Фотоальбом Білої ЦерквиНовини Білої Церкви
   [x] Біла Церква
Головна
Загальна інформація про місто
Статут територіальної громади міста Біла Церква
Символіка міста
Історична довідка
Історичні пам`ятки
Дендропарк "Олександрія"
Фотогалерея
Міста побратими

Карта города Белая Церковь 2009 года


Підрозділи
Освіта
Медицина
Культура
Спорт
Сім`я та молодь
Соціальний захист
Пенсійне забезп.
Правоохоронні органи
Порядок реєстрації підприємців
Житлово-комунальне господарство
Житлово-комунальні субсидії
Комунальні послуги та платежі
Екологія

Громадсько-політичне життя
Політичні партії і громадські організації
Національно-культурні товариства

Економіка
Економіка міста
Підприємництво
Торгівля
Ринок праці
Зовнішньо-економічна діяльність
Інвестиційні пропозиції

Новини
Новини міста
Архів новин
Офіційні новини Білої Церкви у форматі RSS version=2.00 v 2.00

Послуги сайту

Розширений пошук
Найкращі публікації
Список сторінок
Мапа сайту

Зв`язок

Рекомендувати сайт
Контакти


 

Про затвердження правил торгівлі на ринках м. Біла Церква

Міськвиконком
ПОВІДОМЛЕННЯ
Про оприлюднення проекту регуляторного акту
 
Відповідно до ст 26. п.1 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні", спільного наказу Міністерства економіки та з питань Європейської
інтеграції України Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової
адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та
сертифікації України № 57/188/84/105 від 26.02.2002, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 березня 2003 року за № 288/6576 та ст.9. Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Білоцерківська міська рада повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акта:
„Про затвердження Правил торгівлі на ринках м.Біла Церква".
З проектом   рішення   та аналізом впливу зазначеного регуляторного акта можна ознайомитися  в мережі Інтернет на  офіційному  ВЕБ-сайті міста www.bilatserkva.info та у відділі міської ради по координації роботи  підприємств торгівлі, побуту та громадського харчування ( тел 5-33-І3)
Пропозиції та зауваження приймаються до 20.08. 2006 року в друкованому та електронному вигляді за адресою вул. Я.Мудрого,42 кім.1 з 8-00 до 17-00.
 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ
 
Проект рішення Білоцерківської міської ради „Про затвердження правил торгівлі на ринках м. Біла Церква”
 
 
Проблема – відсутність регуляторного акту на місцевому рівні, який встановлював би вимоги щодо функціонування створених ринків у м. Біла Церква.
 
 1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв`язати шляхом державного регулювання господарських відносин.
 
1.1.  Причини та умови виникнення проблеми:
 • відсутність нормативного акту, який встановлює вимоги щодо створення, функціонування ринків на території міста;
 • відсутність визначення та розміру торгівельного місця на ринку, що позначається на сплаті адміністраціями ринків ринкового збору;
 • необхідність наповнення міського бюджету за рахунок надходжень ринкового збору;
 
1.2.  Обґрунтування неможливості розв`язання проблеми за допомогою чинного регуляторного акта:
 
   На сьогоднішній день є чинним Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України,  Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26 лютого 2002 року N 57/188/84/105, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 березня 2002 р. за N 288/6576 „Про затвердження правил торгівлі на ринках”.
    Ці правила торгівлі на ринках є загальними та носять рекомендаційний характер і не враховують специфіку кожного населеного пункту зокрема. Крім того дані правила торгівлі не містять такої істотної умови як розмір торговельного місця, що є необхідною умовою для розрахунку ринкового збору. Належний контроль за надходженням до місцевого бюджету сум ринкового збору не можливо забезпечити без визначення щодо кожного ринку окремо кількості торговельних місць.
 
