Фотоальбом Білої ЦерквиНовини Білої Церкви
   [x] Біла Церква
Головна
Загальна інформація про місто
Статут територіальної громади міста Біла Церква
Символіка міста
Історична довідка
Історичні пам`ятки
Дендропарк "Олександрія"
Фотогалерея
Міста побратими

Карта города Белая Церковь 2009 года


Підрозділи
Освіта
Медицина
Культура
Спорт
Сім`я та молодь
Соціальний захист
Пенсійне забезп.
Правоохоронні органи
Порядок реєстрації підприємців
Житлово-комунальне господарство
Житлово-комунальні субсидії
Комунальні послуги та платежі
Екологія

Громадсько-політичне життя
Політичні партії і громадські організації
Національно-культурні товариства

Економіка
Економіка міста
Підприємництво
Торгівля
Ринок праці
Зовнішньо-економічна діяльність
Інвестиційні пропозиції

Новини
Новини міста
Архів новин
Офіційні новини Білої Церкви у форматі RSS version=2.00 v 2.00

Послуги сайту

Розширений пошук
Найкращі публікації
Список сторінок
Мапа сайту

Зв`язок

Рекомендувати сайт
Контакти


 

Проект рішення “Про орендну плату за землю в м. Біла Церква”

Міськвиконком
Аналіз впливу регуляторного акта
проекту рішення Білоцерківської міської  ради
“Про  орендну  плату за землю   в  м. Біла  Церква”
Проблема – чинне  регулювання  не  забезпечує  ефективного  землекористування.
 
1.  Визначення  та  аналіз  проблеми,  яку  пропонується  розв’язати  шляхом  державного  регулювання  господарських  відносин.
 
1.1.  Причини  та  умови  виникнення  проблеми:
         На сьогодні питання, які дотичні до оренди  земельних ділянок регулюються у відповідності до  Земельного кодексу України , Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", «Про оренду землі», ( № 161-XIV, ст.. 21 ) „Орендна  плата  за  землю” .
         Основні  причини  та  умови  виникнення  проблеми:
·      проблеми наповнення міського бюджету та визначення ставок орендної плати від грошової оцінки землі  у відповідності до індексів інфляції споживчих цін ;
·      чинне регулювання визначення ставок орендної плати приймалось за умови необов’язковості  дотримання принципів регуляторної політики, проведення аналізу регуляторного впливу та відстеження результативності регуляторного акта;
 
 1.2.бґрунтування  неможливості  розв’язання  проблеми  за  допомогою  чинного  регуляторного  акта:
·        чинне регулювання не забезпечує розв’язання проблеми, оскільки при визначенні ставок орендної плати не враховані індекси інфляції споживчих цін, що зменшує фактичні надходження до міського бюджету.
 
 1.3. Суб’єкти,  на  яких  проблема  справляє  негативний  вплив
 
·         місцевий бюджет
·         міська громада через не поступлення в міський бюджет належних сум орендної  плати
 
2. Цілі  державного  регулювання:
         Метою  даного  регулювання  є  забезпечення  ефективного  землекористування.
         Реалізація  мети  передбачає  постановку  наступних  цілей:
·        установлення економічно обґрунтованих ставок орендної плати згідно з вимогами чинного законодавства;
·        наповнення міського  бюджету;
·        покращення  порядку  справляння  орендної  плати.
 
3. Визначення  та  оцінка  прийнятих  альтернативних  способів  досягнення  цілей,  аргументація  переваг  обраного  способу:
Можливі  способи  досягнення  цілей
Оцінка  способу
Причини  відмови  від  альтернативних  способів/аргументи  щодо  переваги  обраного  способу
Збереження  чинного  регулювання
Не  забезпечує  належних  надходжень  до  міського  бюджету.
Проблема  не  розв’язується
Встановлення  ставок  орендної  плати  від  грошової  оцінки  земель
- забезпечує  досягнення  цілей  державного  регулювання;
- відповідає  потребам  у  вирішенні  проблеми.
Забезпечує  принцип  державної  регуляторної  політики.
Запропоноване  регулювання
- побудований  відповідно  до  вимог  регулювання  центрального  рівня;
- забезпечує  досягнення  цілей  державного  регулювання;
- відповідає  потребам  у  вирішенні  проблеми.
- забезпечує  принцип  державної  регуляторної  політики;
- повністю  розв’язується  проблема  та  досягаються  поставлені  цілі.
 
            
4. Опис  механізмів  і  заходів,  які  забезпечать  розв’язання  проблеми  шляхом  прийняття  запропонованого  регуляторного  акта.
 
