Фотоальбом Білої ЦерквиНовини Білої Церкви
   [x] Біла Церква
Головна
Загальна інформація про місто
Статут територіальної громади міста Біла Церква
Символіка міста
Історична довідка
Історичні пам`ятки
Дендропарк "Олександрія"
Фотогалерея
Міста побратими

Карта города Белая Церковь 2009 года


Підрозділи
Освіта
Медицина
Культура
Спорт
Сім`я та молодь
Соціальний захист
Пенсійне забезп.
Правоохоронні органи
Порядок реєстрації підприємців
Житлово-комунальне господарство
Житлово-комунальні субсидії
Комунальні послуги та платежі
Екологія

Громадсько-політичне життя
Політичні партії і громадські організації
Національно-культурні товариства

Економіка
Економіка міста
Підприємництво
Торгівля
Ринок праці
Зовнішньо-економічна діяльність
Інвестиційні пропозиції

Новини
Новини міста
Архів новин
Офіційні новини Білої Церкви у форматі RSS version=2.00 v 2.00

Послуги сайту

Розширений пошук
Найкращі публікації
Список сторінок
Мапа сайту

Зв`язок

Рекомендувати сайт
Контакти


Біла Церква

Закон України "Про захист прав споживачів"
Торгівля
  

Права споживача в разі придбання ним товару неналежної якості:
 ( ст.14  Закону України “Про захист прав споживачів )

