Фотоальбом Білої ЦерквиНовини Білої Церкви
   [x] Біла Церква
Головна
Загальна інформація про місто
Статут територіальної громади міста Біла Церква
Символіка міста
Історична довідка
Історичні пам`ятки
Дендропарк "Олександрія"
Фотогалерея
Міста побратими

Карта города Белая Церковь 2009 года


Підрозділи
Освіта
Медицина
Культура
Спорт
Сім`я та молодь
Соціальний захист
Пенсійне забезп.
Правоохоронні органи
Порядок реєстрації підприємців
Житлово-комунальне господарство
Житлово-комунальні субсидії
Комунальні послуги та платежі
Екологія

Громадсько-політичне життя
Політичні партії і громадські організації
Національно-культурні товариства

Економіка
Економіка міста
Підприємництво
Торгівля
Ринок праці
Зовнішньо-економічна діяльність
Інвестиційні пропозиції

Новини
Новини міста
Архів новин
Офіційні новини Білої Церкви у форматі RSS version=2.00 v 2.00

Послуги сайту

Розширений пошук
Найкращі публікації
Список сторінок
Мапа сайту

Зв`язок

Рекомендувати сайт
Контакти


Біла Церква

Загальна інформація про місто
Загальна інформація про місто


Iнформацiя про мiсто Бiла Церква

Бiла Церква розташована в долинi рiчки Рось за 84 км. на пiвденний захiд вiд столицi України м.Києва i є  найбiльшим  промисловим  та культурним центром столичної областi з територiєю 3,4 тис.га та  населенням – 203,3 тис.чол  (станом на 1.01.2004 р.).

     Через мiсто проходить автострада Одеса-Санкт-Петербург.
     Найближчий рiчковий порт знаходиться в  м.Києвi  (84  км.),  морський порт в м.Одесi          (400 км.).
     В мiстi є 1 аеродром, 2 залiзничнi станцii.
     Мiсто Бiла Церква - одне  iз  найстарiших  мiст  Київськоi  Русi.
     Мiсто засноване в 1032 роцi великим князем Ярославом Мудрим. Стародавня i перша назва нашого мiста - Юр"їв.

     
За свою довгу iсторiю мiсто неодноразово руйнувалося,  зазнавало нападiв незчисленних поневолювачiв. Особливо постраждало мiсто i  його населення пiд час Великоi Вiтчизняної вiйни 1941-1945 рокiв.

За 950 днiв окупацiї мiсто практично  було  повнiстю  зруйновано, залишилось всього 40 тисяч населення. До 1946 р. мiсто було  повнiстю  вiдбудоване.  Протягом  1959-65 збудовано та введено в дiю 14 нових пiдприємств, розпочато  будiвництво Бiлоцеркiвського шинного комбiнату.


Економічна діяльність.Основними напpямами економiчноi дiяльностi є пpомисловiсть , будiвництво, pозвиток малого пiдпpиємництва.  Нині в місті працюють підприємства різних галузей, провідними  з них є нафтохімічна, переробна, машинобудівна. Hайбiльшу питому вагу  ( 52.0% ) в загальному обсязi виpобництва пpомислової пpодукцiї займає хімічна і нафтохімічна промисловiсть.

На сьогоднішній день у мiстi працює 36 промислових пiдприємств,  в  тому числі 2  -  державної   власностi. Найбiльш потужнi - закрите акцiонерне товариство " Росава"  по виготовленню автошин, товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтер-ГТВ" по виготовленню формових та неформових гумово-технiчних виробiв, єдине в Українi пiдприємство по виготовленню феритових та ювелiрних виробiв – закрите акцiонерне товариство, науково-виробнича фiрма "Ферокерам", закрите акцiонерне  товариство "Бiлоцеркiвська теплоелектроцентраль" по  виробництву  теплоенергiї  та електроенергii.
Найстарiше, в 1850 році створене,  промислове пiдприемство мiста - вiдкрите акцiонерне товариство  "Бiлоцеркiвсiльмаш" по виробництву сiльгоспмашин, комбайнiв.

Обсяг реалізованої продукції за січень-травень 2004 року склав 420 млн.грн., що становить 14,1% від обсягів по Київській області.

