Умови проведення конкурсу
Тема: Різні новини
Дата:17-11-2005 20:00:00


Умови проведення конкурсу на право укладення договору оренди комунального майна – будівлі пам`ятки архітектури „Водяний млин”.
           Будівля „Водяного млина” по вул. Гагаріна, 37, пам`ятка архітектури місцевого значення (охор. №18-КВ), передається в довготермінову оренду строком до 49 років під такі зобов`язання орендаря:
1.       Будівля може використовуватися лише як об`єкт соціально-культурного (невиробничого) призначення.
2.       Сучасна експлуатація об`єкту мусить бути підпорядкована забезпеченню охоронності усіх його складових частин, максимальному розкриттю його комплексного художнього образу.
3.       Орендар зобов`язаний своєчасно та в повному обсязі сплачувати орендну плату, що визначається згідно „Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Біла Церква”, затвердженої рішенням другої сесії міської ради ХХІV скликання від 16.07.2002 №12.
4.       З метою підвищення рейтингу учасник конкурсу має право запропонувати вищу орендну плату ніж передбачена „Методикою”.
5.       Орендар має право передавати частину приміщень в суборенду за погодженням з орендодавцем.
6.       Учасник конкурсу подає пропозиції конкурсній комісії по ефективному використанню об`єкта оренди.
7.       Учасник конкурсу подає конкурсної комісії попередні відомості по створенню нових робочих місць.
8.       Орендар зобов`язаний замовити проектно-кошторисну документацію, та згідно затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації виконати роботи за власний рахунок.
9.       Роботи передбачені проектно-кошторисною документацією по пам`ятці повинні бути завершені згідно нормативів, але не пізніше грудня 2008 р.
10.   Орендар на період проектування та виконання робіт передбачених проектно-кошторисною документацією подає щоквартальний звіт орендодавцю по виконаних роботах.
11.   Після передачі будівлі „Водяного млина” в оренду орендар зобов`язаний заключити охоронний договір з місцевим органом охорони культурної спадщини (Сектор по охороні пам`яток містобудування) протягом 30 днів.
12.   Після передачі будівлі „Водяного млина” в оренду орендар за власний рахунок проводить оформлення відведення земельної ділянки в оренду.
13.   Протягом терміну оренди орендар за власний рахунок виконує роботи з утримання і ремонту будівлі, комунікацій, прилеглої території в межах наданої земельної ділянки.
14.   Орендар повинен дотримуватись вимог належної експлуатації об`єкта.
15.   Орендар повинен вживати заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об`єкта.
16.   Орендар повинен піклуватись про створення безпечних та нешкідливих умов праці.
17.   Орендар повинен дотримуватися єдиного напрямку використання території охоронної зони і споруди.
18.   Орендар зобов`язаний утримувати пам`ятку в належному стані, своєчасно провадити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до Закону „Про охорону культурної спадщини” та охоронного договору.
19.   В разі невиконання орендарем взятих на себе зобов`язань договір оренди може бути розірваний в односторонньому порядку.
 
 
Усі учасники конкурсу подають зобов`язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, зобов`язання (пропозиції) щодо забезпечення сплати орендної плати (застава майна тощо) та додаткові зобов`язання щодо експлуатації об`єкта.
 


Это статья с сайта Біла Церква - сайт міста. Белая Церковь
http://bilatserkva.info
URL этой статьи:
http://bilatserkva.info/news_236.html