Регуляторний акт ''Про затвердження Положення „Про порядок визначення розміру пл
Тема: Міськвиконком
Дата:09-04-2006 19:00:00


Звіт про результати відстеження регуляторного акту
Загальна інформація про регуляторний акт:
рішення сесії Білоцерківської міської ради „Про затвердження Положення „Про порядок визначення розміру плати за право тимчасового користування місцем розташування рекламного засобу в залежності від типу рекламного засобу та районурозташування з метою використання залучених коштів для організації благоустрою території міста”.
Виконавець заходів з відстеження  - відділ економіки міської ради
Цілі прийняття регуляторного акту:
Визначення базових тарифів для обрахування розміру плати за право тимчасового користування місцем розташування рекламного засобу та залучення позабюджетних коштів на організацію  благоустрою міста.
Строк виконання заходів з відстеження 30 днів.
Тип відстеження  - БАЗОВЕ.
            Метод  одержання результатів  відстеження - аналіз статистичних даних .
            Відстеження результативності (кількісні та якісні показники результативності акта;  дані та припущення, а також способи одержання даних ).
 
№ п/п
Показники
Од.
виміру
2005 рік
2006 рік
1.
Розмір надходжень на рахунок УЖКХ для виконання конкретних заходів, передбачених затвердженою програмою комплексного благоуст-рою території та об’єктів міської інфраструктури міста.
 
 
Тис.
грн.
 
 
 
277,2
 
 
 
 
932,5
2.
Кількість розповсюджувачів зов-нішньої реклами, на яких поширюватиметься дія акту.
 
Один.
 
68
 
70
3.
Кількість приписів контролюючих органів/матеріалів на адміністра-тивну комісію на порушників Правил благоустрою території м.Біла Церква у частині роз-повсюдження зовнішньої реклами
 
 
Один
 
 
37/0
 
 
х
 
Оцінка  можливих результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей (висновки та рекомендації).
Впровадження державного регулювання у сфері розповсюдження зовнішньої реклами, пов’язаного з прийняттям  даного регуляторного акту дасть можливість:
- здійснити покращення благоустрою території м.Біла Церква без збільшення витрат з місцевого бюджету за рахунок надходжень на рахунок УЖКГ плати за право тимчасового користування місцем розташування рекламного засобу, визначеної на підставі базових тарифів та коригуючи коефіцієнтів, затверджених у разі прийняття даного регуляторного акта;
-створити умови для стимулювання потужних рекламодавців розташовувати рекламу в місті шляхом обмеження додаткового фінансового навантаження на них, прозорості визначення розміру плати.
 
           
 
Заступник міського голови                І.В.Савельєв

Это статья с сайта Біла Церква - сайт міста. Белая Церковь
http://bilatserkva.info
URL этой статьи:
http://bilatserkva.info/news_311.html