Фотоальбом Білої ЦерквиНовини Білої Церкви
   [x] Біла Церква
Головна
Загальна інформація про місто
Статут територіальної громади міста Біла Церква
Символіка міста
Історична довідка
Історичні пам`ятки
Дендропарк "Олександрія"
Фотогалерея
Міста побратими

Карта города Белая Церковь 2009 года


Підрозділи
Освіта
Медицина
Культура
Спорт
Сім`я та молодь
Соціальний захист
Пенсійне забезп.
Правоохоронні органи
Порядок реєстрації підприємців
Житлово-комунальне господарство
Житлово-комунальні субсидії
Комунальні послуги та платежі
Екологія

Громадсько-політичне життя
Політичні партії і громадські організації
Національно-культурні товариства

Економіка
Економіка міста
Підприємництво
Торгівля
Ринок праці
Зовнішньо-економічна діяльність
Інвестиційні пропозиції

Новини
Новини міста
Архів новин
Офіційні новини Білої Церкви у форматі RSS version=2.00 v 2.00

Послуги сайту

Розширений пошук
Найкращі публікації
Список сторінок
Мапа сайту

Зв`язок

Рекомендувати сайт
Контакти


 

Аналіз регуляторного впливу
до проекту рішення Білоцерківської міської ради „Про організацію роботи, пов`язаної з частковим відшкодуванням з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб`єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів”

1. Визначення проблеми, яка потребує розв`язання шляхом державного регулювання.

Проблемою на розв`язання якої буде направлено рішення є відсутність відкритого та прозорого порядку відшкодування з місцевого бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб`єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів та порядку визначення переможця (переможців) конкурсу на отримання права часткової компенсації розміру кредитних ставок за банківськими кредитами.
Рішенням 9 сесії міської ради V скликання від 26.12.2006р. №199 затверджено «Програму розвитку малого підприємництва в м. Біла Церква на 2007-2008 роки», якою передбачено 100 тис. грн.. на запровадження механізму надання фінансово-кредитної допомоги суб`єктам підприємницької діяльності, які виконують соціальні замовлення або займаються діяльністю, яка визначена як пріоритетна для розвитку міста, шляхом відшкодування частини відсотків за користування банківськими кредитами.
Рішенням 29 сесії міської ради V скликання від 16.01.08 №609 для реалізації даного заходу виділено 49 тис. грн.
 
2. Цілі державного регулювання.

Цілями державного регулювання є:
-встановлення відкритого та прозорого порядку відшкодування з місцевого бюджету частки відсоткових ставок за кредитами залученими суб`єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів та визначення переможця (переможців) конкурсу на отримання права часткової компенсації розміру кредитних ставок за банківськими кредитами.
-здешевлення кредитних ресурсів шляхом запровадження ефективного, на засадах відкритості та прозорості механізму фінансової підтримки розвитку малого та середнього підприємництва за рахунок коштів місцевого бюджету, сприяння збільшенню залучення кредитних ресурсів на реалізацію інвестиційних проектів та заохочення до участі в конкурсі як найширшого кола суб`єктів підприємницької діяльності.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

Альтернативних способів досягнення мети немає. Надання фінансово-кредитної підтримки малому підприємництву передбачається Законом України, «Про державну підтримку малого підприємництва», Законом України від 19.10.2000. № 2063-ІІІ «Про державну підтримку розвитку малого підприємництва», механізм запроваджується відповідно до Постанови КМУ від 22.11.05 №1105 «Про підсумки соціально-економічного розвитку України за 9 місяців 2005 року та невідкладні завдання щодо поліпшення економічної ситуації», Постанови КМУ від 20 квітня 2007 р. «Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб`єктам малого та середнього бізнесу для реалізації інвестиційних проектів», Наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва №61 від 07.05.07 «Про затвердження Порядку та умов проведення конкурсів, переліку документів, що необхідні для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб`єктам малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів», розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 20 квітня 2007 року №269 «Про організацію роботи, пов`язаної із частковим відшкодуванням з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб`єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів»
 

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв`язання проблеми.

Проектом рішення сесії міської ради «Про організацію роботи, пов`язаної з частковим відшкодуванням з місцевого бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб`єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів» визначено порядок надання компенсації з місцевого бюджету частки відсоткових ставок за кредитами в межах асигнувань передбачених в місцевому бюджеті на зазначені заходи (цілі), та механізм його застосування.
Порядком часткового відшкодування з місцевого бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб`єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів зокрема встановлюються умови та обмеження щодо участі у конкурсі, передбачено утворення конкурсної комісії, визначено порядок оголошення про проведення конкурсу, відповідальний за проведення конкурсу, наводиться перелік документів необхідних для участі у конкурсі, критерії визначення учасників та переможців конкурсу, та сам механізм відшкодування з місцевого бюджету відсоткових ставок за кредитами.
Проект рішення сесії міської ради також містить Положення про конкурсну комісію з організації роботи пов`язаної з частковим відшкодуванням з місцевого бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб`єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів з визначенням повноважень, завдань, організації та порядку роботи комісії та затверджується її персональний склад. Проведення конкурсу буде здійснюватися конкурсною комісією до складу якої на паритетних засадах буде включено представників громадських організацій підприємців.
Інформація про проведення конкурсу оприлюднюватиметься через засоби масової інформації.