 
 1. Споживач при виявленні недоліків чи  фальсифікації  товару
протягом  гарантійного  терміну  в  порядку та строки, встановлені
законодавством,  і  на  підставі обов`язкових для сторін правил чи
договору,  має  право  за  своїм вибором вимагати від продавця або
виробника: 
а) безоплатного усунення недоліків  товару  або відшкодування
витрат на їх виправлення споживачем чи третьою особою;
б)  заміни  на  товар  аналогічної  марки  (моделі, артикулу,
модифікації) належної якості;
в) відповідного зменшення його купівельної ціни;
г)  заміни  на  такий же товар іншої марки (моделі, артикулу,
модифікації) з відповідним перерахуванням купівельної ціни;
д) розірвання договору та  відшкодування  збитків,  яких  він
зазнав.
Стосовно непродовольчих товарів,  що були у  використанні  та
реалізовані  через  роздрібні  комісійні торговельні підприємства,
вимоги споживача,  зазначені у цьому  пункті,  задовольняються  за
згодою продавця.
Згідно з цим пунктом задовольняються  вимоги  споживача  щодо
товарів, термін гарантії на які не закінчився.
2. Вимоги  споживача,  встановлені  пунктом  1  цієї  статті,
пред`являються  за  вибором споживача продавцеві за місцем купівлі
товару,  виробнику  або  підприємству,  що  виконує  їх функції за
місцезнаходженням споживача.
Зазначені вимоги  за  місцезнаходженням  споживача  виконують
також  створені  власником  продавця  торговельні  підприємства та
філії,  що  здійснюють  продаж  аналогічних  придбаним  споживачем
товарів, або підприємства, на які ці функції покладено на підставі
договору.  Функції  представників підприємств-виробників виконують
їх  представництва  та  філії, створені виробниками для цієї мети,
або   підприємства,  які  виконують  вказані  вимоги  на  підставі
договору з виробником.
Продавець  і  виробник  під  час  продажу (реалізації) товару
зобов`язані інформувати споживача про підприємства,  які виконують
вимоги,  встановлені пунктами 1 і 2 цієї статті.  У разі ненадання
такої   інформації   вони   несуть  відповідальність,  встановлену
статтями  18  і  23  цього  Закону. 
3.   Продавець,   виробник   (підприємство,   що  виконує  їх
функції) зобов`язані прийняти товар неналежної якості у  споживача
і задовольнити його вимоги.
Доставка великогабаритних товарів і товарів вагою понад п`ять
кілограмів   продавцю,  виробнику  (підприємству,  що  виконує  їх
функції)  та  їх  повернення  споживачеві  здійснюються  силами  і
засобами   продавця,   виробника   (підприємства,  що  виконує  їх
У разі  невиконання  цього зобов`язання,  а також відсутності
продавця,  виробника  (підприємства,  що  виконує  їх  функції)  у
місцезнаходженні  споживача  доставка  і повернення товарів можуть
бути здійснені споживачем за їх рахунок.
4.  За  наявності  товару  вимога  споживача  про його заміну
підлягає негайному задоволенню,  а в разі  необхідності  перевірки
якості - протягом 14 днів або за домовленістю сторін.
У разі  відсутності  товару  вимога  споживача   про   заміну
підлягає  задоволенню  у  двомісячний  термін  з  часу відповідної
заяви. Якщо  задовольнити вимогу споживача  про  заміну  товару  у
встановлений  термін  неможливо,  споживач вправі за своїм вибором
пред`явити   продавцю,  виробнику  (підприємству,  що  виконує  їх
функції) інші вимоги,  передбачені підпунктами "а",  "в", "г", "д"
пункту 1 цієї статті.
5.  Під  час  заміни товару з недоліками на товар аналогічної
марки  (моделі,  артикулу,  модифікації)  належної якості, ціна на
який змінилася, перерахунок вартості не провадиться.
Під  час  заміни  товару з недоліками на такий же товар іншої
марки   (моделі,   артикулу,   модифікації)  перерахунок  вартості
провадиться виходячи з цін, що діяли на час обміну.
При розірванні  договору  розрахунки  із  споживачем  у  разі
підвищення ціни на товар провадяться виходячи з його  вартості  на
час  пред`явлення  відповідної  вимоги,  а  у разі зниження ціни -
