Фотоальбом Білої ЦерквиНовини Білої Церкви
   [x] Біла Церква
Головна
Загальна інформація про місто
Статут територіальної громади міста Біла Церква
Символіка міста
Історична довідка
Історичні пам`ятки
Дендропарк "Олександрія"
Фотогалерея
Міста побратими

Карта города Белая Церковь 2009 года


Підрозділи
Освіта
Медицина
Культура
Спорт
Сім`я та молодь
Соціальний захист
Пенсійне забезп.
Правоохоронні органи
Порядок реєстрації підприємців
Житлово-комунальне господарство
Житлово-комунальні субсидії
Комунальні послуги та платежі
Екологія

Громадсько-політичне життя
Політичні партії і громадські організації
Національно-культурні товариства

Економіка
Економіка міста
Підприємництво
Торгівля
Ринок праці
Зовнішньо-економічна діяльність
Інвестиційні пропозиції

Новини
Новини міста
Архів новин
Офіційні новини Білої Церкви у форматі RSS version=2.00 v 2.00

Послуги сайту

Розширений пошук
Найкращі публікації
Список сторінок
Мапа сайту

Зв`язок

Рекомендувати сайт
Контакти


 

Про внесення змін та доповнень до рішення Про тарифи на житлово-комунальні послу

Міська рада 1.Внести наступні зміни та доповнення до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради № 505 від 13.11.2007р. «Про тарифи на житлово-комунальні послуги»:

1.1. В преамбулі рішення слова " Закону України „Про Державний бюджет України на 2007 р."виключити.

1.2. в п.1. слово „Встановити" замінити на слово „Затвердити", слова „ для комунального підприємства „ Білоцерківтепломережа " тарифи на послуги з теплопостачання зідно додатків 1, 1а" замінити на слова „ тарифи на теплову енергію для постачання споживачам яка виробляється КП БМР „Білоцерківтепломережа" згідно додатків 1,1а „.

1.3. Додатки 1, 1а викласти в новій редакції (додаються)

1.4. в п. 2. слово „Встановити" замінити на слово „Затвердити", слова „ для житлово-експлуатаційних контор №1-8 міста тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій по кожному будинку окремо, структуру тарифів, періодичність та строки виконання робіт згідно додатку2 " виключити.

1.5. Доповнити п.2 підпунктами 2.1.-2.18.такого змісту:

2.1. Тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, для житлових будинків комунальної власності які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності по кожному будинку окремо згідно з додатками 2.1.1.1-2.1.8.4.





2.1.1. Тарифи на збирання, вивезення, та захоронення твердих побутових відходів , для споживачів приватного сектору , які користуються контейнерами згідно додатку 2.2.

2.1.2. Тариф на періодичну повірку, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж після повірки) квартирних засобів обліку води та теплової енергії згідно додатку 2.3.


2.2. Структуру тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій періодичність та строки виконання робіт, які є невід`ємною частиною договору між виконавцем та споживачем послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій згідно додатку 2.4.


2.3. Перелік складових до тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій згідно з додатком 2.5.


2.4. У разі збільшення вартості послуги на момент її надання, житлово-експлуатаційна організація має право на відшкодування повної вартості послуг в межах діючого тарифу.


2.5. Мешканці перших поверхів житлових будинків, обладнаних ліфтами, звільняються від плати за утримання, експлуатацію та ремонт ліфтів та електроенергію ліфтів.

2.6. Житлово-експлуатаційним підприємствам, що здійснюють обслуговування будинків гуртожитків, в яких підсобними приміщеннями (кухнями, санвузлами, холами тощо) користуються мешканці декількох кімнат, при відсутності узгодженості між користувачами щодо прибирання та ремонту таких приміщень, визначати порядок утримання та ремонту цих приміщень за особливостями фактичної експлуатації, погоджувати вартість таких послуг з власником будинку та надавати такі послуги мешканцям за окремим договором згідно з п. 4 ст.13 та п.3 ст.14 Закону України "Про житлово-комунальні послуги".

2.7. Виконавців послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та управління будинками не комунальної власності визначає балансоутримувач . Підприємствам, які обслуговують житловий фонд не комунальної власності встановлювати відповідні тарифи у визначеному законодавством порядку шляхом погодження з управлінням житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради виконаних ними розрахунків по кожному будинку окремо.

2.8. Дозволити виконавцям послуг самостійно проводити зміни розміру плати за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в межах діючого тарифу в залежності від якості і кількості фактично наданих послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та при змінах в інженерному обладнанні будинку.

2.9. У разі порушення виконавцем умов договору споживач має право викликати його представника для складення та підписання акта-претензії споживача, в якому зазначаються строки, види, показники порушень тощо. Представник виконавця повинен з`явитися на виклик споживача не пізніше строку, визначеного договором.



2.10. Акт-претензія складається споживачем та представником виконавця і скріплюється їхніми під-писами. У разі неприбуття представника виконавця в погоджений умовами договору строк або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії він вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі.



2.11. Акт-претензія споживача подається виконавцю, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок платежів або видає письмово споживачу обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензій.

2.12. Упродовж місяця, наступного за звітним, виконавці послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій мають здійснювати перерахунки за не надані послуги, або надані в неповному обсязі у розмірі, визначеному у додатках 2.4,2.5 цього рішення.

