Про затвердження Положення паркування транспортних засобів у місті.
Тема: Міська рада
Дата:02-10-2006 19:00:00


Аналіз впливу регуляторного акту: Проект рішення Білоцерківської міської ради «Про затвердження Положення паркування транспортних засобів у м. Біла Церква".

Проект

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

 РІШЕННЯ

5 сесії  міської  ради

V скликання

 

Про затвердження Положення

про паркування транспортних

засобів у м. Біла Церква

            З метою впорядкування  паркування транспортних засобів в м.Біла Церква,  відповідно до ст. 15 Закону України "Про систему оподаткування", ст.ст. 3, 18 Декрету Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори", керуючись  законами України " Про благоустрій населених пунктів", Про автомобільні дороги", "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада вирішила:
 
1. Затвердити Положення про паркування транспортних засобів в м.Біла Церква (додається).
2. Зобов`язати управління житлово-комунального господарства у місячний термін провести інвентаризацію існуючих місць паркування (відведених та спеціально обладнаних) та привести їх у відповідність до даного рішення.
            3. Відділу внутрішньої політики та інформаційно-аналітичної роботи оприлюднити дане рішення та додатки до нього  через засоби  масової  інформації  та  розмістити на  офіційному  веб-сайті  міста.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну  комісію  з  питань житлово-комунального  господарства,  транспорту  та  зв`язку.                       
 
Міський  голова                                                              В.П.Савчук
 
 

 
 
   Додаток
Затверджено
                                                                                                         рішення 5 сесії міської  ради
                         v скликання від «__»10.2006р.

Положення

про паркування транспортних засобів у м. Біла Церква

 
                                                      1. Загальні положення
Положення про паркування транспортних засобів у м. Біла Церква (надалі - Положення) розроблено з метою впровадження єдиної загальноміської політики з питань регулювання, організації і контролю розвитку парковок відповідно до ст. 15  Закону України "Про систему оподаткування", ст.ст. 3, 18 Декрету Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори", керуючись  законами України "Про благоустрій населених пунктів", "Про автомобільні дороги", "Про місцеве самоврядування в Україні".
            Цим Положенням визначається єдиний порядок організації та функціонування  місць для паркування транспортних засобів на території
м. Біла Церква з метою :
            - впорядкування паркування транспортних засобів на вулицях та майданах міста ;
            - підвищення безпеки дорожнього руху ;
            - збільшення пропускної спроможності проїзних частин вулиць міста .
 
2. Основні терміни, використані у Положенні
Парковка – спеціально обладнані, відведені місця для  паркування транспортних засобів.
Спеціально обладнані місця -  це місця для паркування транспортних засобів,  розміщені за межами смуг руху проїжджої частини доріг, визначені дорожніми знаками, можуть мати розмітку,   бути обладнані  спеціальними технічними пристроями (огорожею, в`їзними та виїзними бар`єрами), надані та влаштовані суб`єктами господарювання у порядку, визначеному рішенням міської ради від  ___ 10.2006 № _____ „Про Правила забудови в м.Біла Церква Київської  області”.
Відведені місця – це місця для паркування транспортних засобів, визначені дорожніми знаками,  повинні мати дорожню розмітку, розташовані в межах  доріг або тротуарів та біля об`єктів бізнесу, надані суб`єктам господарювання у порядку, визначеному цим Положенням .
Паркування – припинення руху транспортного засобу з причин не пов`язаних з посадкою (висадкою) пасажирів чи завантаженням (розвантаженням) ручного вантажу у спеціально обладнаних, відведених місцях  з дотриманням Правил дорожнього руху.
Платіжні документи -  квитанції, касові чеки,   інші документи , які видаються оператором і посвідчують право на паркування транспортного засобу відповідно до сплаченого часу.
Оператор -  суб`єкт господарювання,   який  надає платні послуги по паркуванню транспортних засобів.
Власник парковки – суб`єкт господарювання, який отримав дозвіл на влаштування парковки.
Збір за паркування транспортних засобів – обов`язкова плата, яка згідно з чинним законодавством запроваджується  Білоцерківською міською радою на території міста та зараховується до його бюджету.
Плата за послуги паркування – плата за обладнання та обслуговування місць для платного паркування .
 
