Фотоальбом Білої ЦерквиНовини Білої Церкви
   [x] Біла Церква
Головна
Загальна інформація про місто
Статут територіальної громади міста Біла Церква
Символіка міста
Історична довідка
Історичні пам`ятки
Дендропарк "Олександрія"
Фотогалерея
Міста побратими

Карта города Белая Церковь 2009 года


Підрозділи
Освіта
Медицина
Культура
Спорт
Сім`я та молодь
Соціальний захист
Пенсійне забезп.
Правоохоронні органи
Порядок реєстрації підприємців
Житлово-комунальне господарство
Житлово-комунальні субсидії
Комунальні послуги та платежі
Екологія

Громадсько-політичне життя
Політичні партії і громадські організації
Національно-культурні товариства

Економіка
Економіка міста
Підприємництво
Торгівля
Ринок праці
Зовнішньо-економічна діяльність
Інвестиційні пропозиції

Новини
Новини міста
Архів новин
Офіційні новини Білої Церкви у форматі RSS version=2.00 v 2.00

Послуги сайту

Розширений пошук
Найкращі публікації
Список сторінок
Мапа сайту

Зв`язок

Рекомендувати сайт
Контакти


 

Порядок і нормативи відрахування господарськими організаціями

Міськвиконком
від 26 грудня 2006р. № 215


м. Біла Церква
дев`ятої сесії міської ради
п`ятого скликання

Про порядок і нормативи відрахування
господарськими організаціями до
місцевого бюджету частини прибутку
(доходу) за результатами фінансово-
господарської діяльності у 2005 році та
щоквартальної фінансово-господарської
діяльності у 2006 році


Відповідно до п.п. 29 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” на виконання вимог ст.67 Закону України „Про Державний бюджет України на 2006 рік” та Постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2006 № 678 “Питання відрахування господарськими організаціями до загального фонду державного бюджету частини прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2005 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2006 році” міська рада вирішила:
1. Затвердити Порядок і нормативи відрахування господарськими організаціями до місцевого бюджету частини прибутку(доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2005 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2006 році, що додаються.
2. Керівникам господарських організацій, які належать до комунальної власності або в статутних фондах яких є частка комунальної власності, забезпечити надходження до місцевого бюджету частини прибутку(доходу) згідно із затвердженими Порядком і нормативами .
3. Білоцерківській об’єднаній державній податковій інспекції Київської області здійснювати контроль за повнотою і своєчасністю сплати частини прибутку(доходу) господарськими організаціями згідно із затвердженими Порядком і нормативами.
4. Відділу внутрішньої політики та інформаційно-аналітичної роботи (Дудко Н.І.) довести через засоби масової інформації до відома населення дане рішення.
5. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію міської ради у справах бюджету, фінансів і цін.

Міський голова В. П. Савчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення 9 сесії Білоцерківської
міської ради п`ятого скликання
від 26.12. 2006 року № 215ПОРЯДОК І НОРМАТИВИ

відрахуванння до місцевого бюджету частини прибутку(доходу
за результатами фінансово-господарської діяльності у 2005 році
та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2006 році

 1. Відповідно до цих Порядку і нормативів господарські організації, які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності здійснюють відрахування до місцевого бюджету частини прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2005 році та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2006 році.
 2. Встановити для господарських організацій, які належать до комунальної власності або у статутних фондах яких є частка комунальної власності, норматив відрахування частини прибутку (доходу) до місцевого бюджету в розмірі 50 відсотків чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
 3. Частина прибутку (доходу), що підлягає сплаті до місцевого бюджету, розраховується господарськими організаціями відповідно до порядку, встановленого Державною податковою адміністрацією. Розрахунок частини прибутку(доходу) подається до Білоцерківської об`єднаної державної податкової інспекції Київської області у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.
 4. Визначена відповідно до цих Порядку і нормативів частина прибутку(доходу) підприємств, і зараховуються на відповідні рахунки з обліку надходжень до місцевого бюджету, відкриті в Білоцерківському відділенні державного казначейства.
 5. Інформацію про нарахування та сплату частини прибутку (доходу) відповідно до цих Порядку і нормативів господарські організації подають місцевим органам виконавчої влади, до сфери управління яких вони належать або які здійснюють функції з управління частками (акціями, паями), що належать комунальній власності у їх статутному фонді.


