Фотоальбом Білої ЦерквиНовини Білої Церкви
   [x] Біла Церква
Головна
Загальна інформація про місто
Статут територіальної громади міста Біла Церква
Символіка міста
Історична довідка
Історичні пам`ятки
Дендропарк "Олександрія"
Фотогалерея
Міста побратими

Карта города Белая Церковь 2009 года


Підрозділи
Освіта
Медицина
Культура
Спорт
Сім`я та молодь
Соціальний захист
Пенсійне забезп.
Правоохоронні органи
Порядок реєстрації підприємців
Житлово-комунальне господарство
Житлово-комунальні субсидії
Комунальні послуги та платежі
Екологія

Громадсько-політичне життя
Політичні партії і громадські організації
Національно-культурні товариства

Економіка
Економіка міста
Підприємництво
Торгівля
Ринок праці
Зовнішньо-економічна діяльність
Інвестиційні пропозиції

Новини
Новини міста
Архів новин
Офіційні новини Білої Церкви у форматі RSS version=2.00 v 2.00

Послуги сайту

Розширений пошук
Найкращі публікації
Список сторінок
Мапа сайту

Зв`язок

Рекомендувати сайт
Контакти


Біла Церква

Комплексна програма "Біла Церква молода"
Сім`я та молодь
 
 


Комплексна програма "Біла Церква молода"Затверджено
рішенням чотирнадцятої
сесії  XXIV скликання
від  23 червня2004 р.
№  153

Комплексна програма “Біла Церква молода”
на 2004-2008 р.р.

Мета та очікувані результати програми.

 Комплексна програма “Біла Церква молода” на період 2004-2008 р.р.  розроблена з метою проведення цілісної молодіжної політики, визначеної Декларацією “Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні”, Законом України „Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004-2008 роки”, Законом України  “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, Законом україни “Про молодіжні та дитячі громадські організації” , іншими законодавчими та нормативними актами в напрямі  створення сприятливих передумов для життєвого визначення та самореалізації молодих громадян, підтримки їхньої інноваційної діяльності, вирішення нагальних потреб молоді міста.

Програма окреслює пріоритетні напрями діяльності державних структур на міському  рівні, а також громадських організацій, що працюють над вирішенням проблем молоді, визначає орієнтири для всіх, хто займається забезпеченням духовного, культурного та фізичного розвитку молоді , формуванням морально-правової культури, допомогою у становленні молодої сім`ї, подоланням і профілактикою негативних явищ у молодіжному середовищі.
 
Досягнення означеної мети вбачається в комплексному та системному підході всіх суб`єктів молодіжної політики до її проведення шляхом координації зусиль та засобів; подолання дублювання, відомчої відокремленості у справах захисту конституційних прав молоді, поліпшення соціально-економічних, побутових умов життя молодих громадян і розвитку їх громадянської та трудової активності, формування духовної культури.


 Очікувані кінцеві результати виконання програми:

- створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді міста;
- формування високого рівня позитивного світогляду молоді на основі розвинутого почуття патріотизму, національної самосвідомості, духовно-моральних, культурних, загальнолюдських цінностей;
- забезпечення якісно нового рівня інформованості та обізнаності молоді з життєво-значущих питань;
- позитивні зрушення у вирішенні проблеми зайнятості міської молоді;
- поліпшення становища молодих сімей міста  та їх гармонійний розвиток;
- зниження рівня антигромадських, негативних проявів у молодіжному середовищі Білої Церкви.Основні напрями та заходи щодо
реалізації державної молодіжної політики в місті Біла Церква (підпрограми)1. Створення організаційних і соціально-економічних умов соціального становлення молоді.

1.1. Забезпечувати  скоординовану діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських об`єднань з питань реалізації державної молодіжної політики.

постійно     відділ у справах сім`ї та молоді

1.2. Вивчити питання щодо можливості надання молодим людям пільгових довгострокових кредитів на здобуття вищої освіти за рахунок міського бюджету.

2004 -2005 рр.    управління освіти і науки,         фінансове управління,  
      відділ у справах сім`ї та молоді

1.3. Забезпечувати проведення комплексу заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази, подальшого розвитку та удосконалення мережі позашкільних навчальних закладів міста, зокрема дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання на базі відповідних для роботи приміщень.

 постійно     управління освіти і науки,          відділ у справах сім`ї та молоді

1.4. Вирішити питання виділення приміщень та організації роботи  нових дитячо-юнацьких клубів в районі вулиці П. Запорожця , в мікрорайоні Гайок, на Піщаному масиві.

