Про порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення
Тема: Міська рада
Дата:28-11-2006 20:00:00


Проект РІШЕННЯ сесії міської ради Про затвердження Положення „Про порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення в місті Біла Церква ”
Проект
РІШЕННЯ
_____ сесії міської ради Y скликання
Про затвердження Положення
„Про порядок продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення
в місті Біла Церква ”
На виконання Указу Президента України « Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення» від 19.01.99р за « 32/99 із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 9 березня 2000 року № 399/2000, Конституції України, Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі» , Закону України «Про оцінку земель» із змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 17 червня 2004 року № 1008 - IV, Постанови Кабінету Міністрів України від 16.09.99р за № 1050 «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок несільськогосподарського призначення» , Постанови Кабінету Міністрів України від 16.05.02 р за №648 «Про затвердження Положення про технічний паспорт земельної ділянки , яка виставляється на земельні торги», відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 9 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” міська рада вирішила :
1. Затвердити Положення „Про порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення в місті Біла Церква” ( додається ).
2. Відділу внутрішньої політики та інформаційно – аналітичної роботи оприлюднити дане рішення через засоби масової інформації та розмістити на офіційному WEB-сайті міста.
3. Це рішення набуває чинності з 01.01.2007року.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань ефективного використання земель, проектування та забудови території та постійну комісію міської ради у справах бюджету, фінансів і цін.
Голова міської ради В.П. Савчук
Затверджено                                                                                                   рішення ___ сесії міської ради
п’ятого скликання
від ____________ №______
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення
в  місті Біла Церква
 
       1 .Порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення
 
1.1. Положення «Про порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення в місті Біла Церква» розроблено на основі Конституції України, Земельного кодексу України, Закону України "Про оцінку земель" Із змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 17 червня 2004 року № 1008-ІУ, Указу Президента України «Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення» Із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 9 березня 2000 року № 399/2000, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
 
1.2. 3 метою створення умов для ефективного використання землі, стимулювання підприємницької діяльності, заохочення інвестицій, надходження додаткових коштів на реалізацію програм соціально-економічного розвитку, на виконання Указу Президента України «Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення» Із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 9 березня 2000 року № 399/2000, та відповідно до п.4 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, (254 к/96- ВР), встановити порядок приватизації земельних ділянок несільськогоподарського призначення для  здійснення підприємницької діяльності в місті Біла Церква.
 
1.3. Об'єктами купівлі продажу відповідно до Указу Президента України «Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення» Із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 9 березня 2000 року № 399/2000 є земельні ділянки, на яких знаходяться об'єкти нерухомого майна, в тому числі об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти, що приватизовані (відчужені) відповідно до законодавства України.
 
1.4. Продавцем земельних ділянок несільськогосподарського призначення в межах міста, які перебувають  у комунальній власності є  Білоцерківська міська рада.
 
1.5. Покупцями земельних ділянок несільськогосподарського призначення можуть бути:
•    громадяни України - суб'єкти підприємницької діяльності;
•    юридичні особи України.
Земельна ділянка несільськогосподарського призначення може бути придбана одним покупцем, а також кількома покупцями у спільну сумісну або спільну часткову власність.
 
1.6. Продаж земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам та юридичним особам здійснюється на конкурентних засадах (аукціон, конкурс), крім викупу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок.
 
1.7. Місцеві державні органи земельних ресурсів розробляють технічний паспорт кожної земельної ділянки, в якому зазначається її правовий режим, кількісні та якісні характеристики, а також проект її відведення .
 
1.8 Положення про технічний паспорт земельної ділянки несільськогосподарського призначення, яка підлягає продажу, затверджується Державним комітетом України по земельних ресурсах.
2. Порядок розгляду та підготовки документів для продажу у власність земельних ділянок несільськогосподарського призначення шляхом викупу
2.1 Громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності та юридичні особи України, зацікавлені у купівлі земельних ділянок несільськогосподарського призначенню, подають до Білоцерківської міської ради заяву (клопотання) установленого зразка .
2.2 До заяви (клопотання) додається:
-    державний акт на право постійного користування землею або договір оренди землі;
-    план земельної ділянки та документ про її надання у разі відсутності державного акта;
копія свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (в тому числі -для фізичних осіб, які є СПД);
-    копії установчих документів підприємства, установи, організації;
копія довідки про внесення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
-    довідка банку про реквізити поточних рахунків;
документ, що підтверджує платіжеспроможність покупця (декларація про доходи, - для фізичних осіб, баланс підприємства, - для юридичних осіб);
-    документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно, яке знаходиться на земельній ділянці, зареєстровані в установленому порядку (витяг з реєстру БТІ);
-    документи, які визначають частку земельної ділянки у спільній власності
(у разі спільного часткового володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою);
-      довідка з органу податкової служби про перебування на обліку платника податку;
-      копія паспорта громадянина України (1-3,11 - сторінки) (для фізичних осіб);
-      копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб);
-    нотаріально засвідчена довіреність, що посвідчує право уповноваженого представника на виконання дій, передбачених цим Положенням;
копія свідоцтва про реєстрацію іноземною юридичною особою постійного представництва з правом ведення господарської діяльності на території України (для іноземних юридичних осіб).
 
2.3. Білоцерківська міська рада у місячний строк з дня надходження заяви (клопотання) приймає рішення про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення або про відмову в ньому відповідно до вимог Регламенту міської ради.
 
2.4. Рішення Білоцерківської міської ради є підставою для укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення між покупцем і продавцем.
 
2.5. Організацією купівлі продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення здійснюють місцеві державні органи земельних ресурсів.
 
2.6. Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення підлягає нотаріальному посвідченню.
           2.7. Оплата вартості земельної ділянки несільськогосподарського призначення може здійснюватися за згодою сторін із розстроченням.
 
          2.8. Право власності на придбану земельну ділянку несільськогосподарського призначення виникає після одержання державного акта на право власності на землю, який видається покупцеві за умови сплати ним вартості придбаної земельної ділянки.
 
         2.9 Державний акт на право власності на землю підлягає державній реєстрації.
 
         2.10. Вартість земельної ділянки визначається на підставі її грошової та експертної оцінки. Експертна грошова оцінка проводиться суб'єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель, які мають ліцензії Державного комітету України по земельних ресурсах на проведення землевпорядних та землеоцінювальних робіт.
 
        2.11. Вартість земельних ділянок при створенні ринку землі в місті регулювати не нижче експертно-грошової оцінки у відповідності до оцінювальних районів грошової оцінки міста з приміненням коефіцієнтів від 1 до 10.
 
        2.12. Вартість земельних ділянок в м. Біла Церква при продажі та створенні ринку регулювати не меншою орендної сплати юридичних або фізичних осіб за 5 років.
 
        2.13. Підставою для відмови в продажу земельної ділянки є:
-    неподання документів, необхідних для прийняття рішення щодо продажу такої земельної ділянки;
-    виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;
-  якщо щодо суб'єкта підприємницької діяльності порушена справа про банкрутство або припинення його діяльності.
 
        2.14. Рішення про відмову в продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення доводиться до відома покупця у письмовій формі в установлений термін                  (10 днів) органом, який прийняв рішення.
 
        2.15. Рішення про відмову від продажу такої земельної ділянки, а також залишення заяви (клопотання) покупця без розгляду більше місяця може бути оскаржено у судовому порядку.
 
 
 
 
Секретар ради                                                                   С.П.Смолякова
 


Это статья с сайта Біла Церква - сайт міста. Белая Церковь
http://bilatserkva.info
URL этой статьи:
http://bilatserkva.info/news_434.html