Про доповнення до додатку рішення тридцять першої сесії
Тема: Міськвиконком
Дата:04-07-2006 19:00:00


Р І Ш Е Н Н Я другої сесії міської ради п`ятого скликання № 46 від 02.06. 2006 року Про доповнення до додатку рішення тридцять першої сесії міської ради четвертого скликання „Про план діяльності Білоцерківської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2006 рік”
Враховуючи пропозиції відділу по координації роботи підприємств торгівлі, громадського харчування та побуту, відповідно ст. 7, 13  Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та Закону України „Про місцеве самоврядування в України,  міська рада  вирішила :
 
  1. Доповнити таблицю додатку рішення  тридцять першої сесії міської ради четвертого скликання „Про план діяльності Білоцерківської міської ради  з підготовки проектів регуляторних актів на 2006 рік” пунктами  18 та 19 :
 
 
№ з/п
Назва проекту
регуляторного акта
Мета
прийняття регуляторного акта
Термін
розробки
проекту регулятор-ного акта
Найменування підрозділу, відпові-дального за роз-робку проекту ре-гуляторного акта
18.
Про правила торгівлі на ринках м.Біла Церква
Визначення вимог щодо функціону-вання  ринків усіх форм власності
ІІІ-й квартал 2006 року
Відділ по коор-динації роботи підприємств тор-гівлі, громадсь-кого харчування та побуту
19.
 
Про правила забудови в м.Біла Церква
Встановлення порядку планування, забудови та іншого використання територій міста
 
ІІІ-й квартал 2006 року
Управління містобудування та архітектури
 
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради  у справах бюджету, фінансів і цін.
 
Міський голова                                                             В.П.Савчук
 


Это статья с сайта Біла Церква - сайт міста. Белая Церковь
http://bilatserkva.info
URL этой статьи:
http://bilatserkva.info/news_352.html