Фотоальбом Білої ЦерквиНовини Білої Церкви
   [x] Біла Церква
Головна
Загальна інформація про місто
Статут територіальної громади міста Біла Церква
Символіка міста
Історична довідка
Історичні пам`ятки
Дендропарк "Олександрія"
Фотогалерея
Міста побратими

Карта города Белая Церковь 2009 года


Підрозділи
Освіта
Медицина
Культура
Спорт
Сім`я та молодь
Соціальний захист
Пенсійне забезп.
Правоохоронні органи
Порядок реєстрації підприємців
Житлово-комунальне господарство
Житлово-комунальні субсидії
Комунальні послуги та платежі
Екологія

Громадсько-політичне життя
Політичні партії і громадські організації
Національно-культурні товариства

Економіка
Економіка міста
Підприємництво
Торгівля
Ринок праці
Зовнішньо-економічна діяльність
Інвестиційні пропозиції

Новини
Новини міста
Архів новин
Офіційні новини Білої Церкви у форматі RSS version=2.00 v 2.00

Послуги сайту

Розширений пошук
Найкращі публікації
Список сторінок
Мапа сайту

Зв`язок

Рекомендувати сайт
Контакти


 

Аналіз впливу регуляторного акту

Міськвиконком
           Підтримка та заохочення, а також визнання заслуг діячів міського масштабу на рівні держави носить епізодичний державний  характер, а тому недостатньо охоплює, а нерідко і непомітна в містах, які не є обласними центрами, але мають потужний виробничий та інтелектуальний потенціал. Білоцерківські виробничники, науковці та митці не поступаються, а іноді переважають за рівнем та результатами діяльності окремих діячів, які проживають в обласних центрах. Саме тому вони  потребують підтримки.
Однією з найдієвіших форм заохочення потреб і бажання служити громаді міста є присвоєння престижного звання “Почесний громадянин міста Біла Церква”. Таке звання не тільки  сприятиме активній       громадській позиції його лауреатів, але й стане прикладом  жертовного служіння рідному місту та виховуватиме жителів, як свідомих і активних громадян малої батьківщини. 
 
  1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв`язати шляхом державного регулювання господарських відносин
 
Основні причини та умови виникнення проблеми: чинне рішення виконавчого комітету № 648 від  08.12.1983 р. «Про встановлення почесного звання за видатні заслуги перед трудящими міста «Почесний громадянин міста Біла Церква» приймалось за умови необов`язковості дотримання принципів регуляторної політики, проведення аналізу регуляторного впливу та відстеження результативності регуляторного акта.
 
  1. Цілі державного регулювання:
 
Метою даного регулювання є залучення якомога ширшого кола громадськості міста до участі у вирішенні важливих питань суспільного життя. Дане регулювання послужить підвищенню іміджу Білої Церкви, як міста, яке піклується про своїх громадян, шанує визначні заслуги білоцерківців перед міською громадою а також стимулюватиме жителів міста, які прагнуть зробити свій особистий значний внесок до духовного і матеріального розвитку громади.
 
3. Визначення та оцінка прийнятних альтернативних способів досягнення цілей, аргументація переваг обраного способу:
 
 
       Можливі способи
       досягнення цілей
                  Оцінка способу
        Причини відмови від
            альтернативних
          способів/аргументи
       щодо переваги обраного
                   способу
Збереження чинного
регулювання
 
 
 
 
*Багато статей Положення застаріли і носять декларативний характер.
*Проблема розв`язується частково.
 
 
 
* Не забезпечений рівень інформованості
громадськості .
 
 
Запропоноване
регулювання
 
Положення “Золотого
Фонду міста.
 
 
 
 
 
* Носить загальноміський характер
*Проблема розв`язується частково.
 
 
* До сфери впливу Положення потрапляють активні громадяни, які внесли значний вклад в розвиток міста, але не мають визначних заслуг.
 *Не досягаються поставлені цілі.
* Не передбачає матеріальних пільг
 
 
Обраний спосіб
Положення про Почесного
громадянина міста в новій
редакції
* Повністю розв`язується проблема і
досягаються поставлені цілі.
*Кандидатами на здобуття премії може
стати кожен житель Білої Церкви, який вніс
значний внесок до покращення матеріального
та духовного життя Білої Церкви і має
визначні заслуги перед містом.
 
*Положення  працюватиме на імідж Білої
Церкви та нестиме інформацію про місто,
яке її заснувало
* Положення віддячить визначним
громадянам міста за їх внесок в життя
громади
*Сприятиме поширенню додаткової
інформованості жителів про заохочення і
підтримку міською владою осіб, які роблять
значний внесок в життєдіяльність
 білоцерківської громади
*Більш ефективно буде здійснюватися
відбір кандидатів на здобуття премії.
 
 
4. Опис механізмів і заходів, які забезпечують розв`язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.
 
З метою заохочення жителів міста до активних процесів розбудови демократичного суспільства щороку, до свята “День міста”, представниками міської адміністрації та депутатського корпусу розглядаються подані на обговорення кандидати в Почесні громадяни Білої Церкви.
 Цим самим ми забезпечуємо заохочення громадян до активної професійної та громадської діяльності.
Враховуючи те, що протягом багатьох років в м. Біла Церква діяло Положення про Почесного громадянина Білої Церкви а також необхідність віддячувати громадою міста за особливі заслуги, виконавчий комітет виходить з ініціативою про широке обговорення Положення про почесного громадянина і послідуючого затвердження.
Виходячи з вищевикладеного, є всі підстави та можливість прийняття сесією міської ради даного рішення щодо віддання данини вдячності громадянам міста, які мають беззаперечні заслуги перед Білою Церквою.
 