1.3.  Суб`єкти, на яких проблема справляє негативний вплив:
 
Для місцевого бюджету
недостатність коштів
 
Для адміністрації ринків
невизначеність з кількістю торговельних місць, а отже із сумою ринкового збору, належною до сплати
 
 
 1. Цілі державного регулювання:
-         Поповнення місцевого бюджету;
-         Нормативне закріплення визначення та розміру торговельного місця на ринку;
-         Диференційований підхід щодо визначення розміру торговельного місця (залежно від місця здійснення торгівлі: з прилавку, палатки, лотка, контейнера, магазину тощо)
-         Створення більш сприятливих умов для задоволення потреб мешканців міста.
 
 1. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення цілей, аргументація переваг обраного способу:
 
 
3.1.  Можливі способи досягнення цілей
3.2. Оцінка способу
3.3. Аргументи щодо переваги обраного способу
Збереження чинного регулювання
Є загальним та носить рекомендаційний характер та на місцевому рівні :
-         не враховує специфіку міста;
-         залишається ситуація з невизначеністю розміру торговельного місця;
-         недоотримання сум ринкового збору.
-         проблема не розв`язується;
-         невідповідність принци-пам регуляторної політики
Обраний спосіб
-         відповідає потребам у вирішенні проблеми
-         забезпечує принципи державної регуляторної політики;
-         впроваджується регулювання, яке на відміну від чинного, поширюється на всі ринки міста
 
 1. Опис механізмів і заходів, які забезпечують розв`язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта
 
4.1.  Принципи та способи досягнення цілей регулювання:
 • регулювання побудоване відповідно до принципів регуляторної політики;
 • визначення вимог щодо функціонування ринків;
 • упорядкування розміру торговельного місця на ринках міста.
 
4.2.  Ефективність способів досягнення цілей:
 
     Запропонована редакція правил торгівлі на ринках міста забезпечить досягнення цілей регулювання при:
-         визначенні розміру торговельного місця на ринку буде додатково мобілізовано до місцевого бюджету сум ринкового збору у розмірі 18151 грн. на місяць і відповідно 217809 грн. на рік, які будуть направленні на розвиток міста, виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери.
 
 1. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта
5.1.  Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта:
    Ресурсні можливості для впровадження та виконання вимог акта оцінюються як достатні, оскільки від адміністрацій ринків вимагається лише впорядкування торговельних місць в залежності від запропонованих розмірів та погодження їх розміщення, а також розміщення приміщень на територіях ринків та режиму роботи з державними органами та органами місцевого самоврядування.
 
5.2.  Періодичність здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта:
      Державний контроль та нагляд за додержанням вимог акта покладено на Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради, органи санітарно-епідеміологічної служби, ветеринарної медицини, пожежного нагляду, державної податкової служби.
 
 
 1. Визначення очікуваних результатів прийняття акта із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.
 
 
 
6.1.  Опис прогнозованих вигод та витрат від регулювання, яке запроваджується
 
Сфери впливу
Вигоди
Витрати
Місцева влада
- Збільшення надходжень до місцевого бюджету за рахунок впорядкування торговельних місць, що призведе до збільшення їх кількості, а отже збільшенні сум ринкового збору, які справлятимуться із осіб, які будуть здійснювати торгівлю на ринках.
- Впорядкування територій ринків та поділ їх на торгівельні місця, розмір яких запропонований регуляторним актом, підвищить ефективність контролю за надходженням сум ринкового збору до бюджету
Відсутні
Суб`єкти підприємницької діяльності – адміністрації ринків
Впорядкування кількості торговельних місць в залежності від запропонованих регуляторним актом розмірів призведе до їх збільшення, а отже збільшення кількості осіб, які здійснюватимуть торгівлю на ринках, що безпосередньо виявиться у збільшенні надходжень від надання послуг адміністраціями ринків.
Відсутні
Суб`єкти підприємницької діяльності – юридичні та фізичні особи, які бажають здійснювати торговельну діяльність на ринках
Внаслідок впорядкування територій ринків в залежності від запропонованих розмірів торговельних місць будуть створені додаткові торговельні місця, а отже бажаючих здійснювати свою діяльність на ринках збільшиться
Відсутні
Населення
- Збільшення надходжень до місцевого бюджету будуть направлені на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери та розвиток міста.
- Впорядкування територій ринків призведе до покращення умов для задоволення потреб мешканців міста
Відсутні
 
