Про затвердження тарифів на послуги постачання холодної води і водовідведення
Тема: Міськвиконком
Дата:04-07-2006 19:00:00


Аналіз впливу регуляторного акту Проект рішення Білоцерківської міської ради Київської області „Про затвердження тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення”. ПРОБЛЕМА – невідповідність діючих тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення економічно обгрунтованим розрахунковим тарифам.
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ
 
КОКП ВКГ “Київоблводоканал” м.Біла Церква надає послуги з водопостачання та водовідведення всім споживачам міста цілодобово і в необхідних об`ємах. Підприємство постійно працює над покращенням якості питної води та очистки стічних вод, які після повної біологічної очистки скидаються в річку Рось.
                     Згідно рішення XXYII сесії   міської   ради   четвертого скликання № 329 від 30 серпня 2005 р. та рішення білоцерківського міськвиконкому  № 264 від 24.06.2005р. Про тарифи на житлово-комунальні послуги”  в місті були введені тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення  для 1 групи споживачів (населення) на рівні 0,96 грн. за 1 м3 води та 1,17 грн. за 1м3 очистки стоків, для споживачів 2 групи (підприємства та інші організації) – 1,116 грн. за 1 м3 води та 1,464 за 1 м3 очистки стоків. Приведені тарифи  для населення забезпечували відшкодування в середньому 83%  економічно обгрунтованих розрахункових тарифів на ці послуги. Тарифи на послуги формуються згідно вимог “Порядку  формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення”, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури   та  житлової  політики України № 139 від 27.06.2001 р. “Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2001 року за № 748/5939.
                     Введення нових тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води  і водовідведення дало змогу стабілізувати в деякій мірі фінансовий стан  підприємства.  Діючі  на протязі дев`яти місяців тарифи на послуги не забезпечували  повного відшкодування вартості їх виробництва. За 2005 рік КОКП ВКГ “Київоблводоканал” отримало 1671,9 тис.грн. збитків. Дотації підприємство  не  отримувало.  За  5  місяців  2006 року    ці   збитки   склали 301,3 тис.грн. Кошти для надання дотації підприємству, згідно Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, повинні передбачатися в бюджеті міста. В бюджеті Білої Церкви такі кошти не передбачалися.  При цьому фінансовий стан підприємства просто не дає можливості виконати необхідні планово-попереджувальні та профілактичні ремонтні роботи, не проводиться заміна повністю зношених мереж водопостачання та каналізації, немає можливості замінити застаріле, неефективне обладнання на більш економічне, таке, що дасть можливість зменшити енергоємність виробництва, адже Водоканал – один з найбільших споживачів електроенергії в місті. На підприємстві не виконується  в повному обсязі Закон України “Про оплату праці”. 
                     Основних причин збитковості декілька. Навіть за період що минув значно подорожчали паливно-мастильні матеріали, збільшилася вартість реагентів, електроенергії,  зріс розмір мінімальної заробітної плати, також має вплив і  зменшення обсягів надання послуг.
Фінансовий стан підприємства ускладнює велика дебіторська заборгованість, яка  за станом на 1.06.2006 р. становить 15107,9 тис.грн., з неї безпосередньо населення заборгувало – 7139,4 тис.грн., ЖЕКи – 2366,2 тис.грн., бюджетні організації     1786,4 тис.грн. ( з них 1661,7 тис.грн. дотація згідно рішення Білоцерківського міськвиконкому),    підприємства  та організації – 3754,9 тис.грн. (з них КП “Білоцерківтепломережа” – 2103,3 тис.грн.). В 2005році платіжна дисципліна значно покращилася, загальний відсоток оплати послуг був на рівні 103,5 % , вдалося частково отримати борги минулих років,  чому сприяла посилена претензійно-позовна робота, а також погашення боргів за рахунок знецінених вкладів (підприємство отримало чеків від населення для погашення боргів на загальну суму 2705,0 тис.грн.).  
Підприємством розроблені тарифи, що забезпечують повне відшкодування вартості виробництва послуг.  Розрахунки   тарифів   подані  до  Білоцерківського  міськвиконкому  15.06.2006 р. № 1-03/03-420.