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
 
У разі прийняття рішення  Про затвердження положення про звання «Почесний громадянин міста Біла Церква» в новій редакції”:
- до формування критеріїв на присудження звання «Почесний громадянин міста Біла Церква» будуть долучені всі громадяни міста Біла Церква.
- буде піднято престиж звання «Почесний громадянин міста Біла Церква»; 
- більш ефективно здійснюватиметься відбір кандидатів на присвоєння почесного звання.
- положення про звання «Почесний громадянин міста Біла Церква» в новій редакції відповідатиме чинному законодавству.
 
6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.
6.1. Опис прогнозованих вигод та витрат від регулювання, яке запроваджується:
 
           Сфера впливу
                       Вигоди
                          Витрати
МІСЦЕВА ВЛАДА
Підняття іміджу міської влади
Витрати з бюджету на рівні попередніх років
СУБ`ЄКТИ
ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
(окремі громадяни міста)
Отримують додаткову моральну та матеріальну
підтримку для подальшої самореалізації,
активізації в сфері суспільної діяльності міста.
 
 
НАСЕЛЕННЯ
Позитивний вплив на участь в життєдіяльності
міста;
Підвищення зацікавленості в успіхах
громади Білої Церкви.
 
 
 
6.2. Розрахунки вигод та  витрат:
       Вигоди/витрати
          Сума вигод/витрат
Коментар щодо розрахунку
ВИГОДИ МІСЦЕВОЇ
ВЛАДИ
                      0,0 грн.
 
 
 
ВИТРАТИ МІСЦЕВОЇ
ВЛАДИ
                    72000 грн.
Квартплата (сер.) – 50,0 грн.
Теплова енергія   - 120, 0 грн.
Водопостачання   - 30,0 грн.
Електроенергія     - 50,0 грн.
Абонплата за телефон та
радіоточку            - 15,0 грн.
путівка в санаторій  - 100,0 грн.
лікарські засоби        -   10,0 грн.
Разом на місяць  375 грн
375 х 12 міс. Х 16 почесних громадян
= 72000 грн.
ВСЬОГО ВИТРАТ
МІСЦЕВОЇ  ВЛАДИ
                    72000 грн.
 
ВИГОДИ СУБ`ЄКТА
ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
(молодь міста)
                   72000 грн.
 
 
ВИТРАТИ СУБ`ЄКТА
ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
(молодь міста)
                          0,0 грн.
 
ВСЬОГО ВИГОД
СУБ`ЄКТА
ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
(молодь міста)
                    72000 грн.
 
ВИГОДИ НАСЕЛЕННЯ
Підвищення зацікавленості в успіхах громади Білої церкви
ВИГОДИ В ЦІЛОМУ
·         Забезпечення моральної та матеріальної підтримки молоді міста для подальшої самореалізації
·         Позитивний вплив на участь в життєдіяльності міста  
·          Підвищення зацікавленості в успіхах громади міста              
 
7. Визначення строку чинності регуляторного акта.
 
Даний регуляторний акт запроваджується на необмежений термін. Його дія припиняється рішенням сесії міської ради.
 
8.  Визначення показників результативності регуляторного акта.
 
У разі прийняття рішення про затвердження положення про звання «Почесний громадянин міста Біла Церква» в новій редакції” жителі міста отримають додаткову моральну та матеріальну підтримку для подальшої активної участі в суспільному житті громади, самореалізації та розвитку творчої ініціативи та служитимуть прикладом для жителів Білої Церкви
9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.
 
Для подальшого відстеження результативності рішення про затвердження положення про звання «Почесний громадянин міста Біла Церква» в новій редакції через відділ  культури буде проведено ряд заходів.
 
9.1. Строки проведення відстеження.
 
 
Базове відстеження – до набрання актом чинності;
Повторне відстеження –  через рік з дня набрання чинності.
 
 
 
9.2. Вид даних:
 
- спостереження за подальшою участю в суспільному житті Почесних громадян..
 
9.3. Групи осіб, що відбиратимуться до участі в опитуванні:
 
Базове відстеження – почесні громадяни.
Повторне відстеження –  1) Почесні громадяни попередніх років.
 
 
І.Михальченко,
начальник відділу культури міської ради
 
 
         
Разместил 19-07-2006 19:00:00

   Рейтинг статьи   
Отлично
Очень хорошо
Хорошо
Нормально
Плохо

   Опции   
Напечатать текущую страницу Напечатать текущую страницу
Отправить статью другу Отправить статью другу
   Ссылки по теме   
Святкування з нагоди 979-ї річниці міста Біла Церква
Рішення від 7 грудня 2006 року
Проект рішення про пайову участь.
Питання індивідуального опалення в квартирах багатоквартирних житлових будинків
Проекти міськвиконкому

Комментарии к статье "Аналіз впливу регуляторного акту"
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите под своим логином


   [x] Пошукцелую фразу
любое слово


   [x] Логин
Логин

Пароль

Проверочный код:   
Проверочный код


Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта.


Незалежне інтернет видання - ФАСТІВ


Карта сайта
Copyright © 2000 - 2019
При повному або частковому використаннi матерiалiв цього ресурсу, посилання на www.bilatserkva.info є обов`язковим.
Sitemap

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Powered by © PHP-Nuke released under the GNU/GPL license
Открытие страницы: 0.08 секунды и 5 запросов к БД за 0.0025 сек.
Memory usage: 545 024. Peak memory usage: 786 432