Про затвердження Порядку набуття права оренди земельних ділянок.
Тема: Міськвиконком
Дата:02-10-2006 19:00:00


Про затвердження Порядку набуття права оренди земельних ділянок на конкурентних засадах в м. Біла Церква.
  Проект
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
 
Р І Ш Е Н Н Я
п`ятої сесії п`ятого скликання
Від ___________________                                                                 № _________
 

Про затвердження Порядку набуття права
оренди земельних ділянок на конкурентних
засадах в м. Біла Церква
           
На підставі п.34 ч.1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Земельного кодексу України, Закону України "Про оренду землі", керуючись ст.59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Білоцерківська міська рада вирішила :

        1.  Затвердити Порядок набуття права оренди земельних ділянок на конкурентних засадах у м. Біла Церква (додаток №1) та склад комісії з проведення конкурсів щодо набуття права оренди земельних ділянок  на конкурентних засадах (додаток №2).
2. Відділу внутрішньої політики та аналітичної роботи оприлюднити дане рішення через засоби масової інформації та розмістити на офіційному вебсайті міста .
     3. Це рішення набуває чинності  з 1 січня 2007 року.
     4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Білоцерківської міської ради з питань ефективного використання земель комунальної власності, проектування та забудови міста та секретаря Білоцерківської міської ради Смолякову С.П.
           
               Міський голова                                                      В.П.Савчук
 
 

АНАЛІЗ
впливу регуляторного акта
 
Проект рішення Білоцерківської міської ради Київської області:
 
„Про затвердження Порядку набуття права
оренди земельних ділянок на конкурентних
засадах в м. Біла Церква.

            Проблема – відсутність чинного регулювання.
 
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв”язати шляхом  державного регулювання господарських відносин.
 
1.1.   Причини та умови виникнення проблеми:
·           Чинне регулювання відсутнє.
·           Необхідність наповнення міського бюджету.
 
1.2.   Обгрунтування неможливості розв”язання проблеми за допомогою чинного регуляторного акта:
Діючим законодавством не визначено порядок підготовки набуття права оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення. Порядок підготовки проведення земельних аукціонів  (конкурсів), умови участі в аукціоні (конкурсу) та порядок розрахунків за придбане право оренди  земельних ділянок .
 
1.3 Суб”єкти,  на яких проблема справляє негативний вплив:
                  
 
для місцевого бюджету
 
Недостатність коштів.
для населення
Недостатність коштів на соціальні виплати,  на благоустрій міста.
              
                      2. Цілі державного регулювання:
 
·          Поповненя місцевого бюджету;
·        Створення  найкращих умов експлуатації земельних ділянок.
        
    3. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення цілей, аргументація переваг обраного способу:
 
3.1. Можливі способи досягнення цілей
3.2. Оцінка способу
3.3/3.4. Причини відмови від альтернативних способів / аргументи щодо переваги обраного способу
Збереження чинного регулювання
Відсутнє
проблема не розв”язується
Обраний спосіб
-Побудований відповідно до вимог регулювання  центрального рівня;
- забезпечує досягнення цілей державного регулю-вання;
- Відповідає потребам у вирішенні проблеми.
- Забезпечує принципи державної регуляторної політики;
- Відповідає потребам у вирішенні проблеми.
 
            4. Опис механізмів і заходів, які забезпечують розв`язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.
 
            4.1 Принципи та способи досягнення цілей регулювання:
· регулювання побудоване відповідно до принципів регуляторної політики;
· визначення умов і порядку набуття права оренди земельних ділянок на конкурентних  засадах.
         
            4.2 Ефективність способів досягнення цілей :
 
· Запропонований порядок набуття права оренди земельних ділянок на конкурентних  засадах забезпечить досягнення цілей регулювання при:
· Дасть змогу додатково мобілізувати кошти  до місцевого бюджету,  які будуть направлені  на збільшення соціальних виплат.
· Сприятиме створенню  найкращих умов експлуатації земельних ділянок.
· Ступінь ефективності запропонованих заходів складає більше 50 %.
 
5. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
 
5.1 Оцінка впливу основних зовнішніх факторів на дію акта:
 
Обставини
Позитивні
Негативні
 
Зміна реальних доходів населення
 
Підвищення реальних доходів населення  сприятиме збільшенню учасників  аукціонів, а це в свою чергу дасть можливість поповненню бюджету.
 
Зменшення реальних дохо-дів, зменшує  кількість учасників  аукціонів.
Забудова нових територій
Створення нових робочих місць,  збільшення рівня
зайнятості населення.
Сприятиме розширенню сфери регулювання.
 
.
               5.2 Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта.
·          Акт забезпечує збільшення дохідної частини бюджету міста. Ресурсні можливості для впровадження  та виконання вимог акта оцінюються як достатні.   
 
5.3 Характеристика механізму компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта:
                Дія акта зумовлює незначне зменшення обігових коштів суб”єктів господарювання. 
           
