Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізації
Тема: Міська рада
Дата:11-07-2007 19:00:00


З В І Т про результати відстеження регуляторного акту. Загальна інформація про регуляторний акт: рішення сесії Білоцерківської міської ради Про затвердження „Правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізації м. Біла Церква”
З В І Т
про результати відстеження регуляторного акту
 
 Загальна інформація про регуляторний акт:
рішення сесії Білоцерківської міської ради Про затвердження „Правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізації м. Біла Церква”
Виконавець заходів з відстеження  - Відділ аналізу і прогнозів соціально – економічного розвитку міста.
Цілі прийняття регуляторного акту:
 Метою даного регулювання є:
-         Запобігання порушенням у роботі мереж і споруд каналізації;
-         Підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації;
-         Забезпечення охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами;
-         Упорядкування укладання договорів з підприємствами на послуги каналізації;
-         Стягнення плати за скид промислових стічних вод у систему каналізації.
Строк виконання заходів з відстеження  30 днів.
Тип відстеження  - БАЗОВЕ.
            Метод  одержання результатів  відстеження - аналіз статистичних даних .
            Відстеження результативності (кількісні та якісні показники результативності акта;  дані та припущення, а також способи одержання даних ).
 
з/п
Показники
Од.
виміру
2005 рік
2006 рік
2007 рік
1
Кількість підприємств, установ, організацій які користуються послугами каналізації;
Одиниць
1338
1370
1370
2
Кількість підприємств, які планується перевірити на дотримання допустимих концентрацій (ДК) забруднюючих речовин у стічних водах, що відводяться до міської каналізації;
Одиниць
34
36
38
3
Кількість підприємств стічні води яких відповідають ДК;
Одиниць
3
3
0
4
Кількість підприємств стічні води яких не відповідають ДК;
Одиниць
31
33
18
5
Сума оплачених рахунків за скид наднормативних забруднень зі стічними водами згідно виставлених рахунків  з урахуванням коефіцієнту кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод на КОС та екологічного стану р. Рось
Грн.
9111
13428
8282
 
Перший заступник міського голови                                            В.Й. Росоха   
 


Это статья с сайта Біла Церква - сайт міста. Белая Церковь
http://bilatserkva.info
URL этой статьи:
http://bilatserkva.info/news_588.html