Cекретар ради С.П. Смолякова


АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
Проект рішення Білоцерківської міської ради Київської області:
“ Про порядок і нормативи відрахування господарськими організаціями до
місцевого бюджету частини прибутку (доходу) за результатами
фінансово-господарської діяльності у 2005 році та щоквартальної
фінансово-господарської діяльності у2006 році”

Проблема – чинне регулювання відсутнє.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв`язати шляхом державного регулювання господарських відносин.

1.1. Причини та умови виникнення проблеми:
 • Необхідність наповнення міського бюджету;
 • Сплата частини прибутку (доходу) господарськими організаціями відповідно до ст.67 Закону України „Про Державний бюджет України на 2006 рік”;

1.2. Обгрунтування неможливості розв`язання проблеми за допомогою чинного регуляторного акта :
 • Чинне регулювання відсутнє.
 • Відповідно до ст.67 Закону України “Про Державний бюджет України на 2006 рік”, Постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2006 року № 678 „Питання відрахування господарськими організаціями до загального фонду державного бюджету частини прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2005 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2006 році” порядок і норматив відрахування частини прибутку (доходу) господарських організацій, які належать до комунальної власності або у статутних фондах яких є частка комунальної власності встановлюється органами місцевого самоврядування
1.3 Суб`єкти на яких проблема справляє негативний вплив :


для місцевого бюджету

Недостатність коштів
для населення
Недостатність коштів на соціальні виплати, на виплати заробітної плати вчителям, лікарям та іншим категоріям працівників бюджетної сфери


2. Цілі державного регулювання:
 • Поповнення місцевого бюджету;
 • Диференційований підхід щодо визначення нормативів відрахування частини прибутку (доходу) господарськими організаціями.
3. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення цілей, аргументація переваг обраного способу:

3.1. Можливі способи досягнення цілей
3.2. Оцінка способу
3.3/3.4. Причини відмови від альтнрнативних способів / аргументи щодо переваги обраного способу
Збереження чинного регулювання
відсутнє

- проблема не розв`язується
Запропонований спосіб
Побудований відповідно до вимог регулювання центрального рівня- забезпечує досягнення цілей державного регулювання;
- відповідає потребам у вирішенні проблеми
- забезпечує принципи державної регуляторної політики;
- проблема розв’язується

Обраний спосіб
Побудований відповідно до вимог регулювання центрального рівня- забезпечує досягнення цілей державного регулювання;
- відповідає потребам у вирішенні проблеми
- забезпечує принципи державної регуляторної політики;
- забезпечує додаткові наджодження до місцевого бюджету4. Опис механізмів і заходів, які забезпечують розв”язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта4.1 Принципи та способи досягнення цілей регулювання:
 • регулювання побудоване відповідно до принципів регуляторної політики;
 • упорядкування нормативів відрахувань частини прибутку (доходу) господарськими організаціями.
4.2 Ефективність способів досягнення цілей :
- Запропонований норматив відрахування частини прибутку (доходу) господарськими організаціями, які належать до комунальної власності або у статутних фондах яких є частка комунальної власності, до місцевого бюджету в розмірі 50 % чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, забезпечить досягнення цілей регулювання
- Ступінь ефективності запропонованих заходів складає 100 %, так як цей податок вводиться вперше.

5. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта
5.1 Оцінка впливу основних зовнішніх факторів на дію акта:обставини
Позитивні
Негативні
Наявність частки комунальної власності в стаутному фонді господарських організацій

Отримання чистого прибутку (доходу) господарськими організаціями за результатами фінансово-господарської діяльності

Декларування збитків за результатами фінансово-господарської діяльності
Введення нових високорентабельних видів діяльності
Як результат збільшення чистого прибутку (доходу)
Декларування збитків за результатами фінансово-господарської діяльності

.

