Фотоальбом Білої ЦерквиНовини Білої Церкви
   [x] Біла Церква
Головна
Загальна інформація про місто
Статут територіальної громади міста Біла Церква
Символіка міста
Історична довідка
Історичні пам`ятки
Дендропарк "Олександрія"
Фотогалерея
Міста побратими

Карта города Белая Церковь 2009 года


Підрозділи
Освіта
Медицина
Культура
Спорт
Сім`я та молодь
Соціальний захист
Пенсійне забезп.
Правоохоронні органи
Порядок реєстрації підприємців
Житлово-комунальне господарство
Житлово-комунальні субсидії
Комунальні послуги та платежі
Екологія

Громадсько-політичне життя
Політичні партії і громадські організації
Національно-культурні товариства

Економіка
Економіка міста
Підприємництво
Торгівля
Ринок праці
Зовнішньо-економічна діяльність
Інвестиційні пропозиції

Новини
Новини міста
Архів новин
Офіційні новини Білої Церкви у форматі RSS version=2.00 v 2.00

Послуги сайту

Розширений пошук
Найкращі публікації
Список сторінок
Мапа сайту

Зв`язок

Рекомендувати сайт
Контакти


 

Проект рішення “Про тарифи на транспортні послуги”

Міськвиконком
Аналіз впливу  регуляторного  акту
 
Проект  рішення  Білоцерківської міської ради  “Про  тарифи  на  транспортні  послуги”
 
1.     Визначення  та  аналіз  проблеми, яку  пропонується  розв’язати шляхом  державного  регулювання  господарських  відносин.
 
1.1.  Причини  та  умови  виникнення  проблеми:
 
Згідно Закону України “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”  погодження  та затвердження  вартості  проїзду  в  міському  пасажирському  автотранспорті  надано міській  раді.
·        Проблема  у  невідповідності  собівартості  перевезень  пасажирів з діючим  тарифом
·        Чинне  регулювання  приймалось  за  умови не  обов’язковості  дотримання  принципів  регуляторної  політики,  проведення  аналізу регуляторного впливу  та відстеження  результативності  регуляторного  акту.
 
Згідно рішення  виконкому  від 18.05.2004р. № 167 “Про  тарифи  на  транспортні послуги”  було встановлено  вартість  проїзду  автобусами - 0, 60 грн.,  мікроавтобусами – 0, 80 грн.,  міський ел.транспорт - 0, 25 грн.
 
Мікроавтобуси та автобуси
Ел.транспорт
значне  підвищення  цін на  паливно-мастильні  матеріали, автозапчастини. Відповідно  до  цього  значно  збільшилася  собівартість  перевезення  пасажирів  та  суттєво знизилася  рентабельність.
 
-Тариф 0,25 грн. самий низький  по  Україні
- неможливість виконання кап.ремонту  із 31 од. рухомого  складу – 26 од. віком  понад 10 років
- 30% кабельної та контактної  мереж потребують  заміни
- несвоєчасно  виплачується зар.плата
 
1.2.                    Обґрунтування  неможливості  розв’язання  проблеми  за  допомогою чинного   регуляторного  акта:
 
Чинне  регулювання  не  забезпечує  розв’язання  проблеми,  оскільки  суттєво  змінилися  ціни  на  паливно-мастильні матеріали  та  автозапчастини.
 
1.3.                    Суб’єкти,  на  яких  проблема  справляє  негативний вплив:
 
Мікроавтобуси та автобуси
Ел.транспорт
-          перевізники, через  збільшення  собівартості  перевезень та  суттєвого  зниження  рентабельності  діяльності.
 
- колектив  тролейбусного  управління
- міський  бюджет через  відшкодування збитків  від  різниці  між  собівартістю  та  тарифом
 
2.     Цілі  державного регулювання:
  • доведення  тарифів до  економічно  обґрунтованого рівня  рентабельності  діяльності  підприємств- перевізників.
 
