Фотоальбом Білої ЦерквиНовини Білої Церкви
   [x] Біла Церква
Головна
Загальна інформація про місто
Статут територіальної громади міста Біла Церква
Символіка міста
Історична довідка
Історичні пам`ятки
Дендропарк "Олександрія"
Фотогалерея
Міста побратими

Карта города Белая Церковь 2009 года


Підрозділи
Освіта
Медицина
Культура
Спорт
Сім`я та молодь
Соціальний захист
Пенсійне забезп.
Правоохоронні органи
Порядок реєстрації підприємців
Житлово-комунальне господарство
Житлово-комунальні субсидії
Комунальні послуги та платежі
Екологія

Громадсько-політичне життя
Політичні партії і громадські організації
Національно-культурні товариства

Економіка
Економіка міста
Підприємництво
Торгівля
Ринок праці
Зовнішньо-економічна діяльність
Інвестиційні пропозиції

Новини
Новини міста
Архів новин
Офіційні новини Білої Церкви у форматі RSS version=2.00 v 2.00

Послуги сайту

Розширений пошук
Найкращі публікації
Список сторінок
Мапа сайту

Зв`язок

Рекомендувати сайт
Контакти


 

Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності.

Міська рада
                                                      УК Р А Ї Н А                                               проект
БІЛОЦЕРКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА                              
Р І Ш Е Н Н Я
п`ятої сесії п`ятого скликання
Від ___________________                                                                               № ______________
Про механізм виконання місцевими
дозвільними органами Закону України
„Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності”
З метою забезпечення виконання місцевими дозвільними органами Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", враховуючи Типове положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб`єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, затверджене наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05.12.2005 № 116, досвід роботи міського центру дозвільних, консультаційних та узгоджувальних процедур - відділу погоджень адмінпослуг у підприємництві міської ради, керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада вирішила:
1. Встановити, що :
1.1. Дозвільними центрами органів місцевого самоврядування Білої Церкви є:
- міський центр центру дозвільних, консультаційних та узгоджувальних процедур  - фахівці виконкому міськради та місцевих дозвільних органів здійснюють прийом та видачу доку-ментів дозвільного характеру суб`єктам господарювання щосереди в одному приміщенні;                  - відділ з питань розвитку  підприємництва та інвестицій фахівці якого щоденно згідно визначеного графіка (крім вихідних) здійснюють прийом та видачу документів дозвільного характеру суб`єктам господарювання за регламентом, затвердженим рішенням виконкому міськради;
1.2 адміністраторами дозвільних центрів органів місцевого самоврядування міста є посадові особи:
- сектору погоджень адміністративних послуг у відділі з питань розвитку підприємництва та інвестицій;
2. Затвердити Положення про адміністратора виконкому міської ради та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб`єктами господарювання та представництвом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Київській  області (додаток).
3. Місцевим дозвільним органам, уповноваженим відповідно до законодавства видавати документи дозвільного характеру, забезпечити виконання Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".
4. Відділу внутрішньої політики та інформаційно-аналітичної роботи оприлюднити дане рішення через засоби масової інформації та розмістити на офіційному  веб-сайті міста.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань розвитку підприємництва побутового та торгівельного обслуговування населення (Кошель І.С.), координацію роботи - на заступника міського голови Гнатюка В.В.
Міський голова                                                                                                  Савчук В.П.
Додаток
до рішення міської ради
ПОЛОЖЕННЯ
про адміністратора виконкому міської ради та порядок його взаємодії
з місцевими дозвільними органами, суб`єктами господарювання
та представництвом Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва в Київській області
І. Загальні положення
1. Це Положення розроблено відповідно до вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", на підставі Типового положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб`єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, затвердженого наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05.12.2005 №116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.01.2006 за №1/11875, та регламентує діяльність адміністраторів виконкому міської ради (далі - адміністратори), які здійснюють видачу документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності та взаємодіють з місцевими дозвільними органами і представництвом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Київській області щодо видачі суб`єктам господарювання документів дозвільного характеру.
2. Адміністратор - посадова особа виконавчого комітету міської ради, яка організовує видачу суб`єкту господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів щодо видачі цих документів.
3. Адміністратор діє в межах наявного штатного розкладу виконкому міської ради, шляхом покладання на посадових осіб відділу з питань розвитку підприємництва та інвестицій управління економіки виконкому міської ради повноважень адміністратора.
4. При виборі суб`єктом господарювання способу отримання документів дозвільного характеру безпосередньо за зверненням до адміністратора останній взаємодіє з представниками місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру суб`єктам господарювання.
5. Адміністратор та представники місцевих дозвільних органів у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями органів виконавчої влади, Білоцерківської міської ради та її виконкому, а також цим Положенням.
 
