Про погодження тарифів по санітарній очистці міста
Тема: Міськвиконком
Дата:04-07-2006 19:00:00


Аналіз впливу регуляторного акту Проект рішення Білоцерківської міської ради Київської області „Про погодження тарифів по санітарній очистці міста”. ПРОБЛЕМА – існуючі тарифи не відшкодовують 100% затрати по санітарній очистці, що призвело до збитковості полуги.
 
 
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ
    Відповідно до Закону України від 24.06.2004 №1875 “Про житлово-комунальні послуги” ми повинні привести до 100% відшкодування тарифи по санітарній очистці.
    Так, за 8 місяців 2005 року збитки по вивезенню ТПВ склали 128,5 тис. грн. Рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради №264 від 24.06.2005р.та № 329 від 30.08.2005 р. з 01.09.2005 р. були погоджені та введені в дію нові тарифи по санітарній очистці для всіх груп споживачів, які були збільшені в середньому на 28 %. Ці дії значно покращили фінансовий стан послуги, але в зв`язку з тим, що тарифи розглядались  на протязі 8 місяців, а за цей час витрати значно збільшились, ситуація кардинально не змінилась. Так, збитки по послузі за 1 квартал 2006 року склали 70,3 тис. грн., в зв`язку з тим, що збільшилась ціна на стиснений газ для автомобілів (в тарифі він закладений 1,02грн. за 1м3, з 01.07.2005р. він зріс до 1,20 грн., а з 12.12.2005р. вже становив 1,50 грн.).
       З 01.01.2006 року знову збільшилась плата за забруднення навколишнього середовища в 2,373 рази та становитиме 111,6 тис. грн. в рік, з 01.04.2006 року збільшилась мінімальна заробітна плата, значно збільшила ціна на метал та запасні частини. Відповідно до законодавства України появилась додаткова значна стаття витрат “Страхування автотранспорту”, яка також не була включена   в витратну частину. Вартість газу з транспортуванням для опалення, також значно збільшилась і станом на березень місяць 2006 р. складає 619,46 грн. за 1000м3, що в 1,6 рази більше ніж у минулому році.
    Підприємство постійно відчуває дефіцит кваліфікованих робітників із-за невідповідності в заробітній платі.
2. ЦІЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
         Метою даного регулювання є встановлення обґрунтованих тарифів на надання послуг по санітарній очистці з урахуванням інтересів населення та суб`єкта господарської діяльності, що надає ці послуги
3. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКА ПРИЙНЯТИХ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СПОСОБІВ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ, АРГУМЕНТАЦІЯ ПЕРЕВАГ ОБРАНОГО СПОСОБУ.
Можливі способи досягнення цілей
Оцінка способу
Причини відмови від альтернативних способів / Аргументи щодо переваг обраного способу
Збереження чинного законодавства
- Побудований відповідно до вимог регулювання центрального рівня
- не відповідає потребам у вирішенні проблеми
- не забезпечує роз`язання проблем
Встановлення тарифів з урахуванням дотації з міського бюджету на покриття різниці між собівартістю послуг та попереднім тарифом
- Побудований відповідно до вимог регулювання центрального рівня
- Розв`язує проблему частково
- Забезпечує принципи державної регуляторної політики
- Спосіб суперечить досягненню цілей у сфері бюджетного регулювання, а саме надання дотацій з місцевого бюджету неможливо в зв`язку з недостатністю коштів .
Обраний спосіб (підняття тарифів до економічно обґрунтованих розмірів)
- розв`язує проблему повністю
- побудований відповідно до вимог регулювання центрального рівня
- Забезпечує принципи державної регуляторної політики
- Забезпечує стабільний економічний стан ВАТ „КАТП-1028”
- створює умови для залучення на ринок послуг по санітарній очистці інших суб`єктів господарювання, що в ринкових умовах дозволить покращити надання послуг
 
4. ОПИС МЕХАНІЗМІВ І ЗАХОДІВ, ЯКІ ЗБЕЗПЕЧАТЬ РОЗВ`ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ ШЛЯХОМ ПРИЙНЯТТЯ ЗАПРОПОНОВАНОГО РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ.
- регулювання побудоване відповідно до принципів регуляторної політики.
- підвищення розміру тарифів відповідно до наказу Київської облдержадміністрації №11-22-10583 від 17.02.2005.
 
5. ОБҐРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ ДОСЯГНЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ У РАЗІ ПРИЙНЯТТЯ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА.
Ресурсні можливості для впровадження та виконання вимог оцінюються як достатні.
 
6. ВИЗНАЧЕННЯ ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРИЙНЯТТЯ АКТА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ВИГОД ТА ВИТРАТ.
 
6.1. ОПИС ПРОГНОЗОВАНИХ ВИГІД ТА ВИТРАТ ВІД РЕГУЛЮВАННЯ, ЯКЕ ЗАПРОВАДЖУЄТЬСЯ.
 
 
Сфера впливу
Вигоди
Витрати
Місцева влада
- збільшення надходжень до місцевого бюджету
- забезпечення стабільної та прибуткової роботи підприємства ВАТ „КАТП-1028”  з надання послуг по санітарній очистці міста
Додаткові витрати бюджетних організацій на зростання оплати послуги
Підприємство
ВАТ “КАТП-1028”
- підвищення гарантій в наданні послуг за рахунок обігових коштів з мінімальним рівнем рентабельності
- покращення фінансового стану підприємства
- можливість розвивати технічну базу підприємства
- залучення високо-кваліфікованих робітників
Витрати на зарплату працівникам в зв`язку з підвищенням мінімальної зарплати.
Додаткові витрати на покриття збитковості матеріальних витрат
Населення
Одержання якісних послуг по санітарній очистці
Зростання оплати послуг
 
 
 
 
Статистичні показники
(середньомісячні показники)
№ п/п
                
Показники
Станом на 1.06.06
 
Станом  на         1.09.06
1.
Доходи від надання послуг підприємством (без ПДВ)
237,7
358,2
2.
Витрати
256,3
339,4
 
Прибуток (збитки)
-18,6
+18,8
 
Припущення та вихідні дані:
 
 
Плата з 1 мешканця в місяць, грн.    (з ПДВ)
Вартість послуг для сім`ї*
    в місяць, грн.   (з ПДВ)
Стара
Нова
Стара
Нова
Приватний сектор
1,20
2,17
3,60
6,51
*Примітка : для розрахунку взята середньостатистична сім`я з 3-х чоловік
 
Плата з 1м2 в комунальному секторі
 
Плата з 1м2 в місяць, грн.    (з ПДВ)
Вартість послуг для сім`ї*
    в місяць, грн.   (з ПДВ)
Стара
Нова
Стара
Нова
1 кім. квартира (32 м2)
0,0396
0,0734
1,27
2,35
2 кім. квартира (52 м2)
0,0396
0,0734
2,06
3,82
3 кім. квартира (72 м2)
0,0396
0,0734
2,85
5,28
 
6.2. РОЗРАХУНОК ВИГІД ТА ВИТРАТ
Вигоди місцевої влади та держбюджету
Сума вигод /
 витрат, т. грн.
Коментар щодо розрахунку
Вигоди місцевої влади.
149,5
 
Збільшення надходжень до місцевого бюджету
72,6
Сума додаткових надходжень до місцевого бюджету:
- сума прибуткового податку, завдяки підвищенню з/п: 208,9 т.грн. х 13% = 27,2 т. грн
- сума сплати дивідендів (комунальна частка) враховуючи, що підприємство отримає прибуток: 100т.грн. х 37,247 % (доля комунального майна) = 37,2т. грн
- сума прибуткового податку від виплати дивідендів акціонерам: 100,0 т грн. –37,2т.грн.. (доля комунального майна) = 62,8 тис. грн.* 13% = 8,2 тис. грн.
Збільшення надходжень до пенсійного  та інших фондів
 
