Фотоальбом Білої ЦерквиНовини Білої Церкви
   [x] Біла Церква
Головна
Загальна інформація про місто
Статут територіальної громади міста Біла Церква
Символіка міста
Історична довідка
Історичні пам`ятки
Дендропарк "Олександрія"
Фотогалерея
Міста побратими

Карта города Белая Церковь 2009 года


Підрозділи
Освіта
Медицина
Культура
Спорт
Сім`я та молодь
Соціальний захист
Пенсійне забезп.
Правоохоронні органи
Порядок реєстрації підприємців
Житлово-комунальне господарство
Житлово-комунальні субсидії
Комунальні послуги та платежі
Екологія

Громадсько-політичне життя
Політичні партії і громадські організації
Національно-культурні товариства

Економіка
Економіка міста
Підприємництво
Торгівля
Ринок праці
Зовнішньо-економічна діяльність
Інвестиційні пропозиції

Новини
Новини міста
Архів новин
Офіційні новини Білої Церкви у форматі RSS version=2.00 v 2.00

Послуги сайту

Розширений пошук
Найкращі публікації
Список сторінок
Мапа сайту

Зв`язок

Рекомендувати сайт
Контакти


Біла Церква

Відділ по обслуговуванню ветеранів війни і праці, інвалідів
Управління соціального захисту населення
Білоцерківської міської ради
 


Відділ по обслуговуванню ветеранів війни і праці, інвалідів

Консультації надаються:

Головний спеціаліст – Макарчук Зінаїда Олексіївна
 Тел.  5-72-43
 Головний спеціаліст – Гарнага Людмила Іванівна
 Тел. 5-71-24

Відділ по обслуговуванню ветеранів війни і праці, інвалідів та малозабезпечених верств населення призначає компенсацію по догляду за інвалідами І групи або престарілими, яким виповнилось 80  років; компенсації за невикористане санаторно-курортне лікування інвалідам війни І та ІІ групи; компенсації на бензин, ремонт, техобслуговування та транспортне обслуговування  інвалідів;  одноразову матеріальну допомогу інвалідам та малозабезпеченим пенсіонерам за рахунок коштів Київського обласного управління соцзахисту населення.

Відділ  надає інформацію стосовно навчання  інвалідів, а також веде прийом інвалідів та оформлення відповідних  документів для постановки на чергу на одержання автомобілів, видає направлення інвалідам на медичну комісію для визначення за медичними показниками здатності до керування автомобілями.

Підтримується зв`язок з підприємствами міста, організаціями, приватними підприємцями з питань працевлаштування інвалідів.

 

В управлiннi соцiального захисту населення здiйснюється виплата:

  • компенсацiї за невикористане санаторно-курортне  лiкування iнвалiдам вiйни I та II гр. На  2004  рiк  на  дану  компенсацiю видiлено - 4136 грн.90 коп., cтаном на 01.09.04р.  виплачено цiєї компенсацiї - 4136 грн.90 коп.;
  • компенсацiї на бензин, ремонт,  техобслуговування та транспортне обслуговування iнвалiдiв.  На 2004 рiк  на  дану  компенсацiю видiлено - 42383 грн.81 коп., станом на 01.09.04р. виплачено цiєї компенсацiї - 21289 грн.62 коп.
  • одноразової матерiальної  допомоги  iнвалiдам  за  рахунок коштiв Київського обласного вiддiлення фонду соцiального  захисту iнвалiдiв, на 2004 рiк на дану компенсацiю затверджено бюджетом - 7264 грн. 80 коп.,  станом на 01.09.04р.  виплачено цiєї компенсацiї- 3269 грн. 16 коп.
  • одноразової матерiальної допомоги малозабезпеченим пенсiонерам  за  рахунок  коштiв  Київського    обласного    управлiння соцiального захисту населення,  на 2004 рiк на  дану  компенсацiю затверджено бюджетом - 3000 грн., станом на 01.09.04р.  виплачено цiєї компенсацiї - 2800 грн.Структура сфери соцiального захисту населення
м.Бiла Церква

Мiськi управлiння i служби

    -  Управлiння соцiального захисту населення мiськоi ради
     -  Управлiння житлово-комунальних субсидiй
     -  вiддiл по контролю за додержанням законодавства про працю
     -  служба з питань охорони працi
     -  вiддiл з Чорнобильських питань
     -  мiськрайонинй центр зайнятостi населення
     -  представництво обласного вiддiлення ФСЗI України

