Про стипендію міського голови
Тема: Молодь
Дата:02-10-2006 19:00:00


Про стипендію міського голови кращим студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації міста Біла Церква.
проект
 
 
 
 
 
  БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
 
від „___”  _____________ 2006 р.                                                                                  № ________
                                                                 м. Біла  Церква   
 
Про стипендію міського
голови кращим студентам
вищих навчальних закладів
І-ІV рівнів акредитації
міста Біла Церква
 
З метою підтримки студентів вищих навчальних закладів міста Біла Церква, які успішно навчаються,  здійснюють  наукові дослідження та беруть активну участь у громадському  житті вищого навчального закладу та міста, на виконання рішення 14 сесії Білоцерківської міської ради ХХІV скликання від 23.06.2004р. №153 «Про підсумки виконання Комплексних заходів щодо реалізації державної молодіжної політики в м. Біла Церква «Молодь Білої Церкви» (рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 02.06.1999р. №138) та про затвердження Комплексної програми «Біла церква – молода» на 2004-2008 роки», відповідно  до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет Білоцерківської міської ради вирішив:
 
            1. Затвердити в новій редакції Положення про стипендію  міського голови кращим студентам вищих навчальних  закладів І-ІV рівнів акредитації міста Біла Церква (додаток 1).                   
            2. Затвердити в новій редакції Положення про комісію з розгляду питань щодо призначення стипендії міського голови кращим студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації міста Біла Церква» (додаток 2).
 
            3. Встановити розмір стипендії міського голови для кращих студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації міста Біла Церква в сумі 120,0 (сто двадцять грн.).
                                  
            4. Міському фінансовому управлінню (Терещук С.Г.) здійснювати фінансування видатків на виплату стипендії міського голови кращим студентам вищих навчальних закладів за рахунок загальних асигнувань відділу у справах сім`ї та молоді на молодіжні програми, затверджених на відповідні бюджетні періоди.
 
            5. Визнати такими, що втратили чинність:
-  розпорядження міського голови від 27.10.2003р. №741р «Про затвердження складу комісії по призначенню стипендії міського голови кращим студентам вищих учбових закладів міста на 2003-2004 навчальний рік»;
- розпорядження міського голови від 06.11.2003р. №768р «Про затвердження кандидатур стипендіатів міського голови серед кращих студентів вищих навчальних закладів міста на 2003-2004 н.р.»;
- розпорядження міського голови від 20.10.2004р. №691р «Про щорічну стипендію міського голови кращим студентам вищих учбових закладів міста Біла Церква»;
-  розпорядження міського голови від 02.11.2004р. №732р «Про затвердження складу комісії з розгляду питань щодо призначення  стипендії міського голови кращим студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації міста Біла Церква на 2004-2005 навчальний рік»;
-  розпорядження міського голови від 04.11.2004р. №743р «Про затвердження розміру стипендії міського голови кращим студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації міста Біла Церква на 2004-2005 навчальний рік»;
- розпорядження міського голови від 23.11.2004р. №784 «Про затвердження кандидатур стипендіатів міського голови на 2004-2005 н.р.»;
- рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 01.11.2005р. №493 «Про затвердження складу комісії по призначенню стипендії міського голови кращим студентам вищих навчальних закладів І-ІV р.а. міста Біла Церква»;
- п.1., п.2 розпорядження міського голови від  11.11.2005р. №406р «Про призначення стипендії міського голови кращим студентам вищих навчальних закладів І-ІV р.а. міста Біла Церква на 2005-2006 навчальний рік».
 
            6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Антонюка М.А.
 
 
 
Міський голова                     В.П. Савчук
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Додаток  1                                                                                
                                                                                              до рішення виконавчого комітету
                                                                                              Білоцерківської міської ради
                                                                                              від _____________    № _________
 
ПОЛОЖЕННЯ
про стипендію  міського голови кращим студентам
вищих навчальних  закладів І-ІV рівнів акредитації міста Біла Церква
 
1. Загальні положення
 
            1.1. Стипендія міського голови кращим студентам вищих навчальних закладів міста (далі -  Стипендія)  призначається студентам денної форми навчання вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації міста Біла Церква.
            1.2. Стипендія призначається на навчальний рік незалежно від отримання студентом інших стипендій.
            1.3. Кількість стипендій – 20.
            1.4. Розмір стипендії визначається виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради.
 