За січень-червень 2004 року обсяг промислового виробництва збільшився на 57,5% у порівнянні з відповідним періодом минулого року. 

За І півріччя 2004 року в порівнянні  з відповідним періодом минулого року підприємствами міста збільшено виробництво автошин  на 57,4%, в тому числі  для легкових автомобілів на 47,2%,  накладок і колодок гальмових – 14,3%,  книжково-журнальної продукції – 64,2%, конструкцій і виробів збірних залізобетонних -48,8%, цегли будівельної -24,6%, оснастки технологічної -13,5 %, меблів –  49,85, газопальникові пристрої – 20,7% , крупа гречана – 18,3% , неформові вироби – 9,7% та інше.

В мiстi працюе 4 транспортних пiдприемства по перевезенню  вантажiв та 2 підприемства пасажирського транспорту (автобусний та тролейбусний парки). Розвинуто мережу приватних пiдприємств по  перевезенню пасажирiв.
  
Незважаючи на економiчнi труднощi  наше  мiсто  росте  i  розвивається. 

В І півріччі  2004 року в місті Б.Церква побудовано  житла  загальною площею більше 17 тис. кв. метрів. В тому числі  2 багатоповерхових будинки на 161 квартиру  та 20  індивідуальних житлових будинків. Всього введено  в дію в І півріччі 2004 року :  27 магазинів загальною площею 3274,6 кв.м., 5 кафе загальною площею майже 800 кв.м., 4 перукарні, 5 офісів,  2 зали гральних автоматів, банк, 5 складських приміщень загальною площею більше 2 тис.кв.м.,  картонажний цех, 2 автозаправочні станції  потужністю  680 заправок на добу, очисні споруди, зливну станцію, ательє, салон краси, профілакторій по збереженню і обслуговуванню автотранспорту та киснева станція. 

Поступово знижується безробiття, зростає попит на  квалiфiкованих працiвникiв.
Не залишаються без уваги i соцiально незахищенi верстви  населення, які отримують різнобічну допомогу.
Пiдпpиємства  мiста мають iноземнi iнвестицii на суму бiльше 26,9 млн.долаpiв США.
       
Суб`єкти господарювання міста за 2003 рік здійснювали зовнішньо-торгівельні операції з партнерами 51 країни світу.  Продукцiя промислових  пiдприємств  мiста  експортуеться  в  краiни близького та далекого зарубiжжя, в т.ч.  Австрiю,  Нiмеччину,   Словакiю, Польщу, Iспанiю, Угорщину, Литву,  Росiю  та  iншi.  Серед   продукцii, що експортуеться є: шини, каучук, машини та устаткування та механізми, феритовi вироби, цукор,  швейнi   вироби, борошно тощо. 

Мiсто пiдтримує взаємовигiднi партнерськi вiдносини  з  мiстами-побратимами: Польщі, Бiлорусiї, Грузiї, Литви, Росії.


Розвиток середнього та малого бізнесуВ мiстi активно розвивається  приватний  бізнес. За станом на 01.01.2004 року зареєстровано біля 2340 суб`єктів підприємницької діяльності. Кількість фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю становить  більше 11 тисяч чоловік. З розрахунку на 10 тис.чоловік населення міста припадає 100 малих підприємств.

На малих підприємствах міста зайнято 25 тис. чоловік, що становить 20% розрахунку до кількості населення  у працездатному віці. 

Загальна сума надходжень до бюджетів всіх рівнів, одержаних за рахунок малих підприємств  за 2003 рік становить 29 млн.грн.

За короткий термін в місті була створена розвинута інфраструктура підтримки малого підприємництва ( міський Фонд підтримки підприємництва Білоцерківський регіональний бізнес-центр, Білоцерківський інноваційний бізнес інкубатор), яка на сьогоднішній день набула визнання як в Україні, так і в таких розвинутих країнах світу як США, Німеччина, а також в країнах Східної Європи.

Серед молодих сучасних пiдприємств багато таких, що працюють за новiтнiми свiтовими технологiями. Це СП "Укрiнтерм" по  виготовленню котельного та допомiжного обладнання, фiрма "Гiпрон"  по  виробництву металочерепицi,  ЗАТ  "МЖК-Буд" по будiвництву  та  євроремонту, фiрма "Вiкна по виготовленню євровiкон та багато iнших.


