Фотоальбом Білої ЦерквиНовини Білої Церкви
   [x] Біла Церква
Головна
Загальна інформація про місто
Статут територіальної громади міста Біла Церква
Символіка міста
Історична довідка
Історичні пам`ятки
Дендропарк "Олександрія"
Фотогалерея
Міста побратими

Карта города Белая Церковь 2009 года


Підрозділи
Освіта
Медицина
Культура
Спорт
Сім`я та молодь
Соціальний захист
Пенсійне забезп.
Правоохоронні органи
Порядок реєстрації підприємців
Житлово-комунальне господарство
Житлово-комунальні субсидії
Комунальні послуги та платежі
Екологія

Громадсько-політичне життя
Політичні партії і громадські організації
Національно-культурні товариства

Економіка
Економіка міста
Підприємництво
Торгівля
Ринок праці
Зовнішньо-економічна діяльність
Інвестиційні пропозиції

Новини
Новини міста
Архів новин
Офіційні новини Білої Церкви у форматі RSS version=2.00 v 2.00

Послуги сайту

Розширений пошук
Найкращі публікації
Список сторінок
Мапа сайту

Зв`язок

Рекомендувати сайт
Контакти


 

Проект рішення про пайову участь.

Міськвиконком

П  Р  О  Е  К  Т
білоцерківська   міська  рада
київської  області
р і ш е н н я
від  «_____»    ________________   2004 року                                                                 №___________
м. Біла  Церква
ДВАДЦЯТЬ  ДЕВ`ЯТА  СЕСІЯ  МІСЬКОЇ  РАДИ
ЧЕТВЕРТОГО  СКЛИКАННЯ
 
Про   пайову   участь  (внески)   інвесторів  (забудовників) 
у  створенні  соціальної  та  інженерно-транспортної  і
нфраструктури  м. Біла  Церква
 
            Враховуючи  необхідність  комплексної  забудови  міста  відповідно  до  Генерального  плану  розвитку  міста,  затвердженого  рішенням  Київської  обласної  Ради  народних  депутатів  від  15.07.1985 р.  за  № 243,  згідно  Постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  30  грудня  2000 р.  за      № 1940,  а  також  Правила  визначення  вартості  будівництва  ДБН  Д.1.1-1-2000,  затверджених  наказом  Державного  комітету  будівництва,  архітектури  та  житлової  політики  України  № 174  від  27.08.2000 р.  із  змінами  і  доповненнями,  внесеними  згідно  з  Доповненням  № 3,  затвердженим  наказом  Державного  комітету  будівництва,  архітектури  та  житлової  політики  України  7  травня  2002 р. № 80,  відповідно  до  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”                міська  рада  вирішила:
1.       Затвердити:
1.1. Нормативи  та  методику  для  визначення  розмірів  пайової  участі  (внесків)  інвесторів  (забудовників)  у  створенні  соціальної  та  інженерно-транспортної  інфраструктури  міста  Білої  Церкви  та  порядок  залучення  і  використання  пайових  коштів  (додаток  № 1).
2.    Доручити  відділу  капітального  будівництва  міської  ради  здійснювати  заходи  щодо  залучення  інвестицій  в  економіку  міста  Білої  Церкви  та  підготовку  розрахунків  розмірів  пайової  участі  (внесків)  інвесторів  (забудовників)  у  створенні  соціальної  та   інженерно-транспортної  інфраструктури  м. Біла  Церква.
3.    Управлінню  містобудування  та  архітектури,  управлінню  житлово-комунального  господарства  міста,  міському  відділу  земельних  ресурсів,  відділу  з  питань  регулювання  орендно-земельних  відносин  міської  ради,  Білоцерківському  бюро  технічної  інвентаризації,  управною  комунальної  власності  міської  ради,  правоустановчі  документи  на  право  власності  на  об`єкти   нерухомого  майна  оформляти  виключно   при  наявності  довідки  Відділу   капітального  будівництва  міської  ради  про  виконання  умов  щодо  пайової  участі  у  створенні  соціальної  та  інженерно-транспортної  інфраструктури  міста  Білої  Церкви,  у  зв`язку  з  будівництвом  (реконструкцією)  або  при  зміні  функціонального  призначення  діючих  об`єктів,  в  тому  числі  житлових  будинків  (приміщень)  на  нежитлові.
4.    Встановити,  що  це  рішення  вступає  в  силу  з  моменту  його  прийняття.
5.    Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  ради  у  справах  бюджету,  фінансів  і  цін.
 