Мiськi органiзацiї

    - територiальний центр соцобслуговування
     - мiський Центр соцдономоги "Злагода" з дитячим притулком
     - протезно-ортопедично-реабiлiтацiйне вiддiлення "Здоров`я"
     - дитячий оздоровчий центр "Шанс"
     - дитячий будинок змiшаного типу "Материнка"
     - Будинок дитини
     - реабiлiтацiйне вiддiлення iнвалiдiв-чорнобильцiв
     - будинок сiмейного тину родини Бондар

Установи обласного пiдпорядкування

     - психоневрологiчний iнтернат
     - дитячий будинок-iнтернат
     - дитячий будинок "Волошка"
     - спецшкола-iнтернат для глухих дiтей

Мiськi освiтнi заклади


     - спецiальна допомiжна загальноосвiтня школа для дiтей з вадами
       розумового розвитку N 19

Соцiальнi установи на територiї мiста


     - санаторiй-профiлакторiй "Дiброва"
     - ветеранськi магазини
     - ветеранська аптека

Спецiалiзованi пiдприемства


     - учбово-виробниче пiдприємство "Весна" УТОГ
     - учбово-виробннче пiдприємство УТОС
     - мале  пiдпримство iнвалiдiв "Iнвапром"
     - мале пiдприємство "Iнавтоцентр"
     - учбово-внробниче об`єднання iнвалiдiв "Логос"


         Громадськi органiзацiї соцiального спрямування
                          м.Бiла Церква

- мiська рада органiзацiй ветеранiв України (з фiлiалами у 12 мiкрорайонах мiста)
- органiзацiя Всеукраiнського об`еднання ветеранiв
- Асоцiацiя пенсiонерiв
- товариство iнвалiдiв "Фенiкс"
- громадська органiзацiя "Орден милосердя"
- товариство iнвалiдiв-лiквiдаторiв-чорнобильцiв
- товариство "Вдови Чорнобиля"
- мiжнародний фонд "Вiдродження Чорнобиля"
- регiональна органiзацiя "Союз Чорнобиль Украiни"
- товариство iнвалiдiв "Дiти Чорнобиля"
- громадська органiзацiя "Рада жiнок Чорнобиля"
- товариство багатодiтних сiмей "Ладушка"
- вiддiлення Червоного Хреста
- вiддiлення Дитячого фонду
- товариство незаконно репресованих
- товариство одиноких матерiв
- товариство батькiв i дiтей, хворих на ДЦП "Аюрведа"
- мiське вiддiлення спiлки "Союз ветеранiв Афганiстану"
- громадська органiзацiя "Дiти вiйни"
- громадська органiзацiя "Пенсiонер"
- товариство вдiв, загиблих в Афганiстанi
- товариство дiтей, хворих на цукровий дiабет
- первинна територiальна органiзацiя УТОГ
- первинна територiальна органiзацiя УТОС
- клуб спiлкування молодих iнвалiдiв "Волдiс"

   Управлiння соцзахисту є головним розпорядником  коштiв,    якi видiляються з  мiського  бюджету  на  утримання  мiського  центру соцiальноi допомоги з дитячим притулком "Злагода" i на  фiнансову пiдтримку громадських  органiзацiй  соцiального  спрямування та у
межах  своїх  повноважень  координує  i спрямовує роботу територiального центру соцiального обслуговування пенсiонерiв та одиноких непрацездатних громадян, центру соцдопомоги "Злагода",   будинкiв-iнтернатiв  для  дiтей-iнвалiдiв  та жiнок-iнвалiдiв.
   Вiддiлом соцобслуговування здiйснюеться  видача  зерновiдходiв малозабезпеченим пенсiонерам,  iнвалiдам вiйни та загального захворювання, учасникам вiйни, вдовам загиблих (документи - паспорт, пенсiйне посвiдчення,  довiдка про наявнiсть господарства, ЖЕКа про склад сiм`i).
   Видаються листи талонiв на право одержання ветеранами вiйни  i особами,  на яких поширюється чиннiсть Закону Украiни "Про статус ветеранiв вiйни,  гарантiї їх соцiального  захисту", проїздних квиткiв з 50-вiдсотковою знижкою вартостi учасникам вiйни та членам сiм`ї загиблого, iнвалiдам вiйни безкоштовно.
   Видача iнвалiдних колясок та засобiв пересування (стоiки,  милицi, полицi, площадка)   проводиться вiдповiдно до облiку,  який ведеться в спецiальних журналах та довiдки МСЕК.  Для цього  пенсiонер подає заяву та довiдку ЛКК з зазначенням засобу пересування.


