АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
Тема: Міська рада
Дата:16-10-2005 19:00:00


Проект рішення Білоцерківської міської ради „Про затвердження положення „Про порядок визначення розміру плати за право тимчасового користування місцем розташування рекламного засобу в залежності від типу рекламного засобу та району розташування з метою використання залучених коштів для організації благоустрою території міста”
       1. Проблема, яку передбачається розв`язати шляхом державного регулювання
1.1.  Обгрунтування: Положення „Про порядок визначення плати за право тимчасового користування місцем розташування рекламного засобу в залежності від типу рекламного засобу та району розташування з метою використання залучених коштів для організації благоустрою території міста” (далі – Положення) розроблено відповідно Положенню „Про порядок розміщення зовнішньої реклами на території м. Біла Церква”, затвердженого рішенням Білоцерківського міськвиконкому №294 від 06.08.04 та розробленого на виконання «Типових правил розміщення зовнішньої реклами», затверджених постановою Кабінету Міністрів України №2067 від 29.12.03, і використовуються при укладанні договору між Білоцерківським міськвиконкомом та розповсюджувачем зовнішньої реклами на підставі повноважень виконавчих органів міських рад, передбачених підпунктом 7. пункту «а» статті 30. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», якими передбачено організацію благоустрою населених пунктів, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення; здійснення контролю за станом благоустрою виробничих територій, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян”.
1.2.  Причини та умови виникнення проблеми, обґрунтування неможливості розв`язання проблеми за допомогою чинного регуляторного акта:
)        чинне регулювання: рішення 15 сесії Білоцерківської міської ради двадцять четвертого скликання „Про затвердження базових тарифів за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу в залежності від типу рекламного засобу та району розташування з метою використання залучених коштів для організації благоустрою території міста” №176 від 30.07.2004 року та рішення 24 сесії Білоцерківської міської ради четвертого скликання „Про зміни до рішення п`ятнадцятої сесії Білоцерківської міської ради двадцять четвертого скликання „Про затвердження базових тарифів за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу в залежності від типу рекламного засобу  та району розташування з метою використання залучених коштів  для організації благоустрою території міста” №176 від 30.07.04” №274 від 11.05.2005 року приймалися за умови необов`язковості дотримання принципів регуляторної політики, проведення аналізу регуляторного впливу та відстеження результативності регуляторного акта;
)        проблематичність визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу згідно Типових правил розміщення зовнішньої реклами, якими встановлено лише порядок реєстрації рекламного засобу у журналі реєстрації з встановленням пріоритету розповсюджувача зовнішньої реклами на визначене місце розташування та порядком сплати за тимчасове користування цим місцем на підставі договору згідно „плати, встановленої органами місцевого самоврядування”;
)        відсутність регуляторних актів щодо встановлення органами місцевого самоврядування розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу.
)        недостатня інформованість підприємств, організацій, фізичних осіб щодо процедури отримання дозволу на розміщення об`єкту зовнішньої реклами;
)        проблеми наповнення міського бюджету для виконання затвердженої в установленому порядку програми комплексного благоустрою території та об`єктів міської інфраструктури м. Біла Церква.
1.3.  Визначення цілей державного регулювання:
)        Положення розроблено з метою визначення базових тарифів для обрахування розміру плати за право тимчасового користування місцем розташування рекламного засобу та створення умов для стимулювання потужних рекламодавців розташовувати рекламу у місті шляхом обмеження додаткового фінансового навантаження на них, прозорості визначення розміру плати;
)        удосконалення процедури отримання дозволу на розміщення об`єкту зовнішньої реклами;
)        залучення позабюджетних коштів на виконання конкретних заходів, передбачених затвердженою в установленому порядку програмою комплексного благоустрою території та об`єктів міської інфраструктури м. Біла Церква;
)        зобов`язати розповсюджувачів зовнішньої реклами укладати договора з Білоцерківським міськвиконкомом на підставі визначених тарифів.
1.4.  Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей, у тому числі тих з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин:
)        альтернативних способів державного регулювання у сфері визначення розміру плати за право тимчасового користування місцем розташування рекламного засобу для досягнення встановлених цілей не існує у зв`язку з тим, що відповідно до статей 25, 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” питання вирішується виключно на засіданнях міської ради на підставі повноважень щодо утворення позабюджених коштів, затвердження відповідно до закону ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності відповідних територіальних громад, передбачених пунктом 35;
 
