнити Законом України “Про благоустрій населених пунктів”.
       2.Правила додержання тиші на території м.Біла Церква затверджені рішенням  дев`ятої сесії міської ради  п`ятого скликання від 26.12.2006р. № 220 , доповнити п.3.5. такого змісту:
       “3.5.Встановити час роботи до 22.00 закладів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування, розважального  та грального бізнесу, що розташовані в житлових будинках міста Біла Церква.”
       3.Виконавчому комітету Білоцерківської  міської ради  до 01.12.2007 року  привести  у відповідність  до даного рішення графіки роботи закладів.
       4.Начальнику Білоцерківського міського  відділу Головного управління МВС  України в Київській області  Квятківському Ю. В., начальнику відділу з питань торгово-побутового обслуговування населення і громадського харчування Никончуку В.П., головному лікарю Білоцерківської міської санітарно-епідеміологічної станції Добрянському А.В. здійснювати постійний контроль за дотриманням цього рішення.
       5.Начальнику відділу інформаційних ресурсів та зв`язків  з громадськістю Дудко Н.І.  оприлюднити в засобах масової інформації дане рішення.                                                         
       6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань розвитку підприємництва, побутового та торгівельного обслуговування населення
 
Міський голова                                               В.П.Савчук
 
 
Виконавець:
Никончук
5-33-13


Это статья с сайта Біла Церква - сайт міста. Белая Церковь
http://bilatserkva.info
URL этой статьи:
http://bilatserkva.info/news_593.html