Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта
Тема: Міськвиконком
Дата:16-10-2005 19:00:00


Керуючись ст. 9 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” виконком Білоцерківської міської ради повідомляє про оприлюднення проекту рішення Білоцерківської міської ради „Про затвердження положення „Про порядок визначення розміру плати за право тимчасового користування місцем розташування рекламного засобу в залежності від типу рекламного засобу та району розташування з метою використання залучених коштів для організації благоустрою території міста” в міських друкованих засобах масової інформації та на офіційному WEB-сайті м. Біла Церква: http://www.bilatserkva.info.
Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу підготовлено відділом головного художника міста Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради відповідно до вимог ст. 8 Закону України від 11.09.2003 №1160-ІV “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та Постанови КМУ від 11.03.2004 №308 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта”.
Проект регуляторного акта розроблено згідно Положення „Про порядок розміщення зовнішньої реклами на території м. Біла Церква”, затвердженого рішенням Білоцерківського міськвиконкому №294 від 06.08.04 та розробленого на виконання «Типових правил розміщення зовнішньої реклами», затверджених постановою Кабінету Міністрів України №2067 від 29.12.03, і використовуються при укладанні договору між Білоцерківським міськвиконкомом та розповсюджувачем зовнішньої реклами на підставі повноважень виконавчих органів міських рад, передбачених підпунктом 7. пункту «а» статті 30. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні», яким передбачено організацію благоустрою населених пунктів, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення; здійснення контролю за станом благоустрою виробничих територій, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян”.
Положення розроблено з метою:
)        визначення базових тарифів для обрахування розміру плати за право тимчасового користування місцем розташування рекламного засобу та створення умов для стимулювання потужних рекламодавців розташовувати рекламу у місті шляхом обмеження додаткового фінансового навантаження на них, прозорості визначення розміру плати;
)        удосконалення процедури отримання дозволу на розміщення об`єкту зовнішньої реклами;
)        залучення позабюджетних коштів на виконання конкретних заходів, передбачених затвердженою в установленому порядку програмою комплексного благоустрою території та об`єктів міської інфраструктури м. Біла Церква;
)        зобов`язати розповсюджувачів зовнішньої реклами укладати договора з Білоцерківським міськвиконкомом на підставі визначених тарифів.
Громадяни, суб`єкти господарювання, їх об`єднання та наукові установи можуть надсилати зауваження та пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта у друкованому вигляді протягом одного місяця з дня оприлюднення на адреси:
Білоцерківський міськвиконком: 09117 Україна, м. Біла Церква, вул. Я. Мудрого, 19, заступник міського голови ЯКИМЧУК Володимир Леонідович, тел. (04463) 9-28-60, 9-28-61;
Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради: 09117 Україна, м. Біла Церква, бул. 50-річчя Перемоги, 75, головний художник міста, ДЕРКАЧ Тетяна Анатоліївна, тел. (04463) 5-16-02, факс 5-10-45.
 
 


Это статья с сайта Біла Церква - сайт міста. Белая Церковь
http://bilatserkva.info
URL этой статьи:
http://bilatserkva.info/news_212.html