 2004 рік             фонд комунального майна,
         управління житлово-комунального                                                   
         господарства,
               відділ у справах сім`ї та молоді

1.5. З метою надання додаткової освіти, формувань вмінь та навичок за інтересами, в позаурочний та позанавчальний час, організації змістовного дозвілля дітей та молоді, а також здійснення роботи, спрямованої  на соціальне становлення і розвиток дітей і молоді міста, профілактику негативних явищ серед підлітків та молоді,  реорганізувати структурний підрозділ відділу у справах сім`ї та молоді – Центр дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання в позашкільний навчальний заклад – Центр клубів соціально-педагогічної роботи за місцем проживання. Відповідно Постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Програми розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002 – 2008 роки” ввести в клуби за місцем проживання посаду соціального педагога, а в Центр клубів – посади психолога та методиста.

 2005 – 2006 р.р.    відділ у справах сім`ї та молоді
 
1.6. Забезпечити виконання: 

- Програми забезпечення молоді м. Біла Церква житлом на період до 2012 року  (рішення виконкому від  30.09.2003  № 294 ).

- Міських заходів щодо заохочення  народжуваності на 2002 – 2007 р.р. (рішення міськвиконкому від 24.12.02 р № 450).

-  Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 р. (рішення міськвиконкому від 19.06.03 р. №142).                     
- Міської програми з питань запобігання дитячої бездоглядності  на 2000 -2005 роки (розпорядження міського голови  від 22.06.00 р №1-3-421).               
- Міської програми  „Українська родина”  (рішення міськвиконкому від 11.10.01 р. №753);.

- Міських заходів щодо протидії торгівлі людьми на 2002 – 2005 роки (розпорядження міського голови  від 11.09.02 р. № 651р  ). 

- Плану реалізації  додаткових заходів щодо виконання Національної програми „Діти України ” (розпорядження міського голови  від 12.06.01 р. №448р.).

- Міської програми поліпшення становища жінок та сприяння впровадженню гендерної рівності у суспільстві (розпорядження міського голови  від 30.10.01 р. № 807р).  

- Міської програми  „Багатодітні сім`ї” (рішення міськвиконкому від 25.04.02 р. №139) .

- Програми патріотичного виховання населення міста Біла Церква (розпорядження міського голови  від 12.05.03 р. №313р ). 

- Заходів міськвиконкому  по залученню молоді на службу в органах місцевого самоврядування. (розпорядження міського голови  від 27.02.03 р. №127р). 

- Плану реалізації  заходів щодо виконання в м. Біла Церква Національної програми „Репродуктивне здоров`я  на 2001  - 2005 р.р.” (рішення міськвиконкому  від 18.12.01р. №443 ).

- Білоцерківської міської цільової комплексної програми „Фізичне виховання - здоров`я нації”  (розпорядження міського голови  від 3.03.99 р. №1-3-132 ).

постійно управління, відділи та служби                                                                                                                                                                                                                       
                                                                       міськвиконкому

1.7.  Розробити програму підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, створення умов для їх професійного зростання і просування по службі в м. Біла Церква.

 1994 рік     відділ у справах сім`ї та молоді,
       відділ кадрової роботи та з питань служби
       в органах місцевого самоврядування
    
2. Розвиток трудової і соціальної активності молоді, забезпечення зайнятості молодих людей.

2.1. Забезпечувати бронювання робочих місць на підприємствах, в установах, організаціях міста для працевлаштування молоді, якій надається перше робоче місце.

 постійно     міськрайонний центр зайнятості

2.2. Передбачати 5% квоту робочих місць на підприємствах, установах, організаціях для  працевлаштування неповнолітніх.

 постійно     міськрайонний центр зайнятості

 2.3. Здійснювати організацію навчання безробітної молоді, в тому числі основам підприємницької діяльності.

 постійно     міськрайонний центр зайнятості

2.4. Розширити практику організації оплачуваних сезонних та громадських робіт, сприяти залученню до них старшокласників, учнів профтехучилищ, студентів вищих навчальних закладів  1-4 рівнів акредитації, а також молодих білоцерківців з числа безробітних, з числа підлітків, які опинилися у кризовому стані та схильні до антигромадської поведінки. Залучити до участі в громадських роботах молодих людей, які перебувають на обліку як безробітні.
 Здійснити необхідні організаційні заходи щодо забезпечення діяльності молодіжних трудових загонів.