3.Порядок  влаштування парковки у спеціально обладнаних місцях
Суб`єкти господарювання, які мають наміри здійснити будівництво парковки, зобов`язані отримати  дозвіл на будівництво об`єкта , відповідно до Правил забудови в м.Біла Церква  Київської області, затверджених рішенням міської ради від   ___ 10.2006р. № ______
 
4.Порядок  влаштування парковки у  відведених  місцях
4.1.Влаштування парковки  здійснюється на підставі  рішення  сесії  міської  ради про виділення  земельної  ділянки під  парковку.
 
 
 
 
4.2.Власник  парковки  отримує  у  відділі з  питань орендно - земельних  відносин  інформацію  стосовно  документації, яку  необхідно виготовити та  надати  на  затвердження  відповідним  службам  та  відділам  у  відповідності з вимогами чинного законодавства,  а  саме:
проектно-кошторисну  документації  на  розташування  парковки
схема парковки
паспорт-характеристика парковки (додаток 2)
4.3.Завершення  будівництва та  відповідна  організація  дорожнього  руху  оформляється  Актом виконаних  робіт, який  затверджується наступними службами :
- 5-тим міжрайонним відділом Державтоінспекції;
- управлінням  архітектури  та  містобудування;
- відділом промисловості, енергетики  транспорту  і  зв`язку міської  ради;
- УЖКГ.
        4.4. Акт  виконаних  робіт є  підставою  для  укладання  договору (додаток 3) на користування об`єктом благоустрою між суб`єктом  господарювання та УЖКГ. Для  цього суб`єкту  господарювання  необхідно  подати  в  УЖКГ -  заяву (додаток 1); копію свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта господарювання; довідку про взяття  на облік платника податків у місті за формою 4-ОПП (для філій юридичних осіб - суб`єктів господарювання, підприємницька діяльність яких зареєстрована  за межами міста).
 
У разі підписання   договору :
-     один примірник договору передається суб`єкту господарювання;
- другий з додатками - управлінню житлово-комунального господарства виконкому міськради.
Управління житлово-комунального господарства виконкому міськради протягом 10 днів з дати підписання договору на тимчасове користування об`єктом благоустрою надає органам державної податкової інспекції інформацію про суб`єктів господарювання з якими укладено договори.
 
5. Організація парковок
5.1. Парковки  призначені для тимчасової стоянки транспортних засобів у спеціально обладнаних або відведених місцях,  які експлуатуються операторами або власниками парковок.
5.2. Організація та експлуатація  парковок покладається на операторів або власників парковок.
5.3. Режим роботи парковок визначається оператором або власником парковки  і доводиться до водіїв транспортних засобів за допомогою спеціальних знаків.            
5.4. Забороняється  влаштування платних парковок біля закладів охорони здоров`я, дошкільних та загальноосвітніх закладів, кладовищ, установ органів виконавчої влади, міністерства внутрішніх справ, судів, прокуратур, податкових органів, інших служб міста, які здійснюють погоджувальні та дозвільні процедури.
5.5. Власник  парковки повинен  дорожніми  знаками  передбачити  місце  для  паркування  автомобілів інвалідів.
          5.6. Оператори та власники парковок  :
-    у своїй діяльності керуються чинним законодавством України, цим  Положенням , рішеннями міської ради та її виконавчого комітету;
- здійснюють   контроль за експлуатацією місць для  паркування;
-  проводять заходи з благоустрою та утримання  парковок;
- за власні кошти облаштовують місця для   паркування відповідною дорожньою розміткою, дорожніми знаками, іншим спеціальним обладнанням та технічними засобами;
-   здійснюють ремонт  покриття, прибирання місць  паркування;
- інформують водіїв про правила паркування, додаткові умови (послуги), пільги щодо користування місцями  паркування;
- при наданні платних послуг з паркування видають водіям платіжні документи  ;
- забезпечують  безпеку дорожнього руху транспортних засобів і пішоходів на території парковки при заїзді-виїзді з неї;
- несуть  відповідальність за  збереження  автомобілів на  час  паркування;
        - несуть відповідальність  за реєстрацію  в  органах державної податкової інспекції, повноту і своєчасність сплати  збору за  паркування та перерахування належних сум до місцевого бюджету.
 
