Про врегулювання видів ставок єдиного податку
Тема: Міська рада
Дата:14-03-2007 20:00:00


Рішення дванадцятої сесії міської ради п`ятого скликання. Про внесення змін та доповнень до рішення 9 сесії міської ради V скликання від 26.12.2006 р. № 216 „Про врегулювання видів ставок єдиного податку відповідно до класифікації видів економічної діяльності” .
Відповідно до п.24 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Указу Президента України “ Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб”єктів малого підприємництва” №727/98 від 03.07.98р., наказу держспоживстандарту України від 26.ХІІ.2005р №375 „Про затвердження національних класифікаторів, зміни до державного класифікатора та скасування чинності державних класифікаторів”, чинність якого настає 01.04.06 року та розглянувши пропозиції Білоцерківської ОДПІ Київської області щодо змін та доповнень до рішення ІХ сесії міської ради / скликання міська рада вирішила : 1. Виключити з переліку ставок єдиного податку пункти: 13. КВЕД 25.1 виробництво гумових виробів ( ставка – 200 гривень); 86. КВЕД 74.84 інші послуги, що надаються юридичним особам та не включені до інших класів ( ставка – 0 гривень ); 21. КВЕД 28.7 виробництво інших готових металевих виробів (ставка – 200грн.), як такий, що є ідентичним пункту 20. 2. Пункт 93 КВЕД 85.3 надання соціальної допомоги ( ставка – 75 гривень) викласти в наступній редакції – КВЕД 85.14.1 діяльність допоміжного медичного персоналу, що виконується не в лікарнях, і не лікарями ( ставка – 75 гривень). 3. Пункт 52 КВЕД 52.73 ремонт годинників та ювелірних виробів ( ставка 200 грн.) викласти в редакції : – КВЕД 52.73.1 ремонт годинників ( ставка – 100 грн.); - КВЕД 52.73.2 ремонт ювелірних виробів ( ставка – 200 грн.). 4. Встановити ставку єдиного податку в сумі 100 грн. для нищевикладених видів діяльності: - пункт 49 КВЕД 52.7 ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку ( діюча ставка – 150 грн.); - пункт 52 КВЕД 52.74 ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку ( діюча ставка – 150 грн.). 5. Враховуючи вищевикладене, встановити для суб”єктів господарської діяльності – фізичних осіб, ставки єдиного податку за календарний місяць відповідно існуючої класифікації видів економічної діяльності в подальшому ( КВЕД), згідно з додатком. 6. Відділу внутрішньої політики та інформаційно – аналітичної роботи оприлюднити дане рішення через засоби масової інформації та розмістити на офіційному WEB-сайті міста. 7. Це рішення набуває чинності з 01.03.2007року. 8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради у справах бюджету фінансів і цін. Міський голова В.П. Савчук
 
 
СТАВКИ
 
 
 
 
                                 ЄДИНОГО ПОДАТКУ ДЛЯ СУБ"ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - ФІЗИЧНИХ ОСІБ
 
 
 
 
 
 
 
№П/П
   КВЕД
ВИДИ ДIЯЛЬНОСТI ( ВІДПОВІДНО КВЕДІВ)
СТАВКИ ЗАПРОПОНОВАНІ (ГРН.)
 
1
01.1
Рослинництво
200
 
2
01.12
Овочiвництво, декоративне садiвництво та вирощування продукцiї розсадникiв
200
 
3
01.2
Тваринництво
200
 
4
01.3
Змiшане сiльське господарство
100
 
5
01.4
Надання послуг у рослинництвi i тваринництвi; облаштування ландшафту
200
 
6
02.02
Надання послуг у лiсовому господарствi
200
 
7
05.0
Рибальство, рибництво та пов`язанi з ними послуги
200
 
8
18.2
Виробництво одягу з текстилю
175
 
9
18.24
Виробництво iншого одягу та аксесуарiв
175
 
10
20
Оброблення деревини та виробництво виробiв з деревини, крiм меблiв
200
 
11
22.2
Полiграфiчна дiяльнiсть та пов`язанi з нею послуги
150
 
12
22.25
Надання iнших послуг у полiграфiчнiй дiяльностi
100
 
13
26.1
Виробництво скла та виробiв зi скла
200
 
14
26.6
Виробництво виробiв з бетону, гiпсу та цементу
200
 
15
26.7
Оброблення декоративного та будiвельного каменю
200
 
16
28.21
Виробництво металевих резервуарiв, цистерн та контейнерiв
200
 
17
28.5
Оброблення металiв
200
 
18
28.52
Загальнi механiчнi операцiї
100
 
19
28.7
Виробництво iнших готових металевих виробiв
200
 
20
29.24.4
Ремонт i технiчне обслуговування iнших машин та устатковання загального призначення
200
 
21
29.53.3
Ремонт i технiчне обслуговування машин та устатковання для перероблення сiльгосппродуктiв
200
 
22
29.56.6
Ремонт i технiчне обслуговування машин та устатковання спецiального призначення, не вiднесених до iнших групувань
200
 
