Фотоальбом Білої ЦерквиНовини Білої Церкви
   [x] Біла Церква
Головна
Загальна інформація про місто
Статут територіальної громади міста Біла Церква
Символіка міста
Історична довідка
Історичні пам`ятки
Дендропарк "Олександрія"
Фотогалерея
Міста побратими

Карта города Белая Церковь 2009 года


Підрозділи
Освіта
Медицина
Культура
Спорт
Сім`я та молодь
Соціальний захист
Пенсійне забезп.
Правоохоронні органи
Порядок реєстрації підприємців
Житлово-комунальне господарство
Житлово-комунальні субсидії
Комунальні послуги та платежі
Екологія

Громадсько-політичне життя
Політичні партії і громадські організації
Національно-культурні товариства

Економіка
Економіка міста
Підприємництво
Торгівля
Ринок праці
Зовнішньо-економічна діяльність
Інвестиційні пропозиції

Новини
Новини міста
Архів новин
Офіційні новини Білої Церкви у форматі RSS version=2.00 v 2.00

Послуги сайту

Розширений пошук
Найкращі публікації
Список сторінок
Мапа сайту

Зв`язок

Рекомендувати сайт
Контакти


 

Стратегія поводження з твердими побутовими відходами.

Міська рада
Про створення міської конкурсної комісії
з вибору стратегії поводження з твердими
побутовими відходами (ТПВ) стосовно
санації діючого міського сміттєзвалища
 
 
             Відповідно до ст. 42 Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», ст. 21 Закону України «Про відходи», з  метою  визначення правових, організаційних та економічних засад діяльності, пов`язаної зі зберіганням, обробленням, утилізацією та видаленням відходів, а також запобіганням забруднення міста Біла Церква:
 
1. Створити  міську конкурсну комісію з вибору стратегії поводження з ТВП стосовно санації діючого міського сміттєзвалища та затвердити її склад (додаток 1).
 
2. Затвердити Положення про міську конкурсну комісію з вибору стратегії поводження з ТВП стосовно санації діючого міського сміттєзвалища  (додаток 2).
 
3. Міській конкурсній комісії :
- розробити порядок та умови проведення конкурсу, а також вимоги до інвестиційного проекту щодо санації діючого міського сміттєзвалища;
- встановити строки проведення конкурсу.
 
4. Комісії надати міському голові інформацію стосовно результатів роботи комісії в термін до  15 грудня 2006 року.
 
5. Відділу внутрішньої політики міської ради (Дудко Н.І.) опублікувати оголошення щодо проведення конкурсу та вимог до інвестиційного проекту у засобах масової інформації.
 
6. Контроль   за   виконанням   даного  розпорядження  залишаю за собою.
 
 
Міський голова                                                                             В.П. Савчук
 
 
 
 
Додаток 1
до розпорядження міського голови
від  _____________  №  _________
 
             
                                                                 СКЛАД
міської конкурсної комісії з вибору стратегії поводження з твердими побутовими відходами (ТВП) стосовно санації діючого міського сміттєзвалища
 
Савчук
Василь Петрович
-  голова комісії, заступник  міського голови,
 
Гнатюк
Валерій Володимирович
- заступник голови комісії, заступник міського голови
 
Гапонова                  
Тетяна Василівна
- секретар комісії, начальник  відділу охорони навколишнього  природного середовища міської ради
Члени  конкурсної комісії:
Тишко
Валентина Валентинівна
- начальник  юридичного відділу міської ради
Добрянський
Анатолій Володимирович
- головний державний санітарний лікар міської санітарно-епідемічної станції
Дорош
Євгеній Миколайович
-  начальник управління економіки міської ради
Ломакін
Юрій Володимирович
- начальник управління житлово-комунального господарства міської ради
Пусков
Олег Володимирович
- начальник управління архітектури та містобудування міської ради
Терещук
Світлана Григорівна
- начальник міського фінансового управління
Харитончук
Алла Євгеніївна
- начальник міського відділу земельних ресурсів
Красовський
Віталій Вікторович
- голова постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв`язку
Беркут
Сергій Григорович
- голова постійної комісії з питань ефективного використання земель, проектування та забудови території
Лобань
Сергій Михайлович
- заступник голови Білоцерківської районної ради
Гринчук
Віталій Юрійович
 