2.13. Спори щодо задоволення претензій споживачів вирішуються в суді. Споживач має право на досудове вирішення спору шляхом задоволення пред`явленої претензії.





2.14. Зобов`язати виконавців послуг:

2.14.1. Забезпечити проведення роз`яснювальної роботи щодо положень цього рішення та інформування населення про вартість послуг для кожного конкретного будинку.



2.14.2. Забезпечити укладання договорів з підрядними організаціями для надання окремих видів послуг у межах коштів, передбачених тарифами, та своєчасне проведення розрахунків відповідно до фактично одержаних від населення та бюджету коштів за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.



2.14.3. Забезпечити укладання/переукладання договорів зі Споживачами про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій відповідно до положень цього рішення за формою, зазначеною у типовому договорі, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 року № 560 до 1.01.2009 року.



2.14.4. До 1 січня 2009 року налагодити ведення аналітичного бухгалтерського обліку на підприємствах у розрізі окремих послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій по кожному будинку окремо.



2.15. Суб`єкти господарювання, які орендують нежитлові приміщення у житлових будинках, або яким нежитлові приміщення належать на праві власності, крім орендної плати та плати за комунальні послуги за визначеними тарифами, беруть участь у загальних для всього житлового будинку експлуатаційних витратах пропорційно загальній площі, що використовується чи належить на праві власності згідно з додатоком 2.6.


2.16. Виконавцям послуг у разі створення у будинках будинкових комітетів:

2.16.1. Укласти договори про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій з будинковими комітетами.

2.16.2. Надавати послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, виконувати роботи в кожному будинку в межах коштів, отриманих від власників квартир, квартиронаймачів цього будинку, відповідно до плану робіт, узгодженого з будинковим комітетом.



2.16.3. Проводити роботи в будинках на підставі договорів із залученими організаціями (дератизація, дезинсекція, ремонт покрівлі, інженерних мереж, конструктивних елементів будинку тощо) та здійснювати прийом вказаних робіт за погодженням з представником будинкового комітету.



2.16.4. Надати право будинковим комітетам, на конкурсній основі визначати підрядні організації, що надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.



2.17. Продовжити дію Положення про виконання Споживачами поточного ремонту за власний рахунок та визначення вартості житлових послуг для таких споживачів згідно з додатком 2.7.



2.18. Рекомендувати власникам житлових будинків не комунальної власності (житлово-будівельних кооперативів, об`єднань співвласників багатоквартирних будинків та іншим) у своїй діяльності керуватися цим рішенням.

1.6. Додаток 3 викласти в новій редакції.

1.7. Пункт 7 викласти в наступній редакції:

1.8. Пункти 4 та 5 виключити, пункти 6,7,8 відповідно вважати пунктами 4,5,6.



Визнати такими, що втратили чинність наступні рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради:

7.1. Рішення виконавчого комітету від 26.09.2006 р. № 479 "Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій у м. Біла Церква".

7.2. Рішення виконавчого комітету 13.03.2007 р. №93 "Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету від 26.09.2006 року №479 "Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій у м. Біла Церква".

7.3. Рішення виконавчого комітету від 10.04.2007 року №145 "Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету від 26.09.2006 року №479 "Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій в м. Біла Церква".

7.4. Рішення виконавчого комітету від 28.12.2007 № 605 "Про внесення змін у рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради № 505 від13.11.2007 р. "Про тарифи на житлово-комунальні послуги".

7.5. Рішення виконавчого комітету від 22.01.2008 р № 5 "Про внесення змін у рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради № 505 від13.112007 р. "Про тарифи на житлово-комунальні послуги".

7.6. Рішення виконавчого комітету від 26.05.2006 р. №209 "Про тарифи на комунальні послуги" .

2. Відділу інформаційних ресурсів та зв`язків з громадськістю оприлюднити дане рішення та розмістити на офіційному WЕВ-сайті міста.

3. Це рішення набуває чинності з 01.09.2008 року.



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови згідно з розподілом обов"язків.







В.о. міського голови М.А.Антонюк

ЗАВАНТАЖИТИ ДОДАТКИ до цього рышення



Разместил 23-07-2008 19:00:00


Связанные темы

Міськвиконком

   Рейтинг статьи   
Отлично
Очень хорошо
Хорошо
Нормально
Плохо

   Опции   
Напечатать текущую страницу Напечатать текущую страницу
Отправить статью другу Отправить статью другу
   Ссылки по теме   
культура и Жизнь!
Положення про паркування транспортних засобів в м.Біла Церква
Затверджено заходи щодо мінімізації впливу фінансової кризи
Рішення сесії міської ради “Про орендну плату за землю”
Підготовка до виборів Президента України

Комментарии к статье "Про внесення змін та доповнень до рішення Про тарифи на житлово-комунальні послу"
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите под своим логином


   [x] Пошук



целую фразу
любое слово


   [x] Логин
Логин

Пароль

Проверочный код:   
Проверочный код


Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта.


Незалежне інтернет видання - ФАСТІВ


Карта сайта
Copyright © 2000 - 2019
При повному або частковому використаннi матерiалiв цього ресурсу, посилання на www.bilatserkva.info є обов`язковим.
Sitemap

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Powered by © PHP-Nuke released under the GNU/GPL license
Открытие страницы: 0.02 секунды и 6 запросов к БД за 0.00204 сек.
Memory usage: 545 600. Peak memory usage: 786 432