Фотоальбом Білої ЦерквиНовини Білої Церкви
   [x] Біла Церква
Головна
Загальна інформація про місто
Статут територіальної громади міста Біла Церква
Символіка міста
Історична довідка
Історичні пам`ятки
Дендропарк "Олександрія"
Фотогалерея
Міста побратими

Карта города Белая Церковь 2009 года


Підрозділи
Освіта
Медицина
Культура
Спорт
Сім`я та молодь
Соціальний захист
Пенсійне забезп.
Правоохоронні органи
Порядок реєстрації підприємців
Житлово-комунальне господарство
Житлово-комунальні субсидії
Комунальні послуги та платежі
Екологія

Громадсько-політичне життя
Політичні партії і громадські організації
Національно-культурні товариства

Економіка
Економіка міста
Підприємництво
Торгівля
Ринок праці
Зовнішньо-економічна діяльність
Інвестиційні пропозиції

Новини
Новини міста
Архів новин
Офіційні новини Білої Церкви у форматі RSS version=2.00 v 2.00

Послуги сайту

Розширений пошук
Найкращі публікації
Список сторінок
Мапа сайту

Зв`язок

Рекомендувати сайт
Контакти


 

Аналіз впливу регуляторного акту “Про тарифи на транспортні послуги”

Міська рада
Аналіз впливу регуляторного актупроект рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради
“Про тарифи на транспортні послуги”

  1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин.

1.1. Причини та умови виникнення проблеми:
· Невідповідність собівартості перевезень пасажирів з діючим тарифом
Згідно рішення виконкому від 21.12.2005 року № 603 “Про тарифи на транспортні послуги” було встановлено вартість проїзду автобусами - 0, 75 грн., мікроавтобусами – 1,00 грн., міським електротранспортом - 0, 40 грн.
підприємства, що здійснюють міські пасажирські перевезення автомобільним та тролейбусним транспортом знаходяться у критичному стані, що >>
За час дії тарифів зростали виробничі витрати на перевезення пасажирів автомобільним та міським електричним транспортом, які не залежать від господарської діяльності підприємств - перевізників.
Через ріст витрат, здійснення послуг з перевезення пасажирів автомобільним та міським електричним транспортом стало збитковим. Як наслідок, підприємства відчувають нестачу у коштах, у результаті чого не виконуються у необхідних обсягах роботи з поточного та капітального ремонтів автотранспорту, не здійснюється реконструкція і модернізація основних засобів.
Невідповідність собівартості перевезень пасажирів з діючим тарифом ставить під загрозу стабільність забезпечення населення міста послугами з пасажирських перевезень і може призвести до:
· припинення або суттєвого обмеження надання цих послуг споживачам міста;
· збільшення заборгованості із заробітної плати;
· росту плинності кадрів;
· несвоєчасної оплати податкових платежів;
· нарахування підприємствам штрафних санкцій і пені за несвоєчасні і не в повному обсязі розрахунки за енергоносії та несвоєчасну оплату податкових платежів.
Негативним наслідком невідповідності тарифів на послуги з пасажирських перевезень рівню економічно-обґрунтованих витрат є подальше старіння основних засобів підприємств та зростання рівня їх зносу, що призводить до підвищення аварійності та зниження якості послуг пасажирських перевезень.

1.2. Обґрунтування неможливості розв’язання проблеми за допомогою чинного регуляторного акта:
Чинне регулювання не забезпечує розв’язання проблеми, оскільки суттєво змінилися ціни на паливно-мастильні матеріали та автозапчастини.
Порівняльні показники основних видів витрат

з/п

Один.
виміру
на 01.01.2006
на жовтень
2007 року
%
зрос-тання
1
Паливо:




дизпаливо
грн./ літр
3,60
4,85
134,7
стиснений газ
грн./м3
1,50
1,80
120,0
бензин А-76
грн./ літр
3,50
4,65
132,9
2
Масло моторне :
грн./ літр
для бензинових двигунів
грн./ літр
7,60
10,80
142,1
для дизельних двигунів
грн./ літр
8,25
12,40
150,3
3
Автогума:
грн.
для мікроавтобусів
грн.
400,00
680,00
170,0
для автобусів
грн.
615,00
1000,00
162,6
4
Капремонт двигуна
грн.
автобуса ЛАЗ
грн.
1700,00
2500,00
147,1
мікроавтобуса
грн.
5000,00
10000,00
200,00
5
Ремонт кузова з фарбуванням
грн.
5500/4250
8000/6000
автобуса ЛАЗ
грн.
37000,00
60000,00
162,2
мікроавтобуса
грн.
6
Мінімальна заробітна плата
грн.
350
460
131,4
7
Ставка єдиного податку
грн./міс.
150
200
133,3

1.3. Суб’єкти, на яких проблема справляє негативний вплив:
Для суб’єктів підприємницької діяльності
Мікроавтобуси та автобуси
- перевізники, через збільшення собівартості перевезень та суттєвого зниження рентабельності діяльності.
Електротранспорт
- тариф 0,40 грн. самий низький по Україні
- неможливість виконання капітального ремонту
- 30% кабельної та контактної мереж потребують заміни
- колектив тролейбусного управління - несвоєчасно виплачується заробітна плата
Для місцевої влади
- зростання соціальної напруги серед підприємців-перевізників

Для населення
- погіршення умов обслуговування населення міським пасажирським транспортом
  1. Цілі державного регулювання:
  • доведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня рентабельності діяльності підприємств-перевізників.
  • забезпечення беззбиткової діяльності перевізників м. Біла Церква відповідно до вимог Господарського кодексу України.

3.Визначення та оцінка прийнятних альтернативних способів досягнення цілей, аргументація переваг обраного способу:
Серед альтернативних способів досягнення цілей даного регуляторного акту є:
1) Збереження існуючого стану, тобто без зміни існуючої вартості разового квитка для проїзду у міському пасажирському транспорті та без надання дотацій з міського бюджету.
Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки ситуація, що склалася на підприємствах, є досить критичною і потребує негайного вирішення. В іншому випадку – порушується режим надання послуг з перевезення пасажирів міським автомобільним транспортом.
2) Надання перевізникам м. Б. Церква дотації на покриття витрат, невідшкодованих вартістю разового квитка, що діє; вартість разового квитка не змінювати.
Дана альтернатива є неприйнятною - такі суми бюджетом не можуть бути передбачені, тому що це поставить під загрозу фінансування закладів освіти та охорони здоров`я.
Прийняття запропонованого проекту рішення забезпечить вирішення проблеми і є на даний момент єдиним виходом із ситуації, що склалася. Даний проект відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності та принципу прозорості і врахування громадської думки.

4. Механізм досягнення цілей
Механізм даного регуляторного акту полягає у забезпеченні збалансованості інтересів споживачів послуг та перевізників:
§ пасажирам забезпечується стабільне надання послуг з перевезення міським автомобільним транспортом за рахунок підвищення плати на ці послуги;
§ надходження додаткових коштів дасть можливість перевізникам м. Б.Церква здійснювати необхідні експлуатаційні витрати і забезпечити надійну роботу з перевезення пасажирів; стабілізується фінансовий стан підприємств.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта:
- забезпечення відповідної рентабельності пасажирських перевезень;
- доступність для споживачів послуг з пасажирських перевезень
- поліпшення якості транспортних послуг
- забезпечення безпеки руху та безпеки перевезення населення
Основним ризиком, який може негативно вплинути на дію цього регуляторного акту, є подальше підвищення цін на електроенергію, зміна рівня мінімальної заробітної плати, вартості паливно-мастильних матеріалів, запчастин, податків. Для попередження наслідків буде здійснюватись моніторинг фактичної собівартості послуг з перевезення пасажирів міським автомобільним транспортом, а також законодавчої бази. При необхідності будуть вноситись зміни до регуляторного акту.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта із застосуванням методу аналізу вигод та витрат:
Органи влади
Вигоди
Витрати
· забезпечення стабільного надання послуг з перевезення пасажирів міським автомобільним та тролейбусним транспортом;
· забезпечення беззбиткової діяльності перевізників м. Б. Церква;
· збереження коштів міського бюджету через відсутність необхідності дотувати перевізників м. Б.Церква
· зменшення скарг та звернень з боку споживачів.