5.2. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта:
Акт забезпечує збільшення доходної частини бюджету міста. Ресурсні можливості для впровадження та виконання вимог акта оцінюються як достатні.
5.3Характеристика механізму компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта:
Дія акта зумовлює незначне зменшення обігових коштів суб”єктів господарювання. Сплачена сума авансових внесків, нарахованих на суму дивідендів, зменшує нарахування по податку на прибуток, згідно п.п.7.8.3 п.7.8. ст.7 16 Закону України “ Про оподаткування прибутку підприємств” , тим самим зменшує податковий тиск на підприємства.
5.4. Періодичність здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта - державний контроль та нагляд за додержанням вимог акта покладено на Білоцерківську об’єднану державну податкову інспекцію.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.
6.1. Опис прогнозованих вигод та витрат від регулювання, яке запроваджується

Сфери впливу

Вигоди
Витрати
Місцева влада
Збільшення надходжень до місцевого бюджету за рахунок сплати частини прибутку (доходу) господарськими організаціями.
відсутні
Суб`єкти підприємницької діяльності
Сплачена сума авансових внесків, нарахованих на суму дивідендів, зменшує нарахування по податку на прибуток, згідно п.п.7.8.3 п.7.8. ст.7 16 Закону України “ Про оподаткування прибутку підприємств”
незначне зменшення обігових коштів СПД
Населення
Збільшення надходжень до місцевого бюджету, які будуть направлені на соціальні виплати
відсутні


6.2. Розрахунок вигід та витрат :

Вид вигід/витрат
Сума вигід/витрат, тис.грн.
Коментар щодо розрахунку
Вигоди місцевого бюджету – 650 тис.грн.
Збільшення надходжень до місцевого бюджету за рахунок сплати частини прибутку (доходу) господарськими організаціями
650,0
Отримання чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності в сумі 27,08 тис. грн
- кількість СГД-юридичних осіб, які мають у статутному фонді частку комунального майна – 48
Розрахунок додаткових надходжень частини прибутку (доходу) до місцевого бюджету всього – 650,0 тис.грн.:
(27,08 тис.грн. х 48 СПД) х х 50% = 650,0 тис.грн.
Витрати місцевого бюджету
0

Вигоди суб`єктів підприємницької діяльності
Сплачена сума авансових внесків, нарахованих на суму дивідендів, зменшує нарахування по податку на прибуток
Обраховується відповідно до отриманої частини прибутку (доходу)
відповідно п.п.7.8.3 п.7.8 ст.7 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”
Витрати суб`єктів підприємницької діяльності


Додаткових витрат суб`єктів підприємництва практично немає
Вигоди в цілому
650,0 тис.грн.
Забезпечує додаткові надходження до місцевого бюджету

7. Запропонований термін дії акта.
 • Термін дії акту необмежений.
8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

8.1 Статистичні показники:
- Кількість СГД-юридичних осіб, які мають частку комунальної власності у статутному фонді;
- Сума надходжень до місцевого бюджету.


8.2. Прогнозні значення статистичних показників в розрахунку на рік. тис.грн.

2005 рік
2006 рік (очікувані)
2007 рік (прогнозні, після запровадження регуляторного акта)
Додаткові надходження
Кількість СГД-юридичних осіб, які мають частку комунальної власності у статутному фонді
48
48
48
-
Сума надходжень до місцевого бюджету
500,0
600,0
650,0
50,0


9. Відстеження результативності акта.
9.1 Термін проведеного відстеження:
 • базове відстеження – до набрання актом чинності.
 • повторне відстеження – через рік з дня набрання актом чинності.
10. Вид даних:
 • дослідження статистичних показників передбачених в п.8.1.
Начальник
Білоцерківської ОДПІ В.В.Мічурін
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

До проекту рішення Білоцерківської міської ради

„Про порядок і нормативи відрахування господарськими організаціями до місцевого бюджету частини прибутку(доходу) за результатами фінансово –господарської діяльності у 2005 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2006 році”