Враховуючи вищевикладене, для забезпечення безперебійної роботи підприємства виникла нагальна необхідність підвищення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення, або передбачити в бюджеті міста дотацію відповідно до п. 4 ст.31 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” – в якому передбачено: “У разі затвердження цін/тарифів на житлово-комунальні послуги нижчими від розміру економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво, орган, що їх затвердив, зобов`язаний відшкодувати з відповідного місцевого бюджету виконавцям/виробникам різницю між затвердженим розміром цін/тарифів та економічно обгрунтованими витратами на виробництво цих послуг.”              
Затвердження  економічно обгрунтованих тарифів   дасть можливість КОКП ВКГ “Київоблводоканал” вивести підприємство із збиткового стану, виконати  програму по енергозбереженню, продовжити роботу по покращенню якості  послуг, розширити базу оподаткування.
З введенням в дію тарифів, очікувано збільшиться розмір надходжень орієнтовно на  1297,2 тис.грн.  на місяць, що в свою чергу  збільшить нарахування податку на додану вартість на 206,2 тис.грн.
    Прийняття цього регуляторного акту стосується всіх споживачів. До першої групи споживачів відноситься населення, що проживає в будинках житлового фонду, незалежно від відомчого підпорядкування, кооперативних будинках, у гуртожитках підприємств, організацій, установ та учбових закладів, а також  у будинках, квартирах, що належать громадянам на правах приватної власності. Запропонований регуляторний акт стосується населення, що проживає в Білій Церкві - користується послугами з водопостачання 168,6 тис.чол., послугами каналізації 156,5 тис.чол..  До другої групи споживачів відносяться підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, а також населення в частині використання води для поливу присадибних ділянок, садів, утримання худоби, миття автотранспорту та інших непобутових витрат.
            Для виконання запропонованого регуляторного акту не потрібно додаткового часу.   
    Згідно Постанови КМУ від 04.02.05 № 89  “Про надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг” малозабезпеченим верствам населення надається субсидія, таким чином підвищення тарифів не буде мати значного впливу на матеріальне  становище цих споживачів.
    Питання повного відшкодування вартості послуг з водопостачання  та водовідведення неодноразово висвітлювались в засобах масової інформації. Ця проблема обговорювалась на “круглих столах” з представниками преси, партій.
            Діючі в даний час тарифи для споживачів 1-ї групи були запроваджені з вересня 2005 року, тобто працюють на протязі 10 місяців,  дотувати КОКП ВКГ “Київоблводоканал” міський бюджет не має можливості. Тому, керуючись ст.13 Закону України “Про питну воду та питне водопостачання”, п. 2 ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 9 Закону України  “Про Державний бюджет України на 2005 рік”, ст. 31 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” з метою подолання збитковості підприємства та покращення техніко-економічних показників, доцільно затвердити введення в дію тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення. 
            В даних тарифах врахована, окремим рядком, фіксована щомісячна плата за повірку водолічильників для мешканців приватного сектора, згідно Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність””- для фізичних осіб, що не є суб`єктами підприємницької діяльності , - “Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) зазначених засобів вимірювальної техніки здійснюється за рахунок підприємств і організацій, які надають послуги з  електро-, тепло-, газо-, і водопостачання.”.  Для мешканців приватного сектора надавачем послуг є Водоканал,  тому саме для них в тарифах врахована ця послуга.  
    Економічно обгрунтовані розрахунки тарифів додаються.           
            В разі не прийняття рішення про затвердження нових тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення, згідно Закону України “Про житлово-комунальні послуги” необхідно надати КОКП ВКГ “Київоблводоканал” дотацію
 в розмірі  12,2  млн. грн.
 
 
2. ЦІЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
         Метою даного регулювання є встановлення обґрунтованих тарифів на надання  послуг з централізованого постачання холодної води і водовідведення.
 
 
3. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКА ПРИЙНЯТИХ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СПОСОБІВ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ, АРГУМЕНТАЦІЯ ПЕРЕВАГ ОБРАНОГО СПОСОБУ.
 
