Фотоальбом Білої ЦерквиНовини Білої Церкви
   [x] Біла Церква
Головна
Загальна інформація про місто
Статут територіальної громади міста Біла Церква
Символіка міста
Історична довідка
Історичні пам`ятки
Дендропарк "Олександрія"
Фотогалерея
Міста побратими

Карта города Белая Церковь 2009 года


Підрозділи
Освіта
Медицина
Культура
Спорт
Сім`я та молодь
Соціальний захист
Пенсійне забезп.
Правоохоронні органи
Порядок реєстрації підприємців
Житлово-комунальне господарство
Житлово-комунальні субсидії
Комунальні послуги та платежі
Екологія

Громадсько-політичне життя
Політичні партії і громадські організації
Національно-культурні товариства

Економіка
Економіка міста
Підприємництво
Торгівля
Ринок праці
Зовнішньо-економічна діяльність
Інвестиційні пропозиції

Новини
Новини міста
Архів новин
Офіційні новини Білої Церкви у форматі RSS version=2.00 v 2.00

Послуги сайту

Розширений пошук
Найкращі публікації
Список сторінок
Мапа сайту

Зв`язок

Рекомендувати сайт
Контакти


 

Концепція розвитку охорони здоров`я населення м. Біла Церква.

Новини медицини
КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я НАСЕЛЕННЯ м. БІЛА ЦЕРКВА
І. В С Т У П
Концепція розвитку охорони здоров`я населення м. Біла Церква (далі – Концепція) спрямована на реалізацію положень Конституції та законів України щодо забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги кожному громадянинові України, запровадження нових ефективних механізмів фінансування та управління у сфері охорони здоров`я, створення умов для формування здорового способу життя.
Необхідність визначення основних напрямів розвитку охорони здоров`я населення України зумовлюється реальними політичними та соціально-економічними процесами, зокрема:
зниженням рівня і погіршенням якості життя більшості громадян;
критичною демографічною ситуацією;
незадовільним станом здоров`я населення;
низькою економічною ефективністю використання ресурсів охорони здоров`я, недосконалою системою оплати праці лікарів та інших працівників сфери охорони здоров`я;
диспропорціями у розвитку амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги;
незадовільною екологічною ситуацією, ускладненою наслідками Чорнобильської катастрофи.
ІІ. МЕТА КОНЦЕПЦІЇ
Метою реалізації Концепції є досягнення таких цілей:
збереження та зміцнення здоров`я населення, продовження періоду активного довголіття і тривалості життя людей;
створення правових, економічних та управлінських механізмів реалізації конституційних прав населення на охорону здоров`я, медичну допомогу та медичне страхування;
забезпечення базового рівня надання безоплатної медичної допомоги у визначеному законодавством обсязі;
формування керованого ринку медичних послуг, сприяння діяльності закладів охорони здоров`я всіх форм власності, створення умов для задоволення потреб населення в медичних послуг ах;
ефективне використання наявних кадрових, фінансових і матеріальних ресурсів;
солідарна участь держави, роботодавців, територіальної громади та окремих юридичних і фізичних осіб у фінансуванні послуг з надання громадянам медичної допомоги;
зменшення малюкової смертності;
зниження ризиків для здоров`я, що пов`язані з забрудненням та шкідливими
факторами довкілля;
профілактика та попередження розповсюдження інфекційних захворювань;
зменшення захворюваності та смертності від туберкульозу та ВІЛ/СНІДу;
зменшення шкоди від вживання алкоголю та наркотиків;
забезпечення доступності та рівності при отриманні медичної допомоги.
ІІІ. Основні напрямки політики міської влади у сфері охорони здоров`я
Оптимізація управління в системі охорони здоров`я м. Біла Церква.
Поетапне збільшення асигнувань у сферу охорони здоров`я, їх ефективне використання; перехід на фінансування в розрахунку на 1 жителя.
Довести % видатків на охорону здоров`я в зведеному бюджеті з 22% (в 2005) до 25% в 2007 році, а співвідношення видатків на зарплату та утримання закладів довести з 82/18% в 2005р. до 60/40% в 2010р.
Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, переорієнтацію охорони здоров`я на суттєве посилення заходів з попередження захворювань, запобігання інфекційним захворюванням, зниження ризиків для здоров`я людини, що пов`язані з забрудненням та шкідливим впливом факторів довкілля;
Вирішення проблем гігієни та безпеки праці, профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань;
Забезпечення всебічного гармонійного фізичного та психічного розвитку дитини, починаючи з народження, її раціонального харчування, оптимальних умов побуту, виховання і навчання;
Створення умов для формування та стимулювання здорового способу життя, вдосконалення гігієнічного виховання і навчання населення, особливо дітей та молоді; посилення боротьби із шкідливими звичками;
розвиток фізичної культури і спорту;
забезпечення раціонального збалансованого харчування населення;
Здійснення активної демографічної політики, спрямованої на стимулювання народжуваності і зниження смертності, збереження та зміцнення репродуктивного здоров`я населення, а також соціальної політики підтримки молоді та захисту інвалідів і людей похилого віку;
Запровадження ефективної системи багатоканального фінансування сфери охорони здоров`я;
Удосконалення системи соціального та правового захисту медичних і фармацевтичних працівників та пацієнтів;
Впровадити державну гарантію для медичних працівників міста на щорічну оплату замін відпусток, відряджень при підвищенні кваліфікації, коштів на оздоровлення, грошових винагород за сумлінну працю, фінансуванню заходів на охорону праці, забезпечення житлом, службовим автотранспортом та засобами зв`язку;