 
 
6.Збір та вартість послуг  за паркування транспортних засобів
         Платниками збору за паркування автотранспорту є суб`єкти господарювання та громадяни , які паркують автомобілі в спеціально обладнаних або відведених для цього місцях .
 Ставка збору за паркування  визначається з розрахунку за 1 годину паркування однієї машини у таких розмірах:
-                      3% від неоподатковуваного мінімуму доходів громадян – у спеціально обладнаних місцях;                            
-                      1% від неоподатковуваного мінімуму доходів громадян – у відведених місцях.
Розрахунок  збору за паркування  для  власників парковок здійснюється із розрахунку ставки збору помноженої на кількість машино-місць парковки  та  кількість робочих годин суб`єкта господарювання в рік.
Розрахунок  збору за паркування  для  операторів здійснюється відповідно до фактичної кількості припаркованих на парковці одиниць транспортних засобів.
Збір за паркування транспортних засобів  перераховується суб`єктом господарювання до 20 числа місяця, наступного за звітним, до місцевого бюджету в повному обсязі .
   Податковий розрахунок збору за паркування транспортних засобів щоквартально подається суб`єктом господарювання до податкової інспекції за місцем знаходження парковки  за формою та у строки, визначені законодавством.                                           
За несвоєчасне перерахування збору суб`єкт господарювання  сплачує фінансові санкції та пеню відповідно до чинного законодавства.
Вартість послуг за користування місцями для платного паркування на території міста  включає :  ставку збору за паркування та плату за послуги платного паркування.
Плата за послуги  запроваджується суб`єктом  господарювання, який надає ці послуги, за кожну годину паркування згідно із затвердженою калькуляцією витрат та сплачується водіями на місцях  паркування  з отриманням платіжного документа .
Платіжні документи, які  впроваджуються і виготовлюються оператором, повинні містити наступні дані:  назву оператора, дату, державний номер транспортного засобу, час парковки, збір за паркування, плату за користування місцями платного паркування, загальну суму, яка підлягає сплаті, підпис контролера парковки. Корінець платіжного документа повинен  містити таку ж інформацію, як і платіжний документ.
Плата не сплачується водіями, якщо паркування транспортних засобів здійснюється на час до 5 хвилин з причин, пов`язаних із необхідністю посадки (висадки) пасажирів, завантаженням (розвантаженням) ручного вантажу.         
                          
7. Пільги при користуванні платними парковками
 Від  сплати збору за паркування транспортного засобу звільняються:
   - спеціальний транспортний засіб  при виконанні прямих службових обов`язків (автомобілі швидкої допомоги, органів внутрішніх справ, місцевого самоврядування, пожежної допомоги, комунальних та аварійних служб міста) ;
       - учасники бойових дій та інваліди війни, інваліди – власники автомобілів з ручним керуванням, ліквідатори та постраждалі від аварії на ЧАЕС І категорії при наявності відповідних документів.
8. Контроль та відповідальність
  8.1. Відповідальність за повноту  і своєчасність перерахування збору за паркування транспортного засобу до місцевого бюджету покладається на суб`єктів господарювання - операторів та власників парковок, контроль – на ОДПІ у м. Біла Церква.
        8.2. Контроль за організацією та функціонуванням платних парковок  покладається на управління житлово-комунального господарства та фінансове управління виконкому міськради.
 