Суб’єкти підприємницької діяльності
Вигоди
Витрати
· стабілізація роботи підприємств перевізників м. Б. Церква та покращення якості послуг з перевезення пасажирів міським автомобільним та тролейбусним транспортом;
· підвищення надійності роботи рухомого складу;
· зменшення звернень та скарг зі сторони споживачів
· забезпечення беззбиткової діяльності перевізників м. Б. Церква;

· Зменшення доходу на суму витрат на ремонт або заміну рухомого складу
Населення
Вигоди
Витрати
· Отримання якісних послуг з перевезення пасажирів міським автомобільним та тролейбусним транспортом
· збільшення витрат на оплату послуг з перевезення пасажирів міським автомобільним та тролейбусним транспортом

7. Визначення показників результативності регуляторного акта
7.1. Показники, які будуть досліджуватися та вивчатися в результаті впровадження регуляторного акту

1. Рівень поінформованості фізичних осіб з основних положень регуляторного акту.
2. Скорочення кількості скарг на якість перевезення пасажирів міським транспортом.
3. Кількість фізичних осіб, на які поширюється дане рішення.
4. Собівартість перевезень.
5. Рівень відшкодування тарифами витрат, пов`язаних з наданням послуг з перевезення пасажирів міським транспортом.
6. Рівень прибутковості / збитковості підприємств перевізників.
7. Вартість паливно-мастильних матеріалів.
8. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів
9. Сума дотацій за пільгові перевезення.

*Показники будуть використовуватись при повторному та періодичному відстеженнях.

8. Заходи за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта:
Строки проведення відстеження :
Базове відстеження - до набрання актом чинності.
Повторне відстеження – через 1 рік з дня набрання актом чинності.
Вид даних :
- дослідження показників цін на паливно - мастильні матеріали, автозапчастини, автотранспортні засоби ( за даними організацій-постачальників).
- аналіз показників економічної діяльності підприємств-перевізників



Начальник відділу промисловості, транспорту і зв`язку управління економіки міської ради О.С.Шевченко
Разместил 22-11-2007 20:00:00

   Рейтинг статьи   
Отлично
Очень хорошо
Хорошо
Нормально
Плохо

   Опции   
Напечатать текущую страницу Напечатать текущую страницу
Отправить статью другу Отправить статью другу
   Ссылки по теме   
культура и Жизнь!
Положення про паркування транспортних засобів в м.Біла Церква
Затверджено заходи щодо мінімізації впливу фінансової кризи
Рішення сесії міської ради “Про орендну плату за землю”
Підготовка до виборів Президента України

Комментарии к статье "Аналіз впливу регуляторного акту “Про тарифи на транспортні послуги”"
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите под своим логином


   [x] Пошук



целую фразу
любое слово


   [x] Логин
Логин

Пароль

Проверочный код:   
Проверочный код


Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта.


Незалежне інтернет видання - ФАСТІВ


Карта сайта
Copyright © 2000 - 2019
При повному або частковому використаннi матерiалiв цього ресурсу, посилання на www.bilatserkva.info є обов`язковим.
Sitemap

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Powered by © PHP-Nuke released under the GNU/GPL license
Открытие страницы: 0.06 секунды и 5 запросов к БД за 0.00273 сек.
Memory usage: 545 024. Peak memory usage: 786 432