2. Мета і завдання
 
            Стипендія  призначається з метою підтримки та заохочення студентів вищих навчальних закладів міста Біла Церква, які успішно навчаються,  здійснюють  наукові дослідження і беруть активну участь у громадському  житті вищого навчального закладу та міста.
 
3. Стипендіати
 
            Стипендіатами можуть бути студенти, які навчаються  за денною формою навчання (як правило,   ІІІ - V курсів),  вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації  міста Біла Церква.
           
4. Порядок висунення осіб на присудження стипендії
 
            4.1. Висунення осіб на присудження стипендій здійснюється вченою (педагогічною) радою вищих навчальних  закладів міста І-ІV рівнів акредитації за клопотанням органу студентського самоврядування  або профспілкового комітету за місцем навчання студентів.
            4.2. Для призначення стипендії до комісії направляються:
-  Подання, де вказуються  дата і номер протоколу зборів вченої (педагогічної) ради, яка висунула кандидата на здобуття стипендії; прізвище, ім`я, по батькові кандидата, дата народження, місце проживання і навчання, коротка характеристика  кандидата та його успішність, участь у громадському житті та інші підстави, надруковані державною мовою; - витяг з рішення вченої (педагогічної) ради, затверджений підписом керівника та мокрою печаткою закладу;
- клопотання органу студентського самоврядування або профспілкового комітету;
- коротка характеристика кандидата;
- одна фотокартка розміром 9х13 см.
            4.3. Документи подаються щороку до 15 вересня у відділ у справах сім¢ї та молоді Білоцерківської міської ради  за адресою:  м. Біла Церква, б-р 50-річчя Перемоги,86.
           
 
 
5. Визначення стипендіатів
 
            5.1. Для вирішення питань по призначенню або позбавленню стипендії утворюється комісія з розгляду питань щодо призначення стипендії міського голови кращим студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації міста Біла Церква. 
            5.2. Очолює комісію заступник  міського голови згідно з розподілом обов`язків.
            5.3. Комісія розглядає подані документи і визначає стипендіатів.
            5.4. Стипендії призначаються міським головою за поданням відділу у справах сім`ї та молоді на підставі рішення комісії.
5.5.Стипендіатам вручається Свідоцтво про присудження стипендії.
 
6. Порядок виплати стипендії
 
            6.1. Стипендія виплачується протягом 12 місяців: один раз на місяць.
            6.2. На час проходження практики або іншої трудової діяльності, яка проводиться з дозволу навчального закладу, стипендіат зберігає право на отримання стипендії.        
            6.3. У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує стипендію, настає до закінчення місяця або коли стипендіат вибуває з навчального закладу до закінчення навчання, йому виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.  
6.4. Стипендія виплачується відділом у справах сім`ї та молоді Білоцерківської міської ради за рахунок загальних асигнувань відділу на молодіжні програми, затверджених на відповідні бюджетні періоди.
6.5. Виплата стипендії здійснюється шляхом перерахування коштів на особистий рахунок стипендіата, який відкривається ним в установах та філіях банків.
 
 
 
 
 
 
 
Керуючий справами виконкому                            М.І. Пшенік

Додаток  2                                                                                                     
                                                                                              до рішення виконавчого комітету
                                                                                              Білоцерківської міської ради
                                                                                              від _____________    № _________
 
П о л о ж е н н я
про комісію з розгляду питань щодо призначення  стипендії міського голови
кращим студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації
міста Біла Церква
 
І. Загальні положення
 
            1.1. Комісія з розгляду питань щодо призначення стипендії міського голови кращим студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації  міста Біла Церква (далі – комісія) є консультативно-дорадчим органом, що підпорядковується виконавчому комітету Білоцерківської міської ради і утворюється для попереднього розгляду питань щодо кандидатур на призначення стипендії міського голови кращим студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації  міста Біла Церква (далі – стипендія).
            1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями міського голови, рішеннями виконавчого комітету міської ради, а також цим Положенням.
 
ІІ. Порядок утворення комісії
 
            2.1. Склад комісії оновлюється у вересні місяці.
2.2. До складу комісії входять голова комісії, заступник  голови, секретар  та члени комісії. 
            2.3. Очолює роботу комісії заступник міського голови згідно з розподілом обов`язків.
            2.4. Персональний склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради за поданням  відділу у справах сім`ї та молоді.
        
ІІІ. Порядок роботи комісії.
 