   5.4. Періодичність здійснення  державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта  -    контроль за додержанням Порядку набуття права оренди земельних ділянок на конкурентних засадах у м. Біла Церква покладено на постійну комісію Білоцерківської міської ради з питань ефективного використання земель комунальної власності,  проектування та забудови міста.
             
 
6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.
            
              6.1. Опис прогнозованих вигод та витрат від регулювання, яке запроваджується:

Сфери впливу

 

Вигоди

 

Витрати

 
Місцева влада
-Збільшення надходжень до місцевого бюджету від аукціонів та конкурсів за набуття права оренди земельних ділянок.
-Підвищення іміджу, як такої що впроваджує прозорі, доступні, прості і зрозумілі процедури.
Витрати відсутні
Суб`єкти господарської діяльності
- Прозорість процедури набуття права оренди земельних ділянок.
 
- Зменшення обігових коштів .
-Зростання конкуренції на оренду.
Населення -Додаткове спрямування коштів на :
   соціальні виплати;
   на благоустрій міста;
-Прозорість дій влади.
Відсутні.
 
 
7.Запропонований термін дії акта.
·        Термін дії акту необмежений.
 
8. Визначення показників результативності регуляторного акта.
8.1 Статистичні показники:
·        Нараховано орендної плати на земельні ділянки  згідно договорів  заключених після проведення.       
·        Сума надходжень  коштів до місцевого бюджету за рахунок:
       - аукціону
       - конкурсу
 
8.2 Прогнозні значення та статистичні показники в розрахунку на рік.
 
 
2005 рік
фактично
2006 рік
очікуване
2007
прогноз
Нараховано орендної плати на земельні ділянки  згідно заключених договорів. 
1589,0
3450,0
4200,0
Сума надходжень  коштів до місцевого бюджету за рахунок:
2430,4
3450,0
4200,0
       - аукціону
х
х
х
       - конкурсу
х
х
х
 
9. Відстеження результативності акта.
9.1 Термін проведеного відстеження:
  • базове відстеження – після набрання актом чинності.
  • повторне відстеження – через рік з дня набрання актом чинності.
10. Вид даних:
  • дослідження статистичних показників передбачених в п.8.1.
 
 
Начальник  управління  економіки міської  ради                         Є.М.Дорош
 
 
                                                                                       Додаток №2 
                                                                        до  рішення  сесії Білоцерківської
                                                                        міської ради п”ятого скликання “Про  затвердження   Порядку  набуття  права   оренди земельних ділянок на конкурентних     засадах   в м. Біла Церква”
                                                                        від ______    2006 р       №_______
 
 
 
Склад
комісії з проведення конкурсів щодо набуття права оренди земельних ділянок на конкурентних засадах
 
Савчук В.П.- міський голова, голова комісії

Росоха В.Й.-перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступник голови комісії

Дорош Є.М. - начальник  управління економіки, секретар комісії
 
Члени комісії:
Гнатюк В.В. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Беркут С.Г.- голова постійної комісії з питань ефективного використання земель комунальної власності, проектування та забудови міста, член комісії
Кошель І.С. –голова комісії з питань розвитку підприємництва, побутового та торгівельного обслуговування населення, член комісії
Маршалок В.А. –голова комісії у справах бюджету, фінансів і цін, член комісії
 
Савва А.К. – голова комісії з питань соціально- економічного розвитку, член комісії
 
 Пусков О.В - начальник  управління містобудування та архітектури , член комісії

 Тишко В.В.- начальник юридичного відділу, член комісії

 Харитончук А.Є. - начальник Білоцерківського міського відділу земельних ресурсів, член    комісії

Секретар міської ради                                                                              С.П.Смолякова

                   Додаток №1          
до рішення     сесії Білоцерківської міської  ради п”ятого скликання “Про  затвердження     Порядку  набуття  права   оренди земельних ділянок на конкурентних       засадах          у
м. Біла Церква”
                                                                                             від ______2006 р. №_______
 