Принципи  та  способи  досягнення  цілей  регулювання:
 • регулювання  побудоване  відповідно  до  принципів  регуляторної  політики;
 • розрахунок  орендної  проводиться  за  процентними  ставками  від  грошової  оцінки  земельних  ділянок  у  розрізі  49  економіко-планувальних зон;
 • індексується  розмір  орендної  плати  згідно  з  індексацією  грошової  оцінки  земельних  ділянок  відповідно  до  офіційного  коефіцієнту  індексації;
 • визначаються  чіткі  умови  порядку  встановлення  та  зміни  ставок  орендної  плати;
 • регламентується  порядок  справляння  та  контролю  за  справлянням  орендної  плати  в  місті;
 
Ефективність  способу  досягнення  цілей:
Запропонований  спосіб  забезпечує  досягнення  цілей  регулювання  при:
 • прозорість  процедури  та  підвищення  поінформованості  суб’єктів господарювання.
 • збільшення  надходжень  до  міського  бюджету  за  рахунок  покращення  контролю  за  справлянням  орендної  плати  та  розширення  площ  земель  комунальної  власності,  які  будуть  надаватися  в  оренду.
 
 
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених  цілей  у  разі  прийняття  регуляторного  акта.
 
Оцінка  впливу  основних  зовнішніх  факторів  на  дію  акта:
 • зростання  економічної  активності  в  місті.  З  активізацією  підприємницької  діяльності  попит  на  оренду  земельних  ділянок  буде  зростати,  що  може  викликати  обґрунтоване  збільшення  орендних  ставок  на  ринку  оренди  й,  відповідно,  у  сфері  оренди  земельних  ділянок  комунальної  власності.
 • зміна  реальних  доходів  населення. Підвищення  реальних  доходів  населення  зумовить  зростання  економічної  активності.
 •  зміна  стратегії  землекористування  в  місті:  регулювання  зміниться  залежно  від  стратегічних  завдань.
 
 
Оцінка  можливості  впровадження  та  виконання  вимог  акта.
             Акт   дасть  можливість  досягти  визначені  цілі – створення  відкритого  механізму  орендно – земельних  відносин  суб’єктів  господарювання,  фізичних  осіб  та  міської  ради,  наповненні  міського  бюджету.
 
Характеристика  механізму  компенсації  можливої  шкоди  в  разі  настання  очікуваннх  наслідків  дії  акта.
         Дія  акта  зумовлює  незначне  зменшення  обігових  коштів   суб’єктів  господарювання, які орендують землі територіальної громади м.Біла Церква.
 
Періодичність  здійснення  державного  контролю  та  нагляду  за  додержанням  вимог  акта: згідно  з  планами  контрольної  роботи  відділу  з  питань  регулювання  орендно – земельних  відносин  Білоцерківської  міської  ради  та  Білоцерківської  ОДПІ.
6. Визначення  очікування  результатів  прийняття  акта  із  застосуванням  методу  аналізу  вигод  та  витрат.
 
Опис  прогнозованих  вигод  та  витрат  від  регулювання,  яке  запроваджується:
 
Сфера  впливу
Вигоди
Витрати
Місцева  влада
Зростання надходжень до місцевого бюджету від  орендної плати  за  землю
 • Зростає обсяг кон-трольних функцій відділу з питань регулювання орендно-земельних відносин Білоцер-ківської міської ради  на частку контролю за справлянням орендної плати
 • Зменшення надходжень до місцевого бюджету внаслідок можливого  збільшення заборгованості по платежах за землю
 
Залучення коштів суб’єктів господарювання для благоустрою міста
 
 
Можливість економічного прогнозування стосовно кожного об’єкта оренди
 
 
Підвищення іміджу місцевої влади, як такої що впровад-жує прозорі, доступні, прос-ті  і зрозумілі  процедури
 
Суб’єкти  підприємницької  діяльності
Забезпечення  відповідності  сплати  орендної  плати  за  землю  від  виду  діяльності  суб’єктами  господарювання  та  фізичними  особами
 
 
Забезпечення поінформов-ності про доступність  виз-начення  орендної  плати  за  землю
 
 
Прозорість процедури визначення  орендної  плати  за  землю.
 
 
Населення
Збільшення надходжень до місцевого бюджету частково збільшить використання коштів на соціальні потреби
 
 
 
Підвищення ефективності використання земельних ресурсів територіальної громади
 
 
Рахунок  прогнозованих  вигод  та  витрат  від  регулювання,  яке  запроваджується:
 
Вихідні  дані  для  проведення  розрахунків:
 
№ п/п
 
Площа, кв.м.
Грошова оцінка, тис.грн.
 
