Про передачу в оренду об`єкта комунальної власності – пам`ятки архітектури
Тема: Міська рада
Дата:17-11-2005 20:00:00


РІШЕННЯ Про передачу в оренду об`єкта комунальної власності – пам`ятки архітектури
Білоцерківська  Міська  Рада
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
від „ 05 серпня 2005 р.                                                                                                                                №   316   .
м. Біла Церква
 
двадцять шостої сесії міської ради
четвертого скликання
 
Про передачу в оренду об`єкта
комунальної власності – пам`ятки архітектури
 
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та ст.ст. 9, 19 Закону України „Про оренду державного та комунального майна” міська рада вирішила:
1.       Оголосити відкритий конкурс на право укладення договору оренди комунального майна – будівлі пам`ятки архітектури місцевого значення „Водяний млин” (охор. №18-КВ).
2.       Затвердити порядок проведення конкурсу на право укладення договору оренди комунального майна – будівлі пам`ятки архітектури місцевого значення „Водяний млин” (охор. №18-КВ) (додається).
3.       Організацію відкритого конкурсу покласти на сектор по охороні пам`яток містобудування та архітектури.
4.       Погодити передачу в орендне користування будівлі пам`ятки архітектури місцевого значення „Водяний млин” строком до 49 років.
5.       Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Білоцерківської міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв`язку.
 
 
 
Секретар ради                                                                        В.А. Павловський
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„ЗАТВЕРДЖЕНО”
Рішення двадцять шостої сесії міської ради ІV скликання
від „ 05 серпня 2005 р.316
 
 
 
 
Порядок
проведення конкурсу на право укладення договору оренди
 комунального майна – будівлі пам`ятки архітектури
місцевого значення (охор. №18-КВ) „Водяний млин”.
 
I. Загальні положення
 
 1. Цей порядок розроблено відповідно до частини сьомої статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" з метою впорядкування проведення конкурсу на укладення договорів оренди у випадках, передбачених чинним законодавством України.
 2. Цей порядок поширюється на нерухоме комунальне майно - будівлі, споруди, приміщення (далі - об`єкти).
 3. Конкурс на право укладення договору оренди об`єкта полягає у визначенні орендаря, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об`єкта та найбільшу орендну плату.
 4. Конкурс проводиться при наявності заяв про оренду від двох або більше фізичних чи юридичних осіб (далі - учасники конкурсу), які надійшли протягом місяця після опублікування повідомлення про об`єкти (об`єкт), які пропонуються для здачі в оренду, в газеті "Замкова гора", та за умови відсутності заяви про оренду від бюджетної установи, організації - у разі оренди нерухомого майна. Якщо на участь у конкурсі подав заяву один учасник конкурсу, конкурсна комісія може прийняти рішення про право укладення договору оренди з цим учасником конкурсу. При цьому учасник конкурсу нову заяву не подає, а орендна плата визначається згідно Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Біла Церква.
 5. Опублікована інформація про об`єкт, який підлягає здачі в оренду за конкурсом, повинна містити такі відомості:
- назва об`єкта, його місцезнаходження;
- загальна площа об`єкта;
- кінцевий термін прийняття заяв про оренду;
- іншу інформацію.
Зазначена інформація публікується в газеті "Замкова гора" не пізніше ніж за 30 календарних  днів до дати проведення конкурсу.
 
II. Умови конкурсу
 
 1. Конкурс може проводитися згідно з такими умовами:
- орендна плата;
- ефективність використання об`єкта оренди;
- дотримання вимог експлуатації об`єкта;
- створення нових робочих місць;
- вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об`єкта;
- створення безпечних та нешкідливих норм експлуатації об`єкта;
- створення безпечних та нешкідливих умов праці;
- сучасна експлуатація об`єкту мусить бути підпорядкована винятково забезпеченню охоронності усіх його складових частин, максимальному розкриттю його комплексного художнього образу;
- єдиний напрям використання території охоронної зони і споруди.
 1. Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
а) заяву про оренду (заявку на участь у конкурсі);
б) відомості про учасника конкурсу:
- належним чином оформлену довіреність, видану представнику юридичної особи;
- копії установчих документів, засвідчені в нотаріальному порядку (для юридичних осіб);
- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності засвідчену в нотаріальному порядку (для фізичних осіб).
в) техніко-економічне обгрунтування оренди (варіанти поліпшення орендованого майна).
Усі учасники конкурсу подають зобов`язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу,   зобов`язання (пропозиції) щодо забезпечення сплати орендної плати (застава майна тощо) та додаткові зобов`язання щодо експлуатації об`єкта.
 1. Конкурс здійснюється в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу  та  зобов`язаннями  учасника конкурсу.
                   
 
III. Конкурсна комісія
 
 1. До складу конкурсної комісії (далі - комісія) входять представники орендодавця (Білоцерківський міськвиконком), органу, уповноваженого управляти відповідним майном комунальної власності (Сектор по охороні пам`яток містобудування та архітектури), представники управління комунальної власності Білоцерківської міської ради.
 2. Комісія утворюється в кількості від 5 до 7 осіб. Склад комісії затверджується орендодавцем (Білоцерківським міськвиконкомом).
 3. Основними завданнями та функціями конкурсної комісії є:
     - визначення умов та терміну проведення конкурсу;
     - розгляд пропозицій учасників конкурсу;
     - визначення переможця конкурсу;
     - складання протоколів та подання їх на затвердження орендодавцю.
 1. Комісія під час своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до спеціалістів.
 2. Комісія визначає переможця за критеріями, встановленими умовами конкурсу, відповідно до цього Порядку.
 3. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання наказу про її склад.
 4. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії.
15.1. Голова комісії в межах своєї компетенції:
     - скликає засідання комісії;
     - головує на засіданнях;
     - дає доручення членам комісії;
     - організовує підготовку матеріалів на розгляд.
15.2. Голова комісії має вирішальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися навпіл.
16. Засідання комісії є закритими. У разі потреби отримання додаткової інформації щодо учасника конкурсу, щодо його додаткових зобов`язань стосовно експлуатації об`єкта комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.
17. Засідання комісії є правомочними за умови участі в ньому не менше 2/3 усіх членів комісії.
18. Рішення про визначення переможця приймається в разі згоди більшості з числа присутніх членів комісії на засіданні.
19. Після затвердження результатів конкурсу або якщо конкурс не відбувся, діяльність комісії припиняється на підставі наказу, виданого орендодавцем.
20. Після закінчення засідання конкурсної комісії складається протокол, в якому зазначається:
     - відомості про учасників;
     - пропозиції учасників;
     - обгрунтування визначення переможця.
Протокол підписується всіма членами конкурсної комісії й залишається в орендодавця.
21. Протокол про результати конкурсу затверджує орендодавець.
 
 
 
 
 
 
 
 
Секретар ради                                                                          Павловський В.А.
 


Это статья с сайта Біла Церква - сайт міста. Белая Церковь
http://bilatserkva.info
URL этой статьи:
http://bilatserkva.info/news_234.html