Соціально - культурна сфера


Бiла Церква має розгалужену мережу освiтнiх  закладiв:  26 загальноосвiтнiх шкiл, в т.ч. 
 • 2 гімназії,
 • 2 спецiальнi  школи, 
 • державний  лiцей,
 • державний  аграрний  унiверситет,
 • технiкум м`ясо-молочної промисловостi,
 • обласний  iнститут  пiслядипломної освiти педагогiчних кадрiв,
 • 5 професійно-технічних училищ,
 • педагогічне училище,
 • медичне училище,
 • коледж стандартизацiї, метрологiї та  сертифiкацiї, 
 • 38 дитячих садкiв;

лікувальних установ :                   

 • 8 лiкарняних закладів ,
 • 10 полiклiнiк в т.ч.  3  стоматологiчнi поліклініки,
 • дитячо-оздоровчий центр „Шанс” по реабілітації хворих на церебральний параліч,
 • дві спеціалізовані інтернатні установи для дітей,
 • три дитячі будинки,
 • психоневрологiчний iнтернат для дорослих,
 • Будинок сімейного типу, профiлакторiй "Дубрава",
 • територiально-медичне об"еднання, ;

закладiв культури:

 • 3 Палаци культури,
 • 3 кiнотеатри,
 • 6 клубiв,
 • 13 бiблiотек,
 • 3 школи  мистецтв,
 • 2  музичнi  школи,
 • центр творчостi "Соняшник",
 • будинок художньої творчостї,
 • будинок юних технiкiв.

Функцiонують музично-драматичний театр iм.П.Саксаганського, Будинок органної i камерної музики, почав роботу драматичний театр "Новий".

Починаючи з 1924 року діє краєзнавчий музей. 

На території міста знаходиться Дендропарк „Олександрія” ,  більше 80 пам`ятників історії та культури.

У  мiстi  -  24 народних та зразковi самодiяльнi колективи. 
Серед них

 • ансамбль танцю "Рось",
 • дитячотанцювальний колектив "Щасливе дитинство", 
 • чоловiчо-хорова капела,
 • мунiципальний духовий оркестр  та  iн. 

Проводяться  мiськi  фестивалi: 

 • "Веселка  над Россю",
 • "Золота   осiнь", 
 • "Рiздвянi зорi".

Дiють 

 • 3 ДЮСШ, 
 • 5 спортивних  клубiв, 
 • лiцей-iнтернат  фiзкультури та спорту,
 • стадiон.    

У   мiстi - 5 готелiв, 18 філій та відділень банкiв. 
       
Бiла Церква - батькiвщина багатьох дiячiв науки, культури, мистецтва, спорту.

Тут народилися: 

 • Г.Вул - фiзик, академiк,
 • Ю.Линник -  математик, академiк,
 • О.Медвiдь - триразовий олiмпiйський чемпiон  з  вiльноi  боротьби.

Жили й працювали: 

 • К.Стеценко - композитор, 
 • Л.Курбас  -  режисер-новатор,
 • М.Вавилов - ботанiк, генетик,
 • П.Попович  -  льотчик-космонавт.
      

Наше древнє мiсто залишаеться мiстом молодих, бiля 50%  його  жителiв - це молодi люди вiком до 30 рокiв.


Copyright © Все права защищены.
Дата публикации: 16-08-2004
(34474 прочтений)

[ Вернуться назад ]


   [x] Пошукцелую фразу
любое слово


   [x] Логин
Логин

Пароль

Проверочный код:   
Проверочный код


Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта.


Незалежне інтернет видання - ФАСТІВ


Карта сайта
Copyright © 2000 - 2019
При повному або частковому використаннi матерiалiв цього ресурсу, посилання на www.bilatserkva.info є обов`язковим.
Sitemap

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Powered by © PHP-Nuke released under the GNU/GPL license
Открытие страницы: 0.05 секунды и 3 запросов к БД за 0.00144 сек.
Memory usage: 809 744. Peak memory usage: 1 048 576