Прогноз соціально-економічних наслідків проведення реформи
Тема: Різні новини
Дата:13-07-2005 19:00:00


Існуючий територіальний поділ України і існуючий розподіл повноважень між органами влади сьогодні став тромбом для подальшого розвитку економіки держави. Диспропорції в економічному і соціальному розвитку територій, які сьогодні існують, вдвічі, а то і втричі перевищують ті, що існують в найбідніших країнах Європи.

Чим менша територія, тим ця диспропорція є більшою.

Реформа адміністративно - територіального устрою - це шанс подальшого  динамічного розвитку України.

Сьогодення характеризується швидкими темпами урбанізації. Економіка зосереджуються в обласних центрах, місті Києві. За останні 10 років чисельність  сільського населення  зменшилась на 1 млн. чоловік. У той же час кількість сільських рад збільшилася  більш ніж на тисячу.

Існує дві умови  саморозвитку територій. Перша – людський  капітал, його якість, друга – фізична та соціальна інфраструктура. 80 відсотків наших населених пунктів або не мають, або втрачають ці два ресурси.

Практика свідчить – чим менша територія, тим менше цих двох складових саморозвитку, а чим менший ресурс саморозвитку, тим більше держава мусить виділяти кошти в державному бюджеті для того, щоб підтримувати виживання цієї території.

Розглянемо як приклад Францію. Найбільш централізована в минулому держава, чисельність самоврядних одиниць (комун) якої складає 36 тисяч. Країна, яка за економічним потенціалом  посідає четверте місце в світі. У 2002 році Франція прийняла закон, відповідно до якого створюються так звані агломерації, тобто об’єднання населених пунктів,  об’єднання комун. З одного боку це сприяє вирішенню проблем, які цікавлять жителів сусідніх громад, а з іншого – дозволяє економити державних ресурс і створює умови для того, щоб територія сама заробляла кошти, створює умови для саморозвитку.

Відповідний аналіз проведено на прикладі Одеської області. На територіях з меншою чисельністю населення видатки місцевих бюджетів в розрахунку на одного мешканця в минулому році були більші, ніж на територіях, де чисельність населення більша. Це так званий  ефект  економії на масштабі. Якщо є підприємство,  виробнича потужність якого складає 10 тис. одиниць випуску якогось товару, а воно випускає 100 одиниць, то собівартість  випуску однієї одиниці у випадку 100 одиниць буде  набагато вища, ніж якщо підприємство працює на повному потужність. Тобто економічні закони працюють і тут. Це стосується не тільки Одеської області.

Сьогодні основне джерело розвитку громад - бюджети розвитку. У сільських громадах з чисельністю населення до 500 осіб бюджет розвитку не формуються взагалі.  Якщо населення сільської громади складає від 500 до 1000  осіб – бюджет   розвитку мають 11 відсотків цих громад. Серед громад з населенням понад 5 тис. чоловік бюджет розвитку мають майже 66 відсотків. Це говорить про те, що там  існують джерела  саморозвитку.

Більш того, в громаді  від 500 до 1000 жителів бюджет розвитку складає 2,5 відсотка від загальної суми місцевого бюджету, а в громаді понад 5 тис. чоловік - 27 відсотків.

Ось чому, коли обґрунтовувалась цифра мінімальної чисельності громади, яка  повинна існувати після адміністративно-територіальної реформи, найбільш прийнятою цифрою виявилася цифра 5 тис. осіб. 

 Наступне. Демографічна ситуація, яка складається протягом  останніх 13-15 років. У сільських громадах до 1000 осіб приріст населення за останні  роки зменшився  на 9 відсотків, а питома вага пенсіонерів –  зросла на 28 відсотків. У громадах понад 5 тис. чоловік приріст населення вже складає  мінус 0,8. Тобто динаміка демографічного занепаду зменшується по мірі збільшення територіальної громади. Теж стосується і кількості пенсіонерів. Чим  більше   економічного активного населення на території, тим більше шансів у територіальної громади забезпечити саморозвиток.

Таким чином, існує певна економічна модель занепаду територій. Брак ресурсів для розвитку є причиною відсутності оновлення капіталу, що стосується будь якої територіальної громади, а це тягне за собою   неконкурентність товарів і послуг. Якщо товари  неконкурентні, їх не можна продати, а основний  індикатор того, чи розвивається територія, розвивається  економіка - це скільки товарів продано за межі  тієї чи іншої території, оскільки ринок будь якої  території  обмежений кількістю населення, яке там проживає.  Обмеженість ринків тягне за собою обмеженість доходів населення та юридичних осіб, а якщо не має доходів, немає  надходжень до бюджету.  Отже відсутнє джерело фінансування розвитку територій. Низький розвиток територій буде спричиняти  їх інвестиційну непривабливість. Таким чином коло замкнулось.

Вихід із цього кола можна знайти завдяки реформі. Територіальна реформа тягне за собою сукупність інших реформ, це і адміністративна реформа, коли змінюються повноваження між різними територіальними рівнями, це і муніципальна реформа - збільшення повноважень самоврядування, а відповідно збільшення ресурсу для їх реалізації. Це не самоврядування коли бюджет, сільський бюджет,  формується виключно із дотації і складається  лише з заробітної плати сільського голови  та його секретарки.

Територіальна  реформа тягне за собою  податкову і бюджетну  реформу, тому що має забезпечити можливість функціонування економіки територій, а значить частка податків має залишатись на території. І мова йде не про місцеві податки і збори. У всьому світі їх питома вага в місцевому бюджеті складає  від 2 до 4 відсотків. Це не є серйозним фактором. Мова йде про інші ресурси, які мають  залишатись на цій території і працювати на економічний розвиток.

Теж стосується і бюджетної реформи, оскільки при зміні територіального устрою мають бути серйозно реформовані міжбюджетні відносини.

 

                                                                          Сергій Романюк,

 заступник Міністра економіки

 Это статья с сайта Біла Церква - сайт міста. Белая Церковь
http://bilatserkva.info
URL этой статьи:
http://bilatserkva.info/news_180.html