- перший заступник Білоцерківської РДА
 
За керуючого справами
виконавчого комітету                                                             М.А. Антонюк
 
 
 
 
Додаток 2
до розпорядження міського голови
від  _____________  №  _________
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
 про міську конкурсну комісію з вибору стратегії поводження
з твердими побутовими відходами (ТВП)
стосовно санації діючого міського сміттєзвалища та залучення інвестора
 
Розділ І. Загальні засади
1.1.            Це Положення визначає статус, основні функції, права, обов`язки та відповідальність Конкурсної комісії з вибору стратегії поводження з твердими побутовими відходами (ТВП) стосовно санації діючого міського сміттєзвалища та залучення інвестора, метою якого є визначення найкращої пропозиції стосовно проекту стратегії поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ), підвищення ефективності поводження з відходами, запобігання забруднення території м. Біла Церква, залучення інвестицій, у тому числі іноземних.     
1.2.            Конкурсна комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Положенням, розпорядженнями Білоцерківського міського голови, рішеннями, які приймаються самою Конкурсною комісію, розпорядженнями голови Конкурсної комісії.
Розділ ІІ. Організація діяльності Конкурсної комісії
2.1. Голова Конкурсної комісії організовує її роботу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Конкурсну комісію функцій.
2.2. Конкурсна комісія може створювати робочі групи за окремими напрямками діяльності з організації та проведення конкурсу, залучати для участі в роботі Конкурсної комісії та створених нею робочих груп спеціалістів, науковців, фахівців, експертів, консультантів. Робочі групи на вимогу Конкурсної комісії подають їй письмові висновки про ефективність та доцільність, прийняття того чи іншого рішення стосовно оцінки пропозицій учасників. Члени робочих груп та фахівці, залучені до роботи Конкурсної комісії, можуть брати участь у засіданнях Конкурсної комісії без права голосу.
2.3. Формою роботи Конкурсної комісії є засідання. Рішення про місце й час проведення засідання Конкурсної комісії приймає його голова. Рішення щодо проведення засідання Конкурсної комісії доводиться до відома секретаря Конкурсної комісії, який завчасно повідомляє членів Конкурсної комісії про місце й час проведення засідання Конкурсної комісії.
2.4. Засідання Конкурсної комісії вважається повноважним, якщо в ньому приймає участь більше половини членів Конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів, голос голови Конкурсної комісії - є вирішальним. Рішення Конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма членами Конкурсної комісії, що брали участь у голосуванні та зберігається секретарем Конкурсної комісії.
2.5. Розкриття конвертів з пропозиціями учасників, що надійшли у визначеному Порядком та умовами проведення конкурсу, відбувається в день та в обумовленому місці у присутності учасників та/або їх довірених осіб.
2.6. Після відкриття конвертів внесення змін до конкурсної пропозиції не дозволяється. Учасник може дати лише пояснення до змісту пропозиції, не змінюючи її суті, на запит Конкурсної комісії.
2.7. Після перевірки наявності необхідних документів і відомостей відповідно до Порядку та умов проведення конкурсу, складається протокол, відбувається розкриття конвертів.
2.8. Пропозиції, що не будуть розглядатися, перелічуються в протоколі
окремо із зазначенням причин, за якими їх було відхилено. Протокол про розкриття конвертів не публікується.
2.9. Термін, протягом якого пропозиції мають бути оцінені, та момент оголошення результатів конкурсу визначаються Порядком та умовами проведення конкурсу. Строк оцінки пропозицій починається з моменту розкриття конвертів.
2.10. Під час оцінки пропозицій, Конкурсна комісія мас право викликати учасників або їх довірених осіб для надання пояснень, запитувати додаткові відомості та документи.            2.11. Інформація про розгляд та оцінку пропозицій не повідомляється особам, які офіційно не мають відношення до процедури оцінки, до моменту оголошення результатів конкурсу.