 
Секретар  ради                                                                  В.А.  Павловський
           
 
 
 
Додаток  № 1
                                                                                  до  рішення  Білоцерківської  міської  ради
                                                                                  від „           ”     ЖОВТНЯ     2005 р.  №______
 
НОРМАТИВИ
 
для  визначення  розмірів  пайової  участі  (внесків)  інвесторів  (забудовників)  у  створенні  соціальної  та  інженерно-транспортної  інфраструктури 
м. Біла  Церква  та  порядок  залучення  і  використання   пайових   коштів
 
1.1. Загальні  положення
 
Ці Нормативи визначають розмір пайової участі (внеску) інвесторів (забудовників) у створенні (розвитку) соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Біла Церква з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста в грошовому виразі (гривнях) без ПДВ в цінах 2004 р.
Пайова участь (внесок) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста (надалі - пайова участь) являє собою одноразовий внесок, який інвестор має сплатити до бюджету  м. Біла Церква без урахування ПДВ, що діє на дату сплати.
Одноразовий внесок включає в себе наступні складові:
- відшкодування витрат бюджету м. Біла Церква на розширене відтворення його ресурсів;
- плати інвестора за право реалізувати свій проект будівництва (реконструкції) на території  м. Біла Церква.
Дія цих Нормативів поширюється на всіх інвесторів (забудовників), що здійснюють на території міста Біла Церква будівництво (реконструкцію) будь-яких об`єктів, незалежно від їх форми власності, крім тих, що споруджуються (реконструюються) на замовлення Білоцерківської міської ради.
Звільнені від сплати пайової участі (внеску) інвестори (забудовники), які здійснюють:
-  будівництво житла за кошти населення, в разі перебування сім`ї на квартирному обліку в                 м. Біла Церква , що  підтверджується   відділом  обліку  та  розподілу  житлової  площі міськвиконкому;
- будівництво релігійно-культових об`єктів;
- реставрацію пам`яток архітектури, історії та культури в частині площ, що не перепрофільовуються;
- відтворення втрачених об`єктів історико-архітектурної спадщини в частині площ, що не перепрофільовуються;
-  реконструкцію об`єктів, що є пам`ятками архітектури, історії та культури, якщо інвесторами (забудовниками)     було здійснено відселення за їх кошти із старих та непридатних для проживання житлових будинків або будівель (споруд), придбаних в процесі приватизації об`єктів, в частині площ, що не нарощуються і не перепрофільовуються;
- будівництво об`єктів енергозбереження та енергопостачання - ЛЕП 110-0,4 КВ, ТП, РП, ПС 10-330 КВ, насосних станцій, районних котелень та теплових мереж;
   У разі, якщо розрахункова сума розміру пайової участі та витрат на здійснення робіт, передбачених технічними умовами експлуатаційних служб міста, перевищує 25 відсотків від кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об`єкта, незалежно від його функціонального призначення, згідно із затвердженим у встановленому порядку проектом будівництва (реконструкції), до сплати належить сума в розмірі 25 відсотків від вартості будівництва (реконструкції) даного об`єкта за мінусом вартості робіт, передбачених зазначеними технічними умовами.
 
1.2.  Принципи  визначення  розміру  пайової  участі
 
Розмір пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Біла Церква визначається за принципами:
• Компенсації витрат бюджету міста на розширене відтворення соціальної та інженерно-транспортної    інфраструктури: інвестори мають компенсувати витрати бюджету міста на розширене відтворення соціальної та    інженерно-транспортної інфраструктури пропорційно до навантаження на інфраструктуру міста, яке вони будуть здійснювати у разі реалізації   проекту будівництва (реконструкції).
•   Комплексного  підходу до розвитку соціальної та  інженерно-транспортної  інфраструктури міста:   соціальна     та інженерно-транспортна інфраструктура розвивається рівномірно по всій території міста.
• Урахування соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста: розмір пайової  участі (внеску)  інвесторів  (забудовників) визначається  з урахуванням соціально-економічного значення  проектів будівництва (реконструкції) для міста.
• Сприяння залученню інвестицій в економіку міста:
визначення розміру пайової участі з урахуванням соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста має створювати сприятливі умови для залучення інвестицій в економіку міста.
 