 
Секретар ради                                                                                               С.П.Смолякова
 
 
 

 
 

                                                                                                                                   Додаток 1       

до Положення  про паркування транспортних

 засобів у м. Біла Церква

 
                                                                        Начальнику управління
житлово-комунального
 господарства
виконкому міськради
 
 
З   А   Я   В   А
            Відповідно до  рішення  сесії міської  ради  від _______ № ______ про  виділення  земельної  ділянки  під парковку
__________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи, П.І.Б. фізичної особи-підприємця)
__________________________________________________________________
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків та інших обов`язкових платежів)
____________________________________________________________________________________
(П.І.Б. керівника юридичної особи)
____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця)
__________________                                                                                         ______________________
      (телефон)                                                                                                                          (факс)
____________________________________________________________________________________
(фактичне місцезнаходження)
___________________                                                                                       ______________________
       (телефон)                                                                                                                       (факс)
            Прошу  укласти  договір на користування об`єктом благоустрою  площею ____м2 за адресою _______________________________ для влаштування  платної парковки
           
Чисельність найманих працівників,
у т.ч. зареєстрованих у міському
центрі зайнятості                                                  ___________/__________чол.
 
Середня заробітна плата                                                ________________грн. в міс.
 
Заборгованість по виплаті
заробітної плати                                                            ________________грн.
 
Дата                                                                          ______________________________
М.П.                                                    Підпис суб`єкта господарювання
 
Дата                                                                                                                    Підпис
 
 
 

 
 
 
 
 
            Додаток 2

                                                                                                                                                                                                                        до Положення  про паркування транспортних

 засобів у м. Біла Церква

 

 
 
 
 
 
ПАСПОРТ-ХАРАКТЕРИСТИКА
 парковки
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
повна назва суб`єкта господарювання, юридична адреса, код СДРПОУ (для юридичних осіб), ідентифікаційний код (для фізичних осіб)
Адреса  парковки  _________________________________________________
Режим роботи ____________________________________________________
Вид парковки ____________________________________________________
                          ( спеціально обладнані  чи відведені місця )
Площа парковки __________м2
Кількість машиномісць _______________ од.
Характеристика обладнання :
вид покриття _____________________________________________________
                                        ( асфальтобетон, відсів, наявність розмітки  тощо )
кількість та назва дорожніх та спеціальних знаків _____________________
_________________________________________________________________
додаткове устаткування ____________________________________________
                                                (шлагбауми, огорожі,  спеціальні приміщення, парко-
                                         мати, урни для сміття  тощо)
_________________________________________________________________
Підпис
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                    Додаток 3

                                                                                                                                                                                                      до Положення  про паркування транспортних

                                                                                                                                засобів у м. Біла Церква
 
Договір №___
тимчасового користування об`єктом благоустрою
 
від _______________________р.                                                     м. Біла Церква
 
            Управління житлово-комунального господарства виконкому Білоцерківської міської ради (у подальшому іменований „Балансоутримувач”) в особі начальника управління _________________________________________, що діє на підставі „Положення про управління житлово-комунального господарства виконкому міськради”, з одного боку, та __________________________________________________________________
    (повна назва юридичної  або фізичної особи)
 
(код СДРПОУ (для юридичних осіб), ідентифікаційний код (для фізичних осіб)
 
(у подальшому іменований „Користувач”) в особі
__________________________________________________________________
(відношення до юридичної особи)
__________________________________________________________________
(прізвище, ім`я, по-батькові)
що діє на підставі __________________________________________________________________
(назва законодавчого акта, ким і коли зареєстрований)
__________________________________________________________________
 
