Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2007 рік
Тема: Міська рада
Дата:14-03-2007 20:00:00


Про внесення змін до додатку рішення виконавчого комітету міської ради від 12.12.2006 року №597 « Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2007 рік»

 
Б І Л О Ц Е Р К І  В С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А
К И Ї В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І
В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т
Р I Ш Е Н Н Я
 
від “ 27 ” лютого   2007 року                               №  91
м. Біла Церква
Про внесення змін до  додатку рішення
виконавчого комітету міської ради
від 12.12.2006 року №597 « Про  план  
діяльності  з  підготовки  проектів
регуляторних актів  на 2007 рік»
 
            Враховуючи пропозиції Київського обласного комунального підприємства водопровідного каналізаційного господарства «Київоблводоканал», КП „Білоцерківтепломережа”, на виконання Указу Президента України від 6.02.2007 „Про заходи щодо врегулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги”,  відповідно до ст.7, 13 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”,  Закону України „Про місцеве самоврядування в України”   виконавчий комітет міської ради  вирішив:
 
1. Доповнити таблицю додатку рішення виконавчого комітету міської ради від 12.12.2006 року №597 « Про  план  діяльності  з  підготовки  проектів регуляторних актів  на 2007 рік» пунктом 6:
№ з/п
 
 
Назва проекту
регуляторного акта
 
Мета
прийняття регуляторного акта
Термін
розробки
проекту регуля-торного
акта
Найменування підрозділу, відповідального за розробку проекту регуляторного акта
1
2
3
4
5
6.
Про тарифи на житлово-комунальні послуги
Доведення тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно-
обґрунтованого рівня
ІI-й квартал 2007 року
КП „Білоцерківтепломережа”,
КОКП ВКГ „Київоблводоканал”, Управління житлово-кому-нального господарства,
Дочірнє підприємство спеціа-лізоване ремонтно-будівельне управління „Укрліфт”,
ВАТ КАТП -1028
 
            2. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на заступників міського голови згідно з розподілом обов`язків.
 
 
Міський  голова                                                                           В.П.Савчук


Это статья с сайта Біла Церква - сайт міста. Белая Церковь
http://bilatserkva.info
URL этой статьи:
http://bilatserkva.info/news_505.html