Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності.
Тема: Міська рада
Дата:17-12-2006 20:00:00


ЗВІТ про відстеження регуляторного акту: „Про механізм виконання місцевими дозвільними органами Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності „.
ЗВІТ
 про відстеження регуляторного акту
 
 Загальна інформація про регуляторний акт:
рішення Білоцерківської міської ради  „Про механізм виконання місцевими дозвільними органами Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності „.
Виконавець заходів з відстеження - відділ аналізу і прогнозів соціально - економічного     розвитку міста.
Срок відстеження  - 30   днів.
Цілі прийняття регуляторного акту:
·        приведення у відповідність до  Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"  надання документів дозвільного характеру.
·         встановлення чіткої та прозорої процедури щодо видачі (відмови у видачі) документів дозвільного характеру,
·        усунення безпідставних затримок щодо видачі суб`єктам підприємницької діяльності документів дозвільного характеру,
·        усунення підґрунтя корупційних відносин між дозвільними органами та суб`єктами господарювання,
·        збільшення кількості робочих місць,
·        збільшення надходжень до державного та місцевого бюджетів.
 Тип відстеження  - БАЗОВЕ.
            Метод  одержання результатів  відстеження - аналіз показників :
 
Один. Виміру
    На 1.01.
2007
На
1.01.2008
Кількість СГД (фізичних та юридичних осіб), що звернулися за отриманням документів дозвільного характеру -всього
 
осіб
 
 
240
 
300
отримали дозвіл
„-„
225
300
 відмовлено  
„-„
15
-
Кількість громадян, які звернулися за отриманням консультацій  з питань дозвільного характеру.
 
осіб
 
2700
 
3300
 
Термін часу на одержання документів дозвільного характеру
 
днів
 
26 днів
 
18 днів
Скорочення  терміну часу на одержання документів дозвільного характеру  СГД (фізичними та юридичними особами
( в порівнянні з попереднім періодом)
 
%
 
на 65%
 
На 30%
Кількість отриманих дозволів на встановлення малих архітектурних форм
 
одиниць
 
45
 
55
Рівень загальних надходжень до державного та місцевого бюджетів за рахунок збільшення кількості наданих дозволів для СГД  дозвільним центром ( в порівнянні з попереднім періодом)
 
%
 
х
 
 
125,0
Рівень проінформованості СГД (фізичних та юридичних осіб) щодо роботи дозвільного центру, а саме проведення громадських слухань та круглих столів
 
 одиниць
 
 
6
 
 
10
 
Скорочення  терміну часу на одержання документів дозвільного характеру  СГД (фізичними та юридичними особами )   в 2006 році очікується порівнянні з попереднім роком  на 65%,  а в 2007 році в порівнянні з 2006 роком на 30%.
            Оцінка  можливих результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей (висновки та рекомендації).
 
Чинне регулювання  є обтяжливим для суб”єктів підприємницької діяльності:
 а) чинна процедура отримання дозволів вимагає значних затрат часових ресурсів суб`єктів підприємницької діяльності, які отримують необхідні дозволи;
б)  тривалість процедури отримання дозволів сягає до 80 днів.
 
У разі прийняття даного регуляторного акту  „Про механізм виконання місцевими дозвільними органами Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності „ з`явиться можливість:
 
-Забезпечення  якісного обслуговування при наданні  документів дозвільного характеру;
          -Створення додаткових робочих місць;
          -Додатково мобілізувати надходження коштів  до місцевого бюджету.
         - Скорочення термінів одержання документів дозвільного характеру;
-Можливості суб”єктам підприємницької діяльності вибрать спосіб отримання документів дозвільного характеру.
 
 
 
Заступник міського голови                                        В.В.Гнатюк


Это статья с сайта Біла Церква - сайт міста. Белая Церковь
http://bilatserkva.info
URL этой статьи:
http://bilatserkva.info/news_432.html