1.3. Розмір пайової участі (внеску) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури  м. Біла Церква
 
1.3.1.      Розмір  пайової  участі   при  будівництві (реконструкції)  житлових  будинків становить  5 відсотків  від  загальної  вартості  будівництва..
1.3.2.      Розмір  пайової  участі   при  будівництві (реконструкції; вбудованих  в  житлових  будинках) адміністративних  та  громадських  будинків, магазинів, кафе,  приміщень  ігрового бізнесу,  будівель  шиномонтажу, гаражів,  мийок, автостоянок, ринків, та  інших   споруд , які  знаходяться  на  магістралях  міста:
§         вул. Я. Мудрого,  вул. Київська;
§         вул. Сквирське  шосе;
§         вул. Дружби,  вул. Ставищанська;
§         бул. 50-річчя  Перемоги, вул. Князя  Володимира, вул. Леваневського;
§         вул. Павліченко,  бул. 1-го Травня;
§         вул. П. Запорожця;
§         вул. Олеся Гончара;
§         вул. Некрасова,  вул. Комсомольська, Комсомольський  бульвар, вул. Грибоєдова;
§         та  в  центральній частині міста  ( в  межах :  вул. Водопійна – р. Рось –  вул. Павліченко –  бул. 1- го Травня  – вул. Першотравнева)
становить  10  відсотків  від  загальної  вартості  будівництва..
1.3.3.      Розмір  пайової  участі   при  будівництві (реконструкції; вбудованих  в  житлових  будинках) адміністративних  та  громадських  будинків, будівель  шиномонтажу, гаражів,  мийок, автостоянок, ринків, та  інших  площинних  споруд , які  знаходяться  в  інших районах  міста ( крім  вказаних    в  п.1.3.2)  становить      5  відсотків  від  загальної  вартості  будівництва.
1.3.4.      Розмір  пайової  участі   при  будівництві (реконструкції) виробничих , промислових  та  складських  приміщень становить      5  відсотків  від  загальної  вартості  будівництва.
1.3.5.      Розмір   пайової  участі   при  будівництві  автозаправочних  станцій  становить  25  відсотків  від  загальної  вартості  будівництва..
 
 
1.4. Порядок залучення і використання пайових коштів (внесків) інвесторів (забудовників) на створення соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури  м. Біла Церква
 
 Загальні  положення
 
Завдання  Порядку
 
Цей Порядок регулює організаційні та економічні відносини, пов`язані з залученням і використанням пайових коштів (внесків) інвесторів (забудовників) на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Біла Церква.
Механізм залучення і використання пайових коштів (внесків) інвесторів (забудовників) на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Біла Церква регулюється цим Порядком, договорами між виконавчим органом Білоцерківської міської ради та інвестором,  іншими Законами України.
 
Сфера дії Порядку
 
Порядок поширюється на всіх інвесторів (забудовників), що здійснюють на території міста Біла Церква будівництво (реконструкцію) будь-яких об`єктів незалежно від їх форми власності, крім об`єктів, що споруджуються (реконструюються) на замовлення Білоцерківської міської ради.
Пайовий внесок інвестора (забудовника) на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м.  Біла  Церква
Пайовий внесок інвестора (забудовника) на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Біла Церква  (далі пайовий внесок інвестора (забудовника)) є платою, яку інвестор (забудовник) має перерахувати місту для відшкодування  витрат бюджету м.Біла Церква  на розширене відтворення його ресурсів та за право реалізувати свій  проект     будівництва (реконструкції) на території м. Біла Церква  , з метою поліпшення фінансового забезпечення комплексної забудови міста.
Юридична особа, яка виступає від імені міста щодо пайових коштів
 
У всіх питаннях щодо організації залучення пайових коштів (внесків) виконавчий орган Білоцерківської міської ради    виступає в  особі  Відділу  капітального  будівництва  Білоцерківської  міської  ради  (надалі – ВКБ міської ради).
Рішення щодо використання пайових коштів (внесків) приймає Білоцерківська міська рада при затвердженні бюджету та програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Біла Церква 
1.4.1.  Залучення пайових коштів (внесків) інвесторів (забудовників)
 