2.12. Під час оцінки пропозицій Конкурсна комісія керується комерційними, технічними, технологічними, організаційними та іншими умовами пропозицій.
2.13. Рішення Конкурсної комісії стосовно результатів конкурсу, приймається на його засіданні, яке вважається повноважним, якщо в ньому беруть участь не менше двох третин членів Конкурсної комісії від її складу. Комісія визначає переможця конкурсу з числа учасників, конкурсні пропозиції яких не було відхилено, на підставі критеріїв, визначених у Порядку та умовах проведення конкурсу. У разі якщо, декілька учасників набрали однакову кількість балів, рішення про результати конкурсу приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Конкурсної комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови Конкурсної комісії є вирішальним. Рішення про результати конкурсу оформлюється протоколом, який підписується всіма членами Конкурсної комісії, що брали участь у голосуванні та передається на зберігання секретареві Конкурсної комісії
2.14. Інформація про результати конкурсу направляється всім учасникам конкурсу та публікується в пресі протягом трьох робочих днів після прийняття рішення Конкурсною комісією.
 2.15. На запит будь-кого з учасників Конкурсна комісія надає йому інформацію про обставини, через які було відхилено його пропозицію.
Розділ ІІІ. Завдання та основні функції Конкурсної комісії
3.1. Головним завданням Конкурсної комісії є організація та проведення конкурсу з вибору пропозиції щодо вироблення стратегії поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) та залучення інвестора у відповідності до вимог чинного законодавства України, Порядку та умов проведення конкурсу й цього Положення.
3.2. Основними функціями Конкурсної комісії є:
- підготовка оголошення щодо проведення конкурсу;
- розміщення оголошення щодо проведення конкурсу в друкованих засобах масової інформації, на радіо, телебаченні та інформування учасників про результати конкурсу;
- підготовка та затвердження Порядку та умов проведення конкурсу з вибору пропозиції щодо вироблення стратегії поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) та залучення інвестора;
- видача необхідної для проведення конкурсу документації,
- надання роз`яснень учасникам стосовно змісту конкурсної документації у разі отримання від останніх відповідних запитів;
- організація приймання, зберігання, розкриття конкурсних пропозицій, забезпечення вибору найкращої конкурсної пропозиції виключно на підставі критеріїв оцінки конкурсних пропозицій, визначених у Порядку та умовах проведення конкурсу з вибору пропозиції щодо вироблення стратегії поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) та залучення інвестора.
Розділ IV. Права та обов`язки Конкурсної комісії
4.1. Конкурсна комісія має право:
- одержувати в структурних підрозділах міської ради всю необхідну інформацію для організації та проведення конкурсу;
- залучати, у разі виникнення необхідності, для роботи в Конкурсній комісії та у створених нею робочих групах сторонніх експертів, консультантів, науковців, фахівців, спеціалістів, представників громадських організацій.
4.2. Конкурсна комісія зобов`язана:
- організовувати проведення та проводити конкурс відповідно до чинного законодавства України, Порядку та умов проведення конкурсу й цього Положення;
- забезпечити рівні умови для всіх учасників, що беруть участь у конкурсі, об`єктивний та чесний вибір переможця;
- зберігати конфіденційність інформації.
Розділ V.  Відповідальність Конкурсної комісії
5.1. Голова Конкурсної комісії, її члени, залучені експерти, фахівці та консультанти, відповідно до своїх повноважень, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за порушення вимог законодавства України, Порядку та умов проведення конкурсу, цього Положення.
5.2. Рішення та дії Конкурсної комісії можуть бути оскаржені відповідно до чинного законодавства України.
 