ІІ. Визначення термінів
1. Основні терміни, які використовуються у цьому Положенні, вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".
2. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Типовому положенні про адміністратора, затвердженому наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05.12.2005 №116, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.01.2006 за №1/11875.
ІІІ. Основні завдання адміністратора
Основними завданнями адміністратора є:
1. Надання суб`єкту господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання документів дозвільного характеру.
2. Прийняття від суб`єкта господарювання документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним місцевим дозвільним органам.
3. Видача суб`єкту господарювання документів дозвільного характеру.
4. Забезпечення взаємодії місцевих дозвільних органів та документообігу.
5. Контроль за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів термінів розгляду та видачі документів дозвільного характеру.
6. Виконання інших завдань, передбачених чинним законодавством.
ІV. Функціональні обов`язки адміністратора щодо видачі документів
дозвільного характеру за принципом організаційної єдності
1.Адміністратор відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:
1. Надає заявнику вичерпну інформацію щодо вимог та порядку одержання документа дозвільного характеру, зокрема щодо:
- вичерпного переліку документів дозвільного характеру, що надаються дозвільними органами м. Біла Церква;
- переліку документів, необхідних для отримання певного документа дозвільного характеру;
- строку дії відповідного документа дозвільного характеру або необмеженості строку його дії;
- розміру плати або безоплатність видачі документа дозвільного характеру;
- строку прийняття рішення про видачу або відмову у видачі документа дозвільного характеру;
- вичерпного переліку підстав для відмови у видачі та анулюванні документа дозвільного характеру;
- органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру.
2. Видає бланки заяв та інших необхідних документів, а також надає допомогу при їх заповненні при зверненні заявника до дозвільного центру щодо отримання документа дозвільного характеру.
3. Приймає від суб`єктів господарювання заяву про видачу документа дозвільного характеру та перевіряє наявність повного комплекту документів та відповідність зазначених у них відомостей, необхідних для одержання документа дозвільного характеру.
Заява та документи приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату, номер її реєстрації та підписом адміністратора.
Реєстрація заяви та документів, що додаються до неї, проводиться адміністратором в журналі (за формою відповідно до Додатку 1) та в електронному вигляді на автоматизованих робочих місцях.
Режим роботи центру:
- прийом заяв та видача дозвільних документів:
·         понеділок, вівторок, п`ятниця -  з 9.30 до 13.00;
·         четвер – з 14.00 до 17.00.
- робота зі структурними підрозділами виконкому міської ради та іншими дозвільними органами по виконанню дозвільних, консультаційних та узгоджувальних процедур , реєстрація заяв та руху документів на автоматизованих робочих місцях – середа з 14.00 до 17.00.
4. Після надходження заяви та документів, що додаються до неї, формує дозвільну справу, у якій зберігаються подані заявником документи (їх копії або копії витягів з документів) для видачі чи переоформлення документа дозвільного характеру, видачі дублікатів, а також копії рішень дозвільних органів з відповідних питань, веде справу та забезпечує її зберігання.
5. Копії заяви та документів, що додаються до неї, засвідчені підписом адміністратора (або їх оригінали, якщо це передбачено чинним законодавством), у день реєстрації заяви або наступного робочого дня передаються для розгляду посадовим особам відповідних місцевих дозвільних органів, які беруть участь у наданні послуг щодо видачі документів дозвільного характеру за певним напрямом.
6. У разі подання суб`єктом господарювання повідомлення (декларації) про відповідність його матеріально-технічної бази до вимог законодавства (при провадженні визначених законом дій щодо здійснення господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру), у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку передає відповідному дозвільному органу оригінал такого повідомлення (декларації), залишивши собі його копію.
7. Здійснює організаційне та інформаційне забезпечення проведення представниками місцевих дозвільних органів спільного обстеження об`єкта, на який видається документ дозвільного характеру.
8. Забезпечує взаємодію та документообіг між місцевими дозвільними органами та їх представниками в дозвільному центрі щодо видачі документів дозвільного характеру.
9. Дотримується порядку видачі документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами за принципом організаційної єдності, встановленого статтею 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".
10. Видає суб`єкту господарювання документ дозвільного характеру.
11. Контролює додержання посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру у 5 - денний або інші терміни, визначені законодавством та затверджені рішеннями виконкому міської ради
12. Формує та веде реєстр документів дозвільного характеру в порядку, визначеному Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва.
13. Готує пропозиції щодо вдосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру та подає їх керівництву виконкому міської ради.
V. Організація роботи
1. Кількість та персональний склад адміністраторів дозвільних центрів виконкому міськради визначається рішенням міської ради.
2. Організація взаємодії місцевих дозвільних органів, адміністратора, суб`єктів господарювання та представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Київській області щодо видачі документів дозвільного характеру встановлюється порядком, визначеним у цьому Положенні.
3. Виконання дозвільних, погоджувальних процедур здійснюється відповідно до Регламенту, затвердженому рішенням виконкому міської ради.