6.2.  Розрахунок вигод та витрат:
 
Вигоди
Сума вигод на рік, грн.
Коментар щодо розрахунку
Вигоди місцевої влади
Збільшення надходження до місцевого бюджету за рахунок збільшення кількості торговельних місць, а отже сум ринкового збору
 
217809,00
 
Кількість ринків – 13
Кількість робочих днів на ринках в середньому становить 288 днів на рік
Кількість торговельних місць, з яких справляється ринковий збір, до прийняття регуляторного акту (всього) -  5369
Кількість торговельних місць, з яких буде справлятися ринковий збір, після прийняття регуляторного акту (всього) -  5880
Кількість торговельних місць збільшиться на 511.
Розмір ринкового збору становить 1,48 грн. за 1 торговельне місце
Розмір ринкового збору після прийняття регуляторного акту збільшиться на 217809,00 грн. (511 місць х 1, 48 грн. х 288 днів)
Витрати місцевої влади
0
 
 
 
 1. Запропонований термін дії акту.
 
Термін дії акту необмежений.
 
 1. Визначення показників результативності регуляторного акту.
1)      Кількість ринків у місті
2)      Кількість торговельних місць
3)      Кількість зайнятих торговельних місць
4)      Кількість днів роботи ринків
5)      Сума ринкового збору, яка справляється з осіб, які здійснюють свою діяльність на ринках
 
 1. Відстеження результативності акту.
Строки проведення відстеження:
-         базове відстеження – до набрання чинності актом
-         повторне відстеження – через рік після набрання чинності актом
 
 
 1. Вид даних:
-         дослідження статистичних показників, передбачених в п. 8.1.
 
 
 
 
Начальник відділу по координації
роботи підприємств торгівлі, побуту
та громадського харчування                                                   В.П.Никончук
 
 
 
 

 
Проект
 
 
Про затвердження Правил торгівлі              
на ринках м. Біла Церква 
 
                Відповідно  до ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні  п.1. спільного наказу Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України
Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України,
Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України №57/188/84/105 від
26.02.2002, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 березня 2002 року за №288/6576 міська рада вирішила:
 
1.  Затвердити Правила торгівлі на ринках м. Біла Церква згідно з додатком.
2.  Відділу внутрішньої політики та інформаційно-аналітичної  роботи (Дудко Н.І.)  довести до населення через засоби масової інформації це рішення .
3.  Це  рішення набирає чинності ( з  дня опублікування).
 

Міський голова                                   В. П.Савчук
 
 

 
Разместил 19-07-2006 19:00:00

   Рейтинг статьи   
Отлично
Очень хорошо
Хорошо
Нормально
Плохо

   Опции   
Напечатать текущую страницу Напечатать текущую страницу
Отправить статью другу Отправить статью другу
   Ссылки по теме   
Святкування з нагоди 979-ї річниці міста Біла Церква
Рішення від 7 грудня 2006 року
Проект рішення про пайову участь.
Питання індивідуального опалення в квартирах багатоквартирних житлових будинків
Проекти міськвиконкому

Комментарии к статье "Про затвердження правил торгівлі на ринках м. Біла Церква"
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите под своим логином


   [x] Пошукцелую фразу
любое слово


   [x] Логин
Логин

Пароль

Проверочный код:   
Проверочный код


Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта.


Незалежне інтернет видання - ФАСТІВ


Карта сайта
Copyright © 2000 - 2019
При повному або частковому використаннi матерiалiв цього ресурсу, посилання на www.bilatserkva.info є обов`язковим.
Sitemap

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Powered by © PHP-Nuke released under the GNU/GPL license
Открытие страницы: 0.05 секунды и 5 запросов к БД за 0.0028 сек.
Memory usage: 545 024. Peak memory usage: 786 432