Вiддiл соцобслуговування надає iнформацiю стосовно навчання iнвалiдiв.

 

Всеукраїнський центр професiйної реабiлiтацiї iнвалiдiв у селищi Лютiж.

   Професii : Вишивальниця, соцiальний робiтник, оператор комп`ютерного набору,  секретар керiвника,  бджоляр,  швачка,  художник розпису по дереву, виробник художнiх виробiв з лози, виробник художнiх виробiв з дерева,  взуттевик (майстер по ремонту  взуття), слюсар з ремонту автомобiлiв,  манiкюрниця,  перукар(перукар-модельер), квiтникар, овочiвник.
   Термiн навчання вiд 2.5 до 6 мiсяцiв.
   Необхiднi документи : заява,   документ  про  освiту  (копiя),
довiдка МСЕК про встановлення групи iнвалiдностi (копiю),  медичну довiдка форми 086/У,  з обов`язковим зазначенням даних про обстеження психiатром, наркологом, онкологом та дерматовенерологом, паспорт (копiю), 2 фотокартки розмiром 4 х 6.
   Документ про освiту i паспорт в оригiналi вступних  пред`являе в Центрi особисто.

Луганське професiйно-технiчне училище-iнтернат для iнвалiдiв.

- Швейне вiддiлення (закрiйник, швачка, термiн навчання 10 мiсяцiв).
- Взуттеве вiддiлення (взуттевик,   термiн  навчання  на  базi  9
  класiв 3 роки,  заготiвник верху взуття на базi 11 класiв  -  2 роки).
- Оператор комп`ютерного набору (на базi 11 класу - 2 роки).
   До училища приймаються iнвалiди II та III групи у вiцi вiд 16 до 30 рокiв з освiтою 9-11 класiв загальноi школи.
   Подаються такi документи : заява з повiдомленням вибраноi професii, документ про освiту, копiя свiдоцтва про народження 2 шт., автобiографiя,  довiдка МСЕК про встановлення групи  iнвалiдностi (копiя) з обов`язковим зазначенням даних дiагнозу захворювання та можливiсть навчатись та працювати за даною професiею, виписка з iсторii хвороби,  направлення на навчання з управлiння соцзахисту населення,  характеристика-рекомендацiя,  чотири фотокартки  розмiром 3 х 4,  медична довiдка форми  086/у.063  (обов`язковi  всi прививки),  iдентифiкацiйний номер (2 копii),   папка  для  документiв та два конверти з марками.
   Документи приймаються з 15 червня до 15 серпня.


Харкiвський    облiково-економiчний    технiкум-iнтернат-    
спецiальнiсть "бухгалтерський облiк", "соцiальна робота".


   Кам`янець-Подiльський планово-економiчний технiкум-iнтернат -
спецiальнiсть "бухгалтерський облiк", "економiка пiдприемства".


   Самбiрське профтехучилище-iнтернат готуе швейникiв, кравцiв
верхнього чоловiчого i жiночого одягу.


   Житомирський технiкум лiцей-iнтернат готуе радiотелемеханiкiв,
слюсарiв-електрикiв, операторiв комп`ютерного набору.


Вiддiл соцобслуговування веде прийом iнвалiдiв та оформлення вiдповiдних документiв для постановки на  чергу  на  одержання автомобiлiв,  оформлення та вiдправка  iх  в  Головне  управлiння працi  та  соцiального  захисту  населення  Киiвськоi  облдержадмiнiстрацii з вiдповiдною iх реестрацiею;
Облiк та складання спискiв на виплату компенсацiй  витрат  на транспортне обслуговування бензин, ремонт i техобслуговування автомобiлiв;
Видача направлень iнвалiдам на медичну комiсiю для  визначення за медичними показаннями здатностi до керування автомобiлями;
Видачу довiдок про наявнiсть автомобiлiв у iнвалiдiв, одержа них через облуправлiння соцзахисту при  оформленнi  житлово-комунальних субсидiй;
Видачу путiвок (та iх реестрацiя) на безкоштовне харчування в мiському Центрi соцдопомоги "Злагода";
Видачу талонiв на безплатнi послуги перукарнi;
Компенсацiю виплат на бензин,  ремонт i техобслуговування автомобiля (подаеться заява, копiя довiдки про iнвалiднiсть,  копiя  техпаспорта автомобiля);
Компенсацiя витрат на  транспортне  обслуговування  (подаеться заява,  копiя  довiдки  про  iнвалiднiсть,    копiя  довiдки  про наявнiсть медичних показань на автомобiль);
Постановка на чергу  одержання  автомобiля  (подаеться  заява, копiя довiдки про iнвалiднiсть,  направлення  на  медкомiсiю  для визначення медпоказань на  одержання  автомобiля  та  вiдсутностi протипоказань до керування автотранспортом).

