Фотоальбом Білої ЦерквиНовини Білої Церкви
   [x] Біла Церква
Головна
Загальна інформація про місто
Статут територіальної громади міста Біла Церква
Символіка міста
Історична довідка
Історичні пам`ятки
Дендропарк "Олександрія"
Фотогалерея
Міста побратими

Карта города Белая Церковь 2009 года


Підрозділи
Освіта
Медицина
Культура
Спорт
Сім`я та молодь
Соціальний захист
Пенсійне забезп.
Правоохоронні органи
Порядок реєстрації підприємців
Житлово-комунальне господарство
Житлово-комунальні субсидії
Комунальні послуги та платежі
Екологія

Громадсько-політичне життя
Політичні партії і громадські організації
Національно-культурні товариства

Економіка
Економіка міста
Підприємництво
Торгівля
Ринок праці
Зовнішньо-економічна діяльність
Інвестиційні пропозиції

Новини
Новини міста
Архів новин
Офіційні новини Білої Церкви у форматі RSS version=2.00 v 2.00

Послуги сайту

Розширений пошук
Найкращі публікації
Список сторінок
Мапа сайту

Зв`язок

Рекомендувати сайт
Контакти


 

Врегулювання ставок

Міськвиконком
від 26 грудня 2006р.                                               № 214


дев`ятої сесії міської ради
п`ятого скликання


Про врегулювання ставок
ринкового збору        З метою зміцнення матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування, а також сприяння соціально-економічному розвитку міста Білої Церкви, відповідно ст.143 Конституції України, ст. 69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 15 Закону України Про систему оподаткування”, Декрету КМУ від 20.05.1993р.№56-93 “Про місцеві податки і збори”, Указу Президента України від 28.06.1999р. №761/99 “Про впорядкування механізму сплати ринкового збору”, міська рада вирішила :

1.     п.п. 2.3.3 п.ІІ.3 розділу II Положення про механізм справляння та порядок сплати місцевих податків і зборів затвердженого рішенням сьомої сесії міської ради двадцять четвертого скликання від 20.08.2003р. № 83 викласти в новій редакції:
„встановити розмір ринкового збору на ринках міста за одне торгове місце за один день торгівлі :
           - з фізичних осіб 0,118 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;
           - з юридичних осіб 0,3 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян”.          
   2. Відділу внутрішньої політики та інформаційно-аналітичної роботи (Дудко Н.І.)
        довести через засоби масової інформації до відома населення дане рішення.
3. Це рішення набуває чинності з 1 січня 2007року.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради у справах бюджету, фінансів і цін.

Міський голова                                                В.П.Савчук          
АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

Проект рішення Білоцерківської міської ради Київської області:

„Про врегулювання ставок ринкового збору”.


         Проблема – чинне регулювання не забезпечує наповнення місцевого бюджету.


1.    Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв”язати шляхом державного регулювання господарських відносин.

1.1. Причини та умови виникнення проблеми:
необхідність поповнення місцевого бюджету та визначення ринкового збору, як невід”ємної статті щорічних доходів місцевого бюджету.

 1.2. Обґрунтування неможливості розв`язання проблеми за допомогою чинного регуляторного акта:
·    Відповідно до ст. 18 Декрету КМУ „Про місцеві податки і збори № 56-93 від 20.05.1993 року органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють і визначають порядок сплати місцевих податків і зборів в межах установлених граничних розмірів ставок.
·   розв`язання проблеми з допомогою чинного регулювання неможливе в зв`язку з тим, що ставки ринкового збору не змінювались з 1994 року, не враховувалась інфляція. Ставки ринкового збору, діючі на даний час, значно нижчі граничних розмірів та середньообласних.

1.3.Суб`єкти на яких проблема справляє негативний вплив:
а) зменшення соціального захисту та соціальних виплат населенню;
б) несвоєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери.

2. Цілі державного регулювання :
а) стимулювання розвитку торгівлі на ринках ;
б) оптимізація ставок ринкового збору ;
в) поповнення і зміцнення місцевого бюджету .

3. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення цілей, аргументація переваг обраного способу :

3.1.Можливі способи досягнення цілей
3.2.Оцінка способу
3.3./3.4. Причини відмови від альтернативних способів / аргументи щодо переваги обраного способу
Збереження чинного регулювання
Не забезпечує досягнення цілей державного регулювання.
Не відповідає потребам у
вирішенні проблеми.
-        проблема не вирішується;
-        не відповідність принципам регуляторної політики.
Обраний спосіб
-        забезпечує досягнення цілей державного регулювання;
-        відповідає потребам у вирішенні проблеми.
Забезпечує принципи державної регуляторної політики.4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв`язання проблеми, шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

4.1. Принципи та способи досягнення цілей регулювання:
а) регулювання побудоване відповідно принципів регуляторної політики;
б) упорядкування ставок ринкового збору.