 
За керуючого справами
виконавчого комітету                                                             М.А. Антонюк
 
 
 
 
 
Додаток 3
до розпорядження міського голови
від  _____________  №  _________
 
Порядок та умови проведення конкурсу,
а також вимоги до інвестиційного проекту
щодо санації діючого міського сміттєзвалища
1. Провести (дата) конкурс на кращу пропозицію юридичних осіб (резидентів та нерезидентів) стосовно стратегії поводження (збирання, сортування, утилізація) з ТПВ та залучення інвестицій на санацію діючого міського сміттєзвалища для цих цілей у м. Біла Церква без залучення бюджетних коштів (далі міський конкурс).
2. Встановити, що :
2.1. Міський конкурс проводиться з метою вивчення пропозицій стосовно предмету міського конкурсу, які окремо не рецензуються і не повертаються їх авторам або розробникам.
2.2. Участь в міському конкурсі не винагороджується, місця не присуджуються.        
2.3. Розгляд пропозицій стосовно предмету міського конкурсу здійснюється комісією, яка має бути створена Білоцерківським міським головою Савчуком В.П.
2.4. Пропозиції стосовно стратегії поводження з ТПВ та залучення інвестицій на будівництво комплексу для збирання, сортування та утилізації ТПВ в м. Біла Церква :
2.4.1.           Мають  бути розроблені, виходячи з економічних, екологічних, суспільно- громадських інтересів та вигод м. Біла Церква в цілому, визначені джерела фінансування, строки проведення робіт, їх економічна ефективність.
2.4.2.           Пропозиції, в яких запропоновані технології не відповідають українським та європейським нормам в галузі поводження з ТПВ та не мають документального підтвердження (сертифікати якості, тощо), до розгляду не приймаються.
2.4.3. Повинні бути викладені письмово, українською мовою, обсягом до 10 сторінок форматом А4, надруковані на папері у 3-х примірниках і підписані керівником юридичної особи - учасника міського конкурсу.
2.4.4. Пропозиції від учасників надсилаються протягом 2-х тижнів від дати підписання розпорядження поштою або подаються особисто за адресою:
09117 м. Біла Церква, вул. Я. Мудрого, 19
2.4.5. Матеріали, подані пізніше встановленого терміну або оформлені не вірно та не в повному обсязі, до розгляду не приймаються.
2.5. Переможцем конкурсу вважається юридична особа, що надала кращі пропозиції стосовно реалізації стратегії поводження з ТПВ і залучення інвестицій для реалізації проекту в м. Біла Церква за такими критеріями:
2.5.1. Потужність заводу по   переробці   ТПВ повинна забезпечувати 100 % сортування та утилізацію ТПВ м. Біла Церква.
2.5.2.       Проект повинен включати в себе пропозиції по покращенню екологічного становища в м. Біла Церква та приміській зоні.
2.5.3.       Пропозиції не повинні передбачати залучення бюджетних коштів.
2.5.4.       Термін реалізації проекту 18-24 місяці, не перешкоджаючи подальшому збору, транспортуванню та переробці всіх ТПВ.
2.5.5.       Встановити граничний норматив рентабельності при формуванні тарифів на послуги по збиранню, транспортуванню, утилізації ТПВ, які надаються суб`єктами підприємницької діяльності не залежно від форм власності :
- послуги для населення - до 5 % від собівартості;
- послуги для бюджетних організацій – до 10% від собівартості;
- послуги для інших споживачів - не більше 20 % від собівартості.
2.5.6.            Проект повинен включати в себе техніко-економічне обґрунтування.
2.5.7. Наявність   документів,   що  підтверджують наявність джерела фінансування та платіжноспроможності інвестора.
2.5.8. Юридична особа – учасник міського конкурсу – повинна  мати досвід роботи в галузі поводження з твердими побутовими відходами.
 