3.Визначення  та  оцінка  прийнятних  альтернативних  способів  досягнення  цілей, аргументація переваг  обраного  способу:
 
 
Можливі  способи  досягнення  цілей
 
Оцінка  способу
Причини  відмови  від  альтернативних  способів щодо  переваги  обраного  способу
Збереження  чинного  регулювання
Проблема  не  вирішується тому  що  не  враховується  диференційно собівартість перевезення  пасажирів, внаслідок чого  значно  погіршиться фінансовий  стан  підприємств  транспорту  і  приватних перевізників
- можливість  компенсації  збитків  за  рахунок місцевого  бюджету
Запропоноване  регулювання  з  затвердженням   вартості проїзду в автобусах-0,75грн.
Мікроавтобусах – 1,00 грн;
Ел. транспорті   -   0,40 грн.
-         побудований відповідно  до  вимог регулювання  центрального  рівня;
-         відповідає  потребам  у  вирішенні  проблеми
-         забезпечує  принципи  державної  регуляторної  політики;
-         проблема  розв’язується та  досягаються  поставлені цілі 
 
Обраний  спосіб
 
-         побудований відповідно  до  вимог регулювання  центрального  рівня;
-         відповідає  потребам  у  вирішенні  проблеми
-         забезпечує  принципи  державної  регуляторної  політики;
-         проблема  розв’язується та  досягаються  поставлені цілі 
 
4. Механізм  досягнення  цілей
 
Задекларовані цілі досягаються  усім  змістом документа, оскільки він  у сукупності  формує  тарифи  на  прїзд  у міському  пасажирському  транспорті  міста  у  відповідності  до  діючих  цін на  паливно-мастильні матеріали, автозапчастини, заробітну  плату  та інші витрати.
 
5. Обґрунтування  можливості  досягнення  визначених  цілей у  разі  прийняття  регуляторного  акта:
 
-         забезпечення  відповідної рентабельності пасажирських  перевезень;
-         доступність  для  споживача  пасажирських  перевезень
-         поліпшення  якості  надання  транспортних  послуг
-         забезпечення  безпеки  руху та  безпеки  перевезення  населення
 
6. Визначення  очікуваних  результатів  прийняття  акта  із  застосуванням  методу  аналізу вигод  та  витрат:
Сфера  впливу
вигоди
витрати
Міська  рада
Забезпечення  та  покращення  умов перевезень жителів міста  пасажирським  транспортом
 
Суб’єкти  підприємницької  діяльності (перевізники)
Одержать  відшкодування
собівартості  перевезень
Зменшення  доходу на  суму  витрат на  ремонт  або  заміну  рухомого  складу
Населення
Покращення обслуговування  мешканців  міста  пасажирськими перевезеннями
 
 
 
 
 
 
 
 
Розрахунок  прогнозованих  вигід  та  витрат  від  регулювання, яке  запроваджується
Вихідні  данні  для  проведення  розрахунків:
 

І. Розрахунок

собівартості  перевезень 1-го  пасажира міськелектротранспортом

 
Кошторис
 
 
№пп
Статті витрат
грн.
1.
Матеріали
90000
2.
Запчастини
210000
3.
Малоцінні швидкозношувальні матеріали
30000
4.
Паливно-мастильні матеріали
180000
5.
Амортизація   - всього
390000
6.
Фонд оплати праці
2270000
7.
Відрахування в соцстрах по тимчасовій втраті працездатності
65830
8.
Відрахування в соцстрах від нещасних випадків та профзахворювань
32460
9.
Відрахування в соцстрах на випадок безробіття
36320
10.
Відрахування в Пенсійний фонд
733210
11.
Енергія  всього:
588000
 
           в т.ч.теплоенергія
184000
 
           електроенергія
404000
12.
Знос автопокришок
165000
13.
Капремонт рухомого складу, контактної мережі
510000
14.
Капремонт вузлів, агрегатів
20000
15.
Податки (вода,земля,екологія,транспорт)
26680
16.
Витрати на охорону праці
50000
17.
Страхування цивільно-відповідальних власників транспортних засобів
3000
18.
Інші грошові витрати
132700
 
           в т.ч. госпитна вода
25800
 
           госпфекальні стоки
31900
 
            витрати на відрядження
5000
 
            послуги сторонніх організацій
70000
 
Всього  витрат
5533200
 
ПДВ 20%
274140
 
Всього витрат на собівартість
5807340
 
Кошти, залишені в розпорядженні підприємства
332000
 
Податок з прибутку
99600
 
Поновлення зворотних фондів
33200
 
Фонд матеріального заохочення
34000
 
Фонд соціального розвитку колективу
46000
 
Фонд розвитку виробництва
119200
 
Доходи
720000
 
Дотації із бюджету на покриття збитків
5629340
 
 
Вихідні  дані:    на 2006р
-         кошторис витрат тролейбусного  управління  – 5807,3 тис.грн.
-         план по пасажиро перевезенням всього           – 7918, 8 тис.пас.
в т.ч. платні                             – 2400,0 тис.пас.
         з безоплатним проїздом – 5518,8 тис.пас.
 