з іншого боку, уклали цей договір про нижчезазначене:
І. Предмет договору.
1.1 Балансоутримувач передає, а Користувач приймає в тимчасове  користування об`єкт благоустрою (надалі об`єкт ):
__________________________________________________________________
(його найменування відповідно до картки обліку основних засобів)
__________________________________________________________________
(інвентарний номер)
загальною  площею ________ м2, розташований за адресою_______________
__________________________________________________________________
 
для ______________________________________________________________
(потреба використання об`єкта користувачем)
__________________________________________________________________
            Технічний стан об`єкта зазначається в акті його обстеження від „___”__________р.
Балансова вартість:
відновна _________________ тис. грн., станом на ___________________________________
залишкова ________________ тис. грн. станом на ___________________________________
            1.2 Об`єкт користування надається разом із майном (устаткуванням, інвентарем, елементами благоустрої) в експлуатаційному стані згідно з переліком, який додається до акту прийому-передачі   .
ІІ. Термін дії Договору.
            2.1 Об`єкт користування надається Користувачу на термін, обумовлений                     цим Договором. Термін дії Договору з „_____”______________ р. до „_____”________________р.
ІІІ. Умови Договору.
 
 
 
3.1. Договір вважається укладеним з моменту його підписання і набуває чинності з дня передачі об`єкта користування Користувачу відповідно до акта прийому-передачі.
3.2. Користувач не має права передавати  об`єкт користування іншим юридичним або фізичним особам .
3.3. Балансова належність об`єкта користування не змінюється.
3.4. Об`єкт користування протягом терміну дії Договору не може бути предметом застави та інших майнових угод також не  може  змінюватись  його призначення.
3.5. Передача об`єкта користування Користувачу не спричиняє передачі права власності на цей об`єкт. Реорганізація Балансоутримувача чи Користувача не є підставою для змінення  умов Договору або його розірвання.
3.6.  Поліпшення технічного стану об`єкта користування (відновлення асфальтного покриття, бордюр, дорожньої розмітки, турнікетів, зливоприймальних решіток, кришок інженерних колодязів, в`їзних  та
ви`їзних шлагбаумів, дорожніх знаків), здійснені користувачем за власний рахунок є комунальною власністю міста.
3.7. При невиконанні користувачем цих вимог балансоутримувач може у встановленому законодавством України порядку поставити питання про розірвання укладеного Договору та повернення ним об`єкта користування в належному стані.
3.8. Запропоновані однією із сторін зміни чи доповнення до Договору розглядаються не більш 14 днів від дня їх отримання. При відсутності протягом означеного терміну письмової відмови, зустрічних пропозицій  зміни або доповнення вважаються чинними. Одностороннє внесення змін чи доповнень до Договору не допускається.
3.9. Після закінчення терміну дії цього Договору, або у разі втрати чинності Договору об`єкт користування повертається Балансоутримувачу згідно з актом прийому-передачі.
3.10. Взаємовідносини сторін, не урегульовані цим договором, регламентуються чинним законодавством України .
ІV. Права та обов`язки сторін.
4.1. Користувач має право безперешкодно використовувати об`єкт користування для потреб, встановлених цим Договором.
4.2. Користувач зобов`язується:
_________________________________________________________________
(перелік конкретних зобов`язань та термін їх виконання, у т.ч. приведення об`єкту користування інженерних мереж, прилеглої території в належний для експлуатації стан)
__________________________________________________________________
- безперешкодно забезпечувати доступ до об`єкта представників інженерних служб з метою обстеження технічного стану інженерних мереж,  вчасне усунення пошкоджень інженерних мереж;
- надавати доступ до об`єкту користування відповідним працівникам виконкому міськради , Балансоутримувача, виконкомів районних у місті рад для визначення його технічного стану, перевірки виконання зобов`язань за цим Договором;
- на запит виконкому міськради,  надавати усну або письмову інформацію, яка стосується об`єкта користування.
            4.3. Балансоутримувач має право:
- перевіряти виконання Користувачем умов цього Договору, вимагати усунення порушень;
- ініціювати внесення змін до Договору чи його розірвання у разі погіршення технічного стану, об`єкта користування, належного до нього устаткування , інвентаря, елементів благоустрої, використання об`єкта не за призначенням, порушення Користувачем інших умов Договору.
V. Відповідальність сторін.
5.1. У випадку не виконання чи неналежного виконання обов`язків за цим Договором сторони після взаємних консультацій та переговорів усувають виявлені порушення. При неможливості досягнення згоди або зволікання з виконанням однієї із сторін ухваленого рішення інша сторона має безспірне право ставити та вирішувати питання про розірвання Договору.
5.2. Збитки, заподіяні у зв`язку з невиконанням однією із сторін умов цього Договору стягуються в судовому порядку.
5.3. Сторони не несуть відповідальності за повне чи часткове невиконання умов цього Договору,  якщо це є наслідком форс мажорних обставин (стихійних лих, військових дій, масових зворушень і т.п.)
 
