Фотоальбом Білої ЦерквиНовини Білої Церкви
   [x] Біла Церква
Головна
Загальна інформація про місто
Статут територіальної громади міста Біла Церква
Символіка міста
Історична довідка
Історичні пам`ятки
Дендропарк "Олександрія"
Фотогалерея
Міста побратими

Карта города Белая Церковь 2009 года


Підрозділи
Освіта
Медицина
Культура
Спорт
Сім`я та молодь
Соціальний захист
Пенсійне забезп.
Правоохоронні органи
Порядок реєстрації підприємців
Житлово-комунальне господарство
Житлово-комунальні субсидії
Комунальні послуги та платежі
Екологія

Громадсько-політичне життя
Політичні партії і громадські організації
Національно-культурні товариства

Економіка
Економіка міста
Підприємництво
Торгівля
Ринок праці
Зовнішньо-економічна діяльність
Інвестиційні пропозиції

Новини
Новини міста
Архів новин
Офіційні новини Білої Церкви у форматі RSS version=2.00 v 2.00

Послуги сайту

Розширений пошук
Найкращі публікації
Список сторінок
Мапа сайту

Зв`язок

Рекомендувати сайт
Контакти


Біла Церква

Міська санітарно-епідеміологічна станція
Медицина
 
 


Білоцерківська міська санітарно-епідеміологічна станція


Білоцерківська міськСЕС надає інформацію про хід виконання завдань, передбачених Указом Президента України від 01.08.2002 р. № 683 “Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади” (згідно додатку 2).                                                                                        

п.1. Назва установи: Білоцерківська міська санітарно-епідеміологічна станція
       Адреса : 09100, м. Біла Церква, вул. Павліченко, 9
                тел. 9-27-68 (приймальня)
                тел. /факс 9-26-84         
       Розпорядок роботи : 8 год. 00 хв. - 16 год. 12хв.
            Обідня перерва: 12 год. 00 хв. - 12 год. 30 хв.
            Вихідні дні: субота, неділя.

п.2.    Керівник установи :
          головний державний санітарний лікар м. Біла Церква
          головний лікар Білоцерківської міськСЕС
          Добрянський Анатолій Володимирович
          тел. /факс 9-26-84

п.4.   Згідно Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” №4004-ХІІ  від 24.02.1994 р., розділ ІV, ст. 33, основними     напрямами діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби є:
 • здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду;
 • визначення приоритетних заходів у профілактиці захворювань, а також в охороні здоров`я населення від шкідливого впливу на нього факторів навколишнього середовища;
 • вивчення, оцінка і прогнозування показників здоров`я населення залежно від стану середовища життєдіяльності людини, встановлення факторів навколишнього середовища, що шкідливо впливають на здоров`я населення;
 • підготовка пропозицій щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, запобігання занесенню та поширенню особливо небезпечних (у тому числі карантинних) та небезпечних інфекційних хвороб;
 • контроль за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей;
 • державний облік інфекційних і професійних захворювань та отруєнь;
 • методичне забезпечення та здійснення контролю під час визначення рівня небезпечності відходів.
 
п.5.   Дні та години прийому громадян :
         м. Біла Церква, вул. Павліченко, 9
         головний лікар Добрянський Анатолій Володимирович
         середа 9.00 – 12.00 год.
         п`ятниця 13.30 – 17.00 год.
         тел./факс 9-26-84
          завідувач санітарно-гігієнічним відділом
         Качалаба Петро Андрійович
         вівторок 9.00 – 12.00 год.
         тел. 9-20-95
          завідувач епідеміологічним відділом
          Деденістова Інна Костянтинівна
          четвер 13.00 – 16.00 год.
          тел. 9-25-65
 
п.6.    Структура міської санітарно-епідеміологічної станції :
 
Головний лікар міськСЕС
Санітарно-гігієнічний
відділ
1.Відділення комунальної
   гігієни.
2.Відділення гігієни
   харчування.
3.Відділення гігієни праці.
4.Відділення гігієни дітей
  та підлітків.
5.Відділення радіаційної
   гігієни з лабораторією.
6.Лабораторія санітарно -
   гігієнічного відділу.
Епідеміологічний
відділ
1.Протиепідемічне
   відділення.
2.Паразитологічне
   відділення.
3.Бактеріологічна
   лабораторія.
Дезінфекційний
відділ
1.Відділення вогнищевої
   дезінфекції та евакуації
   інфекційних хворих.
2.Відділення камерної дез-
   інфекції та санітарної
   обробки.
3.Відділення профілактичної
   дезінфекції.
 
