Проекти міськвиконкому
Тема: Міськвиконком
Дата:19-05-2005 19:00:00


Аналіз впливу регуляторного акту для прийняття рішення Білоцерківським міськвиконкомом введення в дію нових тарифів на теплопостачання для 1 гр. споживачів.
1. Підприємство теплових мереж “Білоцерківтепломережа” створено на комунальній власності згідно Розпорядження № 137 Київської Обласної Держадміністрації. Підприємство підпорядковане Виконавчому комітету Міської Ради.
Теплова енергія, що виробляється підприємством, необхідна для теплозабеспечення 1 гр. споживачів (населення), 2 гр. споживачів (лікарняних та шкільних закладів ,бюджетних установ та госпрозрахункових організацій).
Виробничій цикл складає рік, але має сезонний фактор для виробництва теплової енергії для опалювання.
Згідно рішення Білоцерківської міської Ради № 287 від 30.08.2001р. “Про заходи по впровадженні в місті двоставкових тарифів на послуги теплопостачання” в місті було введено новий тариф для населення ,який складається з річної вартості обслуговування одиниці приєднаного теплового навантаження та вартості одиниці спожитої теплової енергії.
При формуванні абонентської плати  були включені постійні витрати, необхідні для підтримання в робочому стані джерел теплової енергії та теплових мереж. Тому 0,24 грн. за 1м2 кожний місяць-це необхідна сума для постійної підтримки джерел теплопостачання в робочому стані. Крім абонентської плати проводився окремо розрахунок змінних витрат, який складається тільки із витрат на енергоносії для виробництва теплової енергії.
Ці дії значно покращили фінансовий стан підприємства, рентабельність підприємства за 2001 рік склала 2,47 %.
Сьогодні  підприємство  знаходиться в тяжкому фінансовому стані в зв’язку тим, що на 1.05.2005р. тариф на теплопостачання для 1 гр. споживачів не відшкодовував 100% витрати на виробництво теплової енергії і складає  76,5 % вартості . Тариф для 2 гр .споживачів розрахований з 30% рентабельністю, але фактично за 2004 рік рентабельність склала 10 %. Враховуючи те, що 82,2% теплової енергії виробляється для 1 гр. споживачів, а  лише 17,8% теплової енергії для інших споживачів, рентабельність по 2 гр. споживачів не покриває  фактичні збитки в цілому по підприємству.
При порівнянні фактичних статей витрат на теплозабезпечення по підприємству за 2004 р. із статтями витрат ,закладеними в двоставковий тариф в 2001р, можна зробити слідуючі висновки
Для порівняння:
 

 
2001р.
На 01.05.05р.
% збільшекння
% в с/с
Ціна на 1 квт/ч електроенергії  
0,21 грн.
0,32 грн.
52,3
14,3
Ціна за 1м3 холодної  води
0,54 грн.
1,03 грн.
90,7
1,0
Ціна за 1м3 стоків х/води
0,70 грн.
1,32 грн.
88,6
1,0
Мінімальна з/п
118 грн.
290 грн.
245,8
11,0

                                                                                                    .
Крім того, такі статі витрат, як “Матеріали” та “Витрати на ремонт” в калькулюванні вартості теплової енергії  займають значну частину, а вартість матеріалів, робіт та послуг збільшилась майже на 30%.
Робота в тепловому господарстві потребує наявність кваліфікованих кадрів, але низька заробітна плата є причиною відтоку кваліфікованих кадрів .
Крім того, фінансовий стан підприємства ускладнює велика дебіторська заборгованість, яка складає на 1.04.2005р. в сумі 28642,8 тис. грн., з неї безпосередньо заборгованість  населення  25754,7 тис.грн., але враховуючи якісну проведену претензійну-позовну роботу юридичного та абонентського відділів підприємства по стягненню заборгованості з населення ,  дебіторська заборгованість населення за 2004р. зменшилась на 1351,57т.грн.
В свою чергу,  кредиторська заборгованість підприємства  за спожитий  газ  на 01.04.2005року складає 19339,9 тис. грн. , в тому числі і заборгованість перед ДК “Газ України” НАК “Нафтогаз України” за спожитий газ протягом 2001- 2002р.р. в розмірі 5813,9 тис. грн. Вказану суму боргу за спожитий газ стягнуто з КП “Білоцерківтепломережа”  на користь ДК “Газ України”  Рішенням господарського суду Київської області від 29.07.2004р.в повному обсязі. Виконуючи вказане Рішення суду , підрозділом примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби Київського обласного управління юстиції було накладено  арешт на всі рахунки та майно КП “Білоцерківтепломережа” в межах суми боргу. Станом на 01.01.2005року підрозділом примусового виконання рішень було стягнуто з рахунків підприємства 821 779  грн. на користь ДК “Газ України” в погашення боргу за газ   спожитий в 2002 році.
За період 2004р. нарахування за ГВП та опалення складає 26952,35 т .грн. ,в т.ч. безпосередньо населення 20440,4 тис .грн., бюджетні установи-5232,5 тис. грн.., госпрозрахункові організації-1279,36 тис. грн.., при тому витрати на виробництвр теплової енергії склали- 31509,5 тис. грн.. Фактичні збитки по теплозабеспеченню склали 4557,15 тис. грн..
2.                  Підприємство не може розв’язати дану проблему за допомогою ринкових механізмів тому, що відповідно до п.3 ст.31 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”  тарифи на житлово-комунальні послуги затверджують органи місцевого самоврядування.
3. Враховуючи вищевикладене, для нормальної роботи підприємства виникла економічна необхідність підвищення тарифів на виробництво теплової енергії для споживачів 1групи, або закласти в місцевий бюджет дотацію відповідно доп4. ст. 31 Закану України “Про житлово-комунальні послуги” - якщо тариф на послуги нижчий від розміру економічно обгрунтованних витрат на ії виробництво, то орган ,що ії затвердив, зобов’язаний відшкодувати з відповідного місцевого бюджету різницю між затвердженим розміром тарифу та економічно обґрунтованими витратами на виробництво послуг.
4.  В разі прийняття рішення про встановлення нових тарифів на послуги теплопостачання у підприємства з’явиться можливість :