            3.1. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
            3.1.1. Розглядає листи-клопотання про висунення кандидатів на здобуття стипендії.
            3.1.2. Проводить відбір кандидатур на здобуття стипендії міського голови за критеріями, визначеними в Положенні про стипендію міського голови кращим студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації міста Біла Церква та позбавляє стипендій.
            3.2. Голова, його заступник, секретар та члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.   
            3.3. Основною формою роботи комісії є засідання, які проводить голова комісії, а у разі його відсутності – заступник голови комісії.    
         3.4. Засідання комісії вважаються правомочними у разі присутності на них не менше 2/3 її складу.
            3.5. Рішення комісії про призначення стипендії міського голови приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. Протягом п`яти календарних днів комісія передає протокольно оформлені пропозиції щодо призначення стипендії у відділ у справах сім`ї та молоді для підготовки відповідного подання міському голови.      
            3.6. Організаційне та матеріальне забезпечення діяльності комісії здійснюється відділом у справах сім`ї та молоді міської ради.
 
Керуючий справами виконкому                            М.І. Пшенік

Аналіз впливу регуляторного акту
 «Про стипендію міського голови кращим студентам
вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації міста Біла Церква»
для прийняття рішення виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради
 
            Проект рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради «Про стипендію міського голови кращим студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації міста Біла Церква».
 
1. Проблема: в місті існує необхідність в матеріальній підтримці обдарованої молоді з числа кращих студентів вищих навчальних закладів міста І-ІV рівнів акредитації шляхом встановлення спеціальної стипендії міського голови.  Така стипендія буде всебічно сприяти подальшому зростанню та становленню обдарованої молоді. Розмір стипендії встановлюється міським головою та може періодично переглядатися відповідно до фінансових можливостей міського бюджету.
 
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв`язати шляхом державного регулювання господарських відносин.
 
Основні причини та умови виникнення проблеми:
З вересня 1997 року по серпень 2006 року стипендія міського голови призначалася студентам денної формою навчання п`яти вищих навчальних закладів  І-ІV рівнів акредитації міста Біла Церква, виключаючи можливість її отримання студентами інших вищих навчальних закладів міста. Її розмір періодично переглядався міським головою.
В 1997 році була заснована стипендія міського голови. Кількість стипендій – 14 (для студентів вищих навчальних закладів: Білоцерківський державний аграрний університет -8, Технікум м`ясної та молочної промисловості Білоцерківського державного аграрного університету - 2, Білоцерківське медичне училище - 2, Педагогічне училище Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів - 2). Номінальний розмір стипендії складав один неоподаткований мінімум доходів громадян (розпорядженням міського голови від 08.08.1997р. №362 «Про стипендію голови Білоцерківської міської ради народних депутатів студентам міста»).
Протягом 9 років кількість стипендій зросла з 14 до 19, кількість вищих навчальних закладів, студенти яких мали змогу отримувати стипендію з 4 до 5, номінальний розмір стипендії був піднятий від одного  неоподаткованого мінімуму доходів громадян (17,0 грн.) до 120,0 грн. 
На даний час в місті здійснюють навчальну діяльність 10 вищих навчальних закладів різного рівня акредитації та форм власності, в яких студенти навчаються за денною формою навчання. Стипендія призначається студентам 5 вищих навчальних закладів.
У зв`язку з тим, що стипендія міського голови призначається за рахунок загальних асигнувань відділу у справах сім`ї та молоді на молодіжні програми, постійне збільшення загальної кількості стипендій призводить до зменшення фінансування молодіжних заходів. Тому виникла необхідність перегляду порядку призначення стипендії міського голови кращим студентам вищих навчальних закладів міста.
 
2. Цілі державного регулювання.
 
Метою даного регулювання є надання можливості отримання стипендії міського голови кращим студентам всіх вищих навчальних закладів міста, які навчаються за денною формою навчання.
 
3. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення цілей, аргументація переваг обраного способу.
 
       Можливі способи
       досягнення цілей
                  Оцінка способу
Причини відмови від              альтернативних
способів/аргументи
щодо переваги обраного
способу
Збереження чинного
регулювання
 
Стипендія міського голови кращим студентам ВНЗ міста (загальна кількість стипендій – 19 з фіксованою кількістю стипендій для кожного з 5 ВНЗ міста; встановлений розмір стипендії – 120,0 грн.)
 