1.      Собівартість 5807,3 тис.грн.: 7918,8 тис.пас = 0,73 грн.
2.      Рентабельність – 6%
3.      Прибуток – 0,04 грн.
4.      Всього собівартість: 0,73 + 0,04 = 0,77 грн.
 
Розрахунок  збитків  від  різниці  в  цінах  між  собівартістю  перевезень  та  тарифом платних  послуг
Тариф за 1 поїздку в  тролейбусі 0, 40 грн.
Собівартість перевезення 1 пасажира – 0,77 грн
Кількість перевезень платних пасажирів на  рік – 2400,0 тис.грн.
0,77- 0,40= 0,37 грн
Відшкодування  збитків  з  місцевого бюджету:
0,37 грн х 2400 тис.пас.= 888,0  тис.грн.
 
Тариф за 1 поїздку в  тролейбусі 0,25 грн
0,77 грн.- 0,25 грн.= 0,52 грн
Відшкодування  збитків  з  місцевого бюджету:
0,52 грн х 2400,0 тис.пас. = 1248,0 тис.грн.
 
Сума  економії  відшкодування  збитків з  місцевого бюджету:
1248,0 тис.грн. – 888,0 тис.грн. = 360,0 тис.грн.
 

ІІ. Розрахунок вартості  проїзду  1 пасажира мікроавтобусами

 
Статті  витрат
Вихідні  данні
 
День
Місяць
Рік
1 пасажир
1
Пробіг, км.
 
 
280,00
7000,00
84000,00
 
2
Зарплата водія
1000
грн./міс
40,00
1000,00
12000,00
0,14
3
Дизпаливо
3,80
грн. 11л/ 100 км
117,04
2326,00
35112,00
0,40
4
Мастило, фільтр
150,00
7л-16грн=48грн (3 фільтри)=
150грн/10000 км
4,05
101,25
1215,00
0,01
5
Покришки
1240,00
4шт х 310грн= 1240 грн/рік
4,13
103,33
1240,00
0,01
6
Ремонт
400,00
грн./місяць
16,00
400,00
4800,00
0,06
7
Єдиний податок
120,00
грн./місяць
4,80
120,00
1440,00
0,02
8
Дорожній лист
450,00
грн./місяць
16,00
400,00
4800,00
0,06
9
Амортизація капвкладень
4940,00
9500$(авто)х 5,20 49400=на 8 років
-20,58
514,58
6175,00
0,07
 
Всього витрати:
 
 
222,60
5565,66
66782,00
0,80
 
 
 
 
 
 
 
 
10
Прибуток
 
 
57,40
1475,00
17220,00
0,20
11
Рентабельність
%
 
 
 
 
 
12
Загальна виручка
1,00
грн.
280,27
7000,00
84000,00
1,00
13
К-ть перевезень
280,00
пасажирів/день
280,00
7000,00
84000,00
 
14
Дохід (аморт. + прибуток
 
 
55,29
1382,00
16587,00
 
 

ІІІ. Розрахунок вартості  проїзду  1 пасажира  автобусами

 
Статті  витрат
Вихідні  данні
 
День
Місяць
Рік
1 пасажир
1
Пробіг, км.
 
 
200,00
5000,00
60000,00
 
2
Зарплата водія
600
грн./міс
24,00
600,00
7200,00
0,12
3
Дизпаливо
3,80
грн. 1,2/ 1м3/80 км
80,00
2000,00
24000,00
0,40
4
Мастило, фільтр
150,00
7л-16грн+48грн (3 фільтри)=
150грн/10000 км
4,05
101,25
1215,00
0,01
5
Покришки
1240,00
4шт х 310грн= 1240 грн/рік
4,13
103,33
1240,00
0,01
6
Ремонт
150,00
грн./місяць
6,00
150,00
1800,00
0,03
7
Єдиний податок
120,00
грн./місяць
4,80
120,00
1440,00
0,02
8
Дорожній лист
300,00
грн./місяць
12,00
300,00
3600,00
0,06
9
Амортизація капвкладень
24700,00
4750$(авто)х 5,20 24700=на 8 років
-10,29
257,29
3087,00
0,03
 