4. Матеріально-технічне забезпечення роботи адміністратора здійснює виконком міської ради.
5. Структурні підрозділи виконкому міської ради, інші дозвільні органи, які взаємодіють з дозвільними центрами по видачі документів дозвільного характеру, забезпечують адміністраторів повною інформацією щодо порядку видачі ними документів дозвільного характеру, зокрема переліку документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, зразків заяв та необхідних бланків, строків видачі документів дозвільного характеру, розміру плати за їх видачу (у разі встановлення). Адміністратор має право вимагати від дозвільних органів розміщення інформації, необхідної для провадження господарської діяльності, на стендах та веб-сторінці виконкому міської ради.
6. Адміністратор дозвільного центру може звернутися за одержанням методичних роз`яснень з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності до Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та його представництва в Київській області.
VІ. Порядок взаємодії
1. При зверненні суб`єкта господарювання до адміністратора щодо отримання документа дозвільного характеру, останній здійснює роботу, пов`язану з прийманням необхідних документів для одержання документів дозвільного характеру, забезпечує взаємодію та документообіг між представниками місцевих дозвільних органів у дозвільному центрі, а також видає документи дозвільного характеру.
2. Проходження дозвільної процедури передбачає обов`язкову послідовність робіт з документами заявника усіма учасниками дозвільного центру відповідно до Регламенту, затвердженого рішенням виконкому міської ради.
3. Адміністратор приймає комплект документів, подання яких вимагається відповідно до законодавства, та передає документи для розгляду посадовим особам відповідних місцевих дозвільних органів, які беруть участь у наданні послуг щодо видачі документів дозввільного характеру за певним напрямом.
4. У разі необхідності отримання документа дозвільного характеру, який видається дозвільним органом, розташованим в обласному центрі (м.Київ) , адміністратор повинен передати адміністратору, місцезнаходженням якого є обласний центр, документи, необхідні для отримання документа дозвільного характеру, отримати документ дозвільного характеру та видати його суб`єкту господарювання.
Документи передаються особисто, поштою або будь-яким іншим способом, що не суперечить чинному законодавству.
5. Протягом встановленого законодавством терміну згідно з Регламентом, затвердженим рішенням виконкому міської ради, представник відповідного місцевого дозвільного органу забезпечує здійснення відповідної дозвільної процедури (підготовка та оформлення документа дозвільного характеру, виконання інших робіт) та передає документи адміністратору.
6. Адміністратор наступного робочого дня після одержання документа дозвільного характеру повідомляє заявника про місце і час видачі документа.
7. У разі прийняття місцевим дозвільним органом рішення про відмову у видачі документа дозвільного характеру адміністратор повідомляє про це заявника наступного робочого дня після одержання відповідного рішення. Причини відмови обов`язково повинні бути мотивованими, з посиланням на норми чинного законодавства або регуляторні акти органів місцевого самоврядування відповідно до повноважень. Немотивовані відмови адміністратором не приймаються.
8. Адміністратор, уповноважений приймати комплект документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру кількома місцевими дозвільними органами, є відповідальним за видачу кінцевого комплекту документів, які оформлюються посадовими особами дозвільних органів.
Якщо відповідно до законодавства копії документів не потребують нотаріального або іншого засвідчення, виготовлення копій з оригіналів документів у необхідній кількості забезпечує заявник. Адміністратор, що приймає комплект документів, засвідчує їх своїм підписом.
9. У разі, якщо дозвільна процедура розбивається на декілька етапів та включає в себе послідовне погодження кількох дозвільних органів, адміністратор забезпечує проходження дозвільно-погоджувальних процедур або їх окремих етапів без участі суб`єктів господарювання.
У разі необхідності особистої присутності заявника при розгляді документів про це йому повідомляється при подачі документів для розгляду.
10. У випадках, передбачених пунктом 9 цього Положення, передача адміністратором документів заявника для розгляду посадовим особам відповідних місцевих дозвільних органів та отримання від них документа дозвільного характеру або документа про відмову у видачі/погодженні документу дозвільного характеру (із зазначенням підстав у відмові) фіксується у відповідному бланку погодження дозвільної процедури, з проставлянням в ньому підпису адміністратора та посадової особи місцевого дозвільного органу і дати.
Форма бланку погодження затверджується рішенням виконкому міської ради.
11. У разі потреби проведення обстеження об`єкта, на експлуатацію (розміщення) якого отримується дозвільний документ, у випадках, передбачених законодавством, представники місцевих дозвільних органів проводять його комплексно.
Адміністратор організаційно та інформаційно забезпечує таку діяльність представників місцевих дозвільних органів та повідомляє заявника про дату проведення обстеження.
12. У разі встановлення факту порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадовою особою місцевого дозвільного органу (термінів розгляду, розміру плати, тощо), адміністратор інформує про це посадову особу, якій він підпорядковується, а також представництво Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Київській області для вжиття відповідних заходів, передбачених законодавством.
13. Особливості взаємодії представників місцевих дозвільних органів та адміністратора при видачі документів дозвільного характеру суб`єктам господарювання в центрі консультаційних, дозвільних та погоджувальних процедур.
13.1 До складу центру входять представники:
- структурних підрозділів виконкому міськради (управлінь містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства, комунальної власності міста, відділу по координації роботи з питань торгівлі, громадського харчування та побуту, відділу земельно-орендних відносин);
- міських органів державної виконавчої влади (управлінь земельних ресурсів, з надзвичайних ситуацій, екологічної інспекції, міської санітарно-епідеміологічної станції, відділів ДАІ при УМВС України в Київській області, 1-й загін державної пожежної охорони, Київська обласна Державна інспекція охорони праці) за згодою;
- суб`єктів господарювання з надання комунальних послуг, які уповноважені відповідно до наданих їм повноважень видавати документи дозвільного характеру (КОКП  ВКГ „Київоблводоканал”, КП „Білоцерківтепломережа”, Білоцерківська філія ЕГГ ВАТ „Київоблгаз”, КП „Білоцерківсвітло”, Білоцерківський РЕМ ЗАТ АЕС „Київобленерго”,Центр електрозв`язку №4 ВАТ „Укртелеком” ).
Персональний склад членів центру затверджується рішенням виконкому міськради. У разі необхідності, він може змінюватися та доповнюватися шляхом прийняття відповідних рішень виконкому міськради. Кожен місцевий дозвільний орган в обов`язковому порядку надає кандидатуру свого повноважного представника до персонального складу центру та затверджує своїм наказом  його повноваження та регламент роботи у центрі.
Адміністратор центру здійснює координаційне супроводження та організаційне сприяння представникам дозвільних органів, які беруть участь у його роботі. Він організовує роботу в центрі, пов`язану з прийомом документів, необхідних для одержання дозволів, довідок, погоджень та видачу їх суб`єкту господарювання, наданням суб`єктам господарювання консультацій щодо започаткування або провадження господарської діяльності, забезпечує взаємодію та документообіг між місцевими дозвільними органами та їх представниками в центрі.
13.3 Заявник (суб`єкт господарювання або його представник за довіреністю) подає комплект документів, передбачений чинним законодавством, представнику місцевого дозвільного органу, дозвільний документ якого має намір отримати.
13.4 Представник міського дозвільного органу реєструє кожне звернення суб`єкта господарювання до нього у журналі обліку звернень за формою ( Додаток 1), після чого одразу у присутності заявника розглядає наданий пакет документів і приймає рішення про його погодження або вмотивовану відмову у погодженні (видачі дозволу).
У разі позитивного рішення на заяві або бланку погодження ставиться підпис посадової особи дозвільного органу та печатка (штамп) цього органу, робиться відповідна відмітка у журналі реєстрації.
У разі необхідності доопрацювання наданого пакета документів вони повертаються заявнику, про що також робиться відмітка у журналі реєстрації.
13.5 У разі необхідності проведення обстеження об`єкта, на експлуатацію (розміщення) якого отримується дозвільний документ, представник дозвільного органу повідомляє заявника про дату його проведення (для особистої присутності заявника) або про термін отримання результатів обстеження з висновками про погодження (відмову) видачі документа дозвільного характеру.
Термін одержання остаточних висновків по видачі дозволу не повинен перевищувати                      5 робочих днів (якщо інше не передбачено чинним законодавством), тобто повинен бути готовий не пізніше слідуючої середи від дня подачі пакета документів.
У разі необхідності проведення обстеження об`єкта (місця розміщення об`єкта) декількома дозвільними органами адміністратор центру разом з представниками цих дозвільних органів визначає дату та час проведення комплексного обстеження, про які завчасно повідомляє заявника.
13.6 Представник місцевого дозвільного органу забезпечує контроль за процедурою підготовки, оформленням та додержанням термінів видачі документів дозвільного характеру під час його розгляду відповідним місцевим дозвільним органом.
Організаційне сприяння та координаційне супроводження проведення комплексного обстеження об`єкта, контроль надання висновків кожним дозвільним органом, який брав участь в обстеженні, здійснюється адміністратором центру.
Передача висновків за наслідками обстежень у період між днями роботи центру може здійснюватись через адміністратора. При виникненні в ході обстеження спірних питань адміністратором центру ініціюється проведення спільного із представниками
дозвільних органів їх обговорення з прийняттям колегіального рішення, яке вноситься до протоколу, який є офіційним документом, що підтверджує обговорення і надання висновків. На прохання суб`єкта господарювання копія протоколу може видаватися заявнику.
13.7 Однією з форм видачі дозвільних документів за принципом організаційної єдності, що забезпечує узгодженість дій дозвільних органів при розгляді заяв та попередньому погодженні отримання певного документа дозвільного характеру на провадження господарської діяльності, є спільні засідання представників місцевих дозвільних органів та адміністратора, які щосереди  проводяться у центрі.
Уповноважені представники місцевих дозвільних органів, повинні бути присутніми на зазначених вище спільних засіданнях, мають право вносити пропозиції, обговорювати питання, що розглядаються. За необхідності представники місцевих дозвільних органів можуть виїжджати на місце обстеження відповідних об`єктів.
Протокол засідання комісії є офіційним документом, який підтверджує обговорення і здійснення висновків комісією. При виникненні спірних питань, що виникають в ході роботи комісії, приймається колегіальне рішення, яке заноситься до протоколу.
Заявник за бажанням може бути присутній на засіданнях комісії у разі, якщо на засіданні розглядається його заява, запит.
Адміністратор забезпечує організацію роботи засідань комісії та повідомляє заявника про дату та час її проведення.
13.8 Кожен представник міського дозвільного органу за підсумками роботи за день (щосереди) готує та надає адміністратору для узагальнення звіт про виконання ним дозвільних процедур; прийняття рішень про проведення виїзних обстежень об`єкта; повернення пакета документів суб`єктам господарювання на доопрацювання; аргументованих відмов у наданні дозволу, погодження.
 