 
 
*Загальна кількість стипендій – 19.
*Надається студентам 5 ВНЗ з денною формою навчання (в місті  станом на 01.09.2006р. – 10).
*Фіксована кількість стипендій для кожного з 5 ВНЗ.
*Додатковий стимул для студентів 5 ВНЗ міста.
*Потребує періодичного перегляду розміру стипендії.
*Проблема розв`язується частково.
*Престижна.
 
 
 
 
*Загальна кількість стипендій не збільшується.
*Встановлення додаткових стипендій для інших ВНЗ міста не вимагає додаткового фінансування і в свою чергу не зменшує фінансування молодіжних заходів.
*Розмір стипендії не залежить від зміни прожиткового мінімуму (в середньому); протягом навчального року виплачується  фіксованою сумою і, в свою чергу, не призводить до  зменшення фінансування молодіжних заходів.
 
Запропоноване
регулювання
 
1. Стипендія міського голови кращим студентам ВНЗ міста (загальна кількість стипендій – 19; встановлений  розмір стипендії – 120,0 грн.)
 
 
 
*Загальна кількість стипендій не збільшується.
*Надає можливість отримання стипендії студентами всіх ВНЗ міста, які навчаються за денною формою навчання.
*Не потребує встановлення додаткових стипендій для ВНЗ, які відкриваються в місті.
*Додатковий стимул для студентів всіх ВНЗ міста.
*Потребує періодичного перегляду розміру стипендії.
*Престижна.
*Проблема розв`язується не повністю.
 
 
 
 
*Загальна кількість стипендій не збільшується.
*Надає можливість отримання стипендії студентами всіх ВНЗ міста, які навчаються за денною формою навчання, і не потребує встановлення додаткових стипендій для ВНЗ, які відкриваються в місті.
*Розмір стипендії не залежить від зміни прожиткового мінімуму(в середньому. *Протягом навчального року виплачується в фіксованою сумою, і в свою чергу не зменшує фінансування молодіжних заходів.
 
 
 
2. Стипендія міського голови (загальна кількість стипендій – 20; номінальний розмір стипендії залежить від прожиткового мінімуму (в середньому).
 
 
 
 
 
 
*Загальна кількість стипендій збільшується з 19 до 20.
*Надає можливість отримання стипендії студентами всіх ВНЗ міста, які навчаються за денною формою навчання.
*Не потребує встановлення додаткових стипендій для ВНЗ, які відкриваються в місті.
*Додатковий стимул для студентів всіх ВНЗ міста.
*Розмір стипендії залежить від прожиткового мінімуму (в середньому).
*Не потребує періодичного перегляду розміру стипендії.
*Піднімається престиж стипендії.
*Проблема розв`язується частково.
 
 
*Загальна кількість стипендій збільшується з 19 до 20.
*Надає можливість отримання стипендії студентами всіх ВНЗ міста, які навчаються за денною формою навчання, і не потребує встановлення додаткових стипендій для ВНЗ, які відкриваються в місті.
*Не потребує періодичного перегляду розміру стипендії.
*Розмір стипендії залежить від прожиткового мінімуму (в середньому).
 
 
 
3. Стипендія міського голови кращим студентам ВНЗ міста (загальна кількість стипендій для ВНЗ міста – 20; встановлений  розмір стипендії – 120,0 грн.).
 
*Загальна кількість стипендій збільшується з 19 до 20.
*Надає можливість отримання стипендії студентами всіх ВНЗ міста, які навчаються за денною формою навчання.
*Не потребує встановлення додаткових стипендій для ВНЗ, які відкриваються в місті.
*Додатковий стимул для студентів всіх ВНЗ міста.
*Потребує періодичного перегляду розміру стипендії.
*Престижна.
*Проблема розв`язується повністю.
 
*Загальна кількість стипендій збільшується з 19 до 20.
*Надає можливість отримання стипендії студентами всіх ВНЗ міста, які навчаються за денною формою навчання, і не потребує встановлення додаткових стипендій для ВНЗ, які відкриваються в місті.
*Розмір стипендії не залежить від зміни прожиткового мінімуму (в середньому). *Протягом навчального року виплачується фіксованою сумою, і в свою чергу не зменшує фінансування молодіжних заходів.
*Проблема розв`язується повністю.
 
Обраний спосіб
 
Стипендія міського голови кращим студентам ВНЗ міста (загальна кількість стипендій для ВНЗ міста – 20; встановлений  розмір стипендії – 120,0 грн.).
 