)        без державного регулювання при укладанні договорів з Білоцерківським міськвиконкомом суб`єктами у сфері зовнішньої реклами міста створюються умови для корупційних діяній;
)        проведено моніторінг відповідних рішень міських рад інших міст України:
-       „Порядок визначення розміру плати за право тимчасового використання місць (для розташування об`єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальних громад м. Києва, його районів або повноваження щодо розпорядження якими здійснюють органи місцевого самоврядування м. Києва”, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 02.12.2002 №2159;
-       додаток 5 „Тарифи плати за користування місцями розташування зовнішньої реклами та інформації на території міста Черкаси, А” до Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Черкаси, затверджених рішенням Черкаської міської ради від 02.06.2003 №3-351;
Встановлений розмір залучення коштів розповсюджувачів зовнішньої реклами є оптимальним, в залежності від типу рекламного засобу та району розташування. Міський бюджет та мешканці міста додаткових витрат не несуть.
1.5.   Суб`єкти, на яких проблема справляє негативний вплив: це суб`єкти у сфері розміщення зовнішньої реклами – рекламодавці та розповсюджувачі зовнішньої реклами та управління Білоцерківської міської ради (містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства).
1.6.  Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі розрахунок очікуваних витрат та вигод суб`єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта:
)        очікувані вигоди:
-       покращення благоустрою території м. Біла Церква без збільшення витрат з місцевого бюджету (надходження щомісячно на рахунок УЖКГ 20130,37 грн. станом на 01.09.2005 року);
-       невелике збільшення надходжень до місцевого бюджету – місцевий податок на рекламу становить 0,5 відсотка вартості послуг за розміщення реклами (орієнтовно 1200 грн. щорічно);
-       підвищення іміджу влади, як такої, що проводить політику на поліпшення архітектурного та художньо-естетичного рівня міста, комфортності життєвого середовища;
-       наявність правового підгрунтя для укладання договорів між розповсюджувачами зовнішньої реклами та Білоцерківським міськвиконкомом;
-       моральне задоволення як розповсюджувачів зовнішньої реклами, так і пересічних громадян та гостей м. Біла Церква;
)        очікувані витрати держави:
-       збільшення навантажень на провідних фахівців управлінь Білоцерківської міської ради (управління містобудування та архітектури, управління житлово-комунального господарства);
-       невеликі організаційні витрати, пов`язані з прийняттям та впровадженням рішення (витрати, пов`язані з оприлюдненням даних документів тощо);
-       невеликі фінансові витрати на серійний випуск спеціальної книжки з Правилами розміщення зовнішньої реклами на території м. Біла Церква та даного рішення;
)        очікувані витрати суб`єктів господарювання, громадян:
-       витрати на розміщення зовнішньої реклами;
-       штрафи за порушення законодавства про рекламу в розмірі – п`ятикратної вартості розповсюдженої реклами на рекламодавцев винних у порушенні порядку її розповсюдження та розміщення і чотирикратної вартості – на розповсюджувачів зовнішньої реклами; у разі неможливості встановлення вартості реклами – до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) накладаються уповноваженими посадовими особами Держспоживстандарту згідно постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.04 №693;
                2. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв`язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта
2.1.  Вказану вище проблему пропонується розв`язати шляхом прийняття рішення Білоцерківської міської ради „Про затвердження положення „Про порядок визначення плати за право тимчасового користування місцем розташування рекламного засобу в залежності від типу рекламного засобу та району розташування з метою використання залучених на договорних засадах коштів приватних підприємців, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності для організації благоустрою території міста”, яким пропонується затвердити:
)        базові тарифи призначені для визначення плати за право тимчасового користування місцем розташування рекламного засобу даного розповсюджувача зовнішньої реклами на розміщення відповідного об`єкту зовнішньої реклами на відповідному місці за термін дії в залежності від типу рекламного засобу та району розташування на території м. Біла Церква і використовуються при укладанні договору між Білоцерківським міськвиконкомом та розповсюджувачем зовнішньої реклами (розділ ІІ додатку до рішення) і не враховують податок на додану вартість та податок на рекламу, які мають бути обчислені додатково відповідно до законодавства;
 