 постійно     міськрайонний центр зайнятості,
       відділ у справах сім`ї та молоді

2.5. Залучати студентську та учнівську молодь до виконання програм соціально-економічного розвитку м. Біла Церква, програм збереження і відтворення довкілля, об`єктів культурної спадщини. Забезпечити проведення щорічних  молодіжних екологічних акцій „Це моє місто”.

 постійно     відділ у справах сім`ї та молоді,
       управління освіти і науки

2.6. Розглянути питання створення мережі таборів праці та відпочинку, спортивно-оздоровчих таборів для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних училищ, студентів вищих навчальних закладів. Створювати умови для їх працевлаштування в установленому порядку під час канікул.

 починаючи з 2004 року   міськрайонний центр зайнятості
 відділ у справах сім`ї та молоді
       центр соціальної служби для молоді
       управління освіти і науки

 

2.7. Організувати у міжшкільному навчально-виробничому комбінаті, професійно-технічних навчальних закладах роботу учнівських кооперативів з випуску товарів народного споживання і надання послуг з метою організації праці дітей та молоді у вільний від навчання час.

 починаючи з 2005року   управління освіти і науки,
       професійно-технічні навчальні заклади

2.8. Щорічно проводити міський конкурс бізнес-планів молодих підприємців та студентів вищих навчальних закладів  міста, забезпечити  впровадження кращих проектів в економіку міста. Проводити організаційну роботу щодо  участі молоді міста у обласному   конкурсі бізнес-планів.

 починаючи з 2005 року   відділ інвестиційної політики,            зовнішньо-економічних зв`язків та           підприємництва,
       відділ у справах сім`ї та молоді

2.9. Забезпечити організацію профорієнтаційної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах. Проводити Дні профорієнтації, Дні інформації, Ярмарки професій, Молодіжні ярмарки вакансій за участю представників професійно-технічних та вищих навчальних закладів, підприємств і організацій різних форм власності. 

 постійно     міськрайонний центр зайнятості,
       центр соціальної служби для молоді

2.10. Забезпечити надання бізнес-центрам та агентству з розвитку підприємництва підтримки при організації  підприємницької діяльності та залучення до неї молоді 
 
 постійно     відділ інвестиційної політики,            зовнішньо-економічних зв`язків та           підприємництва,
       віддл у справах сім`ї та молоді

2.11. Вивчити питання щодо можливості створення молодіжного  Центру  праці.

 2005 рік     відділ у справах сім`ї та молоді

2.12. Провести організаційну роботу щодо організації діяльності волонтерського трудового загону при ЦССМ, а також молодіжних трудових загонів  на базі дитячо-юнацьких клубів, у вищих навчальних закладах міста тощо.

 2004 рік     центр соціальної служби для молоді,
       відділ у справах сім`ї та молоді

2.13. Сприяти першочерговому працевлаштуванню молоді на новостворені робочі місця за рахунок надання дотації роботодавцям.

 постійно     міськрайонний  центр зайнятості

 

3. Захист соціально вразливих верств молоді.

3.1. Забезпечити виконання:

- Міської програми  „Багатодітні сім`ї” (рішення міськвиконкому від 25.04.02 р. №139).

- Плану реалізації  додаткових заходів щодо виконання Національної програми „Діти України” (розпорядження міського голови  від 12.06.01 р. №448р).

постійно                                             управління, відділи та служби                                                                                                                                                                                                                       
                                                            міськвиконкому


3.2. Забезпечити розвиток у місті сімейних форм виховання дітей сиріт, дітей позбавлених батьківської опіки  та піклування через розвиток мережі дитячих будинків сімейного типу,   створення прийомних сімей.

 постійно     відділ у справах сім`ї та молоді

3.3. Сприяти створенню міського осередку Всеукраїнської громадської організації „Всеукраїнський батьківський комітет „Батьки проти наркотиків” з метою організації спільної роботи по створенню міського центру ресоціалізації наркозалежної молоді.

 постійно     відділ у справах сім`ї та молоді

3.4. Продовжувати діяльність спеціалізованих соціальних служб для молоді з надання соціальної допомоги дітям та молоді кризових категорій.

 постійно     центр соціальної служби для молоді

3.5. Організовувати соціально-профілактичну роботу, соціальний супровід та соціальну реабілітацію кризових категорій сімей,  дітей та молоді. Організувати надання безкоштовної  консультативної допомоги дітям, молоді, сім`ям.

