Фотоальбом Білої ЦерквиНовини Білої Церкви
   [x] Біла Церква
Головна
Загальна інформація про місто
Статут територіальної громади міста Біла Церква
Символіка міста
Історична довідка
Історичні пам`ятки
Дендропарк "Олександрія"
Фотогалерея
Міста побратими

Карта города Белая Церковь 2009 года


Підрозділи
Освіта
Медицина
Культура
Спорт
Сім`я та молодь
Соціальний захист
Пенсійне забезп.
Правоохоронні органи
Порядок реєстрації підприємців
Житлово-комунальне господарство
Житлово-комунальні субсидії
Комунальні послуги та платежі
Екологія

Громадсько-політичне життя
Політичні партії і громадські організації
Національно-культурні товариства

Економіка
Економіка міста
Підприємництво
Торгівля
Ринок праці
Зовнішньо-економічна діяльність
Інвестиційні пропозиції

Новини
Новини міста
Архів новин
Офіційні новини Білої Церкви у форматі RSS version=2.00 v 2.00

Послуги сайту

Розширений пошук
Найкращі публікації
Список сторінок
Мапа сайту

Зв`язок

Рекомендувати сайт
Контакти


 

Про надання пільг з плати за навчання в спеціалізованих навч. закладах

Міська рада
 
Проблема –відсутність можливості вільного доступу до початкової мистецької освіти та участі в дитячих духових оркестрах учнів загальноосвітніх шкіл з соціально незахищених сімей.
 
1.      Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв`язати шляхом державного регулювання господарських відносин.
 
Причини та умови виникнення проблеми. При існуючих умовах занять духовою музикою для дітей, які грають в духових оркестрах загальноосвітніх шкіл міста виникає додаткове фізичне навантаження та інші труднощі. Серед учасників шкільних духових оркестрів основний контингент (97%) учні (переважно хлопчики) з соціально незахищених сімей, що утруднює їм вільний доступ до початкової мистецької освіти.               В зв`язку з чим в місті обмаль дитячих  духових оркестрів.
 
Закон України “Про позашкільну освіту”  та  внесені зміни до нього не передбачає заохочення навчання грі на духових інструментах та участі в колективному  музикуванні, в той же час надає право органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування  самостійно  вирішувати питання надання пільг окремим категоріям учнів.
 
Обґрунтування неможливості розв`язання проблеми за допомогою чинного регуляторного акту
Рішення виконкому міської ради від 29.08.2002 р. №255 “Про затвердження пільг по сплаті за навчання в школах естетичного виховання” приймалось за умови необов`язковості дотримання принципів регуляторної політики , проведення аналізу регуляторного впливу  та відстеження результативності регуляторного акта.
           
Суб`єкти, на яких проблема справляє негативний вплив
 
- не стимулює учнів до формування потреб в колективному музикуванні,
-негативно впливає на можливості розвитку дитячої особистості,
-занижує особистісну самооцінку учня .
 
Цим самим  не забезпечується можливість досягнення високих результатів в мистецькій освіті. Крім того, духові оркестри працюють на повну силу тільки в трьох із         22 – х  загальноосвітніх шкіл. Це спричинено додатковим фізичним та інтелектуальним навантаженням а також відсутністю стимулювання участі в духових оркестрах.
 
2. Мета державного регулювання
 
- підняти імідж навчання,
- виховати бажання колективної музичної творчості,
- забезпечити доступність здобуття початкової  мистецької освіти,
- стимулювати створення нових дитячих духових оркестрів,
- здійснювати естетичне виховання серед дітей з соціально незахищених сімей.
 
 
3.Визначення та оцінка прийнятних альтернативних способів досягнення мети та аргументація переваг вибраного способу.
 
       Можливі способи
       досягнення цілей
                  Оцінка способу
        Причини відмови від
            альтернативних
          способів/аргументи
       щодо переваги обраного
                   способу
Збереження чинного
регулювання
 
 
* не відповідає змінам в
законодавстві про освіту,
вимогам Закону України “Про засади
державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності”
 
·          проблема не розв`язується
·         невідповідність принципам            державної регуляторної регуляторної
політики
 
Запропоноване
регулювання
 
Меценатська допомога
та концертна діяльність
 
 
 
 
 
 
 
 
*носить епізодичний не передбачуваний
характер
 
*Проблема розв`язується частково.
 
 
* Не досягаються поставлені цілі.
* Не передбачає матеріальних пільг для  соціально незахищених сімей
 
 
Обраний спосіб
Надання пільг для учасників
духових оркестрів
 
 
* побудований відповідно до вимог
регулювання центрального рівня
* Проблема розв`язується
 
 
* забезпечує принципи державної
 регуляторної політики
* впроваджується регулювання, завдяки
 якому збільшиться кількість учасників
 та число оркестрів, зросте виконавська
майстерність.
 
 
4. Опис механізмів і заходів, які забезпечують розв`язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.
 