-
розвивати матеріально-технічну базу (проводии модернізацію та реконструкцію  тепловикористовуючого обладнання та теплових мереж) з метою зменшення витрат енергоресурсів ( газа, електроенергії, води) та експлуатаційних матеріалів
-
зменшити кредиторську  заборгованість
-
надання якісних послуг

 
5.Для зниження витрат на  підприємстві було проведено ряд енергозберігаючих технологій:
 

-
закриття відкритого водоразбору  гарячої води по кот.Чуйкова,23, Дачна,14, Гайова,4а та встановлення приладів обліку газу з класом точності менше 1 на кот.Таращанська,191, Шевченко,91, Першотравневий,49, Водопійній,14а, Чуйкова,65, 69., що знизило собівартість 1Гкал  на 1,58 грн ;
-
замінено і прокладено 4046,4 км  попередньо-ізольованних труб з тереном експлуатації до 50-ти років замість стальних чорних, термін експлуатації яких не перевищує 10 років, для зменшення витрат теплової енергії в мережах;
-
замінено морально- застарілі і неефективні котли НИИСТУ-5 ( з ККД- до 80% ) на сучасні( з ККД –92%);
-
проведено реконструкцію котельних з впровадженням енергозберігаючих технологій  та обладнання (котельна по вул. П. Запорожця,195 – економія енергоресурсів в місяць становить 100,0 тис. грн., котельня по вул. Глиняна,49 – всього 132,0 тис. грн.)

 
6. Перевагою встановлення нових тарифів є - економія місцевого бюджету та можливість вирішення інших проблем міста.
7. У разі перегляду діючих тарифів підприємство отримає прибуток , який надасть можливість підприємству виконати:

-
заходи комплексної програми з енергозбереження до 2010р., яка затверджена рішенням  міської ради
-
закінчити роботи по впровадженню когенераційних систем ,які є одним із
 альтернативних джерел  здешевлення електроенергії власних потреб та підвищення ефективності ПЕР

 
 8. Згідно Постанови КМ України  від 04.02.05р. №89 “ Про надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.” малозабезпеченним верствам населення  надається субсидія ,то відповідно підвищення тарифів не значно вплине на матеріальне становище цих споживачів.
  9.. Враховуючи вищевикладене пропонуємо застосувати наступні тарифи для 1 гр. споживачів ( населення)
 

 

Котельні міста

 

 

 

з ПДВ

 

 

   

Опалення

ГВП

 

абонпл. за 1 м2

за 1 м2

за 1 Гкал

за 1 м3

З людини

 

1 гр споживачів

 

0,41

1,34

51,37

6,50

23,73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модульні котельні.

 

 

 

 

 

 

 

Опалення

ГВП

 

абонпл. за 1 м2

за 1 м2

за 1 Гкал

за 1 м3

з людини

 

1 гр споживачів

 

0,26

1,11

46,66

5,79

21,13

В разі не затвердження нових тарифів , пропонуємо відповідно до п 4. ст. 31 Закону України " "Про житлово-комунальні послуги"  надати   суму дотації в розмірі 8,8 млн. Грн.(без ПДВ) за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

Директор
Мелеш В.М.
Гол.економіст
Гребнєва О.Г.

 


Это статья с сайта Біла Церква - сайт міста. Белая Церковь
http://bilatserkva.info
URL этой статьи:
http://bilatserkva.info/news_143.html