Проект рішення Білоцерківської міської ради „Про порядок і нормативи відрахування господарськими організаціями до місцевого бюджету частини прибутку(доходу) за результатами фінансово –господарської діяльності у 2005 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2006 році” підготовлено і внесено на розгляд згідно вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
Метою рішення є :
- Поповнення місцевого бюджету;
- Диференційований підхід щодо визначення нормативів відрахування частини прибутку (доходу) господарськими організаціями.
Набуває чинності даний регуляторний акт з дати прийняття рішення. Втрачає чинність дане рішення після прийняття нового за результатами повторного чи періодичного відстеження або за умови зміни законодавства.
Причини виникнення проблеми :
- чинне регулювання відсутнє;
- необхідність сплати частини прибутку (доходу) господарськими організаціями відповідно до ст.67 Закону України „Про Державний бюджет України на 2006 рік” та Постанови Кабінету Міністрів України „Питання відрахування господарськими організаціями до загального фонду державного бюджету частини прибутку(доходу) за результатами фінансово –господарської діяльності у 2005 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2006 році” ;
- необхідність наповнення місцевого бюджету;
Підготовлений проект рішення пройшов усі процедури розгляду згідно діючого законодавства , а саме :
- оприлюднено повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту в газеті „Юр’ївська земля“ від 28 вересня 2006 року №39.
- на Веб-сайті міста оприлюднено повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту та рішення з аналізом впливу регуляторного акта 19.07.2006 року.
З дати оприлюднення проекту регуляторного акта зауважень та пропозицій до Білоцерківської об’єднаної державної податкової інспекції не надходило.
Проведено громадське слухання по обговоренню проекту регуляторного акта „Про порядок і нормативи відрахування господарськими організаціями до місцевого бюджету частини прибутку(доходу) за результатами фінансово –господарської діяльності у 2005 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2006 році” 03.10.2006 року на яке були запрошені представники Ліги підприємництва Білоцерківщини, Спілки дрібних підприємців, депутати міської ради, керівники господарських організацій.
Враховуючи вищевикладене, постійна комісія міської ради у справах бюджету, фінансів і цін, на яку покладено повноваження у здійсненні Державної регуляторної політики, розглянувши надані матеріали ( проект рішення, аналіз регуляторного впливу) погоджує проект рішення Білоцерківської міської ради „Про порядок і нормативи відрахування господарськими організаціями до місцевого бюджету частини прибутку(доходу) за результатами фінансово –господарської діяльності у 2005 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2006 році”.

Голова постійної комісії міської ради
у справах бюджету, фінансів
і цін з повноваженнями здійснення
державної регуляторної політики В.А.Маршалок
Разместил 17-01-2007 20:00:00

   Рейтинг статьи   
Отлично
Очень хорошо
Хорошо
Нормально
Плохо

   Опции   
Напечатать текущую страницу Напечатать текущую страницу
Отправить статью другу Отправить статью другу
   Ссылки по теме   
Святкування з нагоди 979-ї річниці міста Біла Церква
Рішення від 7 грудня 2006 року
Проект рішення про пайову участь.
Питання індивідуального опалення в квартирах багатоквартирних житлових будинків
Проекти міськвиконкому

Комментарии к статье "Порядок і нормативи відрахування господарськими організаціями"
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите под своим логином


   [x] Пошукцелую фразу
любое слово


   [x] Логин
Логин

Пароль

Проверочный код:   
Проверочный код


Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта.


Незалежне інтернет видання - ФАСТІВ


Карта сайта
Copyright © 2000 - 2019
При повному або частковому використаннi матерiалiв цього ресурсу, посилання на www.bilatserkva.info є обов`язковим.
Sitemap

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Powered by © PHP-Nuke released under the GNU/GPL license
Открытие страницы: 0.11 секунды и 5 запросов к БД за 0.00263 сек.
Memory usage: 545 024. Peak memory usage: 1 048 576