- заохочення дітей Білої Церкви до активної участі в громадському житті міста через колективну творчість в дитячих духових оркестрах.
-  виховання в учнів (переважно хлопчиків) сталого самооцінювання,
- забезпечення для дітей з соціально незахищених сімей доступності до здобуття позашкільної початкової мистецької освіти виникає потреба стимулювання участі дітей в дитячих духових оркестрах загальноосвітніх шкіл Білої Церкви.
 - забезпечення доступнішої музичної освіти,   
- сприяння створенню нових дитячих  художніх  колективів, які своєю творчістю позитивно впливатимуть на дитяче та молодіжне середовище білоцерківців.
  Біла Церква активно використовує виховні можливості духової музики,  враховуючи необхідність забезпечення громадян міста дозвіллям та задоволення естетичних потреб, виноситься широке обговорення надання пільг.
Виходячи з вищевикладеного є необхідність прийняття рішення виконавчого комітету  міської ради  щодо стимулювання участі дітей в духових оркестрах загальноосвітніх шкіл міста.
 
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
 
У разі прийняття рішення  Про надання пільг з плати за навчання в міських початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах:
 
- учні міських початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів прагнутимуть до участі в шкільних духових оркестрах,
 
- покращиться забезпечення доступності навчання  дітей з соціально незахищених сімей,
 
- зросте рівень виконавської майстерності духових оркестрів.
 
 
 
6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.
 
           Сфера впливу
                       Вигоди
                          Витрати
 
МІСЦЕВА ВЛАДА
Підняття іміджу міської влади
Витрати з бюджету на рівні
попередніх років
СУБ`ЄКТИ
ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
(окремі громадяни міста)
Отримують додаткову моральну та матеріальну
підтримку для подальшої самореалізації,
активізації в сфері суспільної діяльності міста.
Естетичне та етичне виховання молоді.
 
НАСЕЛЕННЯ
Позитивний вплив на участь в життєдіяльності
міста;
Підвищення зацікавленості в успіхах
естетичного виховання молодих громадян
Білої Церкви.
Задоволення  дозвіллєвих та естетичних потреб
 
 
6.2. Розрахунки вигод та  витрат:
       Вигоди/витрати
          Сума вигод/витрат
Коментар щодо розрахунку
ВИГОДИ МІСЦЕВОЇ
ВЛАДИ
                      0,0 грн.
 
Сприятиме поширенню додаткової
інформованості жителів про заохочення і
підтримку міською владою дітей, які
починають брати участь в громадському
житті  білоцерківської громади
 
ВИТРАТИ МІСЦЕВОЇ
ВЛАДИ
  225 грн на рік на одного учня -  учасника
духового оркестру
Оплата навчання в школі естетичного
виховання 25 грн х 9 міс. = 225 грн
­­РАЗОМ НА РІК  225 грн
 
ВСЬОГО ВИТРАТ
МІСЦЕВОЇ  ВЛАДИ
                    13500 грн.
225 х 60 учасників духових оркестрів
= 13500 грн
 
ВИГОДИ СУБ`ЄКТА
ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ  (уч. орк.)
                    13500 грн.
 
 
ВИТРАТИ СУБ`ЄКТА
ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ   (уч. орк.)
                          0,0 грн.
 
ВСЬОГО ВИГОД
СУБ`ЄКТА
ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ   (уч.орк.)
                    13500 грн.
 
ВИГОДИ В  ЦІЛОМУ
                  
* Доступність позашкільної освіти,
* Забезпечення розвитку жанру
 духової музики
 
 
Крім того, соціально незахищені жителі, діти яких є учнями – учасниками дитячих духових оркестрів, отримають додаткову моральну та матеріальну підтримку для подальшої активної участі в суспільному житті громади, самореалізації та розвитку творчої ініціативи, а громада міста отримає кращий виконавський рівень дитячих духових оркестрів, збільшення кількості їх учасників та краще задоволення своїх естетичних запитів.
 
7. Визначення строку чинності регуляторного акта.
 
Даний регуляторний акт запроваджується на необмежений термін.
 
8.  Визначення показників результативності регуляторного акта.
 
- кількість учнів – учасників дитячих духових оркестрів
 - показники зростання рівня виконавської майстерності (нагороди)
 - кількість виступів дитячих духових оркестрів на концертних та  дозвіллєвих площадках міста.
 
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.
 
9.1. Строки проведення відстеження.
 
Базове відстеженнядо набрання актом чинності;
Повторне відстеження через рік з дня набрання чинності.
 
9.2. Вид даних:
 
- спостереження за подальшою участю в громадському житті учасників духових оркестрів
 
 
 
 
 
Начальник відділу культури                                             І.А.Михальченко
 
Разместил 23-11-2006 20:00:00

   Рейтинг статьи   
Отлично
Очень хорошо
Хорошо
Нормально
Плохо

   Опции   
Напечатать текущую страницу Напечатать текущую страницу
Отправить статью другу Отправить статью другу
   Ссылки по теме   
культура и Жизнь!
Положення про паркування транспортних засобів в м.Біла Церква
Затверджено заходи щодо мінімізації впливу фінансової кризи
Рішення сесії міської ради “Про орендну плату за землю”
Підготовка до виборів Президента України

Комментарии к статье "Про надання пільг з плати за навчання в спеціалізованих навч. закладах"
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите под своим логином


   [x] Пошукцелую фразу
любое слово


   [x] Логин
Логин

Пароль

Проверочный код:   
Проверочный код


Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта.


Незалежне інтернет видання - ФАСТІВ


Карта сайта
Copyright © 2000 - 2019
При повному або частковому використаннi матерiалiв цього ресурсу, посилання на www.bilatserkva.info є обов`язковим.
Sitemap

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Powered by © PHP-Nuke released under the GNU/GPL license
Открытие страницы: 0.03 секунды и 5 запросов к БД за 0.00144 сек.
Memory usage: 545 024. Peak memory usage: 1 048 576