Порядок
набуття права оренди земельних ділянок на конкурентних засадах у
м. Біла Церква
                  1. Загальні положення
          1.1. Порядок набуття права оренди земельних ділянок на конкурентних засадах у м. Біла Церква ( далі - Порядок) розроблено у відповідності до Конституції України, Земельного кодексу України, Закону України “Про оренду землі”, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, інших нормативно-правових актів з питань регулювання земельних відносин в Україні.
Порядок визначає  підготовку набуття  права оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення, порядок підготовки та проведення земельних аукціонів (конкурсів), умови участі в аукціоні (конкурсу) та порядок розрахунків за придбане право оренди земельних ділянок.
 1.2. Вимоги цього Порядку не розповсюджуються на земельні ділянки:
-зайняті нерухомим майном, правовий режим якого зареєстрований у встанов-леному порядку;
-право власності (користування) щодо яких посвідчено у встановленому порядку;
-які використовуються для забезпечення діяльності органів виконавчої влади та органів  місцевого самоврядування.
 1.3. Наведені нижче терміни у цьому Порядку вживаються в такому значенні:
аукціон - набуття права оренди земельної ділянки, за яким землекористувачем земельної ділянки стає покупець, який у ході торгів запропонував за неї найвищу ціну;
конкурс – набуття права оренди земельної ділянки, за яким землекористувачем земельної ділянки стає покупець, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації земель, за рівних умов - найвищу ціну;
гарантійний внесок - 10 % від початкової ціни лота, але не нижче ніж вартість підготовки лота до аукціону; перераховується на відповідний рахунок до подання заяви на участь в аукціоні;
крок аукціону - сума, що дорівнює 5% від початкової ціни лота, на яку збільшується вартість лота під час проведення аукціону;
ліцитатор - ведучий аукціону;
лот - право на довгострокову оренду земельної ділянки, що виставлена для набуття на аукціоні (конкурсу); кожному лоту надається свій порядковий номер;
початкова ціна лота - вартість права  оренди земельної ділянки, за яку бажає продати її продавець;
покупець - фізична чи юридична особа, яка згідно з чинним законодавством України має право придбати право на оренду за свій рахунок та на своє ім`я;
право оренди земельної ділянки - передбачене законодавством України та куплене відповідно до договору купівлі-продажу у власника земельної ділянки фізичною або юридичною особою право укласти договір оренди земельної ділянки на умовах продавця;
реєстраційний внесок - кошти у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що сплачуються покупцем за реєстрацію його як учасника аукціону (конкурсу).
1.4. Організатором проведення аукціонів (конкурсу) з набуття права оренди земельних ділянок  (далі – Організатор) є міська рада в межах повноважень, визначених законом.
1.5. Аукціони проводяться  Організатором або уповноваженою ним особою на підставі договору, укладеного між Організатором та уповноваженою ним особою, Виконавець по  підготовці аукціону (конкурсу) призначається розпорядженням міського голови.
1.6. З метою вирішення питань з набуття права оренди земельних ділянок на конкурентних засадах створюється міська комісія з питань набуття права оренди земельних ділянок у м. Біла Церква (надалі – Комісія). Склад Комісії  затверджується рішенням Білоцерківської міської ради.
1.7. У разі отримання Білоцерківською міською радою двох або більше заяв про набуття права оренди земельної ділянки, - земельні ділянки, надаються в оренду юридичним та фізичним особам - суб`єктам підприємницької діяльності шляхом продажу права на оренду на аукціоні (конкурсі) у порядку, передбаченому цим Порядком.
1.. Початкова ціна об`єкта аукціону має бути не меншою за 10 % від грошової оцінки відповідної земельної ділянки, а об`єкта конкурсу - не меншою за 5 % грошової оцінки.
1.8. Термін оренди земельної ділянки встановлюється згідно з чинним законодавством.
 
2. Порядок підготовки права оренди земельних ділянок на аукціоні (конкурсу)
2.1.  Набуттю права оренди земельних ділянок на аукціоні (конкурсі) підлягають земельні ділянки, перелік яких  затверджується міською радою.
2.2. Особи, які вирішили набути право оренди земельної ділянки (далі - Заявники), у заяві до Білоцерківської міської ради зазначають: бажаний розмір, цільове призначення, місце розташування земельної ділянки та термін  оренди. До заяви додаються викопіювання з генерального плану або іншої містобудівної документації, копію плану земельної ділянки з нанесення на ній варіантів розміщення об`єкта із зазначенням загальної площі.
2.3. Доручення Виконавцю на підготовку для набуття права оренди земельних ділянок  на аукціоні (конкурсі) дає Білоцерківський міський голова. Підставою для доручення Виконаввцю є отримання Білоцерківською міською радою двох або більше заяв на придбання права на  оренду земельної ділянки.
2.4. Після отримання доручення Виконавець подає необхідні технічні документи до управління містобудування та архітектури, Білоцерківському міському відділу земельних ресурсів, відділу по охороні навколишнього середовища, сектору по охороні, пам`яток містобудування та архітектури , до міської санепідемстанції, для надання висновку щодо погодження місця розташування об`єктів, про наявні обмеження використання земельної ділянки  та надання містобудівних, екологічних, санітарних та інших вимог.
2.5. Відповідні управління та відділи розглядають надані матеріали та передають  Виконавцю свою письмову згоду (позитивний висновок) або мотивовану відмову (негативний висновок ) у  наданні земельної ділянки в оренду.
У випадках, якщо у своїх висновках міські служби зазначають, що використання земельної ділянки за наміченим цільовим призначенням є не можливим, вони мають запропонувати свій варіант цільового призначення із збереженням інвестиційної привабливості об`єкта.
 