 постійно     центр соціальної служби для молоді

3.6. Організовувати соціально-педагогічну, консультативну роботу з дітьми та молоддю за місцем проживання через розширення мережі дитячо-юнацьких клубів в різних мікрорайонах міста.
 
 постійно     відділ у справах сім`ї та молоді

3.8. Продовжити роботу мобільних консультаційних пунктів з надання консультативної соціально-педагогічної, психологічної, соціально-медичної, юридичної та інформаційної допомоги дітям та молоді “Громадська приймальня для молоді” на базі дитячо-юнацьких клубів, центру соціально-психологічної реабілітації неповнолітніх, дитячого будинку змішаного типу „Материнка”  та студентських гуртожитків.

 постійно     центр соціальної служби для молоді

3.9. Вивчити питання  про можливість відновлення роботи оздоровчого дитячого табору „Калинонька”  (с. Ленінське, Сквирського  району), який  перебуває в міській комунальній власності з метою щорічного оздоровлення близько 300  дітей  соціально-незахищених  категорій та дітей з девіантною поведінкою. 

2004 рік     відділ у справах сім`ї та молоді

3.10. Забезпечити здійснення соціального супроводу дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківської опіки, які перебувають в дитячому будинку сімейного типу родини Бондар та дитячому будинку змішаного типу „Материнка”

 постійно     центр соціальної служби для молоді

 


4. Поліпшення становища молодої сім`ї та підготовка молоді до подружнього життя.

4.1. Забезпечити виконання:
 
- Програми забезпечення молоді м. Біла Церква житлом на період до 2012 року ( рішення виконкому від 30.09.2003 № 294), за рахунок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім`ям.

- Міських заходів щодо заохочення  народжуваності на 2002 – 2007 р.р.        (розпорядження міського голови від 24.12.02 р. № 450р).

- Міської програми  „Українська родина” (рішення міськвиконкому від 11.10.01 р. №753)

 постійно     управління, відділи та служби            міськвиконкому

4.2. Відповідно до Програми підтримки народжуваності розробити та внести  у виконавчий комітет пропозицій щодо надання матеріальної допомоги студентським сім`ям.

 2004 рік     відділ у справах сім`ї та молоді

4.3. Організувати проведення прямого телефонного зв`язку  з питань молодіжної проблематики  з представниками виконавчої влади та керівниками громадських  організацій.

постійно                відділ у справах сім`ї та молоді

4.4. Практикувати співпрацю з  правозахисними жіночими центрами у проведенні семінарів, диспутів, круглих столів.

 постійно     відділ у справах сім`ї та молоді

 


4.5. Сприяти залученню підприємств, установ та організацій усіх форм власності , благодійних організацій та фондів до надання фінансової та матеріальної допомоги в організації літнього відпочинку дітей міста.

 постійно     відділ у справах сім`ї та молоді,
       управління освіти і науки

5. Формування національної свідомості молоді.

5.1. Забезпечити виконання  Програми патріотичного виховання населення міста Біла Церква (розпорядження міського голови  від 12.05.03 р. №313р  ).

постійно      управління освіти і науки,            відділ культури,
 відділ у справах сім`ї та молоді,
      відділ внутрішньої політики та            інформаційно-аналітичної роботи
            
5.2. Здійснювати комплекс заходів щодо патріотичного виховання населення міста, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства

постійно     управління освіти і науки, 
      відділ культури,
 відділ у справах сім`ї та молоді,
      відділ внутрішньої політики та            інформаційно-аналітичної роботи
   
5.3. Забезпечити функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя молоді міста.

постійно     відділ культури,
       управління освіти і науки,  
      відділ внутрішньої політики та            інформаційно-аналітичної роботи,
 відділ у справах сім`ї та молоді

5.4. Вивчати і пропагувати кращий досвід військово-патріотичного та фізичного виховання молоді. Сприяти збереженню та створенню військово-патріотичних клубів в навчальних закладах та за місцем проживання.

 постійно     управління освіти і науки,  
       відділ у справах сім`ї та молоді

5.5. Проводити святкування визначних дат,  пов`язаних з боротьбою українського народу за незалежність та захистом Вітчизни від загарбників.

постійно     відділ культури,
 відділ у справах сім`ї та молоді,
       управління освіти і науки,  
       відділ внутрішньої політики та            інформаційно-аналітичної роботи

5.6. В день пам`яті жертв голодомору  та політичних репресій проводити в усіх закладах освіти міста  уроки пам`яті.