Визначення критеріїв щодо диференціації розміру оплати праці медичних та фармацевтичних працівників залежно від рівня їх кваліфікації, обсягів, якості, складності, ефективності та умов виконуваної роботи;
Розроблення цільових комплексних програм охорони здоров`я населення;
Визначення пріоритетів медичної допомоги та обґрунтування переліку і обсягу базового рівня безоплатної медичної допомоги населенню у закладах охорони здоров`я. Пріоритетним, першочерговим та в повному обсязі вважати розвиток та фінансування швидкої та невідкладної меддопомоги, первинної меддопомоги, меддопомоги матерям та дітям;
Розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної лікарської практики/сімейної медицини;
Проведення реструктуризації галузі з метою ліквідації диспропорцій у розвитку різних видів медичної допомоги, раціоналізації амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги;
Забезпечення доступності медичної допомоги незалежно від соціального статусу, рівня доходів і місця проживання;
Удосконалення системи інформаційного забезпечення галузі охорони здоров`я на основі широкого розвитку інформаційних мереж, реорганізації медико-статистичної служби, створення електронного паспорту пацієнта;
Створення системи забезпечення і контролю якості надання медичної допомоги на основі клінічних протоколів діагностики та лікування;
Удосконалення порядку акредитації закладів охорони здоров`я та атестації медичних і фармацевтичних працівників.
ІV. Розвиток економічних засад системи охорони здоров`я
Реформування економічних засад системи охорони здоров`я спрямовуватиметься на створення прозорих фінансово-економічних механізмів цільового накопичення та адресного використання коштів, необхідних для реалізації в повному обсязі конституційних прав населення на охорону здоров`я, медичну допомогу та медичне страхування.
Джерелами фінансування охорони здоров`я мають бути кошти місцевого бюджету, добровільного медичного страхування, кошти накопичувальних фондів територіальної громади і благодійних фондів, благодійні внески та пожертвування юридичних і фізичних осіб, кошти, одержані за надання платних медичних послуг, а також інших джерел, не заборонених законодавством.
Кошти місцевого бюджету будуть джерелом фінансового забезпечення населення загальнодоступною медичною допомогою в межах визначеного базового рівня надання безоплатної медичної допомоги та його медикаментозного і технологічного забезпечення.
Кошти добровільного медичного страхування, накопичувальних фондів територіальної громади спрямовуватимуться на задоволення індивідуальних потреб населення у медичних послугах понад базовий рівень безоплатної медичної допомоги.
Кошти місцевого бюджету мають бути основним джерелом фінансування цільових програм охорони здоров`я населення.
Заклади охорони здоров`я всіх форм власності в обов`язковому порядку повинні дотримуватися державних соціальних нормативів у сфері охорони здоров`я та забезпечувати їх належне фінансування.
Здійснити перехід до фінансування не мережі закладів охорони здоров`я, а конкретної медичної послуги кожному пацієнту.
Визначення базового безоплатного рівня медичної допомоги з щорічним його переглядом в залежності від затверджених бюджетних призначень на поточний рік.
Удосконалення системи фінансування охорони здоров`я передбачає пряму залежність розмірів фінансування медичних установ від об`єму і якості медичних послуг, які вони надають при раціональному і ефективному використанню коштів, які виділяються.
Втілити в життя принцип солідарної участі: "Здоровий платить за хворого, а багатий за бідного".
Проведення інвестиційної політики, що забезпечує високу ефективність вкладень, максимального медичного, соціального і економічного ефекту.
V. Система управління та організація надання
медичної допомоги
Управління у сфері охорони здоров`я має забезпечуватися міським відділом охорони здоров`я Білоцерківської міської Ради.
Фінансування всіх закладів охорони здоров`я міста здійснюється з міського бюджету через міський відділ охорони здоров`я.
Зростатиме роль громадських медичних об`єднань у розв`язанні проблем охорони здоров`я, що сприятиме демократизації управління у сфері охорони здоров`я. В кожному лікувальному закладі створити наглядові ради.
Ініціювати створення Асоціації лікарів Білоцерківського регіону та передачі їй повноважень по організації атестації та підвищення кваліфікації лікарів, ціноутворення на медичні послуги, врегулювання взаємовідносин з страховими та фармацевтичними компаніями, контролю ефективності роботи.
Кадрова політика в системі охорони здоров`я:
введення в штатні розписи лікувально-профілактичних закладів спеціалістів: медичного менеджменту, психологів, спеціалістів юридичного забезпечення діяльності медичних установ;
впровадження в установленому законом порядку укладання трудового договору на умовах контракту з керівниками закладів охорони здоров`я, а в подальшому - з усіма медичними працівниками;
запровадити довгострокові прогнозні потреби в медичних кадрах та скласти на їх основі перспективні плани підготовки медичних працівників.
створити реєстр працівників закладів охорони здоров`я міста;
Для більш раціонального розподілу коштів, оптимального використання матеріальних ресурсів сфери охорони здоров`я, підвищення ефективності медичного обслуговування буде чітко розмежовано первинний, вторинний рівні надання медичної допомоги.
Медична допомога на первинному рівні включатиме профілактичні заходи, амбулаторне лікування та стаціонарну допомогу за основними спеціальностями, на вторинному -спеціалізовану, технологічно складнішу. Основна частина медичних послуг населенню повинна надаватися на первинному рівні.