 
Виконавець замовляє матеріали погодження місця розташування об`єктів, що входять складовою частиною до інформаційного пакету учасника аукціону (конкурсу) та технічний паспорт земельної ділянки.
2.6. На підставі отриманих висновків та довідки про грошову оцінку земель, яку отримують у Білоцерківському міському відділу земельних ресурсів, Виконавець визначає початкову ціну об`єктів аукціону (конкурсу) та складає інформаційний пакет учасника аукціону (конкурсу).
Інформаційний пакет містить:
-місце знаходження, площу та межі земельної ділянки;
-цільове призначення земельної ділянки;
-ви копіювання з генплану, схему розміщення земельної ділянки;
-умови використання земельної ділянки;
-початкову ціну об`єкта аукціону (конкурсу);
-копії висновків спеціально уповноважених органів;
-розрахунковий розмір орендної плати;
-умови конкурсу (для об`єктів конкурсного продажу);
-копію цього Порядку;
-інші інформаційні та обґрунтовуючи матеріали і документи (при необхідності).  
          2.7. Виконавець готує проект рішення Білоцерківської міської ради про затвердження  переліку земельної ділянки, право  оренди якої підлягає продажу на аукціоні (конкурсі), спосіб набуття права оренди – аукціон або конкурс, та надання переможцю аукціону (конкурсу) дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки для будівництва та експлуатації об`єкту, та інформаційного пакету учасника аукціонних торгів і подає його на затвердження до Білоцерківської міської ради.
2.8. На підставі рішення Білоцерківської міської ради про продаж права оренди земельної ділянки та надання переможцю аукціону (конкурсу) дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки для будівництва та експлуатації об`єкту і інформаційного пакету учасника аукціону (конкурсу), набуття права оренди земельної ділянки на аукціоні (конкурсі) здійснюється  згідно цього Порядку.
 
3. Підготовка та інформаційне забезпечення аукціону (конкурсу)
3.1. Виконавець не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення аукціону через  засоби масової інформації інформує про прийняте Білоцерківською міською радою рішення про надання права оренди земельної ділянки на аукціоні (конкурсі), надає офіційну інформацію про них та розміщує на цій земельній ділянці рекламні щити з офіційною інформацією про проведення аукціону (конкурсу).
3.2. Офіційна інформація про лот, запропонований до продажу на аукціоні (конкурсі), повинна містити такі відомості:
·                        розмір земельної ділянки;
·                        початкову ціну лота;
·                        цільове призначення земельної ділянки;
·                        час та місце проведення аукціону (конкурсу);
·                        назву та адресу установи, прізвище, посаду та номер телефону особи, у якої можна ознайомитись з технічною документацією на земельну ділянку.
·                        назви банків, адреси та номери рахунків, на які вносяться гарантійний та реєстраційний внески.
3.3. З моменту опублікування офіційної інформації Виконавець надає можливість особам, які бажають взяти участь в аукціоні (конкурсі), ознайомитись з умовами участі в аукціоні (конкурсі), інформацією про лоти та надає консультації з питань проведення аукціону (конкурсу).
3.4. Організатор забезпечує рівні умови участі всіх Заявників в аукціоні (конкурсі) та дотримання конфіденційності інформації щодо учасників аукціону (конкурсу) .
3.5.  Організатор  має право відмовитись від проведення аукціону (конкурсу) не пізніше ніж за 10 днів до його проведення з обов`язковою публікацією офіційної інформації про відміну аукціону(конкурсу)  із зазначенням причини відмови.
3.6.Виконавець не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення аукціону (конкурсу) через  засоби масової інформації інформує дату та місце проведення аукціону (конкурсу).
 