 
*Загальна кількість стипендій збільшується з 19 до 20.
*Надає можливість отримання стипендії студентами всіх ВНЗ міста, які навчаються за денною формою навчання.
*Не потребує встановлення додаткових стипендій для ВНЗ, які відкриваються в місті.
*Додатковий стимул для студентів всіх ВНЗ міста.
*Піднімається престиж стипендії.
*Проблема розв`язується повністю.
 
 
*Загальна кількість стипендій збільшується з 19 до 20.
*Надає можливість отримання стипендії студентами всіх ВНЗ міста, які навчаються за денною формою навчання, і не потребує встановлення додаткових стипендій для ВНЗ, які відкриваються в місті.
*Розмір стипендії не залежить від прожиткового мінімуму. 
*При необхідності розмір стипендії може бути переглянутий за наявності фінансових можливостей в бюджеті міста.
*Повністю розв`язується проблема і досягаються поставлені цілі.
 
 
Довідково:
Розмір стипендії голови КОДА становить 200,0 грн. (розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 16.11.205р. №775 «Про призначення стипендії голови Київської обласної державної адміністрації кращим студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації Київської області»).
Мінімальний розмір ординарної (звичайної) державної академічної стипендії для студентів становить (відсотків прожиткового мінімуму): для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст» або «бакалавр» - 25, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр» - 30 (постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2004р. №882 «Питання стипендіального забезпечення»):
 
п.п
п.п.
 
Розмір стипендії
Станом
на 01.09.2006р.
Станом
на 01.10.2006р.
 
1.
 
 
Прожитковий мінімум  (в середньому)
 
465,0 грн.
 
472,0 грн.
2.
Мінімальний розмір ординарної (звичайної) державної академічної стипендії для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст» або «бакалавр» - 25%
116,25 грн.
118,0 грн.
3.
Мінімальний розмір ординарної (звичайної) державної академічної стипендії для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст» або «бакалавр» - 30%
139,5 грн.
141,6 грн.
 
 
4. Опис механізмів і заходів, які забезпечують розв`язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту.
 
Відповідно до.п.7.2 п.7 «Сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді. Підтримка творчої та обдарованої молоді» Комплексної програми «Біла Церква молода» на 2004-2008рр.», затвердженої рішенням 14 сесії Білоцерківської міської ради ХІХ скликання від 23.06.2004р. №153, передбачено продовження практики призначення кращим студентам іменних стипендій голови, періодичний перегляд їх відповідно до фінансових можливостей міського бюджету на відповідні періоди.
Призначення стипендії міського голови передбачається з метою підтримки та заохочення студентів вищих навчальних закладів міста Біла Церква, які успішно навчаються, здійснюють наукові дослідження та беруть активну участь у громадському житті вищого навчального закладу та міста.
Стипендії призначаються міським головою за поданням відділу у справах сім`ї та молоді на підставі рішення комісії з розгляду питань щодо призначення стипендії міського голови кращим студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації міста Біла Церква.    
Виплата стипендії здійснюється за рахунок загальних асигнувань відділу у справах сім`ї та молоді на молодіжні програми шляхом перерахування коштів на особистий рахунок стипендіата, який відкривається ним в установах та філіях банків.
Стипендіатам вручається Свідоцтво про присудження стипендії.
Виходячи з вищевикладеного, є всі підстави та можливість прийняття даного рішення для підняття престижу стипендії міського голови та надання можливості її отримання студентами всіх вищих навчальних закладів міста, які навчаються за денною формою навчання, шляхом затвердження загальної кількості стипендій.  
 
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.
 
У разі прийняття запропонованого рішення:
- кількість стипендій збільшиться з 19 до 20;
- виникне можливість отримання стипендії міського голови студентами всіх вищих навчальних закладів міста І-ІV рівнів акредитації, які навчаються за денною формою навчання;
- у студентів міста виникне додатковий стимул для успішного навчання, здійснення наукових досліджень, активної участі у громадському житті вищого навчального закладу та міста;
 - підніметься престиж стипендії міського голови.
 
6. Визначення очікуваних результатів прийняття акту із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.
 
6.1. Опис прогнозованих вигод та витрат від регулювання, яке запроваджується:
 
           Сфера впливу
                       Вигоди
                          Витрати
МІСЦЕВА ВЛАДА
*Підняття іміджу міської влади
*Витрати з бюджету за рахунок загальних асигнувань відділу у справах сім`ї та молоді на молодіжні програми.
 
*Не потребує постійного встановлення додаткових стипендій для нових ВНЗ міста, які відкриваються.
 