 постійно     управління освіти і науки,            відділ внутрішньої політики та            інформаційно-аналітичної роботи

5.7. Проводити міську спартакіаду серед допризовної молоді.

 щорічно     комітет  з фізичної культури та спорту,
       військовий комісаріат,
       управління освіти і науки

5.8. Створити міське військово-патріотичне об`єднання “Захисник Вітчизни”. Надати допомогу навчальним закладам у встановленні шефських зв`язків з розташованими на території міста військовими частинами.

 починаючи з 2004 року   управління освіти і науки,
       військовий комісаріат

5.9. Продовжити проведення військово-патріотичних ігор “Котигорошко” для учнів 5 - 6 класів  та “Сокіл”  для учнів 9 - 10 класів.

 починаючи з 2004 року   управління освіти і науки,
       військовий комісаріат

6. Встановити шефство організованих категорій молоді над  історико-культурними пам`ятками міста.

постійно     відділ у справах сім`ї та молоді,
      відділ культури,
       управління освіти і науки 
 


6. Формування правової культури, профілактика правопорушень серед молоді та пропаганда здорового способу життя.

6.1. Забезпечити виконання:

- Програми подальшого зміцнення  правопорядку, охорони прав і свобод громадян у місті Біла Церква на 2003-2006 роки  ( рішення  сьомої сесії міської ради ХХІV скликання від  20.08.2003 р. № 66 );
       
- Міської програми з питань запобігання дитячої бездоглядності  на 2000 -2005 роки (розпорядження міського голови  від 22.06.00 р. №1-3-421 ).               
- Міських заходів щодо протидії торгівлі людьми на 2002 – 2005 роки (розпорядження міського голови  від 11.09.02 р. № 651р );
- Білоцерківської міської цільової комплексної програми „Фізичне виховання - здоров`я нації”  (розпорядження міського голови  від 3.03.99 р. №1-3-132).

постійно управління, відділи та служби                                                                                                                                                                                                                       
                                                                       міськвиконкому

 6.2. Сприяти залученню неповнолітньої молоді, схильної до скоєння правопорушень, до занять в гуртках, фізкультурно-спортивних, туристсько-краєзнавчих заходах, спортивно-технічних клубах та дитячо-юнацьких спортивно-технічних школах ТСО України м. Біла Церква, дитячо-юнацьких клубах за місцем проживання.

 постійно     служба у справах неповнолітніх,
       управління освіти і науки,
       відділ у справах сім`ї та молоді
            
6.3. Активізувати роботу з функціонально неспроможними сім`ями з метою виявлення дітей, які перебувають в особливо складних морально - психічних умовах життя.

 постійно     служба у справах неповнолітніх,
 відділ у справах сім`ї та молоді,
       центр соціальної служби для молоді

6.4. Надавати методичну допомогу державним органам та громадським організаціям з питань правової освіти, правового виховання, профілактики правопорушень серед молоді. Сприяти в організації роботи юридичних громадських приймалень та консультативних пунктів. Забезпечити видання інформаційно-просвітницької літератури для підлітків та молоді.

 постійно      юридичний відділ,
       відділ у справах сім`ї та молоді,
       служба у справах неповнолітніх,
       центр соціальної служби для молоді
      
6.5. Забезпечити організацію систематичної просвітницької роботи щодо пропаганди здорового способу життя в навчальних закладах м. Біла Церква.

 постійно      управління освіти і науки,
       відділ у справах сім`ї та молоді
       відділ охорони здоров`я
      
6.6. З метою надання консультативної допомоги сім`ям, підліткам та молоді з правових, психологічних, соціально-медичних, соціально-економічних, інформаційних питань організувати роботу пересувного мобільного інформаційного пункту, забезпеченого транспортом.

 починаючи з 2005 року   центр соціальної служби для молоді

6.7.  Організувати роботу консультативного пункту для молодого подружжя  на базі Центру соціальних та культурних  зв`язків.

 починаючи з 2004 року   центр соціальної служби для молоді,
       РАГС


6.8. Впровадити в практику роботи періодичне розміщення зовнішньої реклами на вулицях міста з метою пропаганди здорового способу життя.

 починаючи з 2004 року   центр соціальної служби для молоді,
       управління містобудування і архітектури

6.9. Продовжити роботу “Телефону Довіри” по наданню кваліфікованої анонімної та безкоштовної соціально-психологічної допомоги з психологічних, соціально-медичних, соціально-економічних, правових та інформаційних питань.