4. Порядок подання заяв на участь в аукціоні (конкурсі)
4.1. Для участі в аукціоні (конкурсі) Заявник - фізична особа (або її представник) чи уповноважена особа Заявника - юридичної особи заповнює заяву встановленого зразка у трьох примірниках.
4.2. Заява фізичної особи засвідчується підписом фізичної особи або її представника. Заява юридичної особи засвідчується підписом керівника та печаткою юридичної особи.
4.3. Під час подання заяви Заявником Виконавець присвоює заяві номер, який містить інформацію про дату подання заяви, номер лота, на який вона подається, а також порядковий номер заяви. Номер заяви обов`язково зазначається в платіжних документах про перерахування Заявником коштів як гарантійний та реєстраційний внески на відповідні рахунки.
4.4. У заяві зазначається:
·                        прізвище, ім`я та по батькові, реквізити документа, що засвідчує особу Заявника, адреса Заявника (для фізичної особи);
·                        повна назва, юридична адреса Заявника - юридичної особи ;
·                        номер лота, місцезнаходження, початкова ціна та код земельної ділянки у Державному земельному кадастрі;
·                        згода Заявника на виконання умов участі в аукціоні (конкурсі), визначених цим Порядком, з яким Заявник повинен ознайомитись.
4.5. Разом із заявою Заявник подає такі документи:
·                        копію паспорта або іншого документа, що засвідчує особу (для фізичної особи (її представника) або уповноваженої особи Заявника - юридичної особи) (нотаріально завірену);
·                        копію свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності (нотаріально завірену);
·                        доручення, що засвідчує право уповноваженої особи на участь в аукціоні (конкурсі) (нотаріально завірене);
·                        перелік номерів банківських рахунків, з яких здійснюватимуться розрахунки за придбану земельну ділянку;
·                        документи, що підтверджують сплату гарантійного та реєстраційного внесків.
4.6. Всі дії щодо подання заяви на участь в аукціоні (конкурсі) виконуються безпосередньо Заявником - фізичною особою або її представником.
4.7. Всі дії щодо подання заяви юридичною особою на участь в аукціоні (конкурсі)  виконує уповноважена особа Заявника - юридичної особи.
4.8. Уповноваженою особою Заявника - юридичної особи є фізична особа, яка на підставі посадових повноважень або доручення від юридичної особи - Заявника безпосередньо виконує всі дії, передбачені цим Порядком, від імені Заявника.
4.9. Заява не приймається або повертається Заявнику разом з поданими документами у випадках:
·                        виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;
·                        відсутності на момент подання заяви документів, передбачених цим Порядком;
·                        подання заяви неналежною особою;
·                        закінчення терміну прийняття заяв.
4.10. Між Заявником та Організатором, не пізніше дня реєстрації заяви на участь в аукціоні (конкурсі), укладається договір відповідно до примірного договору про умови участі в аукціоні (конкурсі) (додаток 1). Зазначений договір є необхідною умовою реєстрації Заявника, як учасника аукціону (конкурсу) .
4.11. Виконавець у присутності Заявника реєструє заяву в книзі реєстрації заяв окремо по кожному лоту, що засвідчує на трьох примірниках заяви підписом та печаткою, залишає у себе два примірники оформленої заяви, третій примірник повертає Заявнику. Відомості про учасників аукціону (конкурсу) заносяться до книги реєстрації окремо по кожному лоту та повинні містити:
·                        порядковий номер заяви;
·                        прізвище, ім`я та по батькові Заявника - фізичної особи або уповноваженої особи Заявника - юридичної особи;
·                        назву банківської установи та номер поточного рахунку, з якого повинні проводитись розрахунки за придбані земельні ділянки;
·                        номер договору про умови участі в аукціоні (конкурсі).
4.12. Після реєстрації заяви на участь в аукціоні (конкурсі) Заявник отримує статус учасника аукціону (конкурсу).
4.13. Кількість лотів, у торгах по яких може брати участь Заявник, не обмежується.
4.14. Для участі в аукціоні (конкурсі) Заявник вносить гарантійний та реєстраційний внески за кожен лот, у торгах по якому він бажає взяти участь.
4.15. Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціон (конкурс) і - 3 робочі дні до початку аукціону (конкурсу).
5. Порядок та умови проведення аукціону
5.1. Продаж лота на аукціоні здійснюється лише за наявності не менше двох учасників аукціону, які подали заяву на придбання цього лота на аукціоні. У разі відсутності учасників аукціону або наявності тільки одного учасника аукціону лот з торгів знімається.
5.2. Для участі в аукціоні учасники одержують таблички учасників аукціону, які містять номер, під яким учасник бере участь в аукціоні.
5.3. За рішенням Комісії під час аукціонних торгів по конкретному лоту в залі можуть бути присутні учасники аукціону, які не беруть участі в торгах по цьому лоту, а також інші особи, запрошені Комісією.
5.4. Аукціон проводить ліцитатор.
5.5. Всі дискусії та спори щодо ведення аукціону ліцитатор розв`язує безпосередньо в процесі проведення аукціону.
5.6. Під час проведення аукціонних торгів (від моменту їх початку до завершення) по кожному окремому лоту не допускається:
·                        втручання будь-яким способом в торги особам, які не заявлені в торгах по конкретному лоту;
·                        ведення  прямої телевізійної трансляції,  аудіо- чи відеозапису, фотографування процесу торгів без дозволу організатора аукціону;
·                        здійснення інших дій, що порушують порядок торгів.
5.7. Ліцитатор має право припинити торги по конкретному лоту через порушення, зазначені в п.5.6. цього Порядку.
          5.8. У день проведення аукціону, до початку торгів, здійснюється реєстрація учасників аукціону. Реєстрація починається за дві години до початку аукціону. Кожен учасник зобов`язаний пред`явити паспорт або документ, що засвідчує його особу. Незареєстровані особи до торгів не допускаються. Реєстрація закінчується за тридцяти хвилин до початку аукціону.
          5.9. Аукціон починається з оголошення ліцитатором правил проведення торгів.
5.10. По кожному винесеному на торги лоту ліцитатор оголошує назву, коротку характеристику, початкову ціну лота та цільове призначення земельної ділянки.
5.11. Якщо в ході аукціону протягом трьох хвилин після оголошення початкової ціни учасники не запропонували ціну, вищу початкової, ліцитатор знімає лот з торгів.
5.12. У процесі торгів ліцитатор має право збільшувати ціну лише на крок аукціону, визначений цим Порядком.
5.13. Кожен з покупців має право сповіщати про готовність придбати лот двома рівноцінними способами, тобто підняти табличку з аукціонним номером, що засвідчує прийняття ціни, запропонованої ліцитатором (прийняття пропозиції ціни без голосу), або без додаткових оголошень підняти табличку та одночасно оголосити свою пропозицію стосовно ціни лота, яка повинна дорівнювати або бути більшою ніж ціна, названа ліцитатором, мінімум на один крок аукціону, але обов`язково кратною кроку аукціону (пропозиція ціни з голосу).
5.14. Торги починаються з оголошення ліцитатором початкової ціни лота з одночасним ударом аукціонного молотка (гонга), і якщо хоча б один з учасників аукціону сповіщає одним з можливих способів про готовність придбати лот, ліцитатор називає аукціонний номер учасника, що першим запропонував початкову ціну, та збільшує початкову ціну або ціну, запропоновану учасником аукціону, на розмір кроку аукціону, з подальшим послідовним збільшенням ціни.
5.15. Якщо ціна, запропонована з голосу одним з учасників аукціону, більша за ціну, оголошену ліцитатором, то ліцитатор називає номер учасника аукціону і запропоновану цим учасником аукціону ціну. Потім ліцитатор оголошує ціну, що дорівнює запропонованій учасником аукціону ціні, збільшеній на крок торгів.
5.16. Якщо ціна, запропонована з голосу одним з учасників аукціону, більша за ціну, оголошену ліцитатором, але не кратна відповідному кроку, то ліцитатор трактує цю пропозицію як згоду учасника аукціону збільшити ціну на відповідну кількість кроків аукціону, називає номер цього учасника аукціону і запропоновану цим учасником аукціону ціну, кратну кроку торгів.
5.17. Мовчання учасника аукціону, що першим підняв табличку з номером після оголошення ліцитатором ціни, трактується як згода учасника аукціону на запропоновану ліцитатором ціну. Після цього ліцитатор називає номер учасника аукціону, що першим підняв табличку, і оголошує наступну ціну згідно з кроком аукціону.
 