VІ. Втрата чинності Договору.
 Цей Договір втрачає чинність у разі:
- закінчення терміну його дії;
- досягнення згоди сторін;
- ухвалення рішення про добровільну чи примусову ліквідацію Користувача як юридичної особи;
- винесення відповідного судового рішення (при зверненні до нього однією із сторін щодо порушення умов цього Договору );
- наявності інших підстав визначених законодавством.
            В тижневий термін від дня ухвалення рішення про ліквідацію як юридичної особи (для фізичної особи - скасування рішення про державну реєстрацію, як суб`єкта підприємницької діяльності) Користувач повідомляє про це Балансоутримувача.
VІІ. Заключна частин.
            7.1. Цей Договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Перший з них залишається у Балансоутримувача, другий передається Користувачу.
VІІІ. Юридичні реквізити сторін.
8.1.Балансоутримувач:__________________________________________
__________________________________________________________________
            8.2.Користувач: __________________________________________________________________
 
Балансоутримувач:                                                                               Користувач:
 
М.П.                                                                                          М.П.

 
 
 
 
Аналіз впливу  регуляторного акту
Проект рішення Білоцерківської міської   ради
 
 «Про затвердження Положення паркування транспортних засобів
 у м. Біла Церква»
 
Проблема – чинне регулювання відсутнє.
 
1.           Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв`язати шляхом державного регулювання господарських відносин
 
1.1.  Причини та умови виникнення проблеми
 
 Проблема, яку планується розв`язати з прийняттям цього рішення, полягає у необхідності врегулювання правових відносин між суб`єктами господарювання, які надають послуги з користування місцями для  паркування транспортних засобів та користувачами послуг.
 Даним регуляторним актом вводиться в місті єдиний порядок організації та функціонування  місць для паркування транспортних засобів.
1.2. Обґрунтування неможливості розв`язання проблеми за допомогою чинного регуляторного акта:
 На  теперішній час Положення про паркування транспортних засобів у місті відсутнє, сплата збору за паркування транспортних засобів суб`єктами господарювання, які провадять свою діяльність у місті, здійснюється відповідно до ст..3 Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.93 № 56-93 «Про місцеві податки і збори».  Дане питання потребує  вирішення шляхом затвердження відповідного регуляторного акта, який передбачає встановлення порядку паркування транспортних засобів в місті.
2.Цілі  державного регулювання - впровадження  єдиної загальноміської політики з питання регулювання, організації і контролю розвитку парковок, впорядкування паркування транспортних засобів на вулицях та майданах,  впровадження сучасних методів організації парковок.
Прийняття цього регуляторного акта   запровадить в місті єдиний порядок  для всіх суб`єктів господарювання, які надають послуги за користування місцями паркування  та для користувачів цих послуг, дасть змогу впорядкувати паркування транспортних засобів на вулицях та майданах, підвищить безпеку дорожнього руху, дисципліну водіїв. Завдяки регулюванню   у місті забезпечується порядок сплати і перерахування ставки збору за паркування автотранспорту, що сприятиме сталим надходженням до місцевого бюджету від даного виду податку. Суб`єкти господарювання  зможуть чітко планувати свою діяльність, отримувати прибуток, розширяти сферу бізнесу.
 