 починаючи з 2004 року   центр соціальної служби для молоді


6.10. До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, міжнародного дня боротьби з тютюнопалінням та міжнародного дня боротьби зі зловживанням наркотиками та їх незаконним обігом продовжити роботу по проведенню молодіжних акцій профілактичного змісту.  Забезпечити широке висвітлення акцій  на міських телестудіях.

  постійно      центр соціальної служби для молоді,
      відділ у  справах сім`ї та молоді,
      відділ внутрішньої політики та
      інформаційно-аналітичної роботи

6.11. Проводити туристичні зльоти за участю команд загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів 1-2 рівня  акредитації, дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання.

щорічно     комітет з фізичної культури та спорту,
      відділ у  справах сім`ї та молоді,
       управління освіти і науки

6.12. Сприяти залученню молоді, схильної до правопорушень, до занять в спортивних секціях дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста.

 постійно     комітет з фізичної культури та спорту,
       служба у справах неповнолітніх

6.13. Проводити першість міста з футболу серед команд загальноосвітніх навчальних закладів на приз “Шкіряний м`яч”.

щорічно      комітет з фізичної культури та спорту,
       управління освіти і науки

6.14. Всебічно сприяти створенню фізкультурно-оздоровчих клубів на базі закладів освіти, позашкільних навчальних закладів, за місцем проживання населення.

постійно      комітет з фізичної культури та спорту,
       управління освіти і науки,
        відділ у справах сім`ї та молоді

6.15. З метою захисту психосоматичного здоров`я дітей та підлітків, підготовки педагогів до просвітницької роботи з підлітками по формуванню навичок здорового способу життя  створити при Центрі практичної психології, соціальної і виховної роботи “Тренінг-центр”

 2004 року     управління освіти і науки

6.16. З метою превентивного виховання дітей та учнівської молоді  впроваджувати в практику роботи  закладів освіти програми по формуванню здорового способу життя “Рівний-рівному” і “Діалог” та програми ІРЕС “Викорінення найгірших форм дитячої праці”.

починаючи з 2004 року   управління освіти і науки

6.17. Здійснювати підготовку та  розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів  з питань формування здорового способу життя для різновікових груп дітей та молоді.
   
 починаючи з 2004 року   відділ охорони здоров`я

6.18. Розробити та поширювати соціальну рекламу з питань профілактики ВІЛ-інфекції (СНІДу), інфекцій, що передаються статевим шляхом, в навчальних закладах, закладах охорони здоров`я, фізичної культури і спорту, місцях масового відпочинку молоді.

 починаючи з 2004 року   відділ охорони здоров`я

6.19. Започаткувати проведення семінарів по пропаганді серед дітей та молоді здорового способу життя, профілактиці ВІЛ-інфекції (СНІДу) та інфекцій, що передаються статевим шляхом.

 починаючи з 2004 року   відділ охорони здоров`я

6.20. Організувати проведення семінарів для студентів, учнів,  волонтерів з метою проведення роботи з молоддю по формуванню здорового способу життя  за методом передачі „рівний – рівному”.

 починаючи з 2004 року   відділ охорони здоров`я,
       центр соціальної служби для молоді

6.21. Забезпечити широке інформування населення про заклади і установи, які проводять консультативну, профілактичну роботу та діагностику ВІЛ-інфекції (СНІДу), інфекцій, що передаються статевим шляхом.

 починаючи з 2004 року   відділ охорони здоров`я

6.22. Вирішити питання  безкоштовного обстеження 100% контингенту з груп ризику.

 починаючи з 2004 року   відділ охорони здоров`я

6.23. Створити при територіальному медичному об`єднанні  лабораторію для проведення імунологічних обстежень хворих на ВІЛ (СНІД), гепатит та інфекцій, що передаються статевим шляхом.

 починаючи з 2004 року   відділ охорони здоров`я
6.24. Вирішити питання цільового фінансування Центру СНІДу при територіальному медичному об`єднанні  для удосконалення обстеження та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД.

 починаючи з 2004 року   відділ охорони здоров`я

 6.25. В міських засобах масової інформації започаткувати рубрику „Жіноча тема”, в якій висвітлювати  питання планування сім`ї, профілактики небажаної вагітності, попередження захворювань що передаються статевим шляхом, ВІЛ-інфекції.