*Розмір стипендії складає 120,0 грн. для  однієї особи.
 
*Стипендія виплачується протягом 12 місяців.
 
СУБ`ЄКТИ
ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
(молодь міста)
*Студенти всіх ВНЗ міста, які навчаються за денною формою навчання, матимуть можливість отримувати стипендію міського голови відповідно до умов Положення про призначення стипендії.
 
*Отримують додаткову моральну та матеріальну  підтримку для успішного навчання, здійснення наукових досліджень, активної участі у громадському житті вищого навчального закладу та міста.
 
*Відсутні.
НАСЕЛЕННЯ
*Позитивний вплив на розвиток та виховання молоді міста.
 
 
 
 
6.2. Розрахунки вигод та  витрат:
 
       Вигоди/витрати
          Сума вигод/витрат
Коментар щодо розрахунку
ВИГОДИ МІСЦЕВОЇ
ВЛАДИ
0,0 грн.
 
ВИТРАТИ МІСЦЕВОЇ
ВЛАДИ
28800,0 грн.
120,0 грн. х 12 міс. х  20 стипендій  = 28800,0 грн.
 
ВСЬОГО ВИТРАТ
МІСЦЕВОЇ  ВЛАДИ: 
                  
 
 
28800,0 грн.    
 
 
 
 
 
 
 
 
ВИГОДИ СУБ`ЄКТА
ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
(молодь міста)
28800,0 грн.
 
ВИТРАТИ СУБ`ЄКТА
ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
(молодь міста)
0,0 грн.
 
ВСЬОГО ВИГОД
СУБ`ЄКТА
ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
(молодь міста)
28800,0 грн.
 
120,0 грн. х 12 міс. х 1 особу  = 1440,0 грн.
 
1440,0 грн. х 20 осіб = 28800,0 грн.
 
ВИГОДИ
В ЦІЛОМУ:
 
 
0,0 грн.
 
1. У студентів міста виникне додатковий стимул для успішного навчання, здійснення наукових досліджень, активної участі у громадському житті вищого навчального закладу та міста;
2. Виникне можливість отримання стипендії міського голови студентами всіх вищих навчальних закладів міста І-ІV рівнів акредитації, які навчаються за денною формою навчання;
3. Піднімється престиж стипендії міського голови.
 
 
7. Термін дії регуляторного акту.
Даний регуляторний акт запроваджується на необмежений термін. Його дія припиняється рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради.
 
8.  Визначення показників результативності регуляторного акту.
 
У разі прийняття рішення про встановлення  загальної кількості стипендій без квоти для вищих навчальних закладів міста, у студентів навчальних закладів, які не отримували стипендії міського голови, виникає додатковий стимул для успішного навчання, здійснення наукових досліджень, активної участі у громадському житті вищого навчального закладу та міста, піднімається престиж даної стипендії.
При наявності фінансової можливості в бюджеті міста, розмір стипендії може бути збільшений за рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради.
 
Аналіз статистичних показників по роках:
 
п.п.
Найменування
показників
Навчальний рік
2005-2006
2006-2007
 
1.
Всього ВНЗ з денною формою навчання
10
10
2.
Загальна к-ть ВНЗ, студенти яких отримують стипендії міського голови
5
10*
3.
Кількість стипендіатів
19
20*
4.
Розмір стипендії
120,0 грн.
120,0 грн.
5.
Кількість молодіжних заходів, в яких може брати участь студентство
19
20
*Планується на навчальний рік
 
9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.
 
Для подальшого аналізу результативності стипендії міського голови кращим студентам вищих навчальних закладів міста,  через відділ у справах сім`ї та молоді буде проведено ряд заходів по відстеженню створення, діяльності та розвитку органів студентського самоврядування, використання різноманітних методів в роботі, участь в міських молодіжних заходах тощо.
 
9.1. Строки проведення відстеження.
 
Базове відстеження – до набрання актом чинності;
Повторне відстеження –  через рік з дня набрання чинності.
 
9.2. Вид даних: 
 
- Аналіз статистичних показників та спостереження за успішністю навчання, активністю студентів вищих навчальних закладів в громадському житті міста.
 
 
 
 
Начальник відділу
у справах сім`ї та молоді
міської ради                                                                          О.Д. Литвинчук


Это статья с сайта Біла Церква - сайт міста. Белая Церковь
http://bilatserkva.info
URL этой статьи:
http://bilatserkva.info/news_393.html