За  керуючого справами
виконавчого комітету                                                     М.А. Антонюк
 
 

 
Про створення міської конкурсної комісії
з вибору стратегії поводження з твердими
побутовими відходами (ТПВ) стосовно
будівництва сміттєпереробного заводу
 
 
             Відповідно до ст. 42 Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», ст. 21 Закону України «Про відходи», з  метою  визначення правових, організаційних та економічних засад діяльності, пов`язаної зі зберіганням, обробленням, утилізацією та видаленням відходів, а також запобіганням забруднення міста Біла Церква:
 
1. Створити  міську конкурсну комісію з вибору стратегії поводження з ТВП стосовно будівництва сміттєпереробного заводу та затвердити її склад (додаток 1).
 
2. Затвердити Положення про міську конкурсну комісію з вибору стратегії поводження з ТВП стосовно будівництва сміттєпереробного заводу  (додаток 2).
 
3. Міській конкурсній комісії :
- розробити порядок та умови проведення конкурсу, а також вимоги до інвестиційного проекту щодо будівництва сміттєпереробного підприємства;
- встановити строки проведення конкурсу.
 
4. Комісії надати міському голові інформацію стосовно результатів роботи комісії в термін до  15 грудня 2006 року.
 
5. Відділу внутрішньої політики та інформаційно-аналітичної  роботи міської ради (Дудко Н.І.) опублікувати оголошення щодо проведення конкурсу та вимог до інвестиційного проекту у засобах масової інформації.
 
6. Контроль   за   виконанням   даного  розпорядження  залишаю за собою.
 
 
Міський голова                                                                             В.П. Савчук
 
 
 
 
 
Додаток 1
до розпорядження міського голови
від  _____________  №  _________
 
             
                                                                 СКЛАД
міської конкурсної комісії з вибору стратегії поводження з твердими побутовими відходами (ТВП) стосовно будівництва сміттєпереробного заводу
 
Савчук
Василь Петрович
 
-  голова комісії, заступник  міського голови,
 
Гнатюк
Валерій Володимирович
- заступник голови комісії, заступник міського голови
 
Гапонова                  
Тетяна Василівна
- секретар комісії, начальник  відділу охорони навколишнього  природного середовища міської ради
Члени  конкурсної комісії:
Тишко
Валентина Валентинівна
 
- начальник  юридичного відділу міської ради
Добрянський
Анатолій Володимирович
- головний державний санітарний лікар міської санітарно-епідемічної станції
Дорош
Євгеній Миколайович
-  начальник управління економіки міської ради
Ломакін
Юрій Володимирович
- начальник управління житлово-комунального господарства міської ради
Пусков
Олег Володимирович
- начальник управління архітектури та містобудування міської ради
Терещук
Світлана Григорівна
- начальник міського фінансового управління
Харитончук
Алла Євгеніївна
- начальник міського відділу земельних ресурсів
Красовський
Віталій Вікторович
- голова постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв`язку
Беркут
Сергій Григорович
- голова постійної комісії з питань ефективного використання земель, проектування та забудови території
Лобань
Сергій Михайлович
- заступник голови Білоцерківської районної ради
Гринчук
Віталій Юрійович
 
- перший заступник Білоцерківської РДА
 
За керуючого справами
виконавчого комітету                                                             М.А.Антонюк
 
 
Додаток 2
до розпорядження міського голови
від  _____________  №  _________
ПОЛОЖЕННЯ
 про міську конкурсну комісію з вибору стратегії поводження
з твердими побутовими відходами (ТВП)
стосовно будівництва сміттєпереробного заводу та залучення інвестора
 