 
5.18. Якщо виникає ситуація, коли після запропонованої ліцитатором ціни одночасно декілька учасників аукціону піднімають свої таблички з номерами, то ліцитатор називає нову ціну, збільшену на крок аукціону, не оголошуючи номерів учасників аукціону до тих пір, поки будь-який з учасників аукціону не оголосить свою ціну, або ліцитатор не визначить, який з учасників аукціону підняв табличку першим при черговому збільшенні оголошеної ліцитатором ціни, та оголосить його номер.
5.19. Якщо при послідовному збільшенні ліцитатором ціни одночасно декілька учасників аукціону залишають свої таблички піднятими, ліцитатор у будь-який момент, на свій розсуд, може запропонувати учасникам аукціону оголосити свої ціни і після першого оголошення одним з учасників аукціону своєї пропозиції назвати номер учасника аукціону, що оголосив свою пропозицію, а також ціну, запропоновану цим учасником аукціону, а потім оголосити наступну ціну, збільшену на крок аукціону.
5.20. Торги по лоту закінчуються з ударом молотка (гонга) і проголошенням ліцитатором слова «Продано», коли після триразового оголошення чергової ціни протягом трьох хвилин не буде запропоновано вищу ціну. Переможцем визнається учасник аукціону, аукціонний номер якого ліцитатор назвав останнім, і який запропонував найвищу ціну за лот.
5.21. Після закінчення торгів по лоту ліцитатор оголошує про продаж лота, називає місцезнаходження земельної ділянки, ціну продажу, аукціонний номер переможця аукціону і викликає переможця для підписання протоколу, який ведеться під час аукціону. У протокол заноситься номер лота, початкова ціна, пропозиції учасників аукціону, результат торгів (остаточна ціна продажу), реквізити переможця.
5.22. Після закінчення торгів по кожному лоту ліцитатор має право оголосити перерву до 15 хвилин.
5.23. Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні і сума гарантійного внеску йому не повертається.
5.24. Переможцю аукціону сума гарантійного внеску зараховується під час подальших розрахунків.
5.25. Сума гарантійного внеску повертається всім учасникам аукціону протягом 5 банківських днів після закінчення аукціону, крім особи, визначеної у  п. 5.23. цього Порядку.
5.26. Під час повернення гарантійних внесків учасникам аукціону кошти перераховуються на поточні рахунки учасників аукціону, зазначені у заяві.
5.27. Реєстраційний внесок поверненню не підлягає.
5.28. Затрати Організатора, які були понесені ним у комплексі робіт щодо організації продажу на аукціоні конкретного лота та на інформаційне забезпечення аукціону, відшкодовує покупець (переможець аукціону) у термін, що не перевищує 5 днів з дня проведення аукціону.
 