Платник пайового внеску
 
Пайовий   внесок  сплачує  юридична  (фізична)   особа  або  уповноважена  нею   особа,   яка  виступає    інвестором (забудовником) та (або) оформляє документи на землекористування та дозвіл на будівництво (реконструкцію); документи   щодо зміни функціонального призначення діючих об`єктів, в тому числі житлових будинків (приміщень) на нежитлові: а також   при наданні земельної ділянки для експлуатації та обслуговування об`єктів, при будівництві (реконструкції) яких документація    не була оформлена належним чином (земельні питання не вирішені у встановленому порядку).
                                                    
 
Форма  сплати
 
Пайовий   внесок   інвестора   (забудовника)   сплачується   у   формі   грошового   внеску   або   створення    необхідної інфраструктури власними силами інвестора (забудовника).
Форма сплати пайового внеску інвестора (забудовника) визначається на взаємовигідних засадах на підставі договору  між містом (ВКБ міської ради) та інвестором (забудовником).
Рішення про сплату
 
Рішення про сплату пайового внеску інвестора (забудовника) приймається на етапі оформлення інвестору (забудовнику) документів на землекористування та оформлення дозвільних документів на будівництво (реконструкцію) відповідно виконкомом Білоцерківської міської ради на підставі розрахунку підписаного інвестором (забудовником) і ВКБ міської ради.
Розрахунок розміру пайового внеску інвестора (забудовника)
 
Розмір пайового внеску інвестора (забудовника) в грошовій формі визначає ВКБ міської ради відповідно до Нормативів    для визначення розміру пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та  інженерно-транспортної структури м. Біла Церква, не пізніше   десяти робочих днів з моменту подачі заявки інвестора (забудовника) і документів про затвердження у встановленому порядку   проекту будівництва (реконструкції).
Розмір пайового внеску інвестора (забудовника) при створенні необхідної інфраструктури власними силами інвестора (забудовника) визначається в обсязі, що є еквівалентним грошовій формі.
Порядок сплати
 
Пайовий внесок інвестора (забудовника) у грошовій формі сплачується в повній сумі єдиним платежем або   частинами, що визначається у Договорі між містом  (міський  голова) та інвестором (забудовником).
Кошти пайового внеску інвестор (забудовник) перераховує на спеціально створений рахунок  Відділу  капітального  будівництва  Білоцерківської  міської  ради.
Пайовий внесок інвестора (забудовника) шляхом створення інфраструктури його власними силами здійснюється відповідно до умов, що визначаються у Договорі між містом ( міський голова) та інвестором (забудовником).
 
Терміни сплати
 
Пайовий внесок інвестора (забудовника) у грошовій формі сплачується єдиним платежем або частинами за графіком відповідно до умов Договору про сплату пайового внеску між містом ( міський голова) та інвестором (забудовником).
Термін сплати пайового внеску може встановлюватися Договором не пізніше як за квартал до планової здачі об`єкта будівництва (реконструкції) в експлуатацію.
 

Договір про сплату пайового внеску

Договір про сплату пайового внеску (далі Договір) між містом (міський  голова) та інвестором (забудовником) є угодою про розмір та форму пайового внеску інвестора (забудовника), терміни (графік) сплати, умови індексації, майнові та інші права сторін, відповідальність сторін, інше.
 
Сторони, що укладають Договір про сплату пайового внеску
 
Договір про сплату пайового внеску укладають інвестор (забудовник) та місто в особі міського  голови.
 
Момент укладання Договору про сплату пайового внеску
 
Укладання Договору про сплату пайового внеску передує оформленню в виконкомі міської ради відповідно документів на землекористування та дозвільних документів на будівництво (реконструкцію).
Уразі зміни функціонального призначення житлових будинків (приміщень) на нежитлові, Договір про сплату пайового внеску укладається після погодження  їх подальшого функціонального призначення.
Результат сплати пайового внеску або укладання Договору про сплату пайового внеску
1. У разі сплати інвестором (забудовником) пайового внеску єдиним платежем ВКБ міської ради видає підписану Довідку  про одержання пайових коштів інвестора (забудовника) на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста.
2. У разі сплати інвестором (забудовником) пайового внеску частинами, відповідно до графіку, що   встановлюється Договором   про   сплату   пайового   внеску.   Довідка,   підписана   ВКБ міської ради  про   одержання   пайових   коштів      інвестора (забудовника)  на   створення   соціальної  та   інженерно-транспортної   інфраструктури   міста,   видається   після     остаточного розрахунку.
3. У разі, якщо Договором про сплату пайового внеску передбачається створення необхідної інфраструктури   власними силами інвестора (забудовника) в обсязі, що є еквівалентом грошовій формі, останній має надати ВКБ міської ради документи,    які засвідчують виконання робіт у обсягах та у терміни, визначені Договором, а також передачу цієї інфраструктури на   баланс  міста.
4. Довідка   про   повну   сплату   пайового   внеску   видається   ВКБ міської ради  інвестору   (забудовнику)  для   подання   в   Держархбудконтроль,   управління    житлово-комунального  господарства  міста, міський  відділ  земельних ресурсів,  Білоцерківське бюро технічної інвентаризації.
 