Розділ І. Загальні засади
1.1.            Це Положення визначає статус, основні функції, права, обов`язки та відповідальність Конкурсної комісії з вибору стратегії поводження з твердими побутовими відходами (ТВП) стосовно будівництва сміттєпереробного заводу та залучення інвестора, метою якого є визначення найкращої пропозиції стосовно проекту стратегії поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ), підвищення ефективності поводження з відходами, запобігання забруднення території м. Біла Церква, залучення інвестицій, у тому числі іноземних.      
1.2.            Конкурсна комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Положенням, розпорядженнями Білоцерківського міського голови, рішеннями, які приймаються самою Конкурсною комісію, розпорядженнями голови Конкурсної комісії.
Розділ ІІ. Організація діяльності Конкурсної комісії
2.1. Голова Конкурсної комісії організовує її роботу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Конкурсну комісію функцій.
2.2. Конкурсна комісія може створювати робочі групи за окремими напрямками діяльності з організації та проведення конкурсу, залучати для участі в роботі Конкурсної комісії та створених нею робочих груп спеціалістів, науковців, фахівців, експертів, консультантів. Робочі групи на вимогу Конкурсної комісії подають їй письмові висновки про ефективність та доцільність, прийняття того чи іншого рішення стосовно оцінки пропозицій учасників. Члени робочих груп та фахівці, залучені до роботи Конкурсної комісії, можуть брати участь у засіданнях Конкурсної комісії без права голосу.
2.3. Формою роботи Конкурсної комісії є засідання. Рішення про місце й час проведення засідання Конкурсної комісії приймає його голова. Рішення щодо проведення засідання Конкурсної комісії доводиться до відома секретаря Конкурсної комісії, який завчасно повідомляє членів Конкурсної комісії про місце й час проведення засідання Конкурсної комісії.
2.4. Засідання Конкурсної комісії вважається повноважним, якщо в ньому приймає участь більше половини членів Конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів, голос голови Конкурсної комісії - є вирішальним. Рішення Конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма членами Конкурсної комісії, що брали участь у голосуванні та зберігається секретарем Конкурсної комісії.
2.5. Розкриття конвертів з пропозиціями учасників, що надійшли у визначеному Порядком та умовами проведення конкурсу, відбувається в день та в обумовленому місці у присутності учасників та/або їх довірених осіб.
2.6. Після відкриття конвертів внесення змін до конкурсної пропозиції не дозволяється. Учасник може дати лише пояснення до змісту пропозиції, не змінюючи її суті, на запит Конкурсної комісії.
2.7. Після перевірки наявності необхідних документів і відомостей відповідно до Порядку та умов проведення конкурсу, складається протокол, відбувається розкриття конвертів.
2.8. Пропозиції, що не будуть розглядатися, перелічуються в протоколі
окремо із зазначенням причин, за якими їх було відхилено. Протокол про розкриття конвертів не публікується.
2.9. Термін, протягом якого пропозиції мають бути оцінені, та момент оголошення результатів конкурсу визначаються Порядком та умовами проведення конкурсу. Строк оцінки пропозицій починається з моменту розкриття конвертів.
2.10. Під час оцінки пропозицій, Конкурсна комісія мас право викликати учасників або їх довірених осіб для надання пояснень, запитувати додаткові відомості та документи.            2.11. Інформація про розгляд та оцінку пропозицій не повідомляється особам, які офіційно не мають відношення до процедури оцінки, до моменту оголошення результатів конкурсу.
2.12. Під час оцінки пропозицій Конкурсна комісія керується комерційними, технічними, технологічними, організаційними та іншими умовами пропозицій.
