Рішення №180 від 14 грудня 2006р.
Тема: Міськвиконком
Дата:16-01-2007 20:00:00


Про затвердження доповнень та змін до статутів “Білоцерківської міської лікарні № 1”, ”Поліклініки загальної практики – сімейної медицини”
від 14 грудня 2006р.                                           № 180


восьмої сесії міської ради
п`ятого скликанняПро затвердження доповнень та змін
до статутів “Білоцерківської міської
лікарні № 1”, ”Поліклініки  загальної
практики –  сімейної  медицини”       Відповідно до ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада вирішила :
       1.Затвердити доповнення та зміни до статутів
       1.1.”Білоцерківської міської лікарні № 1”
       1.2.  “Поліклініки загальної практики – сімейної медицини”.
       2.Керівникам відповідних установ провести заходи щодо реєстрації доповнень та змін до статутів згідно  з чинним законодавством України.
       3.Контрлоль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров`я.


Міський голова                            В.П. Савчук 


„ЗАТВЕРДЖЕНО”
Рішення восьмої сесії
п`ятого скликання
Білоцерківської міської ради
від 14 грудня 2006р. № 180
Міський голова _______Савчук В.П.Доповнення та зміни є невід’ємною частиною
Статуту Поліклініки загальної практики –
сімейної медициниДОПОВНЕННЯ ТА ЗМІНИ

до Статуту Поліклініки загальної практики – сімейної медицини

Статтю 2.6 розділу 2 Статуту поліклініки загальної практики – сімейної медицини викласти в наступній редакції:

Майно Установи перебуває у комунальній власності територіальної громади м.Біла Церква і закріплюється за Установи на праві оперативного управління. Органом управління майна Установи є Засновник – Білоцерківська міська рада. Будь-які дії щодо майна Установи (відчуження, передача в оренду, списання і т.д.), в тому числі укладення будь-яких право чинів щодо майна Установи (інвестиційний договір, іпотечний договір, договір застави і т.д.), на підставі яких виникають права та обов’язки. Установа здійснює відповідно до рішень Засновника.
Статтю 4.1. розділу 4 доповнити пунктом наступного змісту:
- при наданні медичної допомоги виписувати рецепти на психотропні препарати.„ЗАТВЕРДЖЕНО”
Рішення восьмої сесії
п`ятого скликання
Білоцерківської міської ради
від 14 грудня 2006р. № 180
Міський голова _______Савчук В.П.

Доповнення та зміни є невід`ємною
частиною Статуту “Білоцерківської
міської лікарні № 1”ДОПОВНЕННЯ ТА ЗМІНИ
до Статуту
“Білоцерківської міської лікарні № 1
 
 
 
 
Пункт 5.5. Статуту  “Білоцерківської міської лікарні № 1” викласти в наступній редакції:
 
 
Пункт 5.5. «Реалізація зайвого майна і передача майна в оренду здійснюється лікарнею по узгодженню з власником або уповноваженим ним органом» -  замінити і
викласти в такій редакції:
«Майно лікувального закладу перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Біла Церква і закріплюється  за лікувальним закладом  на праві оперативного управління. Органом управління майна лікарні є Засновник – Білоцерківська міська рада. Будь-які дії щодо майна лікарні (відчуження, передача в оренду, списання і т.д.), в тому числі укладення будь-яких право чинів щодо майна лікарні (інвестиційний договір, іпотечний договір, договір застави і т.д.), на підставі яких виникають права та обов’язки, лікарня здійснює відповідно до рішень Засновника».


м.Біла Церква – 2006р.


Это статья с сайта Біла Церква - сайт міста. Белая Церковь
http://bilatserkva.info
URL этой статьи:
http://bilatserkva.info/news_458.html