Планується створення оптимальної системи надання лікувально-профілактичної допомоги, що забезпечить доступність і якість основних видів медичних послуг відповідно до базового стандарту якості загальнодоступної медичної допомоги.
З цією метою необхідно здійснити реструктуризацію галузі на основі науково обґрунтованих потреб населення у різних видах медичної допомоги, пріоритетного розвитку такої допомоги на засадах загальної лікарської практики (сімейної медицини), а також реструктуризацію стаціонарної та спеціалізованої допомоги, упорядкування мережі лікувально-профілактичних закладів.
Метою реформування системи надання стаціонарної та спеціалізованої медичної допомоги є:
упорядкування мережі спеціалізованої медичної допомоги;
визначити перелік лікувально-профілактичних закладів для надання інтенсивних методик лікування та відновного лікування. Водночас визначити лікувальні заклади, в яких забезпечується тривале лікування хворих з хронічними захворюваннями, інвалідів (шпиталь), людей похилого віку (хоспіси);
раціоналізація використання ліжкового фонду на основі вдосконалення ресурсно- нормативної бази лікувально-профілактичних закладів, впровадження сучасних ресурсозберігаючих медичних технологій, протоколів діагностики і лікування, диференційованих залежно від рівня лікувально-діагностичного процесу та етапу надання медичної допомоги;
Створити комунальне підприємство по ремонту та обслуговуванню медичної техніки, комунальне підприємство по пранню та ремонту білизни.
Забезпечити дієвий моніторинг здоров`я населення та проведення диспансеризації з залученням санітарно-епідемічної служби, роботодавців, закладів освіти та соціального захисту.
З метою вирішення комплексу питань, пов`язаних з станом незадовільної матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів:
розробити схему дислокацій лікувально-профілактичних закладів з урахуванням забудови нових житлових масивів;
проведення технічного обстеження будівель і споруд лікувально-профілактичних закладів з метою отримання висновків щодо технічного стану, оцінки перспективи їх використання, виявлення аварійних будівель;
переглянути та затвердити табелі оснащення медичних закладів всіх рівнів надання медичної допомоги, в першу чергу медичним обладнанням, з урахуванням сучасних технологій в охороні здоров`я;
розпочати з урахуванням ступеня готовності медичних закладів зміни організаційно-правового статусу медичних закладів з бюджетних установ на комунальні некомерційні медичні підприємства;
вдосконалити та забезпечити виконання цільових програм "Турбота" та інші;
розпочати розвиток мережі лікарень "Хоспісів" відділень сестринського догляду відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів;
продовжити розробку та впровадження затверджених медичних протоколів діагностики та лікування на основі доказової медицини.
- впроваджувати новітні медичні технології в практику роботи лікувально-профілактичних закладів міста.
До роботи по охороні здоров`я громадян і надання медико-соціальної допомоги залучати непрофесійні громадські організації і професійні медичні і фармацевтичні асоціації, а також окремих громадян, що дозволить підвищити ефективність профілактичної роботи, зокрема з соціальне не захищеними верствами населення, полегшити реабілітаційну роботу з групами пацієнтів, розвинути принцип взаємодопомоги і навики вирішення медико-соціальних проблем самими пацієнтами.
Медична допомога, яка замінює перебування у стаціонарі, розвиватиметься шляхом економічно ефективних організаційних форм медичного обслуговування:
денних стаціонарів, стаціонарів вдома, центрів амбулаторної хірургії;
Концептуальні основи реформування служби охорони здоров`я матерів і дітей передбачають:
розширення профілактичних, лікувально-діагностичних і реабілітаційно-відновних
заходів, спрямованих на оздоровлення жінок;
здійснити заходи щодо соціальної підтримки вагітності;
подальший розвиток служб планування сім`ї, безпечного материнства, медико-генетичного консультування;
розробити та впровадити "Кодекс дитини";
розвиток медико-організаційних технологій, що сприятимуть забезпеченню народження
здорових дітей, збереженню та зміцненню їхнього здоров`я, профілактиці інвалідності;
створення в місті, яке виконує міжрайонну функцію, єдиного медичного простору для організації надання медичної допомоги сільським жителям, іноземцям на договірній основі;
Здійснити інтеграцію відомчих медичних установ в загальну систему охорони здоров`я на єдиній нормативно-правовій базі з урахуванням їх галузевих особливостей, місцезнаходження і потреб.
Реалізація основних положень Концепції здійснюється шляхом виконання конкретних заходів за наступними напрямами:
Оптимізація мережі лікувально-профілактичних закладів міста
Охорона здоров`я матері і дитини
Реформування первинної медико-санітарної допомоги
Спеціалізована і стаціонарна медична допомога
Екстрена медична допомога
Зниження захворювань на серцево-судинні хвороби по м. Біла Церква
Покращення надання психіатричної допомоги, зниження поширення самогубств, алкоголізму, наркоманії
Покращення надання стоматологічної допомоги населенню міста
Боротьба з раком
Забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення
Профілактика захворювань і формування здорового способу життя
Боротьба з ВІЛ/СНІДом
Безоплатне забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями населення
Заходи з покращення надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією
Протидія захворювань на туберкульоз
Поліпшення санітарно-технічного стану закладів охорони здоров`я
Підготовка медичних кадрів
Етика, деонтологія та соціально-економічний захист медичних працівників
Розвиток інформаційного забезпечення сфери охорони здоров`я