6. Результати аукціону
6.1. Результати аукціону, оформлені протоколом, затверджуються міським головою.
6.2. Результати аукціону визнаються недійсними по кожному конкретному лоту в разі:
·                        відсутності покупців або наявності тільки одного покупця;
·                        якщо жоден з покупців не запропонував ціну, вищу за початкову;
·                        несплати переможцем аукціону належної суми за придбаний лот та інших платежів у терміни, передбачених цим Положенням та договором про участь в аукціоні.
6.3. Аукціон може бути припинено і лот знімається з торгів на вимогу будь-кого з учасників аукціону або Організатора у випадках:
·                        невиконання вимог щодо змісту інформації про проведення аукціону та терміну її опублікування;
·                        істотних порушень інших правил оголошення та проведення аукціону, передбачених цим Порядком.
6.4. Спори щодо визнання результатів аукціону недійсними розглядаються відповідно до чинного законодавства України.
6.5. У разі визнання результатів аукціону недійсними, Організатор надає пропозиції Білоцерківському міському голові щодо повторного продажу лоту на аукціоні. У разі повторного проведення аукціону зміна умов продажу визначається відповідно до діючого законодавства.
6.6. Результати аукціону публікуються у засобах масової інформації.
 
7.         Порядок та умови проведення конкурсу
7.1.  До участі в конкурсі допускаються юридичні особи та громадяни, які оформили заяву по формі і в термін, не пізніше встановленого інформаційним повідомленням і ознайомились з умовами конкурсу та вимогами, які учасники конкурсу зобов`язані враховувати при підготовці своїх пропозицій.
7.2.  Комісія визначає умови та термін проведення конкурсу.
        До умов конкурсу відносяться зобов`язання Заявника щодо:
-здійснення програм технічного переоснащення інженерних споруд та   комунікацій, які стосуються даної земельної ділянки;
-виконання вимог антимонопольного законодавства;
-початкової ціни продажу земельної ділянки та дотримання строків оплати;
-будівництво об`єкта, функціональне призначення якого визначено умовами конкурсу;
-здійснення заходів щодо захисту навколишнього природного середовища, дотримання екологічних норм чи досягнення найкращих екологічних наслідків експлуатації земельної ділянки;
-збереження або відновлення історико-архітектурних пам`яток;
-виконання вимог архітектури та містобудування.
Умови конкурсу затверджує Комісія.
7.3.  Після подання заяви на участь в конкурсі, заявник у термін, визначений комісією, подає такі документи:
-угоду про умови участі в конкурсі (додаток 1);
-свідоцтво про Державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності або нотаріально завірена копія;
-установчі документи або нотаріально завірені копії;
-доручення на представлення інтересів учасників;
-платіжне доручення (реєстраційний збір).
Пропозиції учасника конкурсу щодо умов, визначених Комісією, подаються окремо в запечатаному конверті (на кожну земельну ділянку), який заявник конкурсу опускає в опечатану скриньку, встановлену  у Виконавця.
Після отримання документів комісія на протязі трьох днів видає заявнику письмове повідомлення про участь в конкурсі. З часу отримання повідомлення заява на участь в конкурсі вважається остаточно оформленою, а заявник набуває статусу учасника конкурсу.
Відомості про осіб, що подали заяву на участь в конкурсі, не підлягають оголошенню.
7.4.  Пропозиції учасників конкурсу розглядаються Комісією.
         У встановлений день і час на засіданні комісії розпечатується конкурсна скринька і розкриваються конверти з пропозиціями, що надійшли. Комісія перевіряє дотримання всіх формальностей, визначає наявність необхідних відомостей і документів згідно Порядку. Кожний член комісії заповнює бюлетень голосування, де вписуються умови, подані конкурсантом, та обґрунтування вибору Переможця. Підрахунок бюлетенів здійснює голова комісії, який оголошує результати конкурсу.
              Критерієм визначення Переможця виступає найкраще виконання умов подальшої експлуатації земель, за рівних умов – найвища ціна.
7.5.  Засідання Комісії є закритим. Рішення приймається простою більшістю голосів у присутності не менш як 2/3 членів комісії.
7.6.  Ціна продажу визначається у ході конкурсного розгляду. Продаж  не може здійснюватися за ціною, нижчою його початкової ціни.
7.7.  За результатами конкурсу складається протокол, який підписують всі члени Комісії.
 