VІІ. Відповідальність
1. Посадові особи дозвільних органів та адміністратор за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру несуть дисциплінарну та/або адміністративну відповідальність у порядку, визначеному законом.
2. Дії або бездіяльність посадових осіб дозвільних органів та адміністраторів можуть бути оскаржені в суді у порядку, визначеному законом.
3. Шкода, заподіяна адміністраторами та посадовими особами дозвільних органів фізичним або юридичним особам під час виконання своїх обов`язків, підлягає відшкодуванню у порядку, визначеному законом.
VІІІ. Формування єдиної інформаційної політики з питань дозвільної системи
Дозвільні органи (місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування) зобов`язані забезпечувати оприлюднення та вільний доступ до необхідної суб`єктам господарювання інформації для започаткування та провадження ними господарської діяльності (у тому числі шляхом створення та функціонування офіційних сторінок в мережі Інтернет).
Дозвільними органами міста має забезпечуватися регулярне надання (щомісячно, до 1 числа) до виконкому міської ради для розміщення на сайті (www.bilatserkva.info) в мережі Інтернет, стендах інформації, необхідної для започаткування та провадження господарської діяльності, зокрема інформації про земельні кадастри, плани забудови території міста, перелік об`єктів нерухомого майна, що потребують реконструкції, перелік будівель, приміщень, земельних ділянок, які надаються або можуть бути надані в оренду тощо.