5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

На дію регуляторного акту можуть вплинути зміни в чинному законодавстві, відсутність коштів на фінансування зазначених заходів.
Досягнення визначених цілей державного регулювання можливе при реалізації положень, передбачених в проекті рішення «Про організацію роботи, пов`язаної з частковим відшкодуванням з місцевого бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб`єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів». Реалізація положень порядку дозволить забезпечити організацію та проведення конкурсу інвестиційних проектів представлених суб`єктами малого та середнього підприємництва, визначення переможців конкурсного відбору інвестиційних проектів, прийняття рішення про часткове відшкодування за кредитами залученими суб`єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, та безпосередньо надати фінансову підтримку суб`єктам господарювання у формі компенсації частки відсоткових ставок за залученими кредитами в межах видатків на поточний бюджетний рік передбачених в міському бюджеті відповідно до рішення сесії міської ради.
Дія даного регуляторного акту не приведе до негативних наслідків, що потребують компенсації можливої шкоди.


6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат.

Вигоди і витрати.

п/п Вигоди Витрати
Держава
1. Створення рівних умов конкуренції при конкурсному відборі інвестиційних проектів за встановленими критеріями. Часткове відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за залученими в банках коротко - і середньостроковими кредитами, що надаються суб`єктам малого та середнього підприємництва на реалізацію інвестиційних проектів .
2. Стимулювання інвестиційної діяльності , збільшення інвестицій для розширення та збільшення обсягів виробництва товарів (надання послуг), впровадження енергозберігаючих та екологічних технологій , реалізації пріоритетних напрямів соціально – економічного розвитку міста.
 Контроль за виконанням вимог регуляторного акту.
3. Збільшення надходження до бюджету податків, зборів (інших обов`язкових платежів) від діяльності суб`єктів підприємницької діяльності в результаті реалізації інвестиційних проектів.
 Адміністрування регуляторного акта.
Суб`єкти господарювання
1. Можливість підвищення ефективності своєї діяльності. Витрати на забезпечення спів фінансування інвестиційного проекту за рахунок власних коштів, які необхідні для виконання вимог регуляторного акту.
2. Зменшення вартості кредитних ресурсів. Збільшення обов`язкових платежів податкового характеру від діяльності суб`єктів підприємницької діяльності в результаті реалізації інвестиційних проектів.
3. Збільшення обсягів вільних обігових коштів. Витрати , пов`язані з виконанням вимог регуляторного акту (підготовка документації для участі в конкурсі )
Громадяни
1. Створення додаткових робочих місць.
 Витрати відсутні.7. Обґрунтування терміну дії запропонованого акта.

Для даного регуляторного акту пропонується постійний термін дії з визначенням можливості наступного перегляду його результативності дії цього акта та можливого внесення змін і доповнень до нього, враховуючи об`єктивні фактори.

8. Показники результативності регуляторного акта.

Прийняття запропонованого проекту рішення надасть можливість за рахунок розширення та збільшення обсягів виробництва - збільшити обсяги реалізації товарів і послуг, надходження до бюджету, створити нові робочі місця, реалізувати інвестиційні проекти, які відповідають пріоритетним напрямкам соціально-економічного розвитку території.
Для відстеження ефективності дії регуляторного акту будуть застосовані статистичні дані та дані суб`єктів господарювання.
Прогнозними значеннями показників результативності акта є:
- здешевлення розміру відсоткових ставок за кредитами шляхом часткового відшкодування з міського бюджету;
- збільшення прибутку та рентабельності виробництва (надання послуг);
- перевищення надходжень до бюджету податків, зборів (інших обов`язкових платежів) порівняно з розміром компенсації, у розрахунку на рік.
- створення додаткових робочих місць та витрати на створення одного робочого місця;
- збільшення обсягу виробництва продукції (надання послуг) на 1 грн. залучених коштів місцевих бюджетів.


9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Строки відстеження результативності регуляторного акта:
-строк проведення базового відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено протягом 45 днів після закінчення кожного бюджетного року за умови затвердження відповідних видатків на зазначені цілі;
-строк проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта – не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.
Вид даних при відстеженні результативності регуляторного акта: статистичні дані.  
Для відстеження ефективності дії регуляторного акту необхідно провести такі заходи:
- конкурсний відбір інвестиційних проектів;
- експертна оцінка інвестиційних проектів;
- укладання тристоронніх угод з банківськими установами;
- формування реєстру суб`єктів підприємництва ,які отримали фінансову підтримку;
- місячний моніторинг стану погашення відсоткових ставок за кредитами;
- моніторинг стану запровадження інвестиційного проекту.
  В.о начальника відділу з питань
  розвитку підприємництва
  та інвестицій управління
  економіки міської ради О.В.Шеховцова

 

Разместил 01-10-2008 19:00:00

   Рейтинг статьи   
Отлично
Очень хорошо
Хорошо
Нормально
Плохо

   Опции   
Напечатать текущую страницу Напечатать текущую страницу
Отправить статью другу Отправить статью другу
   Ссылки по теме   
В новогодние праздники Крым встретит гостей теплой погодой и концертами мировых «звезд»
Роль Білої Церкви у відновленні незалежності України
Будет ли закрыт гуманитарно-педагогический колледж
ОФІЦІЙНІ НОВИНИ
27-ї сесія міської ради V скликання

Комментарии к статье ""
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите под своим логином


   [x] Пошукцелую фразу
любое слово


   [x] Логин
Логин

Пароль

Проверочный код:   
Проверочный код


Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта.


Незалежне інтернет видання - ФАСТІВ


Карта сайта
Copyright © 2000 - 2019
При повному або частковому використаннi матерiалiв цього ресурсу, посилання на www.bilatserkva.info є обов`язковим.
Sitemap

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Powered by © PHP-Nuke released under the GNU/GPL license
Открытие страницы: 0.02 секунды и 5 запросов к БД за 0.00143 сек.
Memory usage: 545 024. Peak memory usage: 786 432