8.         Порядок укладення договорів та розрахунків за підготовку     права оренди земельної ділянки
                    8.1. Вартість права на оренду земельної ділянки, придбаної на аукціоні (конкурсі), сплачується переможцем аукціону (конкурсу) у термін, що не перевищує 30 днів з дня проведення аукціону (конкурсу).
8.2.  Протокол конкурсу та рішення міської ради, зазначеного у п. 2.8 цього Порядку,  є підставою щодо розробки переможцем аукціону (конкурсу) проекту відведення земельної ділянки в порядку, передбаченому чинним законодавством.
8.3. Проект відведення земельної ділянки, затверджений в установленому порядку, є підставою для підготовки Виконавцем проекту рішення міської ради про надання земельної ділянки в оренду для будівництва та експлуатації об`єкту.
8.4. Згідно прийнятого рішення міської ради,  покупець укладає догові оренди на земельну ділянку під будівництво та експлуатацію об`єкта з Білоцерківською міською радою та реєструє його в установленому законом порядку.
8.5. Всі витрати, понесені Виконавцем, у процесі підготовки до набуття права оренди земельних ділянок на аукціоні (конкурсі), відшкодовуються у порядку, передбаченому п.5.28 цього Порядку.
8.6. У випадках, передбачених п. 5.23 цього Порядку, витрати Виконавця, понесені ним у процесі підготовки до набуття права  оренди земельних ділянок, повертаються за рахунок коштів гарантійних внесків, що не підлягають поверненню.
 
 Секретар міської ради                                             Смолякова С.П.
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 
Додаток 1
до       порядку       набуття права   оренди   земельних
ділянок на конкурентних засадах      у      м.  Біла Церква
 
ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про умови участі у аукціоні (конкурсі)
 
м. Біла Церква                                           "____"__________ 200_ р.
 
Відділ з питань регулювання орендно-земельних відносин Білоцерківської міської ради (далі ВОЗВ), в особі начальника ВОЗВ, що діє на підставі Положення , затвердженого рішенням ___________міської ради від ____________ № _________, з одного боку, та____________________ (далі Покупець), в особі ____________________, що діє на підставі _____________________, з іншого боку, уклали цей договір про таке:
 
1. Предмет договору
1.1. Предметом цього договору є умови участі Покупця в аукціоні (конкурсі) з набуття права  оренди земельної ділянки, площею ________, що виставляється на аукціон (конкурс) як лот №_______ (далі лот).
1.2. Початкова ціна лота становить ______________ грн. з урахуванням ПДВ.
 
2. Обов`язки Покупця
2.1.  До подання заяви на участь в аукціоні (конкурсі) Покупець зобов`язаний:
2.1.1. Сплатити реєстраційний внесок у розмірі _______ грн. на рахунок ___________.
2.1.2. Сплатити гарантійний внесок у розмірі ________грн. на рахунок ____________.
2.2.  Під час проведення аукціону (конкурсу)  чітко дотримуватись умов проведення аукціону (конкурсу),  що визначені Тимчасовим порядком набуття права  оренди земельних ділянок (далі Порядок), затвердженого рішенням __________міської ради від__________ № _____________.
2.3. Ставши переможцем аукціону (конкурсу) :
2.3.1. Підписати протокол аукціону (конкурсу).
2.3.2. Протягом 30 днів з дня проведення аукціону (конкурсу)  сплатити повну вартість лота на рахунок _______________________________________________.
2.3.3. Протягом 5 банківських днів з дня проведення аукціону (конкурсу)  сплатити вартість робіт, яка становить ________ грн., пов`язаних з підготовкою та проведенням аукціону (конкурсу)  по лоту, на рахунок __________________________________________.
3. Обов`язки  ВОЗВ
3.1. Прийняти та зареєструвати заяву Покупця на участь в аукціоні (конкурсі)  у порядку, передбаченому Порядком.
3.2.До початку аукціону (конкурсу) надавати Покупцю безкоштовні консультації щодо порядку проведення аукціону (конкурсу).
3.3. Після виконання покупцем умов п.п. 2.3.1 - 2.3.3 цього договору та представлення проекту відведення земельної ділянки, затвердженого в установленому порядку підготувати проект рішення міської ради про надання земельної ділянки в оренду для будівництва та експлуатації об`єкту містобудування.
 
4. Інші умови
4.1. У разі невиконання або неповного виконання Покупцем умов, визначених п. 2.3.1 цього договору, результат аукціону (конкурсу)  визнається недійсним та гарантійний внесок Покупцю не повертається.
4.2. Переможцю аукціону (конкурсу)  сума гарантійного внеску зараховується під час подальших розрахунків.
4.3. Сума гарантійного внеску повертається всім учасникам аукціону (конкурсу) протягом 5 банківських днів після закінчення аукціону (конкурсу), крім осіб, визначених у п. 4.1  цього договору.
4.4. Під час повернення гарантійних внесків учасникам аукціону (конкурсу) кошти перераховуються на поточні рахунки учасників аукціону (конкурсу), зазначені у заяві.
4.5. Реєстраційний внесок поверненню не підлягає.
5. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін:
______________________________                                  ______________________________
______________________________                                   ______________________________
______________________________                                   ______________________________
______________________________                                   ______________________________
 
 
 
 
ВІДДІЛ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ
ОРЕНДНО –ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ                                          ПОКУПЕЦЬ:
 


Это статья с сайта Біла Церква - сайт міста. Белая Церковь
http://bilatserkva.info
URL этой статьи:
http://bilatserkva.info/news_396.html