Можливі способи досягнення цілей
Оцінка способу
Причини відмови від альтернативних способів / Аргументи щодо переваг обраного способу
Збереження чинного законодавства
-Побудований відповідно до вимог регулювання  центрального рівня
- не відповідає потребам у вирішенні проблеми
-Не забезпечує розв`язання проблеми
Встановлення тарифів з урахуванням дотації з міського бюджету на покриття різниці між собівартістю послуг та попереднім тарифом
- Побудований відповідно до вимог регулювання центрального рівня
- Розв`язує проблему частково
- Забезпечує принципи державної регуляторної політики
- Спосіб суперечить досягненню цілей у сфері бюджетного регулювання, а саме надання дотацій з місцевого бюджету неможливо в зв`язку з недостатністю коштів та спрямування їх на вирішення соціальних проблем міста. 
Обраний спосіб (підняття тарифів до економічно обґрунтованих розмірів)
- розв`язує проблему повністю
- побудований відповідно до вимог регулювання центрального рівня
- Забезпечує принципи державної регуляторної політики
- Забезпечує стабільний економічний стан КОКП ВКГ “Київоблводоканал”
 
 
 
 
4. ОПИС МЕХАНІЗМІВ І ЗАХОДІВ, ЯКІ ЗБЕЗПЕЧАТЬ РОЗВ`ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ ШЛЯХОМ ПРИЙНЯТТЯ ЗАПРОПОНОВАНОГО РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ.
- регулювання побудоване відповідно до принципів регуляторної політики.
- підвищення розміру тарифів до рівня собівартості послуг.
 
 
5. ОБҐРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ ДОСЯГНЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ У РАЗІ ПРИЙНЯТТЯ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА.
            Ресурсні можливості для впровадження та виконання вимог оцінюються як достатні.
 
6. ВИЗНАЧЕННЯ ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРИЙНЯТТЯ АКТА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ВИГОД ТА ВИТРАТ.
 
 
6.1. ОПИС ПРОГНОЗОВАНИХ ВИГІД ТА ВИТРАТ ВІД РЕГУЛЮВАННЯ, ЯКЕ ЗАПРОВАДЖУЄТЬСЯ.
 
 
Сфера впливу
Вигоди
Витрати
Місцева влада
- збільшення надходжень до місцевого бюджету
- забезпечення стабільної та прибуткової роботи підприємства КОКП ВКГ “Київоблводоканал”
 
Підприємство КОКП ВКГ „Київоблводоканал”
- підвищення гарантій якості наданих послуг
-покращення фінансового стану підприємства
Витрати на планові та капітальні роботи, енергоносії, матеріали, реагенти, зарплату працівникам в зв`язку з підвищенням мінімальної зарплати, згідно чинного законодавства України.
Споживач
Одержання послуг на централізоване постачання холодної води і водовідведення цілодобово і в  необхідних об`ємах.
Зростання оплати послуг
 
 
 
Статистичні показники (для  розрахунку прогнозних вигід та витрат від регулювання, яке запроваджується)
 
 
№ п/п
                 Показники
Враховано в діючих тарифах
Станом на 1.06.2006р.
% збільшення
1.
Вартість електроенергії      коп./кВт    1-й клас
                                                                 2-й клас
19,79
28,58
22,15
31,17
12
9
2.
Вартість хлору                                           грн./т
1390,0
1814,5
30
3.
Дизпаливо
2,39
3,08
28,9
4.
Бензин А-76,80
2,14
2,67
24,8
5.
Мінімальна з/плата
332
450
35,5
 
 
 
 
 
6.2. РОЗРАХУНОК ВИГІД ТА ВИТРАТ
Вигоди місцевої влади та держбюджету
Сума вигід/ витрат,
тис. грн.
Коментар щодо розрахунку
Вигоди місцевої влади.
 