3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей, аргументація переваг обраного способу
 
3.1. Можливі способи досягнення цілей
3.2. Оцінка способу
3.3/3.4. Причини відмови від альтернативних способів / аргументи щодо переваги обраного способу
Збереження чинного регулювання
- відсутнє
-                    проблема не розв”язується
Обраний спосіб
Побудований відповідно до вимог регулювання  центрального рівня - забезпечує досягнення цілей державного регулювання;
- відповідає потребам у вирішенні проблеми
- Забезпечує принципи державної регуляторної політики;
 
 
4. Опис механізмів і заходів, які забезпечують розв”язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта
 
              4.1 Принципи та способи досягнення цілей регулювання:
-      регулювання побудоване відповідно до принципів регуляторної політики;
-  прийняття даного регуляторного акту забезпечить порядок паркування транспортних засобів в місті .
 
4.2 Ефективність способів досягнення цілей :
Запропоноване  Положення  забезпечить:
- контроль за повнотою та своєчасністю  сплати збору за паркування  транспортних засобів
- впровадження сучасних методів організації парковок.
 
5. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта
5.1 Оцінка впливу основних зовнішніх факторів на дію акта:
 
Обставини
Позитивні
Негативні
 
Зміна реальних доходів населення
 
Підвищення реальних доходів населення зумовить розвиток суб`єктів підприємницької діяльності які займаються органі-зацією паркуваня автотранспорту
 
 
Зменшення реальних дохо-дів, зменшує можливість  населення скористатися послугами парковок
 
Забудова нових територій
Сприятиме створенню нових   парковок
Незначне збільшення витрат населення за користування послугами парковок
.
               5.2 Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта
v     Акт забезпечує збільшення дохідної частини бюджету міста. Акт сприяє забезпеченню відповідальності за збереження автомобілів під час паркування,
v     Акт сприяє забезпеченню заходів по  благоустрою та утриманню парковок
Ресурсні можливості для впровадження  та виконання вимог акта оцінюються як достатні.   
 
               5.3 Характеристика механізму компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта:
                Дія акта зумовлює:
-  незначне зменшення обігових коштів населення, яке буде користуватися послугами парковок.
5.4. Періодичність здійснення  державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта 
- Результативність регуляторного акта  буде відстежуватися управлінням житлово-комунального господарства та  фінансовим управлінням  виконкому міськради шляхом здійснення аналізу щодо кількості впорядкованих місць  паркування транспортних засобів та обсягів надходження коштів до місцевого бюджету від сплати збору за паркування транспортних засобів за даними Білоцерківської об`єднаної державної податкової інспекції.
 
              6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.
            
              6.1. Опис прогнозованих вигод та витрат від регулювання, яке запроваджується:
Визначення     очікуваних    результатів прийняття  акта із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.
Сфера впливу
Вигоди
Витрати
Населення
Врегулювання правових відносини між суб`єктами господарювання, які надають послуги  з користування місцями парковки транспортних засобів та користувачами послуг.
Користування суспільними благами від фінансування місцевих програм, спрямованих на покращання соціально-культурного розвитку міста за рахунок коштів місцевого податку (збір за паркування)
Сплата збору за пар-
кування транспортних засобів
 
 
Суб`єкти підприємницької діяльності
Стабільна ставка збору.
Можливість приймати самостійно рішення щодо стягнення збору за паркування з власників транспортних засобів. Існування вільної конкуренції. Відкрита взаємодія учасників ринкових відносин щодо можливості вивчення попиту та пропозицій на даний вид послуг
Справляння  збору до місцевого бюджету
Місцева влада
 Зміцнення бюджетної бази та збільшення надходжень коштів до міського бюджету;
 можливість контролювати:
- кількість  парковок по  місту
- корегувати розміщення  парковок з  урахуванням  перспективної  забудови  міста
- вимагати  від  організаторів  парковок  витримання єдиного  архітектурного  стилю.
Уразі не виконання  договірних  відносин розривати  контракт  достроково
 