 
76,9
 Сума додаткових надходжень до пенсійного фонду та інших фондів  за  рахунок відрахувань від  збільшення заробітної плати – в розмірі 208,9 тис грн..*36,82%=76,9 тис. грн.
Витрати місцевої влади
111,2
Додаткові витрати бюджетних організацій на отримання послуги по санітарній очистці
ВСЬОГО вигоди місцевої влади
38,3
 
Вигоди суб`єкта господарювання
1204,6
Додаткове отримання доходів від підняття тарифів (додаток№1): 1445,5 тис. грн.- 240,9 (20% ПДВ) = 1204,6
 
Витрати суб`єкта господарювання
1094,5
 
Направлення коштів на  підвищення оплати праці працівників
 
 
 
 
 
Направлення додаткових коштів до пенсійних та інших фондів, завдяки підвищенню заробітної плати
 
Додаткові витрати на покриття збитків від збільшення витрат на стиснений газ для а/м
 
Додаткові витрати на покриття збитків від збільшення витрат на газ для котельні
 
Додаткові витрати на покриття збитків від збільшення витрат на технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонти основних засобів
208,9
 
 
 
 
 
 
 
76,9
 
 
 
 
 
463,7
 
 
 
54,3
 
 
 
44,4
 
Підвищення заробітної плати працівникам в т.ч.
- зайнятим безпосереднім виконанням даних послуг: 822,0*20%=164,4
- зайнятим технічним обслуговуванням техніки, приміщень та інші: 296,6*15%=44,5
 
Додаткова сума заробітної плати: 208,9 * 36,82%=76,9
 
 
 
 
Річне споживання стисненого газу: 281,0т.м3 * (2,50-0,850) = 463,7
 
 
Річне споживання газу: 140,7т.м3 * (833,33-447,28) = 54,3
 
 
Витрати по року на технічне обслуговування, ремонт транспортних засобів збільшились: 266,4-222,0=44,4
 
Додаткові витрати на покриття збитків від збільшення плати за забруднення навколишнього середовища
 
Додаткова вартість матеріальних  витрати в зв`язку із збільшенням цін на енерго- та теплоносії
 
Додаткові витрати по податкам
 
 
 
60,0
 
 
 
92,7
 
 
 
93,6
 
Плата за забруднення навколишнього середовища збільшилась в 2006 р. в 2,373 рази: (111,6 т. грн.-51,6 т. грн.) = 60,0
 
 
 
 
Додатковий податок на прибуток – 56,4 тис грн.,( 225,6*25%), доля комунальної власності – 37,2 тис.грн.

ВСЬОГО

 вигод суб`єкта господарювання
110,1
Це прибуток підприємства, завдяки якому підприємство може обновити техніку, так як із 12 а/м які працюють на програму 10 а/м 100% зношені
ВИГОДИ В ЦІЛОМУ
148,7
 
 
 
7. ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ
       Прогнозні значення  статистичних показників:
 
№ п/п
                 Проказники
Станом на 31.08.06
Станом  на 1.09.07
1.
Кількість заключених договорів по реструктуризації боргу (шт.) / сума
 
5/130,9
 
3/80,0
 
2.
Кількість абонентів – всього/в т.ч.ЖЕКи
з них боржників
6232/8
6300/8
3039/8
2900/8
3.
% оплати послуг
98%
93%
4.
% відшкодування вартості послуг населенням
71,8%
100%
5.
Дебіторська заборгованість (т.грн.)
828,8
400,0
6.
Заборгованість до місцевого бюджету  (т.грн.)
-
-
7.
Збитки підприємства (т.грн)
116,6
-
 
 
8. ЗАХОДИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ БУДЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЬ ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АКТА
- Строки проведення відстеження:
базове відстеження –  після набрання  чинності більшості положень акту .
 
повторне відстеження – через рік з дня набрання актом чинності.
- Вид даних:
дослідження статистичних показників
 
 
 
 
Директор ВАТ КАТП-1028                                                             А.П. Дикий


Это статья с сайта Біла Церква - сайт міста. Белая Церковь
http://bilatserkva.info
URL этой статьи:
http://bilatserkva.info/news_356.html