 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 1
до Положення про адміністратора виконкому міської ради та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органам, суб`єктами господарювання та представництвом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Київській області
ЖУРНАЛ
обліку/ реєстрації заяв та документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру,
які подає суб`єкт господарювання або уповноважена ним особа адміністратору

№ п/п
Реєстра-ційний номер
Дата прий-няття заяви та доку-ментів до неї
Документ  дозвільного характеру
Орган, що видає документ дозвільного характеру
Найменування юридичної особи або прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи - підприємця (або уповноважена ним особа), підпис та дата
Прізвище та ініціали адміністратора, що прийняв заяву та документи до неї; його підпис
Відмітка про видачу документа дозвільного характеру, підпис заявника та дата отримання документу дозвільного характеру
Відмітка про відмову у видачі документа дозвільного характеру (номер та дата рішення місцевого дозвільного органу про відмову у видачі документа дозвільного характеру), підпис та дата заявника
Примітка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
Журнал пронумеровується, прошнуровується та скріплюється печаткою виконкому міської ради
 

АНАЛІЗ
впливу регуляторного акта
 
Проект рішення Білоцерківської міської ради Київської області:
 
                   „Про механізм виконання місцевими дозвільними органами Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності „.
 
            Проблема – чинне регулювання відсутнє.
 
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв”язати шляхом  державного регулювання господарських відносин.
 
1.1.  Причини та умови виникнення проблеми:
·        Відсутність чинного регулювання.
·        Забезпечення виконання Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.
·        Поповнення місцевого бюджету.
 
1.2.  Обгрунтування неможливості розв”язання проблеми за допомогою чинного регуляторного акта :
 
Відповідно до вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", враховуючи Типове положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб`єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, затверджене наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05.12.2005 № 116, досвід роботи міського центру дозвільних, консультаційних та узгоджувальних процедур - відділу погоджень адмінпослуг у підприємництві міської ради, керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", міською радою необхідно розробити Положення про адміністратора виконкому міської ради та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб`єктами господарювання та представництвом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Київській  області.
 
1.3 Суб”єкти,  на яких проблема справляє негативний вплив :
 
для місцевої влади
 -Невиконання Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";
-Недоодержання надходжень до місцевого бюджету.
Для населення
-Втрата власного часу на одержання документів дозвільного характеру;
-Відсутність вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання документів дозвільного характеру.
               
                2. Цілі державного регулювання:
 
·    Забезпечення якісного обслуговування юридичних та фізичних осіб при одержані документів дозвільного характеру.
 
·        Приведення у відповідність до  Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"  надання документів дозвільного характеру.
             3. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення цілей, аргументація переваг обраного способу:
 
3.1. Можливі способи досягнення цілей
3.2. Оцінка способу
3.3/3.4. Причини відмови від альтернативних способів / аргументи щодо переваги обраного способу
Збереження чинного регулювання
- Відсутня
 
Проблема не розв”язується.
Обраний спосіб
-Побудований відповідно до вимог регулювання  централь-ного рівня;
- Забезпечує досягнення цілей державного регулювання;
- Відповідає потребам у вирі-шенні проблеми.
-Забезпечує принципи дер-жавної регуляторної полі-тики;
- Забезпечити якісне обслу-говування населення;
-Проблема розв`язується.
 
            4. Опис механізмів і заходів, які забезпечують розв”язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.
 
              4.1 Принципи та способи досягнення цілей регулювання:
  • регулювання побудоване відповідно до принципів регуляторної політики;
  • приведення  у відповідність до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" механізму видачі документів  дозвільними органами.  
 
4.2 Ефективність способів досягнення цілей :
  
             Запропонований механізм  видачі документів  дозвільними    органами забезпечить досягнення цілей регулювання:
 
  • надання якісних послуг при  одержані документів дозвільного характеру;
  • ступінь ефективності запропонованих заходів складає більше 50%.
 
5. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
 
5.1 Оцінка впливу основних зовнішніх факторів на дію акта:
 
  • Збільшення або зменшення кількості бажаючих на одержання документів дозвільного характеру;
  • Зміна законодавства:
регулювання зміниться залежно від прийняття Законів України дозвільного характеру.
 
               5.2 Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта.
  • Акт забезпечує якісне  обслуговування  юридичних та фізичних осіб.
     Ресурсні можливості для впровадження  та виконання вимог акта        оцінюються як достатні.   
 
 
               5.3. Періодичність здійснення  державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта  - державний контроль та нагляд за додержанням вимог акта покладено на   постійну комісію міської ради з питань розвитку підприємництва, побутового і торгівельного обслуговування населення.
 
              6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.
            
              6.1. Опис прогнозованих вигод та витрат від регулювання, яке запроваджується:
 

Сфери впливу

 

Вигоди

 

Витрати

 

Місцева влада

-Підвищення іміджу влади, як такої що впроваджує прозорі, доступні і прості  процедури;

-Забезпечення  якісного обслуговування при наданні  документів дозвільного характеру;

-Створення додаткових робочих місць;

-Додаткові надходження до місцевого бюджету.

Витрати на створення дозвільного центру.

Суб”єкти господарської діяльності  та  фізичні особи

-  Одержання якісних послуг;

- Скорочення термінів одержання документів дозвільного характеру;

- Економія часу при отриманні документів  дозвільного характеру;

- Одержання додаткових робочих місць;

- Прискорення терміну введення в експлуатацію об`єктів;

- Можливість вибору способу отримання документів дозвільного характеру.

Відсутні.

Населення

-Покращення якості отриманих послуг.
-Економія часу при отриманні  документів  дозвільного характеру.
-Можливість вибору способу отримання документів дозвільного характеру.
Відсутні.
 
 
 7.Запропонований термін дії акта.
·        Термін дії акту необмежений.
 
8. Визначення показників результативності регуляторного акта.
8.1 Статистичні показники:
 
·        Кількість СГД (фізичних та юридичних осіб), що звернулися за отриманням документів дозвільного характеру;
·        Кількість громадян, які звернулися за отриманням документів дозвільного характеру;
·        Кількість позитивних відгуків щодо обслуговування при наданні документів дозвільного характеру;*
·        Кількість негативних відгуків щодо обслуговування при наданні документів дозвільного характеру.*
 
* Показники будуть враховуватись при відстеженнях.
 
8.2 Прогнозні значення та статистичні показники в розрахунку на рік.
 
 
Один.виміру
2006
очікуване
 
2007
прогноз
 
Кількість СГД (фізичних та юридичних осіб), що звернулися за отриманням документів дозвільного характеру.
 
осіб
 
 
550
 
700
Кількість громадян, які звернулися за отриманням документів дозвільного характеру.
 
осіб
 
1000
 
2000
 
 
9. Відстеження результативності акта.
 
9.1 Термін проведеного відстеження:
·        базове відстеження – після набрання актом чинності.
·        повторне відстеження – через рік з дня набрання актом чинності.
 
10. Вид даних:
·        дослідження  статистичних  показників передбачених в п.8.1.
 
 

Начальник управління економіки міської ради                         Є.М. Дорош

 
 
Разместил 02-10-2006 19:00:00


Связанные темы

Правоохорона

   Рейтинг статьи   
Отлично
Очень хорошо
Хорошо
Нормально
Плохо

   Опции   
Напечатать текущую страницу Напечатать текущую страницу
Отправить статью другу Отправить статью другу
   Ссылки по теме   
культура и Жизнь!
Положення про паркування транспортних засобів в м.Біла Церква
Затверджено заходи щодо мінімізації впливу фінансової кризи
Рішення сесії міської ради “Про орендну плату за землю”
Підготовка до виборів Президента України

Комментарии к статье "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності."
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите под своим логином


   [x] Пошукцелую фразу
любое слово


   [x] Логин
Логин

Пароль

Проверочный код:   
Проверочный код


Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта.


Незалежне інтернет видання - ФАСТІВ


Карта сайта
Copyright © 2000 - 2019
При повному або частковому використаннi матерiалiв цього ресурсу, посилання на www.bilatserkva.info є обов`язковим.
Sitemap

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Powered by © PHP-Nuke released under the GNU/GPL license
Открытие страницы: 0.10 секунды и 6 запросов к БД за 0.00209 сек.
Memory usage: 807 168. Peak memory usage: 1 048 576