виходячи  з  вартості  товару  на  час купівлі. Гроші, сплачені за
товар,  повертаються  споживачеві  у день розірвання договору, а у
разі  неможливості  повернути гроші у день розірвання договору - в
інший термін за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом 7
днів. 
6. У   разі   придбання   споживачем   продовольчих   товарів
неналежної якості продавець зобов`язаний  замінити  їх  на  якісні
товари або повернути споживачеві сплачені ним гроші,  якщо вказані
недоліки  виявлені  у  межах  терміну   придатності.   При   цьому
розрахунки  із  споживачем  провадяться  в порядку,  передбаченому
частиною третьою пункту 5 цієї статті.
7. При пред`явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення
недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом 14 днів або за
згодою сторін в інший термін.
На письмову вимогу споживача на час ремонту йому надається (з
доставкою) товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації)
незалежно  від  моделі.  Для  цього  виробник  разом  з  продавцем
зобов`язані   на   договірній  основі  передбачати  обмінний  фонд
товарів.  Перелік  таких  товарів визначається Кабінетом Міністрів
України. 
За кожний   день   затримки   виконання  вимоги  про  надання
товару  аналогічної  марки  (моделі,  артикулу, модифікації) та за
кожний  день затримки усунення недоліків понад установлений термін
(14 днів)  споживачеві  виплачується  неустойка  в розмірі одного
При усуненні  недоліків  шляхом  заміни комплектуючого виробу
або  складової  частини  товару,  на  які  встановлено  гарантійні
терміни,   гарантійний  термін  на  новий  комплектуючий  виріб  і
складову частину обчислюється від дня  видачі  споживачеві  товару
після ремонту.
8.   Споживач  має  право  пред`явити  виробнику  вимогу  про
безоплатне усунення недоліків товару після закінчення гарантійного
терміну.  Ця вимога може бути пред`явлена  протягом  установленого
терміну  служби,  а якщо такий не встановлено - протягом 10 років,
якщо в товарі були виявлені  істотні  недоліки,  допущені  з  вини
виробника.  Якщо  ця  вимога  не задоволена у терміни, передбачені
пунктом 7  цієї  статті,  споживач  має  право  за  своїм  вибором
пред`явити  виробнику  інші  вимоги,  встановлені  пунктом  1 цієї
статті.
9. Вимоги    споживача   розглядаються   після   пред`явлення
споживачем  розрахункового  документу,  а  щодо  товарів,  на  які
встановлено  гарантійні  терміни,  - технічного паспорта чи іншого
документа,  що  його замінює з позначкою про дату продажу.
Під час  продажу   товару   продавець   зобов`язаний   видати
споживачеві  розрахунковий  документ,  що засвідчує факт купівлі з
позначкою про дату продажу.
У разі   втрати  споживачем  технічного  паспорта  чи  іншого
документа, що його замінює, їх відновлення здійснюється у порядку,
визначеному законодавством.
10.  Виробник  зобов`язаний  відшкодувати всі збитки продавця
(підприємства,  що виконує його функції), який розглядає претензію
споживача до виробленого товару.
Продавець  (виробник)  товарів зобов`язаний у місячний термін
відшкодувати підприємству,  що виконує його функції,  збитки, яких
воно   зазнало   у   зв`язку   із  задоволенням  вимог  споживача,
передбачених цією статтею.
11. Вимоги,  встановлені  пунктом 1 цієї статті щодо товарів,
виготовлених    за    межами    України    або     придбаних     у
посередників, задовольняються за рахунок продавця.
У цьому разі продавець може вимагати  відшкодування  завданих
йому збитків третіми особами.
12. Вимоги  споживача,   передбачені     цією   статтею,   не
підлягають  задоволенню,  якщо  продавець, виробник (підприємство,
що виконує  їх  функції)  доведуть,  що  недоліки  товару  виникли
внаслідок  порушення  споживачем  правил  користування товаром або
його зберігання.  Споживач має  право  брати  участь  у  перевірці
якості товару особисто або через свого представника.