Оформлення в будинок-iнтернат.


   До будинку-iнтернату приймаються на повне  державне  утримання громадяни похилого вiку, якi досягли пенсiйного вiку, та iнвалiди I та II групи,  старшi 18 рокiв,  якi за станом  здоров`я  потребують стороннього догляду,  побутового обслуговування,   медичноi допомоги, яким згiдно з медичним висновком не протипоказане перебування у будинку-iнтернатi та якi не мають працездатних родичiв,зобов`язаних iх утримувати за законом.
  Прийом до будинку-iнтернату здiйснюеться за путiвкою  Головного управлiння працi та соцзахисту населення Киiвськоi  облдержадмiнiстрацii виданою на пiдставi особистоi заяви громадянина похилого вiку чи iнвалiда про його прийом до будинку-iнтернату, наявностi особистого паспорта (або iншого документа, що засвiдчуе особу), акта матерiально-побутового обстеження,  медичноi картки,
довiдки про розмiр призначеноi пенсii, довiдки про склад сiм`i за формою N 3 та довiдки медико-соцiальноi  експертноi  комiсii  про групу iнвалiдностi особи, що приймаеться до будинку-iнтернату.

Видача санаторно-курортних путiвок та компенсацiя за невикористану путiвку

   Вiдповiдно до iнструкцii про порядок облiку, зберiгання,  розподiлу та видачi путiвок до санаторно-курортних  та  iнших  лiкувально-оздоровчих установ в органах соцiального захисту  населення Украiни затвердженоi Наказом Мiнiстерства працi та  соцiальноi полiтики Украiни 25 березня 1997р.    N  42  санаторно-курортними путiвками забезпечуються всi пенсiонери, якi не працюють та отримують пенсiю в органах соцiального захисту населення.
   Путiвки до санаторiiв,  пансiонатiв та будинкiв вiдпочинку видаються iнвалiдам,  пенсiонерам згiдно встановленоi черги в  мiру надходження путiвок, вiдповiдно до медичних рекомендацiй з урахуванням пiльг,  встановлених чинним законодавством для  конкретноi категорii осiб.
   Облiк заявникiв,  якi потребують санаторно-курортного лiкування проводиться органами соцiального захисту населення в  журналах вiдповiдноi форми.
   При одержаннi путiвки заявник повинен подати  паспорт, пенсiйне посвiдчення, трудову книжку, копiю довiдки МСЕК, заяву певноi форми зазначивши дату,  номер путiвки, термiн  постановки,пiдпис на заявi.
   Компенсацiя.
   Вiдповiдно до пункту 3 "Порядку надання  i  розмiрiв  грошових компенсацiй вартостi санаторно-курортного лiкування деяким  категорiям громадян", затвердженого  Постановою  Кабiнету  Мiнiстрiв Украiни вiд 3 квiтня 1995 року N 236,  передбачена виплата грошовоi компенсацii для iнвалiдiв  Великоi  Вiтчизняноi  вiйни  пiсля закiнчення двох календарних рокiв,  перебування iх на облiку  для отримання санаторно-курортноi путiвки.

Видача посвiдчень "Ветеран працi".