починаючи з 2004 року   відділ охорони здоров`я

6.26. Впровадити в навчальних закладах міста  лекторій з питань морально-статевого виховання  учнівської молоді.

починаючи з 2004 року   відділ охорони здоров`я

6.27. Поновити апаратуру для вимірювання дози опромінення в лікувальних установах міста.

починаючи з 2004 року   відділ охорони здоров`я

6.28. Забезпечити обстеження  вагітних жінок та новонароджених з метою попередження та своєчасного виявлення вроджених та спадкових захворювань у дітей.

починаючи з 2004 року   відділ охорони здоров`я

6.29. Удосконалити систему нагляду за вагітними жінками відповідно до вимог державних соціальних стандартів, надання акушерсько-гінекологічної допомоги.

починаючи з 2004 року   відділ охорони здоров`я

 

7. Сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді.
    Підтримка  творчої та обдарованої молоді


7.1. Здійснити відповідні організаційні заходи  щодо  відкриття міського молодіжного центру як бюджетної госпрозрахункової організації .
 
 до 2008 року     виконком міської ради
 
7.2. Продовжити практику призначення кращим студентам іменних стипендій та премій голови, періодично переглядати їх розмір відповідно до прожиткового рівня.

постійно      відділ у справах сім`ї та молоді

7.3. Забезпечити виконання щорічного календаря  традиційних молодіжних заходів, направлених на підтримку  творчої та обдарованої молоді міста.

постійно      відділ у справах сім`ї та молоді
7.4. Організовувати  присудження та урочисте вручення міської молодіжної літературно-мистецької премії.

щорічно      відділ у справах сім`ї та молоді

7.5. Проводити виставку-конкурс робіт молодих майстрів традиційного декоративно-вжиткового  мистецтва та народних промислів “Краса руками молодих”

щорічно      відділ у справах сім`ї та молоді

  7.6. Проводити конкурс на краще виконання патріотичної пісні до Дня народження    Т.Г. Шевченка.

щорічно      відділ у справах сім`ї та молоді

7.7. Проводити відкритий Кубок міста з авіамодельного спорту.

щорічно      відділ у справах сім`ї та молоді

7.8. Проводити розіграш Кубка міського голови серед команд КВН міста.

щорічно      відділ у справах сім`ї та молоді

7.9. Провести Міжнародний дитячий літературно-мистецький фестиваль “Білоцерківські
ластівки”.

 2004 рік     відділення спілки письменників України
 
7.10. Провести міський дитячо-молодіжний літературно-мистецький конкурс ”Джерельце”.

2004 рік     відділення спілки письменників України

7.11. Забезпечити збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів, закладів культури і спорту з метою  поліпшення організації дозвілля, духовного, морального, фізичного виховання молоді.

постійно     управління освіти і науки, 
відділ культури,
відділ у справах сім`ї та молоді,
комітет з фізичної культури та спорту
             
7.12. Сприяти участі перспективної молоді міста в обласних,  всеукраїнських, міжнародних змаганнях, олімпіадах та конкурсах, вступу  її до спеціалізованих навчальних закладів.
постійно     відділ культури,
комітет з фізичної культури та спорту,
управління освіти і науки,
відділ у справах сім`ї та молоді,

7.13. Проводити огляд-конкурс “Кращий спортсмен року” за результатами їх участі в змаганнях протягом року.
щорічно      комітет з фізичної культури та спорту
7.14. Проводити змагання з шахів “Кубок міського голови” серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста.

щорічно      комітет з фізичної культури та спорту

7.15. Проводити змагання за програмою міських спортивних ігор студентської молоді.

щорічно      комітет з фізичної культури та спорту

7.16. Продовжити проведення міських конкурсів “Активіст року”, “Учнівський депутат року”, “Учень року” тощо.

починаючи з 2004 року   управління освіти і науки

7.17.  Проводити організаційну роботу щодо  участі молоді міста в обласних заходах:

 - чемпіонаті команд КВК Київської області;
 - фестивалі молодіжних аматорських театральних колективів „Театральна вертикаль”; 
 - конкурсі молодих авторів друкованих ЗМІ, телебачення та радіо „Журналістський
першоцвіт”;
  - виставці-конкурсі творів молодих художників Київщини „Палітра тисячоліть”;
 - конкурсі проектів на здобуття грантів Президента;
 - фотоконкурсі „Молоде обличчя України”;
 - конкурсі творчих проектів „Місто очима молодих”;
 - конкурсі „Молода економіка”.