)        коригуючі коефіцієнти (розділ ІІІ додатку до рішення), на які послідовно перемножується базовий тариф;
після оприлюднення даної інформації в міських газетах та на офіційний ВЕБ-сторінці Білоцерківського міськвиконкому в мережі Інтернет з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об`єднань з подальшим відстеженням результативності регуляторного акта.
2.2.  Принципи досягнення цілей регулювання:
)         регулювання побудовано відповідно до принципів регуляторної політики:
-       доцільність - обґрунтована необхідність державного регулювання у сфері благоустрою міських територій  з  метою  вирішення  існуючої проблеми;
-       адекватність - відповідність форм та рівня державного регулювання відносин у сфері благоустрою міських територій потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам;
-       ефективність - забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб`єктів господарювання, громадян та держави;
-       збалансованість - забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб`єктів господарювання, громадян та держави;
-       передбачуваність - послідовність регуляторної діяльності, відповідність її цілям державної  політики, а також планам з підготовки проектів регуляторних актів, що дозволяє суб`єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності;
-       прозорість та врахування громадської думки - відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об`єднань дій Білоцерківської міської ради на всіх етапах її регуляторної діяльності, обов`язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у  встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об`єднаннями, обов`язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів  до  відома  фізичних  та юридичних осіб, їх об`єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності;
2.3.  Способи досягнення цілей регулювання: визначені законодавчо (див. п. 1.1.).
        3. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта
3.1.  Впровадження державного регулювання у сфері розповсюдження зовнішньої реклами, пов`язанного з прийняттям даного регуляторного акта надає можливість:
)        визначення порядку обрахування плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу;
)         створення умов для стимулювання потужних рекламодавців розташовувати рекламу у місті шляхом обмеження додаткового фінансового навантаження на них, прозорості визначення розміру плати;
)        удосконалення процедури отримання дозволу на розміщення об`єкту зовнішньої реклами;
)        залучення позабюджетних коштів на виконання конкретних заходів, передбачених затвердженою в установленому порядку програмою комплексного благоустрою території та об`єктів міської інфраструктури м. Біла Церква;
)        зобов`язати розповсюджувачів зовнішньої реклами укладати договора з Білоцерківським міськвиконкомом на підставі визначених тарифів.
3.2.  Даний нормативний акт розглядається відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” з метою отримання громадської думки.
3.3.  Ризики – зміна законодавства, прийняття на рівні держави інших умов визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу та залучення на договірних засадах з метою організації благоустрою населених пунктів, коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення; здійснення контролю за станом благоустрою виробничих територій, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян.
        4. Періодичність здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта визначається:
4.1.  На підставі положення „Про порядок розміщення зовнішньої реклами на території м. Біла Церква”, затвердженого рішенням Білоцерківського міськвиконкому №294 від 06.08.04, Управлінням містобудування та архітектури Білоцерківського міськвиконкому, його структурним підрозділом – відділом головного художника міста, який виконує повноваження робочого органу з питань регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами на території м. Біла Церква у разі реєстрації рекламного засобу у журналі реєстрації об`єктів зовнішньої реклами з встановленням пріоритету розповсюджувача зовнішньої реклами на визначене місце розташування на підставі договору з Білоцерківським міськвиконкомом з обрахуванням плати за право тимчасового користування цим місцем згідно базових тарифів та коригуючих коефіцієнтів, затверджених у разі прийняття даного регуляторного акта.
 
4.2.  За сплатою за право тимчасового користування місцем розташування рекламного засобу, яка здійснюється через установи банків, робочим органом з питань регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами на території м. Біла Церква при продовженні терміну дії виданих дозволів та виконанням вимог щодо розміщення об`єктів зовнішньої реклами. У разі несвоєчасного звернення щодо продовження терміну дії дозволу робочий орган готує лист-припис про порушення розповсюджувачем зовнішньої реклами вимог щодо розміщення об`єкта зовнішньої реклами для звернення з вимогою про їх усунення у визначений термін.
4.3.  При підготовці щорічного звіту про роботу Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради за використанням залученних коштів.
4.4.  Постійною комісією Білоцерківської міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста та охорони навколишнього середовища.
        5. Визначення статистичних показників результативності акта
5.1.  Розмір надходжень на рахунок УЖКГ для виконання конкретних заходів, передбачених затвердженою в установленому порядку програмою комплексного благоустрою території та об`єктів міської інфраструктури м. Біла Церква.
5.2.  Розмір надходжень до місцевого бюджету, пов`язаних з дією акта.
5.3.  Кількість розповсюджувачів зовнішньої реклами, на яких поширюватиметься дія акта.
5.4.  Кількість приписів контролюючих органів та матеріалів на адміністративну комісію на порушників Правил благоустрою території м. Біла Церква у частині розповсюдження зовнішньої реклами.
       6. Обґрунтування строку дії акта – до прийняття на рівні держави інших умов визначення розміру плати за право тимчасового користування місцем розташування рекламного засобу та залучення на договірних засадах з метою організації благоустрою населених пунктів, коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення; здійснення контролю за станом благоустрою виробничих територій, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян.
        7. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися   відстеження результативності акта
7.1.  Строки проведення:
)        базове відстеження результативності акта – до набрання актом чинності;
)        повторне відстеження результативності акта – через рік з дня набрання ним чинності.
7.2.  Оцінити вигоди даного акту можливо кількісно. Вид даних: статистичні згідно розділу 5;
        8. Характеристика очікуваних соціально-економічних наслідків запровадження передбачених заходів:
____ Покращення благоустрою території м. Біла Церква без збільшення витрат з місцевого бюджету за рахунок надходжень на рахунок УЖКГ плати за право тимчасового користування місцем розташування рекламного засобу на підставі базових тарифів та коригуючих коефіцієтів, затверджених у разі прийняття даного регуляторного акта, з метою вирішення вищезазначеної плати за право тимчасового користування місцем розташування рекламного засобу та створення умов для стимулювання потужних рекламодавців розташовувати рекламу у місті шляхом обмеження додаткового фінансового навантаження на них, прозорості визначення розміру плати.
 
Аналіз впливу регуляторного акта підготовлено відділом головного художника міста Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради відповідно до вимог ст. 8 Закону України від 11.09.2003 №1160-ІV “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та Постанови КМУ від 11.03.2004 №308 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта”.
 
Начальник управління
містобудування та архітектури                                              О. В. ПУСКОВ
 
 
 
 


Это статья с сайта Біла Церква - сайт міста. Белая Церковь
http://bilatserkva.info
URL этой статьи:
http://bilatserkva.info/news_214.html