   Вiдповiдно до Закону Украiни "Про основнi  засади  соцiального захисту ветеранiв працi та iнших громадян похилого вiку в Украiні ветеранами працi визначаються громадяни, якi сумлiнно працювали в народному господарствi,  державних установах,    органiзацiях  та об`еднаннях громадян,  мають трудовий стаж роботи 35р.  -  жiнки, 40р. - чоловiки, i вийшли не пенсiю.
   Ветеранами працi визначаються також громадяни, яким призначенi пенсii на пiльгових умовах : за списком N 1 - на роботах з  особливо шкiдливими i важкими умовами працi,  зайнятiсть в яких  повний робочий день дае право на пенсiю за вiком на  пiльгових  умовах за наявностi загального трудового стажу - 25 рокiв у жiнок  i 30 рокiв у чоловiкiв,  за списком N 2 робiт з особливо шкiдливими i важкими умовами працi,  зайнятiсть в яких повний  робочий  день дае право на пiльгових умовах - за наявностей загального трудового стажу у жiнок - 30 рокiв, у чоловiкiв - 35 рокiв.
   Громадянам вiднесеним до категорii 1,  2,  3,  4,   також  надаеться статус ветерана працi за умови наявностi у них трудового стажу 25 рокiв жiнки, 30 рокiв чоловiки.
   Пенсiонери нагородженi медаллю "Ветеран  працi  за  законодавством колишнього Союзу РСР.
   Iнвалiди I i II групи, якi мають трудовий стаж не менше 15р. і отримують пенсiю по iнвалiдностi.

Пiклування

   Управлiнням соцзахисту населення проводиться оформлення  документiв на встановлення опiки або пiклування над громадянами,  якi за станом здоров`я не в змозi знаходитися без сторонньоi допомоги.
   Перелiк документiв, необхiдних для оформлення опiки :
1. Клопотання управлiння соцзахисту населення.
2. Заява вiд пiклувальника.
3. Заява вiд пiдопiчноi особи.
4. Довiдка ЖЕК форми N 3.
5. Довiдки МСЕК, що за станом здоров`я громадянин потребуе опiки.
6. Характеристика на пiклувальника,  завiрена ЖЕКом або за мiсцем роботи.
7. Автобiографiя пiклувальника.
8. Ксерокопii паспортiв.
9. Довiдка про розмiр пенсii.

Квартоблiк

   Для постановки на квартирний облiк пенсiонера,    який  згiдно чинного законодавства мае право на покращення житлових  умов  управлiнням соцзахисту населення  складаеться  акт  обстеження  матерiально-побутових умов на пiдставi довiдки форми N 3  та  виходом на мiсце проживання заявника.    Акт  пiдписуеться  комiсiею, завiряеться печаткою та видаеться на руки пенсiонеру.


Отримання автотранспорту

   Готуеться лист клопотання Головному управлiнню працi та соцзахисту населення облдержадмiнiстрацii з уточнюючими  даними  мiсця проживання, групи iнвалiдностi, тощо.

Переоформлення автомобiлiв пiсля смертi iнвалiда

   Вiдповiдно до Постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украiни N  999  вiд 8.09.1997р. автомобiль одержаний  iнвалiдом  безплатно,    повертаеться в повнiй комплектностi вiдповiдному органу соцзахисту населення або за бажанням члена сiм`i iнвалiда автомобiль може  бути залишений сiм`i. Для цього необхiдно подати такi документи :
   1. Копiю свiдоцтва про смерть iнвалiда.
   2. Копiю свiдоцтва про одруження (чоловiка або дружини).
   3. Довiдка з мiсця проживання про те, що на день смертi прожи-
вають разом.
   4. Копiя техпаспорта та техталона на автомобiль.
                             
Працевлаштування

   Пiдтримуеться зв`язок з пiдприемствами мiста,   органiзацiями, приватними пiдприемцями з питань працевлаштування iнвалiдiв.
   Ведеться журнал звернень iнвалiдiв,  якi потребують працевлаштування, за iх медичними показаннями, освiтою, мiсцем проживання,
додатковими вiдомостями.
 

 


Copyright © Все права защищены.
Дата публикации: 26-08-2004
(10282 прочтений)

[ Вернуться назад ]


   [x] Пошукцелую фразу
любое слово


   [x] Логин
Логин

Пароль

Проверочный код:   
Проверочный код


Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта.


Незалежне інтернет видання - ФАСТІВ


Карта сайта
Copyright © 2000 - 2019
При повному або частковому використаннi матерiалiв цього ресурсу, посилання на www.bilatserkva.info є обов`язковим.
Sitemap

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Powered by © PHP-Nuke released under the GNU/GPL license
Открытие страницы: 0.08 секунды и 3 запросов к БД за 0.00154 сек.
Memory usage: 1 069 264. Peak memory usage: 1 310 720