 постійно     відділ у справах сім`ї та молоді


8. Підтримка діяльності  молодіжних громадських організацій.

8.1. Проводити щорічний конкурс програм та проектів молодіжних громадських організацій з подальшим їх фінансуванням за рахунок міського бюджету.

 постійно     відділ у справах сім`ї та молоді

8.2. З метою розвитку і підтримки дитячо-юнацького, молодіжного руху організувати участь лідерів дитячо-юнацьких, учнівських організацій у щорічних табірних зборах навчаннях.

починаючи з 2004 року   управління освіти і науки,
 відділ у справах сім`ї та молоді

8.3. Надавати постійну організаційну, методичну та фінансову підтримку дитячо-юнацьким, учнівським організаціям у проведенні заходів з дітьми та учнівською молоддю. Створити фонд підтримки дитячої ініціативи.

починаючи з 2004 року   управління освіти і науки,
 відділ у справах сім`ї та молоді,
 управління фінансів

8.4. Започаткувати діяльність міського “Дебат-центру”  в ЦТДЮ “Соняшник”. Проводити зустрічі старшокласників з представниками міської влади, громадських організацій з питань  молодіжної політики.

починаючи з 2004 року   управління освіти і науки,
 відділ у справах сім`ї та молоді

8.5. Проводити роботу по наданню малих грантів молодіжним громадським організаціям на реалізацію соціально-значимих проектів. Підготувати та внести на розгляд міської ради Положення про надання малих грантів.

 починаючи з 2005 року   відділ у справах сім`ї та молоді,
       координаційна рада молодіжних            організацій міста

8.6. При підготовці  Програми підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування  передбачити положення про стажування молодих людей з числа лідерів молодіжних організацій, студентського активу в комісіях міської ради. Розглянути можливість запровадження статусу громадських помічників депутатів міської ради.

 2004 рік     відділ у справах сім`ї та молоді,
       відділ кадрової роботи та з питань служби
       в органах місцевого самоврядування

8.7. З метою налагодження партнерських стосунків між владою та  молодіжними організаціями, ефективного вирішення молодіжних проблем проводити щорічні зустрічі міського голови з молодіжним активом міста.

 постійно     відділ у справах сім`ї та молоді


9. Науково-методичне та інформаційне сприяння здійсненню державної молодіжної політики.

9.1.  Проводити систематичні соціологічні дослідження  стосовно вивчення соціальних проблем молодіжного середовища з метою визначення пріоритетів соціальної роботи з дітьми та молоддю.

постійно     відділ у справах сім`ї та молоді,
      центр соціальної служби для молоді,
      відділ внутрішньої політики та
      інформаційно-аналітичної роботи

9.2. Забезпечити постійне висвітлення стану реалізації молодіжної політики в місті в засобах масової інформації.

постійно     відділ у справах сім`ї та молоді,
      відділ внутрішньої політики та
      інформаційно-аналітичної роботи

9.3. Підтримувати дитячо-юнацькі та молодіжні засоби масової інформації.

постійно     відділ у справах сім`ї та молоді,
      відділ внутрішньої політики та
      інформаційно-аналітичної роботи

9.4.  Сприяти створенню дитячо-молодіжної програми на місцевому телебаченні.

починаючи з 2004 року  відділ у справах сім`ї та молоді,
 управління освіти і науки,
 відділ внутрішньої політики та
 інформаційно-аналітичної роботи
  
9.5. Вивчити можливість створення розділу „Молодіжна політика м. Біла Церква” на Інтернет-сайті міської ради.

 починаючи з 2004 року   відділ у справах сім`ї та молоді,
 відділ внутрішньої політики та
 інформаційно-аналітичної роботи

  


 Секретар ради   В.А. Павловський

 


Copyright © Все права защищены.
Дата публикации: 28-08-2004
(7160 прочтений)

[ Вернуться назад ]


   [x] Пошукцелую фразу
любое слово


   [x] Логин
Логин

Пароль

Проверочный код:   
Проверочный код


Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта.


Незалежне інтернет видання - ФАСТІВ


Карта сайта
Copyright © 2000 - 2019
При повному або частковому використаннi матерiалiв цього ресурсу, посилання на www.bilatserkva.info є обов`язковим.
Sitemap

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Powered by © PHP-Nuke released under the GNU/GPL license
Открытие страницы: 0.21 секунды и 3 запросов к БД за 0.00595 сек.
Memory usage: 1 858 296. Peak memory usage: 2 097 152