Витрати відсутні
 
 
6.2. Розрахунок вигід та витрат:
 
У суб`єктів господарювання не виникатиме додаткових витрат, крім витрат на організацію функціонування  парковки. Крім того, він матиме змогу  самостійно обирати шляхи утримання в належному санітарно-технічному стані парковки транспортних засобів, враховуючи сучасні вимоги та свій фінансово-економічний стан.
 
Впровадження регуляторного акта не потребує витрат з боку держави.
·      Не всі показники можуть бути визначені кількісно, серед яких є якісні:
- введення в місті єдиного порядку організації і функціонування  парковок;
- стабільний  рівень ставки збору надасть можливість прогнозувати та здійснювати бізнесову діяльність суб`єктам господарювання в умовах вільної конкуренції на ринку послуг;
-  сталі надходження від сплати збору сприятимуть поповненню міського бюджету коштами, які  спрямовуються на фінансування соціальних програм для територіальної громади міста.
·       Впровадження та виконання даного регуляторного акта не залежить від ресурсів виконкому міської ради. Суб`єкти господарювання будуть розпоряджатись власними матеріально-фінансовими ресурсами самостійно. Платники збору  будуть сплачувати збір за паркування транспортних засобів у розмірі, передбаченому законодавством
 
 
7.Запропонований термін дії акта.
v     Термін дії акту необмежений.
 
 
8. Визначення показників результативності регуляторного акта.
8.1 Статистичні показники:
 Кількість спеціально обладнаних місць
 Сума надходжень до бюджету
 Кількість відведених місць
 Сума надходжень до бюджету
 
8.2 Прогнозні значення та статистичні показники в розрахунку на рік.
 
 Показники
Один. Виміру
Факт 2004р.
Факт 2005р.
Очік. 2006р
Прогноз
2007
Спеціально обладнані місця
 
 
 
 
 
1. Кількість всього
одиниць
1
1
1
1
2. Потужність
К-сть машиномісць
60
60
60
60
З. Сума надходжень за паркування
тис.грн.
5,6
4,6
5,5
6,0
4.   Ставка   збору   за   парковку (затверджена       в       граничних розмірах)
 
 
грн.за І год.пар ковки 3% неопод.мінім.
0,51
0,51
0,51
0,51
 Відведені місця всього
 
 
 
 
 
1. Кількість всього
Одиниць
4
4
2.Потужність
 
машиномісць
365
365
365
365
3.Сума надходжень за паркування
 
0
0,8
6,1
6,9
4. Ставка збору за парковку
(затверджена        в        граничних розмірах)
грн.за І год парковки 1% від неопод.мін.
0,17
0,17
0,17
0,17
 
 
Ставка  збору  за  парковку (затверджена в  граничних  розмірах) у відведених  місцях становить 0,17 грн., у  спеціально  обладнаних місцях 0,51 грн  за 1 годину паркування транспортного засобу.
Даним регуляторним актом ставка збору не змінюється.
 
 
9. Відстеження результативності акта.
 
9.1 Термін проведеного відстеження:
v     базове відстеження – після набрання регуляторним актом чинності .
v     повторне відстеження – через рік з дня набрання актом чинності.
 
10. Вид даних:
дослідження статистичних показників передбачених в п.8.1.
 
 
 
 Начальник  управління  економіки міської  ради                         Є.М.Дорош


Это статья с сайта Біла Церква - сайт міста. Белая Церковь
http://bilatserkva.info
URL этой статьи:
http://bilatserkva.info/news_397.html