2.13. Рішення Конкурсної комісії стосовно результатів конкурсу, приймається на його засіданні, яке вважається повноважним, якщо в ньому беруть участь не менше двох третин членів Конкурсної комісії від її складу. Комісія визначає переможця конкурсу з числа учасників, конкурсні пропозиції яких не було відхилено, на підставі критеріїв, визначених у Порядку та умовах проведення конкурсу. У разі якщо, декілька учасників набрали однакову кількість балів, рішення про результати конкурсу приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Конкурсної комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови Конкурсної комісії є вирішальним. Рішення про результати конкурсу оформлюється протоколом, який підписується всіма членами Конкурсної комісії, що брали участь у голосуванні та передається на зберігання секретареві Конкурсної комісії
2.14. Інформація про результати конкурсу направляється всім учасникам конкурсу та публікується в пресі протягом трьох робочих днів після прийняття рішення Конкурсною комісією.
 2.15. На запит будь-кого з учасників Конкурсна комісія надає йому інформацію про обставини, через які було відхилено його пропозицію.
Розділ ІІІ. Завдання та основні функції Конкурсної комісії
3.1. Головним завданням Конкурсної комісії є організація та проведення конкурсу з вибору пропозиції щодо вироблення стратегії поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) та залучення інвестора у відповідності до вимог чинного законодавства України, Порядку та умов проведення конкурсу й цього Положення.
3.2. Основними функціями Конкурсної комісії є:
- підготовка оголошення щодо проведення конкурсу;
- розміщення оголошення щодо проведення конкурсу в друкованих засобах масової інформації, на радіо, телебаченні та інформування учасників про результати конкурсу;
- підготовка та затвердження Порядку та умов проведення конкурсу з вибору пропозиції щодо вироблення стратегії поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) та залучення інвестора;
- видача необхідної для проведення конкурсу документації,
- надання роз`яснень учасникам стосовно змісту конкурсної документації у разі отримання від останніх відповідних запитів;
- організація приймання, зберігання, розкриття конкурсних пропозицій, забезпечення вибору найкращої конкурсної пропозиції виключно на підставі критеріїв оцінки конкурсних пропозицій, визначених у Порядку та умовах проведення конкурсу з вибору пропозиції щодо вироблення стратегії поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) та залучення інвестора.
Розділ IV. Права та обов`язки Конкурсної комісії
4.1. Конкурсна комісія має право:
- одержувати в структурних підрозділах міської ради всю необхідну інформацію для організації та проведення конкурсу;
- залучати, у разі виникнення необхідності, для роботи в Конкурсній комісії та у створених нею робочих групах сторонніх експертів, консультантів, науковців, фахівців, спеціалістів, представників громадських організацій.
4.2. Конкурсна комісія зобов`язана:
- організовувати проведення та проводити конкурс відповідно до чинного законодавства України, Порядку та умов проведення конкурсу й цього Положення;
- забезпечити рівні умови для всіх учасників, що беруть участь у конкурсі, об`єктивний та чесний вибір переможця;
- зберігати конфіденційність інформації.
Розділ V.  Відповідальність Конкурсної комісії
5.1. Голова Конкурсної комісії, її члени, залучені експерти, фахівці та консультанти, відповідно до своїх повноважень, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за порушення вимог законодавства України, Порядку та умов проведення конкурсу, цього Положення.
5.2. Рішення та дії Конкурсної комісії можуть бути оскаржені відповідно до чинного законодавства України.
 