Всього витрати:
 
 
145,27
3631,00
43582,00
0,68
 
 
 
 
 
 
 
 
10
Прибуток
 
 
45,00
11250,00
13500,00
0,20
11
Рентабельність
%
 
 
 
 
 
12
Загальна виручка
0,75
грн.
190,27
4756,00
57081,00
0,88
13
К-ть перевезень
255,00
пасажирів/день
255,00
6342,00
76108,00
 
14
Дохід (аморт. + прибуток
 
 
55,29
1382,00
16587,00
 
 
Собівартість перевезення 1-пасажира  на  автобусах марки ЛАЗ, ПАЗ,  які  працюють  на  газі “метан” , вартість  якого  нижча  за диз. паливо,   доцільно  вартість  проїзду знизити на 25%  -  0,75 грн. відносно розрахунку  вартості  проїзду 1-го пасажира  в  мікроавтобусі
 
 
 
7. Визначення  показників  результативності  регуляторного  акта
 
Кількісні  показники  перевезення  пасажирів  в  міському  пасажирському  транспорті.
 
Прогнозні  значення  статистичних  показників в  розрахунку  на рік:
п/п
 
Назва  показника
Од.
виміру
 
2005р.
 
2006р.
1.
 
 
 
 
 
 
  2.
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
міськелектротранспорт
собівартість перевезень –всього 
кількість  перевезень платних  пасажирів, в рік
вартість  за  1  поїздку
відшкодування збитків  з  місцевого бюджету
 
 
мікроавтобуси
вартість  проїзду 1 пасажира  
загальна  виручка за рік
кількість перевезень,  пасажирів в день
кількість перевезень,  пасажирів в  рік
прибуток за  рік
 
 
автобуси
вартість  проїзду 1 пасажира  
загальна  виручка за рік
кількість перевезень пасажирів в день
кількість перевезень  пасажирів в  рік
прибуток за  рік
 
 
грн.
тис.чол.
грн.
тис.грн.
 
 
 
грн
тис.грн.
чол.
чол.
тис.грн.
 
 
 
грн.
тис.грн.
чол.
чол.
тис.грн.
 
 
0,52
2400
0,25
1248,0
 
 
 
1,0
84,00
280
84000
17,22
 
 
 
           0,75
57,08
255
76108
13,50
 
0,77
2400
0,40
888,0
 
 
 
1,0
84,00
280
84000
17,22
 
 
 
0,75
57,08
255
76108
13,50
 
8. Заходи за  допомогою  яких  буде  здійснюватись відстеження  результативності  регуляторного  акта:
Строки  проведення  відстеження :
Базове  відстеження -  до  обрання  актом  чинності.
Повторне  відстеження – через 1  рік  з  дня  набрання  актом чинності.
 
Вид  даних :
-         дослідження статистичних показників  росту  цін  на  паливо -  мастильні  матеріали, автозапчастини, автотранспортні  засоби.
 
 
 
Начальник  відділу промисловості, транспорту і  зв’язку міської  ради                                                    С.С.Задорожний
 
Разместил 05-12-2005 20:00:00

   Рейтинг статьи   
Отлично
Очень хорошо
Хорошо
Нормально
Плохо

   Опции   
Напечатать текущую страницу Напечатать текущую страницу
Отправить статью другу Отправить статью другу
   Ссылки по теме   
Святкування з нагоди 979-ї річниці міста Біла Церква
Рішення від 7 грудня 2006 року
Проект рішення про пайову участь.
Питання індивідуального опалення в квартирах багатоквартирних житлових будинків
Проекти міськвиконкому

Комментарии к статье "Проект рішення “Про тарифи на транспортні послуги”"
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите под своим логином


   [x] Пошукцелую фразу
любое слово


   [x] Логин
Логин

Пароль

Проверочный код:   
Проверочный код


Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта.


Незалежне інтернет видання - ФАСТІВ


Карта сайта
Copyright © 2000 - 2019
При повному або частковому використаннi матерiалiв цього ресурсу, посилання на www.bilatserkva.info є обов`язковим.
Sitemap

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Powered by © PHP-Nuke released under the GNU/GPL license
Открытие страницы: 0.15 секунды и 5 запросов к БД за 0.00174 сек.
Memory usage: 545 024. Peak memory usage: 786 432