23
36.1
Виробництво меблiв
200
 
24
36.2
Виробництво монет та медалей, ювелiрних виробiв
200
 
25
36.30.2
Ремонт, обслуговування та установлення музичних iнструментiв
100
 
26
36.6
Виробництво iншої продукцiї
200
 
27
37.10.1
Оброблення металевих відходів та брухту чорних металів
200
 
28
37.2
Оброблення неметалевих вiдходiв та  брухту
150
 
29
37.20.1
Оброблення скла
200
 
30
45.21.1
Будiвництво будiвель
200
 
31
45.21.7
Монтаж та  встановлення збiрних конструкцiй
200
 
32
45.22
Виготовлення каркасних конструкцiй i покрiвель
200
 
33
45.31
Електромонтажнi роботи
200
 
34
45.31.2
Монтаж систем пожежної та охоронної сигналізації; монтаж антен
200
 
35
45.32
Iзоляцiйнi роботи
150
 
36
45.33
Санiтарно-технiчнi роботи
200
 
37
45.34.2
Інші електромонтажні роботи
150
 
38
45.4
Роботи з завершення будiвництва
200
 
39
45.42
Столярнi та теслярськi роботи
200
 
40
45.44.2
Малярні роботи
200
 
41
45.45
Iншi роботи з завершення будiвництва
200
 
42
50.2
Технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв
200
 
43
51
Оптова торгiвля i посередництво в оптовiй торгiвлi
200
 
44
52.1
Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах
150
 
45
52.2
Роздрiбна торгiвля в спецiалiзованих магазинах продовольчими товарами
200
 
46
52.3
Роздрiбна торгiвля в спецiалiзованих магазинах фармацев
200
 
47
52.4
Роздрiбна торгiвля у спецiалiзованих магазинах непродовольчими товарами
200
 
48
52.6
Роздрiбна торгiвля поза магазинами
150
 
49
52.7
Ремонт побутових виробiв та предметiв особистого вжитку
100
 
50
52.73.1
Ремонт годинникiв
100
 
51
52.73.2
Ремонт ювелiрних виробiв
200
 
52
52.74
Ремонт iнших побутових виробiв та предметiв особистого вжитку
100
 
53
55.1
Дiяльнiсть готелiв
200
 
54
55.3
Дiяльнiсть ресторанiв
200
 
55
55.4
Дiяльнiсть  барiв
200
 
56
55.5
Дiяльнiсть їдалень та послуги з постачання готової їжi
150
 
57
60.21.1
Дiяльнiсть автомобiльного регулярного транспорту
200
 
58
60.22
Дiяльнiсть таксi
100
 
59
60.24
Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту
200
 
60
63.21.2
Функціонування інфраструктури автомобільного та міського транспорту
200
 
61
63.3
Послуги з органiзацiї подорожувань
200
 
62
64.1
Поштова та кур`єрська дiяльнiсть
100
 
63
67.13.1
Посередництво в кредитуванні
200
 
64
67.2
Допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення
200
 
65
70.2
Здавання в оренду власного нерухомого майна
200
 
66
70.3
Операцiї з нерухомiстю для третiх осiб
200
 
67
70.31.3
Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання земельних ділянок
200
 
68
71.1
Оренда автомобiлiв
200
 
69
71.3
Оренда iнших машин та устатковання
200
 
70
71.4
Прокат побутових виробiв та предметiв особистого вжитку
120
 
71
72.2
Розроблення програмного забезпечення та консультування в цiй сферi
200
 
72
72.4
Дiяльнiсть, пов`язана з банками даних
200
 
73
72.5
Ремонт i технiчне обслуговування офiсної та електронно-обчислювальної технiки
200
 
74
74.12
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
200
 
75
74.13
Дослідження кон"єктури ринку та виявлення суспільної думки
200
 
76
74.14
Консультування  з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння
200
 
77
74.20.3
Дiяльнiсть у сферi геодезiї, гiдрографiї та гiдрометеорологiї
200
 
78
74.4
Рекламна дiяльнiсть
200
 
79
74.5
Пiдбiр та забезпечення персоналом
200
 
80
74.6
Проведення розслiдувань та забезпечення безпеки
200
 
81
74.7
Прибирання  виробничих та житлових примiщень, устатковання та транспортних засобiв
200
 
82
74.81
Дiяльнiсть у сферi фотографiї
200
 
83
74.82
Пакування
200
 
84
74.83
Секретарські послуги, послуги з перекладу та експедиторська робота
200
 
85
80.4
Iншi види дiяльностi у сферi освiти
200
 
86
80.41
Школи пiдготування водiїв транспортних засобiв
200
 
87
85.12
Медична практика
200
 
88
85.13
Стоматологiчна практика
200
 
89
85.14
Iнша дiяльнiсть у сферi охорони здоров`я  людини
200
 
90
85.2
Ветеринарна дiяльнiсть
200
 
91
85.14.1
Діяльність допоміжного медичного персоналу, що виконується не в лікарнях і не лікарями
75
 
92
90.00.3
Інша діяльність з прибирання сміття та очищення інших територій
150
 
93
92.2
Дiяльнiсть у сферi радiомовлення та телебачення
200
 
94
92.33
Дiяльнiсть ярмарок та атракцiонiв
200
 
95
92.34
Iнша видовищно-розважальна дiяльнiсть
100
 
96
92.4
Дiяльнiсть iнформацiйних агентств
150
 
97
92.6
Дiяльнiсть у сферi спорту
150
 
98
92.62
Iнша дiяльнiсть у сферi спорту
120
 
99
92.7
Дiяльнiсть у сферi вiдпочинку та розваг
200
 
100
93
Надання iндивiдуальних послуг
200
 
101
93.01
Прання, хiмчистка та фарбування
100
 
102
93.02
Надання послуг перукарнями та салонами краси
100
 
103
93.05
Надання iнших iндивiдуальних послуг
200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Секретар ради                                                                                                                          С.П.Смолякова
 
 


Это статья с сайта Біла Церква - сайт міста. Белая Церковь
http://bilatserkva.info
URL этой статьи:
http://bilatserkva.info/news_504.html