2808,7
 
  Збільшення надходжень до місцевого бюджету
280,0
Сума додаткових надходжень до
місцевого бюджету від сплати податку на прибуток – 1120,0х 25% = 280,0 тис.грн.
  Збільшення надходжень до  бюджету
1000,0
 
 
 
Сума додаткових надходжень до  бюджету від сплати ПДВ, який складає на рік: (12972,6 х 20% )- “вхідне”ПДВ–1594,5=1000,0  тис.грн.
  Збільшення надходжень до пенсійного  та інших фондів
 
 
1137,3
 Сума додаткових надходжень до пенсійного фонду та інших фондів  за рахунок відрахувань із заробітної плати – 3011,0 х 37,77%=
1137,3 тис.грн.
  Збільшення надходжень до місцевого бюджету
391,4
Сума додаткових надходжень від сплати податку з доходів фізичних осіб: 3011,0 х 13%= 391,4 тис.грн.
Витрати місцевої влади
0
 
ВСЬОГО вигоди місцевої влади
2808,7
 
Вигоди суб`єкта господарювання
15567,1
Одержання доходів  додатково, орієнтовно,
15567,1тис. грн.на рік
Витрати суб`єкта господарювання
15567,1
 
  Направлення коштів на проведення планових та капітальних ремонтів мереж, обладнання
 
 
 
  Направлення коштів на здійснення капіталовкладень
  Направлення коштів на оплату працівників та відрахування коштів до пенсійного та інших фондів
 
 Направлення коштів на придбання енергоносіїв, матеріалів, запчастин, бладнання, реагентів
6573,9
 
 
 
 
 
 
3668,5
 
3 011,0
 
 
1528,7
 
785,0
    Заміна непридатних частин трубо
проводів,будівництво водопроводів, ремонт водопровідних та каналізаційних мереж, заміна частини колектору К-1, ремонти засувок, аеротенків,  заміна насосів на більш економічні.
  Модернізація виробництва, згідно програми розвитку підприємства
   Підвищення з/плати працівникам підприємства, згідно Законів України “Про державний бюджет України на 2006рік” та ”Про Оплату праці”
 Придбання необхідних матеріалів, реагентів з урахуванням подорожчання, відповідно з потребами підприємства
ВСЬОГО вигід суб`єкта господарю-вання
0
 
ВИГОДИ В ЦІЛОМУ
2808,7
 
 
7. ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ
Статистичні показники:          станом на                      1.01.06р.                      1.06.06р.
-         Кількість заключених договорів
-         по реструктуризації боргу (шт.)  –                                  2170                               1664
- Кількість абонентів                     - всього                          67106                             67276
                                                         - в т.ч. населення          65759                             65917
- З них боржників                                                                  24427                             23931
- % оплати послуг                                                                   103,5                                81,2
- % відшкодування послуг населенням                                                                        
                              вода                                                              66,2                               94,1
                              стоки                                                            61,1                               93,8
-         Дебіторська заборгованість (т.грн.)                      17991,9                         19815,0
-         Заборгованість до місцевого бюджету  (т.грн.)                                               -
-         Збитки підприємства (т.грн)                                    1671,9                             301,3
 
Прогнозні значення  статистичних показників:
№ п/п
                 Показники
Станом на
1.06.06р.
Станом на
1.09.07р.
1.
Доходи отримані від надання послуг, всього, тис.грн.
 
13230,1
 
29491,4
 
в т.ч.              І- група споживачів   (населення)
8429,8
20591,4
 
ІІ- група споживачів
4800,3
8900,0
2.
% оплати послуг
81,2
105
3.
% відшкодування послуг населенням
93,9
100
5.
Дебіторська заборгованість (т.грн.)
19815,0
18800
6.
Збитки підприємства (т.грн)
301,3
-
 
 
8. ЗАХОДИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ БУДЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЬ ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АКТА
- Строки проведення відстеження:
базове відстеження – після набрання  чинності більшості положень акту .
 
повторне відстеження – через рік з дня набрання актом чинності.
- Вид даних:
дослідження статистичних показників
 
 
                             
 
                                Начальник КОКП ВКГ
“Київоблводоканал”                                    І.П.Соломаха

Это статья с сайта Біла Церква - сайт міста. Белая Церковь
http://bilatserkva.info
URL этой статьи:
http://bilatserkva.info/news_357.html