п.7.  Головному державному санітарному лікарю міста та його заступникам надаються повноваження:
          а) державного санітарно-епідеміологічного нагляду за дотриманням органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами санітарного законодавства;
          б) систематичного аналізу санітарної епідемічної ситуації, показників здоров`я населення, окремих його груп;
          в) визначення факторів, що можуть шкідливо впливати на здоров`я населення, ступеня створюваного ними ризику для здоров`я населення регіону, території, об`єкта, окремих професійних груп тощо;
          г) контролю за проведенням санітарних і протиепідемічних заходів, виконанням програм профілактики захворювань, охорони здоров`я населення;
          д) погодження відведення земельних ділянок під   забудову та інші землекористування, місця водозаборів і скидання стічних вод, розташування промислових та інших об`єктів;
          е) винесення рішень про необхідність проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи;
          є) погодження місцевих програм у галузі соціально-економічного розвитку;
          ж) винесення рішень про відповідність вимогам санітарних норм об`єктів і споруд, що вводяться в експлуатацію;
          з) погодження видачі, а у передбачених законодавством випадках – надання дозволу на здійснення видів діяльності;
          и) безперешкодного входу на територію і у приміщення всіх об`єктів нагляду за службовим посвідченням і обов`язкових для виконання вказівок щодо усунення виявлених порушень санітарних норм, а також необхідних лабораторних досліджень;
          і) безплатного отримання від юридичних осіб і громадян, у тому числі іноземних, які перебувають або ведуть діяльність на відповідній території України, матеріалів і відомостей, статистичних та інших даних, що характеризують санітарний та епідемічний стан об`єктів і здоров`я людей;
          ї) безплатного відбору зразків сировини, продукції, матеріалів для державної санітарно-епідеміологічної експертизи;
          й) визначення необхідності профілактичних щеплень та інших заходів профілактики у разі загрози виникнення епідемій, масових отруєнь та радіаційних уражень;
          к) розслідування причин і умов виникнення професійних чи групових інфекційних захворювань, отруєнь, радіаційних аварій і подання матеріалів з цих питань компетентним органам для притягнення винних до відповідальності;
          л) застосування передбачених Законом заходів для припинення  порушення санітарного законодавства.
             (Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” № 4004-ХІІ від 24.02.1994 р., розділ V, ст. 41).
п.8.   Нормативно-правові акти, що належать до компетенції міськСЕС :
         Постанова головного державного санітарного лікаря м. Білої Церкви.
 
п.9. Перелік робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, які виконуються за плату (затв. Постановою Кабміну України від 27.08.2003р. № 1351) :
 • оцінка проектних пропозицій та матеріалів, у тому числі щодо розміщення об`єктів;
 • консультування з питань, що стосуються проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи;
 • проведення бактеріологічних, паразитологічних,  санітарно-гігієнічних, токсиколого-гігієнічних, фізичних, радіологічних та інших досліджень щодо безпеки сировини, продукції, об`єктів виробничого середовища та довкілля для здоров`я людини (крім планових досліджень);
 • проведення досліджень та гігієнічна оцінка факторів, що можуть небезпечно впливати на стан здоров`я людини у житлових будинках, квартирах, садибах, визначення якості та безпеки питної води, ґрунту, повітря, приватних ділянок громадян (крім планових досліджень), розроблення рекомендацій;
 • складання санітарних паспортів об`єктів та проведення натурних досліджень для їх підтвердження;
 • визначення шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, технологічного та трудового процесу, проведення досліджень для розроблення засобів захисту і опрацювання заходів для усунення або зменшення їх небезпечної дії та для атестації робочих місць; консультування з питань визначення і усунення небезпечних факторів;
 • проведення гігієнічного навчання громадян, професійна чи інша діяльність яких пов`язана з небезпечними факторами, обслуговуванням населення, з метою запобігання виникненню захворювань, поширенню інфекційних, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), у тому числі харчових;
 • консультування з питань організації відомчих лабораторій;
 • навчання на робочих місцях фахівців відомчих лабораторій методів проведення бактеріологічних, паразитологічних, санітарно-гігієнічних та інших досліджень;
 • підготовка та видача дозволів, висновків, гігієнічних сертифікатів у випадках, передбачених статтями 17, 23 закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”;
 • обстеження підприємств, установ та організацій з метою визначення можливості впровадження ними діяльності з дезінфекційними, стерилізаційними, дезінсекційними, дератизаційними засобами (розроблення, випробовування, виробництво, фасування, пакування, зберігання, транспортування, оптова та роздрібна торгівля).
                                      
п.33. Надання послуг за заявами у довільній формі підприємств, організацій, установ та громадян, що стосується документів гігієнічного профілю.
п.34.  Рішення головного державного санітарного лікаря      м. Білої Церкви можуть бути оскаржені  головному державному санітарному лікарю Київської області або до суду у місячний термін згідно чинного законодавства (розділ V, ст.43 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”). Оскарження прийнятого рішення не припиняє його дії.
Copyright © Все права защищены.
Дата публикации: 26-08-2004
(18277 прочтений)

[ Вернуться назад ]


   [x] Пошукцелую фразу
любое слово


   [x] Логин
Логин

Пароль

Проверочный код:   
Проверочный код


Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта.


Незалежне інтернет видання - ФАСТІВ


Карта сайта
Copyright © 2000 - 2019
При повному або частковому використаннi матерiалiв цього ресурсу, посилання на www.bilatserkva.info є обов`язковим.
Sitemap

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Powered by © PHP-Nuke released under the GNU/GPL license
Открытие страницы: 0.06 секунды и 3 запросов к БД за 0.00094 сек.
Memory usage: 807 072. Peak memory usage: 1 048 576