Повна версія документу - ЗАВАНТАЖИТИ.


Разместил 02-10-2006 19:00:00


Связанные темы

МіськвиконкомМіська рада

   Рейтинг статьи   
Отлично
Очень хорошо
Хорошо
Нормально
Плохо

   Опции   
Напечатать текущую страницу Напечатать текущую страницу
Отправить статью другу Отправить статью другу
   Ссылки по теме   
Заходи з нагоди Дня фармацевтичного працівника
Питання про введення карантинних обмежень
Заходи з нагоди Дня медичного працівника
Будівництво терапевтичного корпусу міської дитячої лікарні
Відкриття поліклініки загальної практики - сімейної медицини

Комментарии к статье "Концепція розвитку охорони здоров`я населення м. Біла Церква."
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите под своим логином


   [x] Пошукцелую фразу
любое слово


   [x] Логин
Логин

Пароль

Проверочный код:   
Проверочный код


Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта.


Незалежне інтернет видання - ФАСТІВ


Карта сайта
Copyright © 2000 - 2019
При повному або частковому використаннi матерiалiв цього ресурсу, посилання на www.bilatserkva.info є обов`язковим.
Sitemap

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Powered by © PHP-Nuke released under the GNU/GPL license
Открытие страницы: 0.04 секунды и 6 запросов к БД за 0.00179 сек.
Memory usage: 545 024. Peak memory usage: 786 432