Наслідки порушення інвестором (забудовником) умов Порядку
 
У разі прострочення термінів сплати:
§  інвестор (забудовник) сплачує пеню в розмірі 0,1 відсотка від нарахованої суми пайового внеску за кожну   добу прострочення;
§  розмір несплаченої частки пайового внеску інвестора (забудовника) коригується на індекс інфляції від дати   його розрахунку.
У разі повної або часткової несплати пайового внеску прийняття об`єкта в експлуатацію, реєстрація актів в Держархбудконтролі, видача свідоцтв на право власності і реєстрація в Білоцерківському бюро технічної інвентаризації не допускається.
Звільнення від сплати пайових внесків
Рішення про звільнення інвестора (забудовника) від пайових внесків приймає Білоцерківська міська рада за поданням постійної комісії у справах бюджету, фінансів  і  цін.
 
 
 
1.4.2. Використання пайових коштів (внесків) інвесторів (забудовників)
 
Напрями   використання   пайових   внесків
 
Встановити,  що  кошти,  залучені  в  порядку  пайової  участі  від  інвесторів  (забудовників),  розподіляються  таким  чином:
1. При  будівництві  (реконструкції)  житла  пайові  кошти  відділ  капітального  будівництва  міської ради  спрямовує  для  фінансування  будівництва  об`єктів  соціальної  сфери  включених  до  Програми  соціально–економічного  та  культурного  розвитку міста  (на  реконструкцію  і  ремонт  житлового  фонду,  благоустрій  міста  і  інш.).
2. В  усіх  інших  випадках  будівництва  (реконструкції)  об`єктів  відділ  капітального  будівництва  міської ради  спрямовує  пайові  кошти  у  повному  обсязі  (100 %)  на  фінансування  загальноміських об`єктів  (культури,  освіти,  охорони  здоров`я  та  інших).
 
Прийняття  рішення  про  цільове  використання  коштів  пайових  внесків
 
Рішення  про  цільове  використання  коштів  пайових  внесків  інвесторів  (забудовників)  приймає  Білоцерківська  міська  рада  при  затвердженні  бюджету  та  Програми  соціально–економічного  і  культурного  розвитку  міста  на  кожний  рік  відповідно  до  принципів  бюджетної  системи  в  Україні  та  цього  Порядку.
 
Секретар  ради                                                          В.А.  Павловський
Разместил 05-10-2005 19:00:00

   Рейтинг статьи   
Отлично
Очень хорошо
Хорошо
Нормально
Плохо

   Опции   
Напечатать текущую страницу Напечатать текущую страницу
Отправить статью другу Отправить статью другу
   Ссылки по теме   
Святкування з нагоди 979-ї річниці міста Біла Церква
Рішення від 7 грудня 2006 року
Питання індивідуального опалення в квартирах багатоквартирних житлових будинків
Проекти міськвиконкому
Умови конкурсу на перевезення пасажирів

Комментарии к статье "Проект рішення про пайову участь."
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите под своим логином


   [x] Пошукцелую фразу
любое слово


   [x] Логин
Логин

Пароль

Проверочный код:   
Проверочный код


Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта.


Незалежне інтернет видання - ФАСТІВ


Карта сайта
Copyright © 2000 - 2019
При повному або частковому використаннi матерiалiв цього ресурсу, посилання на www.bilatserkva.info є обов`язковим.
Sitemap

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Powered by © PHP-Nuke released under the GNU/GPL license
Открытие страницы: 0.06 секунды и 5 запросов к БД за 0.00399 сек.
Memory usage: 545 024. Peak memory usage: 786 432