4.2. Ефективність способів досягнення цілей:
а) запропоновані ставки ринкового збору (для фізичних осіб – 2,0 тис. грн., для юридичних осіб – 5,1 тис. грн.) забезпечать досягнення цілей регулювання, тобто дадуть можливість додатково мобілізувати до місцевого бюджету кошти в сумі близько 431 тис. грн., які будуть направлені на соціальні виплати;
б) ступінь ефективності запропонованих заходів складає більше 30 відсотків від досягнутого раніше рівня.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта .

5.1. Оцінка впливу основних зовнішніх факторів на дію акта :
а) Зміна реальних доходів населення. В даний час Уряд України збільшує розмір мінімальної заробітної плати, що в свою чергу призводить до зростання доходів населення. Цей фактор позитивно впливає на купівельну спроможність населення. Відповідно збільшуються доходи, які торгують на ринках;
б) Забудова нових територій посприяє розширенню ринків, що дасть можливість створити нові торгові місця.

5.2. Оцінка можливостей впровадження та виконання вимог акта :
·         Акт забезпечує збільшення доходної частини бюджету міста. Ресурсні можливості для впровадження та виконання вимог акта оцінюються як достатні.
5.3. Характеристика механізму компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта :
·       Дія акта зумовлює незначне зменшення обігових коштів суб”єктів господарювання. При цьому більша частина населення користується послугами ринків, про що свідчить збільшення СГД, які здійснюють торгівлю на ринках. 

5.4. Періодичність здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта – державний контроль та нагляд за додержанням вимог акта покладено на органи державної податкової служби на місцях.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта із застосуванням методу аналізу вигод та витрат .

6.1 Опис прогнозних вигод та витрат від регулювання, яке запроваджується

Сфера впливу
Вигоди
Витрати
 
Місцева влада
Збільшення надходжень до місцевого бюджету за рахунок підвищення ставок ринкового збору

Суб`єкти підприємницької діяльності
Не вираховується
Незначне зменшення чистого доходу СГД
Населення
Додатково мобілізовані кошти до місцевого бюджету будуть направлені на соціальні виплати


6.2. Розрахунок вигід і витрат :
 

Вид вигід/витрат
Сума вигід/ витрат , тис.грн.
Коментар щодо розрахунку
Вигоди місцевого бюджету
Збільшення надходжень до місцевого бюджету за рахунок збільшення ставок ринкового збору
431,0
Розрахунок додаткових надходжень до бюджету за рахунок збільшення ставок ринкового збору:
2,0 – 1,48 = 0,52 грн. збільшення ставки ринкового збору
0,52грн.х 4000осіб х 16,79 ринкових днів(середньомісячна к-сть) х 12міс.  =419,0тис.грн
5,1-3,4=1,7 грн
1,7грн х50 юрид.осіб х11,76 ринкових днів =12,0 тис.грн
419 тис.грн. +12 тис.грн=431 тис.грн.

Витрати місцевого бюджету

0
 
Всього вигоди місцевого бюджету
      431,0

Вигоди суб”єктів господарської діяльності

не обраховується

Витрати суб”єктів господарської діяльності

  431,0

-        фізична особа –
 
-        юридична особа
Більше на 6,0 грн./ в місяць
Більше на 20 грн./в міс.
запропоновані ставки ринкового збору суттєво не вплинуть на витрати кожного СГД
 
Всього витрати суб’єкта господарської діяльності

 
Вигоди населення
431,0
Спрямування коштів на соціальні виплати
Вигоди в цілому
431,0
-Поповнення міцевого бюджету.
-Додаткове спрямування коштів на соціальні виплати.

 
7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта (у разі обмеження цього строку) – термін дії акту не обмежений.
 
8.Визначення показників результативності регуляторного акта.
 
8.1. Статистичні показники :
·  надходження ринкового збору до місцевого бюджету.
 
8.2. Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта :
·       Дія акта поширюється на 4050 суб`єктів підприємницької діяльності в т.ч. юридичні особи-50, фізичні особи – 4000.
 