 

Права споживача у разі порушення виконавцем умов договору про виконання робіт і надання послуг:
( ст.15  Закону України “Про захист прав споживачів )

 
1. Споживач  має право відмовитися від договору про виконання
робіт і надання послуг  і  вимагати  відшкодування  збитків,  якщо
виконавець  своєчасно  не  приступає  до  виконання  договору  або
виконує роботу так повільно,  що закінчити її у визначений  термін
стає неможливим.
2. Якщо під час виконання  робіт  або  надання  послуг  стане
очевидним,  що  їх  не  буде  виконано  згідно з умовами договору,
споживач має право призначити  виконавцю  відповідний  термін  для
усунення недоліків,  а в разі невиконання цієї вимоги у визначений
термін - розірвати договір і вимагати  відшкодування  збитків  або
доручити виправлення недоліків третій особі за рахунок виконавця.
3.  У  разі  виявлення  недоліків у виконаній роботі (наданій
послузі) споживач має право за своїм вибором вимагати:
безоплатного усунення недоліків у виконаній  роботі  (наданій
послузі);
відповідного зменшення   ціни   виконаної   роботи   (наданої
послуги);
безоплатного виготовлення іншої речі з такого ж  матеріалу  і
такої ж якості чи повторного виконання роботи;
відшкодування завданих  йому  збитків  з  усуненням недоліків
виконаної роботи (наданої послуги) своїми силами чи із  залученням
третьої особи.
Зазначені вимоги  підлягають  задоволенню  у  разі  виявлення
недоліків під час приймання виконаної роботи (наданої послуги) або
під  час  її виконання (надання),  а у разі неможливості виявлення
недоліків під час приймання виконаної роботи (наданої  послуги)  -
протягом гарантійного чи іншого терміну,  встановленого договором,
чи  протягом  шести  місяців  з  дня  прийняття  виконаної  роботи
(наданої  послуги)  у  разі  відсутності  гарантійного  чи  іншого
терміну, встановленого договором.
4. За  наявності  у роботах (послугах) істотних відступів від
умов договору або інших  істотних  недоліків  споживач  має  право
вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.
Якщо істотні відступи від  умов  договору  або  інші  істотні
недоліки  було виявлено в роботі (послузі),  виконаній з матеріалу
споживача,  споживач має  право  вимагати  за  своїм  вибором  або
виконання  її  з  такого  ж  матеріалу  виконавця,  або розірвання
договору і відшкодування збитків.
Зазначені  вимоги можуть бути пред`явлені споживачем протягом
термінів, передбачених нормативно-правовими актами та нормативними
документами, умовами  договору,  а  в   разі   відсутності   таких
термінів  -  протягом  10  років.
5.  Якщо  виконавець  не виконує, прострочує виконання роботи
(надання послуги) згідно з договором,  він за кожний день (годину,
якщо   тривалість  виконання  визначена  у  годинах)  прострочення
сплачує споживачеві пеню у розмірі трьох відсотків вартості роботи
(послуги),  якщо  інше не передбачено законодавством.  У разі коли
вартість  роботи  (послуги)  не  визначено,   виконавець   сплачує
споживачеві неустойку в розмірі трьох відсотків загальної вартості
замовлення.
Сплата виконавцем  неустойки  (пені),  встановленої  в   разі
невиконання,   прострочення   виконання   або  іншого  неналежного
виконання   зобов`язання,   не   звільняє   його   від   виконання
зобов`язання в натурі.
6. Виконавець   не   несе   відповідальності  за  недоліки  у
виконаних роботах або  наданих  послугах,  якщо  доведе,  що  вони
виникли  з  вини  самого  споживача  чи внаслідок дії непереборної
сили. 
7.  Про  відступи від умов договору та інші недоліки в роботі
(послузі),  що  не  могли  бути виявлені при звичайному способі її
прийняття, споживач зобов`язаний повідомити виконавцеві не пізніше
трьох  діб  після  їх  виявлення. 
8.  Виконавець  залежно  від  характеру і специфіки виконаної
роботи   (наданої   послуги)   зобов`язаний   видати   споживачеві
розрахунковий   документ,   що  засвідчує  факт  виконання  роботи
(надання  послуги). 
9. Виконавець зобов`язаний протягом місяця відшкодувати збит-
ки,  що виникли у зв`язку з втратою, псуванням чи пошкодженням ре-
чі,  прийнятої  ним  від споживача для виконання робіт або надання
послуг.  Виконавець не звільняється від відповідальності, якщо рі-
вень його наукових і технічних знань не дав змоги виявити особливі
властивості речі,  прийнятої ним від споживача для виконання робіт
або надання послуг.
10. Виконавець  несе  відповідальність  за  шкоду,  заподіяну
життю,  здоров`ю або майну  споживача,  що  виникла  у  зв`язку  з
використанням    речей,    матеріалів,    обладнання,    приладів,
інструментів,  пристосувань  чи  інших  засобів,  необхідних   для
виконання  ним  робіт  або  надання  послуг,  незалежно від знання
виконавцем їх властивостей.


 


Copyright © Все права защищены.
Дата публикации: 22-08-2004
(6592 прочтений)

[ Вернуться назад ]


   [x] Пошукцелую фразу
любое слово


   [x] Логин
Логин

Пароль

Проверочный код:   
Проверочный код


Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта.


Незалежне інтернет видання - ФАСТІВ


Карта сайта
Copyright © 2000 - 2019
При повному або частковому використаннi матерiалiв цього ресурсу, посилання на www.bilatserkva.info є обов`язковим.
Sitemap

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Powered by © PHP-Nuke released under the GNU/GPL license
Открытие страницы: 0.06 секунды и 3 запросов к БД за 0.00121 сек.
Memory usage: 1 071 888. Peak memory usage: 1 310 720