За керуючого справами
виконавчого комітету                                                             М.А. Антонюк
 
 
 
 
 
Додаток 3
до розпорядження міського голови
від  _____________  №  _________
Порядок та умови проведення конкурсу,
а також вимоги до інвестиційного проекту щодо будівництва
сміттєпереробного підприємства.
1. Провести (дата) конкурс на кращу пропозицію юридичних осіб (резидентів та нерезидентів) стосовно стратегії поводження (збирання, сортування, утилізація) з ТПВ та залучення інвестицій на будівництво комплексу для цих цілей у м. Біла Церква без залучення бюджетних коштів (далі міський конкурс).
2. Встановити, що :
2.1. Міський конкурс проводиться з метою вивчення пропозицій стосовно предмету міського конкурсу, які окремо не рецензуються і не повертаються їх авторам або розробникам.
2.2. Участь в міському конкурсі не винагороджується, місця не присуджуються.        
2.3. Розгляд пропозицій стосовно предмету міського конкурсу здійснюється комісією, яка має бути створена Білоцерківським міським головою Савчуком В.П.
2.4. Пропозиції стосовно стратегії поводження з ТПВ та залучення інвестицій на будівництво комплексу для збирання, сортування та утилізації ТПВ в м. Біла Церква :
2.4.1.           Мають  бути розроблені, виходячи з економічних, екологічних, суспільно- громадських інтересів та вигод м. Біла Церква в цілому, визначені джерела фінансування, строки проведення робіт, їх економічна ефективність.
2.4.2.           Пропозиції, в яких запропоновані технології не відповідають українським та європейським нормам в галузі поводження з ТПВ та не мають документального підтвердження (сертифікати якості, тощо), до розгляду не приймаються.
2.4.3. Повинні бути викладені письмово, українською мовою, обсягом до 10 сторінок форматом А4, надруковані на папері у 3-х примірниках і підписані керівником юридичної особи - учасника міського конкурсу.
2.4.4. Пропозиції від учасників надсилаються протягом 2-х тижнів від дати підписання розпорядження поштою або подаються особисто за адресою:
09117 м. Біла Церква, вул. Я. Мудрого, 19
2.4.5. Матеріали, подані пізніше встановленого терміну або оформлені не вірно та не в повному обсязі, до розгляду не приймаються.
2.5. Переможцем конкурсу вважається юридична особа, що надала кращі пропозиції стосовно реалізації стратегії поводження з ТПВ і залучення інвестицій для реалізації проекту в м. Біла Церква за такими критеріями:
2.5.1. Потужність заводу  або   заводів   по   переробці   ТПВ повинна забезпечувати 100 % сортування та утилізацію ТПВ м. Біла Церква.
2.5.2.       Проект повинен включати в себе пропозиції по покращенню екологічного становища в м. Біла Церква та приміській зоні.
2.5.3.       Пропозиції не повинні передбачати залучення бюджетних коштів.
2.5.4.       Термін реалізації проекту 18-24 місяці.
2.5.5.       Встановити граничний норматив рентабельності при формуванні тарифів на послуги по збиранню, транспортуванню, утилізації ТПВ, які надаються суб`єктами підприємницької діяльності не залежно від форм власності :
- послуги для населення - до 5 % від собівартості;
- послуги для бюджетних організацій – до 10% від собівартості;
- послуги для інших споживачів - не більше 20 % від собівартості.
2.5.6.            Проект повинен включати в себе техніко-економічне обґрунтування.
2.5.7. Наявність   документів,   що  підтверджують наявність джерела фінансування та платіжноспроможності інвестора.
2.5.8. Юридична особа – учасник міського конкурсу – повинна  мати досвід роботи в галузі поводження з твердими побутовими відходами.
 
 За  керуючого справами 
виконавчого комітету                                                            М..А.  Антонюк
 
Разместил 19-12-2006 20:00:00

   Рейтинг статьи   
Отлично
Очень хорошо
Хорошо
Нормально
Плохо

   Опции   
Напечатать текущую страницу Напечатать текущую страницу
Отправить статью другу Отправить статью другу
   Ссылки по теме   
культура и Жизнь!
Положення про паркування транспортних засобів в м.Біла Церква
Затверджено заходи щодо мінімізації впливу фінансової кризи
Рішення сесії міської ради “Про орендну плату за землю”
Підготовка до виборів Президента України

Комментарии к статье "Стратегія поводження з твердими побутовими відходами."
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите под своим логином


   [x] Пошукцелую фразу
любое слово


   [x] Логин
Логин

Пароль

Проверочный код:   
Проверочный код


Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта.


Незалежне інтернет видання - ФАСТІВ


Карта сайта
Copyright © 2000 - 2019
При повному або частковому використаннi матерiалiв цього ресурсу, посилання на www.bilatserkva.info є обов`язковим.
Sitemap

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Powered by © PHP-Nuke released under the GNU/GPL license
Открытие страницы: 0.06 секунды и 5 запросов к БД за 0.00178 сек.
Memory usage: 545 024. Peak memory usage: 786 432