8.3. Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта в розрахунку на рік.
8.3.1  Надходження ринкового збору:
                                                                                                               тис. грн.                  

                                                                                                                     2005 рік
2006 рік (очікувані)
2007 рік (прогнозні, після запровадження регуляторного акта)
Додаткові надходження
1417
1480
1911
431

 
8.3.2          Порівняльна таблиця діючих і запропонованих ставок
ринкового збору

Діючі ставки ринкового збору, грн.
Запропоновані ставки ринкового збору, грн.
Кількість СГД, які сплачують ринковий збір

 
Наявність ринкових місць
 
Додаткові надходження до місцевого бюджету, тис.грн./в рік
з фізичних осіб-1,48
з фізичних осіб-2,0
4000
4468
422,5
з юридичних осіб-3,4
з юридичних осіб-5,1
50
50
8,5
Всього :
 
4050
4518
431,0

 
9. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.
 
9.1. Строки проведення базового та повторного відстеження:
·  Базове відстеження – до набрання актом чинності.
  Повторне відстеження – через рік з дня набрання актом чинності.
 
        10. Вид даних :
·       Дослідження статистичних показників, передбачених п. 8.1.

Начальник
Білоцерківської ОДПІ                                       В.В. Мічурін
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

рішення Білоцерківської міської ради
«Про врегулювання ставок ринкового збору»

Проект рішення Білоцерківської міської ради „Про врегулювання ставок ринкового збору” підготовлено і внесено на розгляд згідно вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
Метою рішення є :
-        стимулювання розвитку торгівлі на ринках;
-        оптимізація ставок ринкового збору;
-        поповнення місцевого бюджету;
Набуває чинності даний регуляторний акт з 1 січня 2007року.
     Причини виникнення проблеми :
-         необхідність поповнення місцевого бюджету та визначення ринкового збору, як невід”ємної статті щорічних доходів місцевого бюджету.

Підготовлений проект рішення пройшов усі процедури розгляду згідно діючого законодавства , а саме :
- оприлюднено повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту  в газеті „Юр’ївська земля“ від 28 вересня 2006 року №39.
-на Веб-сайті міста оприлюднено повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту та рішення з аналізом впливу регуляторного акта 25.09.2006 року.
З дати оприлюднення проекту регуляторного акта зауважень та пропозицій до Білоцерківської об”єднаної податкової інспекції не надходило.
22.11.2006р.на засіданні Президії Білоцерківської міської ради піднімалось питання про зміну розміру ринкового збору.
           Проведено громадське слухання по обговоренню проекту регуляторного акта „Про врегулювання ставок ринкового збору” 21.11.2006 року на яке були запрошені представники Ліги підприємництва Білоцерківщини, Спілки дрібних підприємців, депутати міської ради, керівники господарських організацій.
           Враховуючи вищевикладене, постійна комісія міської ради у справах бюджету, фінансів і цін, на яку покладено повноваження у здійсненні Державної регуляторної політики, розглянувши надані матеріали ( проект рішення, аналіз регуляторного впливу) погоджує проект рішення Білоцерківської міської ради  „Про врегулювання ставок ринкового збору”.Голова постійної комісії міської ради
у справах бюджету, фінансів
і цін з повноваженнями здійснення
державної регуляторної політики                                               В.А.Маршалок
Разместил 17-01-2007 20:00:00

   Рейтинг статьи   
Отлично
Очень хорошо
Хорошо
Нормально
Плохо

   Опции   
Напечатать текущую страницу Напечатать текущую страницу
Отправить статью другу Отправить статью другу
   Ссылки по теме   
Святкування з нагоди 979-ї річниці міста Біла Церква
Рішення від 7 грудня 2006 року
Проект рішення про пайову участь.
Питання індивідуального опалення в квартирах багатоквартирних житлових будинків
Проекти міськвиконкому

Комментарии к статье "Врегулювання ставок"
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите под своим логином


   [x] Пошукцелую фразу
любое слово


   [x] Логин
Логин

Пароль

Проверочный код:   
Проверочный код


Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта.


Незалежне інтернет видання - ФАСТІВ


Карта сайта
Copyright © 2000 - 2019
При повному або частковому використаннi матерiалiв цього ресурсу, посилання на www.bilatserkva.info є обов`язковим.
Sitemap

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Powered by © PHP-Nuke released under the GNU/GPL license
Открытие страницы: 0.08 секунды и 5 запросов к БД за 0.00447 сек.
Memory usage: 545 024. Peak memory usage: 1 048 576