Земельні  ділянки,  передані  на  умовах  оренди  суб’єктам  господарювання  станом  на 1.09.2005р.
з них:
землі  комерційного використання :
-   комерційні банки
землі  комерційного використання та транспорту і зв’язку  -  автостоянки
              -     АЗС
 
 
 
 
1 704, 0
 
47110,0
37746,0
 
 
 
 
384, 6
 
2623,0
2084,0
 
Довідково:
 
 
 
Середньорічна вартість оренди 1 кв.м.земель несільськогосподарського призначеня станом на 1.09.2005 року
-комерційні банки
-автостоянки
-АЗС
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9,03 грн.
0,02 грн.
2,21 грн
 
Розрахункова величина орендної плати за земельні ділянки за рік тис.грн..
 
99,5 тис.грн.
 
 
Розрахунок  вигод  та  витрат 2:
Вид вигод/витрат
Сума вигод/витрат,
 тис. грн.
Коментар  щодо  розрахунку
Вигоди місцевої влади
324,2 тис.грн.
 
Збільшення  поступлень орендної плати
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
324,2 тис.грн.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розраховуються виходячи з річної  ставки орендної плати від грошової оцінки економіко-планувальної зони:
 
а) збільшення надходжень орендної плати               по комерційних банках
384,6*0,06 -384,6*0,04=7,7 тис.грн.
 
б) збільшення надходжень орендної плати               по автостоянках 
2623,0*0,01-2623,0*0,0003=25,4 тис.грн
 
в) збільшення надходжень орендної плати               по АЗС 
6 241, 0 * 0,06-2 084,0 * 0,04 = 291,1 тис.грн.
 
Витрати місцевої влади 
 
 
Вигоди місцевої влади- всього 
324,2 тис.грн.
 
 Вигоди суб’єктів господарювання
 
 • Прозорість процедури визначення  орендної  плати  за  землю
 • Забезпечення  відповідності  сплати  орендної  плати  за  землю  від  виду  діяльності
Витрати суб’єктів господарювання
 
324,2 тис.грн.
 
 
Витрати суб’єктів господарювання- всього
 
324,2 тис.грн.
 
 
Вигоди в цілому
 
 • Прозорість процедури визначення орендної плати
 • Підвищення ефективності використання земельних ресурсів територіальної громади
 
7. Визначення  показників результативності регуляторного акта.
 
Статистичні  показники:
 1. Динаміка  розміру  орендної  плати  за  землю  за  фіксований  період  часу:
а) комерційні банки;
б) автостоянки;
в) АЗС.
 
Прогнозні  значення  основних  статистичних  показників  в  розрахунку  на  рік:
 
№ п/п
Назва  показника
2005
фактично
2006
пропонується
 
 
1.
2.
3.
Розмір орендної  плати  за землю за рік:                          
   комерційні банки;
   автостоянки;
   АЗС.
 
 
 
15, 4 тис.грн.
0, 8 тис.грн.
83, 4 тис.грн.
 
 
23,1 тис.грн.
26, 2 тис.грн.
374, 5 тис.грн.
 
 
8. Заходи  з  допомогою  яких  буде  здійснюватися  відстеження  результативності  акта.
 
Строки  проведення  відстеження:
Базове  відстеження – до набрання  актом  чинності.
Повторне  відстеження – через  рік  з  дня  набрання  актом  чинності.
 
Вид  даних:
Дослідження  статистичних  показників.
Разместил 05-12-2005 20:00:00

   Рейтинг статьи   
Отлично
Очень хорошо
Хорошо
Нормально
Плохо

   Опции   
Напечатать текущую страницу Напечатать текущую страницу
Отправить статью другу Отправить статью другу
   Ссылки по теме   
Святкування з нагоди 979-ї річниці міста Біла Церква
Рішення від 7 грудня 2006 року
Проект рішення про пайову участь.
Питання індивідуального опалення в квартирах багатоквартирних житлових будинків
Проекти міськвиконкому

Комментарии к статье "Проект рішення “Про орендну плату за землю в м. Біла Церква”"
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите под своим логином


   [x] Пошукцелую фразу
любое слово


   [x] Логин
Логин

Пароль

Проверочный код:   
Проверочный код


Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта.


Незалежне інтернет видання - ФАСТІВ


Карта сайта
Copyright © 2000 - 2019
При повному або частковому використаннi матерiалiв цього ресурсу, посилання на www.bilatserkva.info є обов`язковим.
Sitemap

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Powered by © PHP-Nuke released under the GNU/GPL license
Открытие страницы: 0.09 секунды и 5 запросов к БД за 0.00187 сек.
Memory usage: 545 024. Peak memory usage: 1 048 576